Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 50 min zpět

Studijní cesta zástupců veřejné správy Albánie na Vysočině

3 hodiny 22 min zpět
Ve dnech 12.–15. 11. 2019 zavítala na Vysočinu delegace zástupců veřejné správy z Albánie. Středomořský stát podal 24. dubna 2009 žádost o členství v EU a v roce 2012 byl Albánii udělen status kandidátské země. Albánská delegace v rámci příprav na integraci země do EU získala na Vysočině mimo jiné informace o zkušenostech, které má kraj s čerpáním finančních prostředků z evropských fondů.

Průjezd Humpolcem zjednoduší nová okružní křižovatka

3 hodiny 46 min zpět
Kraj Vysočina a město Humpolec v polovině listopadu dokončily společnou investici v místech nepřehledné křižovatky silnic II/229, II/247 a místní Zahradní ulice v intravilánu Humpolce. Jak informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla, původně nebezpečnou a dopravně komplikovanou křižovatku nahradil kruhový objezd řešící čtyři dopravní větve. Kraj Vysočina ze svého rozpočtu uvolnil na stavbu dopravní části 16 miliónů korun, zásadnější investice šla za městem, které za 58 miliónů korun provedlo položení nové dešťové a splaškové kanalizace, rekonstrukci vodovodu a dále rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení.

Připomenutí výročí Sametové revoluce

8 hodin 22 min zpět
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek společně se svými náměstky Vladimírem Novotným a Martinem Kuklou přijali pozvání rektora Vysoké školy polytechnické Jihlava Václava Báči na setkání u příležitosti třicátého výročí Sametové revoluce. Originální připomenutí událostí roku 1989 v režii studentů vysoké školy doplněné o autentickou ukázku vyučování v předlistopadové éře zakončené symbolickým zvoněním klíčů u Památníku Klíčů bude mít pokračování také o víkendu.

P-TECH: První motivační přednáška pro stovku studentů jihlavské průmyslovky. Mobily povoleny a vyrušování vítáno

14. Listopad 2019 - 13:58
Za účasti Michaela Evasona, který řídí všechny dobročinné projekty společnosti IBM v Evropě, tedy i projekty P-TECH, byla 13. listopadu 2019 oficiálně zahájena praktická část vzdělávacího programu P-TECH, k jehož realizaci si společnost IBM ve střední Evropě přizvala Kraj Vysočina s partnery. „Během čtyřletého studia, v našem případě na Střední škole průmyslové, technické a automobilní Jihlava, budou mít žáci možnost získat informace o technologiích a inovacích společnosti IBM, využít je pod vedením mentorů společnosti IBM, Bosch Diesel Jihlava a Vysoké školy polytechnické Jihlava při realizaci svých vlastních projektů a otevřít si cestu nejen ke studiu vysněné vysoké školy nebo nastoupit jako tzv. hotový člověk do vybrané technické společnosti,“ popisuje výhody projektu Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

V jihlavské nemocnici slavnostně představili novou magnetickou rezonanci

14. Listopad 2019 - 12:51
Obměna jednoho z největších a nejtěžších přístrojů proběhla v jihlavské nemocnici. Šestitunový gigant opustil po deseti letech areál nemocnice, aby ho nahradil novější a modernější přístroj. Nová magnetická rezonance zrychlí vyšetření a lékaři díky ní mají přesnější diagnostiku. „Výměna magnetické resonance za nový moderní přístroj zapadá do systému péče o obyvatele našeho kraje. Nová pracoviště v posledních letech vznikla v havlíčkobrodské, třebíčské i novoměstské nemocnici. Efektivní využití moderních přístrojů a kvalitní vyšetření bez dlouhých čekacích dob je nyní v rukách zdravotníků a na spolupráci vedení nemocnic,“ říká Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek k oznámenému termínu dostavby Jaderné elektrárny Dukovany

14. Listopad 2019 - 12:11
Premiér Andrej Babiš včera na tiskové konferenci po jednání Stálého výboru pro výstavbu jaderných zdrojů informoval o plánu, který počítá s tím, že během příštího roku začne státní ČEZ hledat dodavatele na stavbu pátého bloku Jaderné elektrárny Dukovany s tím, že území rozhodnutí pro stavbu by mělo být vydáno už do dvou let a o rok později, v roce 2022 by měl být tedy znám dodavatel díla. Nejoptimističtější varianta počítá s tím, že nový zdroj by mohl vyrábět elektřinu už v roce 2036.

