Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 23 min zpět

KSUSV: Plánované opravy silnic v okrese Pelhřimov v roce 2021

15. Duben 2021 - 13:52
V roce 2021 se obdobně jako v předchozích letech chystá na silnicích v Kraji Vysočina velké množství stavebních akcí. S ohledem na nutné úspory byl sice snížen příspěvek pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny p.o. (KSÚSV) na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 mil. Kč, ale dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována v podobné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 mil. Kč. K těmto zdrojům se daří získávat další dotace, např. na odstranění nehodových lokalit a je rovněž avizována ze strany SFDI další dotace se zaměřením na rekonstrukce a opravy mostů pro roky 2021-2023. Další velmi významné investice buduje Kraj Vysočina z prostředků evropských dotací IROP a vlastních investičních prostředků.

Kraj Vysočina podpořil osoby s autismem

15. Duben 2021 - 13:29
Kraj Vysočina si připomenul Světový den zvýšení povědomí o autismu, který každoročně připadá na 2. dubna. Po roční odmlce se tak opět rozsvítilo modře jeho sídlo, čímž se hejtmanství připojilo k již VIII. ročníku celorepublikové kampaně s názvem Česko svítí modře. S velkou odezvou se setkala také výzva Obleč se do modré a podpoř osoby s autismem, díky které mohl každý vyjádřit podporu osobám s poruchou autistického spektra moci. Veškeré aktivity se konaly pod záštitou krajského radního pro sociální oblast Jana Tourka a ve spolupráci s realizačním týmem projektu s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina.

Káně lesní, pták roku 2021 je na Vysočině doma

15. Duben 2021 - 13:16
Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káně lesní (Buteo buteo). Na Vysočině je dravcem velice hojným, což potvrzují výsledky sčítání myslivců, kteří v roce 2019 zaznamenali přesně 7 651 jedinců. V poslední době se ukazuje, že tento dravec má své nezastupitelné místo a je velmi prospěšný polím. Proto by se s ním mělo počítat, nerušit tyto dravce při hnízdění a budovat v polích pozorovatelny, tzv. berličky nebo téčka. Ty pak mohou využívat i další dravci, například poštolky.

Na přelomu dubna a května se rozroste síť očkovacích center na Vysočině

15. Duben 2021 - 12:02
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek tento týden informoval, že k současným osmi fungujícím očkovacím centrům na území Kraje Vysočina na přelomu dubna a května přibydou další čtyři místa, kde se začne očkovat proti COVID-19. Nově si budou moci občané vybírat i z očkovacích center v Přibyslavi, Počátkách, Chotěboři a Velkém Meziříčí. Důvodem pro přípravu dalších kapacit je avizované navýšení počtu dodaných vakcín pro Vysočinu, a to už v průběhu května. Ve všech těchto případech se v přípravě na otevření angažovalo vedení měst, které ke spolupráci přizvalo konkrétní lékaře nebo zdravotnická zařízení. Dvanáct očkovacích center nyní svou využívanou nebo připravenou kapacitou, v kombinaci s očkovacími kapacitami, které nabízí ordinace praktických lékařů, prozatím postačuje potřebám regionu.

Plánované opravy silnic v okrese Havlíčkův Brod v roce 2021

14. Duben 2021 - 15:08
V roce 2021 bude v okrese Havlíčkův Brod souvisle opraveno celkem 14 km silnic II. a III. třídy. Z toho 12 km povrchů pokládkou asfaltobetonové směsi a 2 km technologií dvojitého emulzního mikrokoberce. Bude provedena celková rekonstrukce 3 mostů, oprava mostního svršku u 2 mostů a u 4 mostů rozsáhlejší stavební údržba.

Libor Fasora: Naše škola jako jediná na Vysočině získala titul eTwinningová škola

14. Duben 2021 - 13:54
Na konci března získala Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava titul eTwinningová škola. Certifikát byl udělen na základě splnění celé řady náročných kritérií týkajících se nejen aktivit studentů a učitelů v mezinárodním programu eTwinning, ale také kritérií z oblasti bezpečnosti na internetu. Tento titul je školám přiznán za jejich odhodlané zapojení do eTwinningu, přičemž se zohledňuje to, jak je eTwinning začleněn do politiky a postupů školy a jaké příležitosti dává k profesnímu rozvoji učitelů. Tyto školy jsou uznávány jako vůdčí instituce, které hledají další příležitosti pro rozvoj školy.

ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ. Kraj vyhlásil soutěž na podporu originálních turistických nabídek

14. Duben 2021 - 12:51
Cestovní ruch je bezpochyby jedním z odvětví nejvíce zasaženým negativními dopady pandemie koronaviru. Data Českého statistického úřadu dokládají pokles příjezdového cestovního ruchu až o 75 % a i navzdory silné letní sezóně v roce 2020 byl zaznamenán pokles také v rámci domácího cestovního ruchu. Už v loňském roce reagoval Kraj Vysočina podpůrným opatřením v podobě slevových voucherů na ubytování v celkové hodnotě 6,56 milionu korun, soutěží Vysočina – nejlepší dovolená, programem v rámci Fondu Vysočiny Marketing v cestovním ruchu nebo sníženým vstupným do svých muzeí a galerií. V letošním roce kraj navazuje na podporu cestovního ruchu právě vyhlášenou soutěží ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSOČINĚ.

Očkovací centra na Vysočině se připravují na rychlé proočkování další věkové skupiny

14. Duben 2021 - 11:58
Registraci další věkové skupiny k očkování proti onemocnění COVID-19 umožnilo ministerstvo zdravotnictví od středy 14. dubna 2021. Občané ve věku 65+ se mohou hlásit přes webovou adresu registrace.mzcr.cz, následně musí vyčkat na zaslání zvací SMS s ověřovacím kódem PIN 2. V v očkovacích centrech na Vysočině bylo podáno téměř 90 tisíc dávek vakcíny. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka se počet celkem podaných vakcín tento týden přehoupl přes 100 tisíc. Mobilní týmy nyní podávají druhé dávky vakcín v domovech pro seniory po celém regionu, revakcinují se zdravotníci, pracovníci v sociálních službách nebo např. hasiči. V průběhu dubna se každý týden ve všech centrech proočkuje celkem téměř 13 tisíc dávek. Aktuálně před tzv. čekací závorou na očkování v centrech Kraje Vysočina figuruje pět tisíc osob. Termíny pro jejich očkování jsou přiřazovány podle věku.

KSUSV: Opravy krajských silnic a mostů na Jihlavsku

13. Duben 2021 - 14:24
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) v letošním roce, stejně jako v minulosti, plánuje na silnicích II. a III. tříd v kraji velký počet stavebních akcí. Z důvodu avizovaných úspor snížil Kraj Vysočina svůj rozpočet pro KSÚSV na souvislé opravy silnic oproti roku 2020 o téměř 50 % na 129 miliónů korun, výše dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) byla zachována ve stejné výši jako v roce 2020 – tedy cca 329 miliónů korun. KSÚSV se však daří získávat další finanční prostředky, především národní dotace, například na odstranění nehodových lokalit a na rekonstrukce a opravy mostů. Vedle projektů řízených KSÚSV budou v letošním roce realizovány další zásadní investice přímo Krajem Vysočina, především na páteřní silniční síti.

Velká a Malá olšina opět v plné kráse

13. Duben 2021 - 9:09
Přírodní rezervace Velká a Malá olšina vyhlášená za zvláště chráněné území již v roce 1982 se nachází na hranici Kraje Vysočina severozápadně od obce Dobrnice, částí zasahuje i do Středočeského kraje. Jak už název říká, tvoří ji dvě oddělené plochy s celkovou výměrou 3,8 ha. Velkou olšinou protéká Chlumský potok, Malou olšinu představuje stará dožívající olšina navržena k ponechání samovolnému vývoji. Ochranné pásmo této rezervace je neobvykle velké z důvodu velkého lesního komplexu Chraňbožského lesa, ve kterém se obě plochy nachází. „Předmětem ochrany jsou zde přírodě blízké jasanovo-olšové lužní lesy s bohatou populací bledule jarní. Bledule se zde objevují hned po odtání sněhu, těžko bychom hledali v přírodě výraznější symbol jara,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

Začala stavba severozápadního obchvatu Velké Bíteše

12. Duben 2021 - 15:13
V nejbližších dnech začnou první práce na výstavbě nového severozápadního obchvatu Velké Bíteše, který v budoucnu propojí stávající silnici II/379 se silnicí první třídy I/37 ve směru z Velké Bíteše do Žďáru nad Sázavou. Dnes si stavební firma převzala staveniště a začne s kácením dřevin, sejmutím ornice a dalšími zemními pracemi. Nový dvoukilometrový obchvat by měl být hotový do konce září příštího roku a bude stát přibližně 82 milionů korun, část nákladů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.

