Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 12 min zpět

Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření

2. Leden 2023 - 15:39
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.

Úřední hodiny pro veřejnost obnoví krajský úřad od pondělí v původním rozsahu, ale za přísnějších hygienických opatření

2. Leden 2023 - 15:39
Od pondělí 20. dubna se Krajský úřad Kraje Vysočina otevře veřejnosti a obsluha klientů se přiblíží dříve běžnému stavu. Úřední hodiny budou opět platit ve standardním rozsahu jako před zavedením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, tzn. v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny od 8 do 13 hodin. „Na určitá omezení se ale přesto občané musejí připravit. Například vstup do areálu bude pouze hlavním vchodem budovy A, zároveň budou platit přísnější hygienická opatření,“ říká ředitel úřadu Zdeněk Kadlec a dodává, že klientům budou u vstupu k dispozici desinfekce na ruce i jednorázové papírové utěrky.

První miminko nového roku dostane dar od Kraje Vysočina

27. Prosinec 2022 - 10:29
Prvního občánka Kraje Vysočina, který se narodí v roce 2023 na území regionu, navštíví 2. ledna 2023 hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. V rámci dlouholeté tradice věnuje miminku zlatý šperk v podobě znamení zvěrokruhu a symbolický šek na deset tisíc korun.

Ornitologové s podporou Kraje Vysočina značí doupné stromy

27. Prosinec 2022 - 10:26
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině už od roku 2009 provádí evidenci, značení a ochranu doupných a jinak pro ptáky významných stromů v lesích. „Již v roce 2016 zahájil Kraj Vysočina spolupráci s ornitology a s Lesy České republiky při individuální ochraně hnízdišť vybraných druhů ptáků. V letošním roce Kraj Vysočina podpořil značení a ochranu doupných stromů celkem 120 tisíc korun. Úspěšnost tak zvaně chráněných hnízdění je prokazatelně vyšší než v případech, kdy s lesníky a vlastníky lesních pozemků nebyla navázána spolupráce a nebyli nijak informováni o doupném stromě v jejich lese,“ říká radní Kraje Vysočina Pavel Hájek za oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí.

Omezení provozu krajského úřadu 30. 12. 2022

23. Prosinec 2022 - 12:59
V pátek 30. prosince 2022 bude omezen provoz Krajského úřadu Kraje Vysočina a všechna jeho pracoviště zůstanou pro veřejnost zcela uzavřená. Nezbytné úřední záležitosti je proto nutné vyřídit před tímto datem nebo od pondělí 2. ledna 2023 opět v běžných úředních hodinách.

Kraj má hotový Plán pro sucho

23. Prosinec 2022 - 12:57
Do Vánoc odešle Kraj Vysočina ke schválení na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství nově zpracovaný Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (Plán pro sucho). „Kromě ze zákona povinných údajů, jako jsou informace o aktuálním stavu významných vodních zdrojů včetně záložních, seznamů uživatelů vody významných pro dané území nebo popisu rizika sucha, priorit zásobování a návrhů postupů pro zvládání sucha, obsahuje vysočinský plán i speciální nepovinnou vrstvu, která byla vytvořena díky informacím o dopadech sucha na zásobování pitnou vodou od téměř tří stovek obcí. Ty s krajem proaktivně sdílely informace o aktuálních přijatých opatřeních, o problémech, které řešily v minulosti nebo řeší nyní, a to nejen s množstvím, ale i s kvalitou vody,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek s tím, že tuto část bude kraj průběžně doplňovat a aktualizovat, tak aby měl stále dostatek informací přímo z terénu.

Poslední možnost prohlídky expozic Muzea Vysočiny Jihlava před jejich uzavřením

22. Prosinec 2022 - 10:20
Muzeum Vysočiny Jihlava postupně realizuje projekt modernizace expozic. Díky němu byly v letošním roce obnoveny fasády a s počátkem nového roku se práce přesunou do interiéru. „Návštěvníci mají poslední možnost prohlédnout si stávající expozice před jejich rekonstrukcí. Navíc v pátek 30. prosince bude po celý den vstup do muzea zdarma. A od 31. prosince se muzeum pro veřejnost dočasně uzavře,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že nové expozice by měly být otevřeny v červnu 2023.

Komunitní služby budou využívat ekologická elektrická vozidla

21. Prosinec 2022 - 13:41
Už během příštího roku budou moci komunitní domácnosti v Měříně, Žďáru nad Sázavou, Počátkách, Ledči nad Sázavou, Golčově Jeníkově, Havlíčkově Brodě a Hrotovicích využívat pro dopravu klientů nové vícemístné automobily na elektrický pohon. Podle informací Jana Tourka, radního Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, je kraj pořídí z evropských dotací, a to z programu REACT-EU.

Při obnově lesů na Vysočině by mohly pomoci méně známé dřeviny. Mezi ověřovanými druhy bude také sekvojovec nebo zerav

21. Prosinec 2022 - 12:28
Stovky kusů vybraných druhově pestrých nepůvodních dřevin budou v následujících dvou letech vysazeny na dvou vybraných lokalitách Vysočiny. „Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně budou až do roku 2031 ověřovat jejich vhodnost a vitalitu v podmínkách měnícího se klimatu a narůstajícího nedostatku půdní vláhy. Mezi ověřovanými dřevinami budou figurovat cizokrajné druhy typické například pro Blízký východ nebo Ameriku,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Exkurze budoucích stavařů v Linci

21. Prosinec 2022 - 7:38
Ještě před koncem roku 2022 stihli studenti Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a jejich učitelé absolvovat zahraniční exkurzi v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) do rakouského Lince.