Krajské Horácké divadlo Jihlava si vychovává budoucí návštěvníky

14. Listopad 2019 - 10:23
Horácké divadlo Jihlava, jediná profesionální scéna v Kraji Vysočina, si váží všech svých pravidelných i příležitostných diváků. Už dávno není jen jevištěm a hledištěm, ale je stále častěji místem setkávání všech generací, místem pro výstavy, konference a svůj díl pozornosti na sebe vážou i nejmladší diváci. Program divadla s nimi pravidelně počítá a nabízí stále nová dětská představení, navíc jsou nabízeny opakovaně atraktivní prohlídky pro děti 1. stupně základních škol s názvem „Poprvé v divadle aneb Jak se dělá divadlo“.

Zemědělci kolem Želivky omezují používání chemie. Testují přísné podmínky budoucího ochranného pásma kolem vodní nádrže

13. Listopad 2019 - 9:16
Ministr zemědělství Miroslav Toman tento týden v Jihlavě na konferenci k projektu Čistá Želivka informoval mimo jiné o průběhu projektu, do kterého v červnu letošního roku vstoupilo 16 zemědělských podniků působících v ochranném pásmu vodního díla Švihov. Zemědělci se dobrovolně zavázali v povodí Želivky omezit používání pesticidů, tedy látek na ochranu polních rostlin.

Digitalizace a Průmysl 4.0 na středních školách

12. Listopad 2019 - 13:32
Téma digitalizace a Průmysl 4.0 přilákalo na začátku listopadu více než tři desítky zástupců středních škol z prostoru Evropského regionu Dunaj-Vltava. „Cílem semináře, který byl zorganizován v souvislosti s naplňováním tématu Průmysl 4.0 – Kvalifikace na středních a odborných školách, bylo nejen představit Evropský region a jeho střednědobá témata, ale především představit příkladné aktivity škol z prostoru ERDV v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0 a podpořit novou, případně hlubší spolupráci mezi oborově stejně zaměřenými středními školami“, uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje, člen Presidia Evropského regionu Dunaj-Vltava.

Nemocnice Třebíč bude mít čtyři nové operační sály

12. Listopad 2019 - 13:32
Kraj Vysočina dokončil projektování přístavby nového operačního pavilonu Nemocnice Třebíč, na kterou plynule naváže generální oprava čtveřice stávajících operačních sálů umístěných v pavilonu O. „Veškeré stavební práce, které nebudou mít zásadní vliv na chod krajské nemocnice začnou na jaře příštího roku s tím, že dnes Rada Kraje Vysočina vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele díla. Hotovo by mělo být za zhruba dva a půl roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla s tím, že projektové náklady na nový pavilon se pohybují nad 300 milióny korun.

Na jaře začne kraj modernizaci silnic Svatoslav–Čechtín a Jaroměřice–Hrotovice

12. Listopad 2019 - 13:22
Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce na avizované silniční tahy II/349 Svatoslav–Čechtín v délce více než 4,5 km a III/152 Jaroměřice–Hrotovice – hr. kraje v délce přibližně 2,5 km. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kukly obě stavby figurují ve stavebních záměrech Kraje Vysočina na rok 2020 a jejich spolufinancování je zajištěno z dotacích IROP.

Silničáři připraveni na první sněhovou nadílku

12. Listopad 2019 - 13:21
Plánovaně, bez ohledu na aktuální meteorologickou předpověď, která avizuje už dnes v podvečer intenzivnější sněhovou nadílku i na Vysočině, se dnes sešli dispečeři Krajské správy a údržby silnic Vysočiny společně se zástupci Krajského ředitelství Policie Kraje Vysočin a kolegy z ŘSD. Podle informací ředitele krajských silničářů Radovana Necida mají už od poledne všechny krajská cestmistrovství připravenu veškerou techniku a do terénu vyrazí s předstihem ještě před prvním spadem sněhu. Prioritně budou udržovány a zprůjezdňovány dálnice a silnice I. tříd, následovat budou ostatní hlavní tahy podle obvyklého pořadí.

Už od prosince: Vlakem z Havlíčkova Brodu v Jihlavě za 19 minut. Výhody bude mít i Telč

11. Listopad 2019 - 16:53
Nový jízdní řád na železnici, který vstoupí v platnost 15. prosince, přinese cestujícím renesanci spěšných vlaků. Novou nabídku spěšných vlaků, které spojí Havlíčkův Brod, Jihlavu, Třešť, Telč a jihočeská města Dačice a Slavonice, přináší cestujícím Kraj Vysočina ve spolupráci s Českými drahami. Vlaky cestu z Havlíčkova Brodu do Jihlavy urazí za 19 minut.