Vysočinu navštěvují nejčastěji Češi středního věku

12. Duben 2021 - 15:10
Typickým návštěvníkem Vysočiny je obyvatel České republiky středního věku, středoškolák s maturitou, který není v regionu poprvé a opakovaně se sem vrací. Vyplývá to z výsledků výzkumu, který pro organizaci Vysočina Tourism zrealizovala VŠPJ.

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR: Od 14. dubna se může k očkování registrovat další skupina občanů

10. Duben 2021 - 19:26
Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých webových stránkách informovalo, že od 14. dubna bude registrační systém očkování proti onemocnění COVID-19 otevřen pro osoby starší 65 let věku. Registraci je nutné provést na webové stránce registrace.mzcr.cz nebo crs.mzcr.cz. Informace o očkování v kraji jsou k dispozici na webové stránce ockovanivysocina.cz, případně je možné volat informační linky 1221 nebo 564 602 602.

Centrální pult se čtenářům krajské knihovny otevře 12. dubna 2021

9. Duben 2021 - 14:13
Krajská knihovna Vysočiny zahajuje v pondělí 12. dubna 2021 provoz Centrálního pultu. Všichni čtenáři si budou moci vyzvedávat předem objednané dokumenty (nejen knihy, ale také CD, DVD, deskové hry ad.), rezervace a vracet své výpůjčky. Otevřeno bude každý pracovní den od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00.

#BUĎSAFE: Nebezpečí na železnici

9. Duben 2021 - 13:02
Kraj Vysočina ve spolupráci se známým parkuristou Janem Hankem vydává další díl preventivního videa ze série #BUĎSAFE. Druhý díl se zaměřuje na rizika při lezení na vagóny a cílí na děti, teenagery i dospělé. V průběhu letošního roku pak zveřejní kraj postupně další čtyři videa s preventivní tematikou.

Podpora Sociálního podnikání na Vysočině

9. Duben 2021 - 12:37
„Kraj Vysočina si velmi váží aktivit sociálních podnikatelů zvláště proto, že dávají práci osobám se změněnou pracovní schopností, které by jen těžko hledaly uplatnění na trhu práce. Zároveň si však uvědomujeme, že v této oblasti stále není dostatek informací a to jak na straně sociálních podnikatelů o tom, jaké mohou využívat programy podpory, tak také na straně objednavatelů, jaké služby jim sociální podniky v kraji mohou nabídnout,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.

V pondělí se začnou vracet děti do škol

9. Duben 2021 - 11:48
V pondělí 12. dubna se začnou děti postupně vracet do škol. Tento den mohou nastoupit děti předškolních tříd mateřských škol v maximálně 15členných skupinách, fungovat začnou 1.–5. třídy prvního stupně základních škol, které se však budou střídat v týdenních intervalech. Děti i učitelé budou muset mít po celou dobu pobytu ve školském zařízení respirátory, respektive roušky, toto se netýká dětí v mateřských školách. Dvakrát týdně musí všichni školáci povinně podstoupit antigenní neinvazivní testování. Návrat určených skupin žáků do škol se týká všech okresů Kraje Vysočina. Podrobnější informace viz níže.

Na mimořádný nákup sbírkových předmětů dá letos Vysočina více než milion korun

8. Duben 2021 - 19:22
Kraj Vysočina v letošním roce uvolní více než milion korun na mimořádný nákup sbírkových předmětů svých galerií a muzeí. Během letošního roku budou výstavy a stálé expozice vybraných šesti krajských institucí obohaceny o grafiky, plastiky, obrazy, ale i o speciální exponáty, které potěší zejména návštěvníky hradů Kámen a Roštejn. „Do expozice jednostopých vozidel na hradě Kámen přibyde motocykl Jawa Bizon, historickou trasu na Roštejně doplní zajímavé preparáty a trofeje z nově pořízeného souboru od soukromého sběratele,“ prozradil radní Kraje Vysočina pro oblast kultury a památkové péče Roman Fabeš. Kraj Vysočina podporuje mimořádné nákupy exponátů od roku 2016.

Stránky