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce

20. Prosinec 2022 - 15:01
V závěru letošního roku se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář pro zástupce krajského úřadu a Státního pozemkového úřadu ke Studii proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Výstupy ze studie představili zástupci Povodí Vltavy a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s projektovými partnery – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Sweco Hydroprojekt.

Ve Věži funguje komunitní bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním

19. Prosinec 2022 - 15:56
Kraj Vysočina předal k užívání speciální komunitní domácnosti, tentokrát pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve Věži. „12 klientů s nižším stupněm postižení se od Nového roku bude učit o sebe starat, a to včetně vaření, úklidu, praní prádla a dalších činností, souvisejících s životem v běžné domácnosti. Bude to velká výzva pro klienty i personál. Pokud se start podaří, mají tito klienti velkou šanci zvládnout návrat do normálního života a začít fungovat třeba i bez nutnosti setrvání v pobytových sociálních či zdravotních zařízeních,“ popsal význam komunitního bydlení pro osoby s postižením radní pro oblast sociálních věcí Kraje Vysočina Jan Tourek.

V Kraji Vysočina se objevila ptačí chřipka

19. Prosinec 2022 - 15:20
V Rovečné na Ždársku byl u drobnochovatele potvrzen výskyt ptačí chřipky. Chovatel měl 15 slepic a dvě kachny. Státní veterinární ústav Praha z odebraných vzorků potvrdil výskyt ptačí chřipky H5N1.Chovatel postupoval přesně podle pokynů státní veterinární správy (SVS), když zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže, která navíc vykazovala příznaky onemocnění. Nahlásil tuto skutečnost neprodleně SVS a inspektoři v chovu odebrali vzorky, které následně odeslali k vyšetření. Kolem potvrzeného ohniska budou vymezena uzavřená pásma, v nichž budou přijata mimořádná veterinární opatření.

Prosincový kalamitní štáb ke kůrovcové situaci v Kraji Vysočina nebyl určitě poslední

19. Prosinec 2022 - 11:56
Konec roku bývá obdobím bilancování. Ne jinak tomu bylo i na jednání kalamitního štábu svolaném k tématice kůrovcové kalamity, které se uskutečnilo začátkem prosince. Zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů ČR, s. p., soukromých vlastníků lesa, státní správy lesů krajského úřadu i městských úřadů, Lesní ochranné služby a zpracovatelských firem společně s vedením Kraje Vysočina diskutovali, jakým způsobem se vyvíjela kůrovcová kalamita v letošním roce a jaký lze očekávat její další průběh.

„Kraj Vysočina zvýší podporu sportu v roce 2023,“ znělo na konferenci k regionálnímu sportu

19. Prosinec 2022 - 8:27
Na začátku týdne uspořádal Kraj Vysočina první krajskou konferenci zaměřenou na sportování dětí a mládeže v regionu. Pozvání k diskuzi přijali krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala, senátor Josef Klement, Tomáš Koukal a Soňa Krátká z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy, předseda krajské organizace ČUS Vítězslav Holub a jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Vedle připravované novely zákona o podpoře sportu byly hlavními tématy podpora sportu na krajské i obecní úrovni, koncepční materiály v oblasti sportu nebo výchova talentované mládeže. Hosté diskutovali také o vztahu současné mladé generace ke sportu a hledali cesty, jak přimět děti, aby se vrátily ke sportování po nucené koronavirové pauze.

Spolupráce Střední školy stavební Jihlava a SUPŠ Jihlava-Helenín

15. Prosinec 2022 - 15:50
V areálu bývalé textilní továrny v Heleníně u Jihlavy fungujeme dvě střední školy: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín a Střední škola stavební Jihlava. „Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč, vzájemně si pomáháme a vycházíme si vstříc. Nedávno jsme tak třeba pomáhali při stavebních úpravách školní experimentální, propagační a vzdělávací dílny, která je otevřena na ulici Matky Boží v Jihlavě i pro veřejnost jako miniaturní coworkingové centrum,“ říká ředitelka jihlavské stavební školy Markéta Metelková.

Kraj Vysočina opět vyhlašuje ankety Zlatá jeřabina a Skutek roku

15. Prosinec 2022 - 12:46
Již po devatenácté vyhlašuje Kraj Vysočina regionální anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a po čtrnácté anketu Skutek roku. Cílem anket je nalézt a ocenit nejlepší kulturní počiny, příkladné aktivity v oblasti památkové péče a dobrovolnické skutky a projekty vedoucí k rozvoji regionu. Příjem nominací do obou anket bude zahájen 1. ledna a potrvá do 31. ledna 2023.

Novinky v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici

14. Prosinec 2022 - 16:00
Nová stálá expozice v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici s názvem „Posel Krásy“ byla veřejnosti představena na začátku prosince zástupci Moravské Galerie a Muzea užitého umění ve Vídni – MAK Wien. Expozice přibližuje Hoffmannův život a dílo, nahlíží na něj jako na inspiraci dnešních tvůrců, a zároveň vyzdvihuje také samotný rodný dům se zahradou a stodolou. Návštěvníci se mohou těšit na modely Hoffmannových staveb, jeho cenná designérská díla i umělecké předměty současných autorů.

Móda v Muzeu Vysočiny Pelhřimov

14. Prosinec 2022 - 15:54
Až do 19. února 2023 je v Muzeu Vysočiny Pelhřimov k vidění výstava Sama šila, která nese podtitul Móda 20. století. „Za módou do muzea? Proč ne? Však posláním muzea je mimo jiné sbírat a vystavovat hmotné dědictví, nabízet rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení a sdílení vědomostí,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že o zlaté neděli zde bude dokonce i muzejní prodejní butik.

Stránky