Závěrečná konference projektu MagNet

11. Listopad 2019 - 16:49
Kraj Vysočina je již třetím rokem vedoucím partnerem projektu Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21 (zkráceně MagNet), který je realizován v rámci programu spolupráce Interreg Rakousko – Česká republika. S ostatními projektovými partnery (Jihomoravský kraj, země Dolní Rakousko a Regionální rozvojová agentura jižních Čech) uspořádal v pátek 8. listopadu 2019 v Hodoníně závěrečnou konferenci úspěšného projektu.

Téma letošní krajská konference ekologické výchovy: LESY

8. Listopad 2019 - 8:17
Letošní konference se zúčastnilo na šest desítek školních koordinátorů ekologické výchovy, která se věnovala lesům, palčivému problému Vysočiny. Prezentace byly zaměřené na otázky: Čím je chřadnutí lesů způsobené, jak to aktuálně vypadá a co s tím školy mohou dělat? Jak o mrtvém lese učit, jak se do obnovy lesů na Vysočině aktivně zapojit a co nám vlastně klimatická změna přinese. Konferenci zakončila exkurze do okolí Stonařova po lokalitách, kde proběhla v nedávné době výsadba nových porostů.

Veletrh pracovních příležitostí JOBStart 2019

8. Listopad 2019 - 8:07
Evropský region Dunaj-Vltava byl tradičně součástí Veletrhu pracovních příležitostí JOBStart 2019, který se konal 5.–6. 11. 2019 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Letos ERDV svoji prezentaci zaměřil na studenty a absolventy kateder zdravotnických studií a sociální práce. „Optimalizace přístupu obyvatelstva k přeshraniční zdravotní péči, zlepšení zdravotní prevence a péče obyvatel pomocí zavedení nových technologií, digital health, to jsou jedny z témat spolupráce ERDV, které přispívají k pozitivnímu rozvoji členských regionů,“ uvádí Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionální rozvoje.

Do seznamu laureátů nejvyšších ocenění Kraje Vysočina přibylo 12 jmen

7. Listopad 2019 - 18:21
Dvanáct mimořádných osobností si dnes v Horáckém divadle v Jihlavě převzalo z rukou hejtmana Jiřího Běhounka nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobě kamenné, skleněné a dřevěné medaile. Nejčestnější kamenná medaile za celoživotní přínos patří pro letošní rok Ludmile Kameníkové, která zasvětila svůj profesní život výzkumu v oblasti šlechtění brambor, máku a kmínu, dále spisovatelce a publicistce Ludmile Klukanové a také malíři a sochaři Františku Mertlovi. „Významné osobnosti Vysočiny oceňujeme letos už po dvanácté a za tu dobu jsem měl tu čest předat medaili více než stovce skvělých lidí. Za každým jménem se vždy skrývá jedinečný životní příběh, který může být inspirací pro ostatní,“ uvedl na slavnostním večeru hejtman Jiří Běhounek.

Konference Dotační příležitosti pro obce na rok 2020

7. Listopad 2019 - 14:00
Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Centrem pro regionální rozvoj ČR a Státním fondem životního prostředí ČR uspořádal ve středu 6. 11. 2019 konferenci, která se zaměřila na aktuální možnosti financování rozvojových projektů zejména měst a obcí. Konference byla určena zástupcům obcí, od nejmenších až po statutární město Jihlavu, dále pak mikroregionům a místním akčním skupinám na Vysočině. „Cílem konference bylo přiblížit starostům a dalším významným regionálním partnerům, v jakých programech a výzvách budou moci v příštím roce čerpat prostředky na své rozvojové potřeby,“ uvedl Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Krajské kolo Logické olympiády na Vysočině zná své vítěze

6. Listopad 2019 - 15:18
V pátek 1. listopadu se v sídle Kraje Vysočina uskutečnilo krajské kolo už 12. ročníku Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Ve třech věkových kategoriích se utkalo více než 140 regionálně nejúspěšnějších soutěžících, kteří v nominačním kole obstáli v konkurenci 3 812 dětí z celého kraje. Krajští vítězové jednotlivých kategorii budou reprezentovat Vysočinu na celostátním kole Logické olympiády, která se uskuteční 25. listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Stránky