Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 52 min zpět

Soutěž Vesnice roku 2019 zahájena

20. Únor 2019 - 10:33
Až do 30. dubna 2019 mohou obce z celé České republiky podávat přihlášky do dalšího, v pořadí pětadvacátého, ročníku soutěže Vesnice roku. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce, tedy i města městyse, vesnického charakteru s maximálně 7,5 tisíci obyvateli, které mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu. V minulém roce se do soutěže přihlásilo celkem 228 obcí ze všech krajů České republiky, z toho 25 z nich bylo z Kraje Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina loni ozdobil Vepříkov na Havlíčkobrodsku.

Osm kluků z Vysočiny odletělo na Tchaj-wan

20. Únor 2019 - 10:03
Autonomní vozidla, jedna platební karta na téměř všechno, technologie podporující přežití při mimořádných událostech nebo maximální možná elektronizace péče o pacienty ve veřejných nemocnicích. Témata, která zanechala hlubokou stopu mezi všemi zážitky osmičky žáků a jednoho učitele ze čtyř krajských středních technických škol, kteří měli možnost v prosinci 2018 absolvovat už třetí ročník znalostní cesty na Tchaj-wan. „I tentokrát jsme vybrali žáky s vynikajícími studijními výsledky a vážným zájmem o moderní technologie, dobrou angličtinou a chutí učit se nové věci,“ říká Václav Jáchim, manager spolupráce Kraje Vysočina s Tchaj-wanem.

Kraj Vysočina a Sdružení místních samospráv ČR uzavřely memorandum o krajské spolupráci

19. Únor 2019 - 12:45
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda Sdružení místních samospráv ČR sdružující na Vysočině 180 měst a obcí dnes podepsali memorandum, které má za cíl prohloubit mezi oběma partnery vzájemnou spolupráci v oblasti výkonu moderní a efektivní veřejné správy v duchu zájmů venkova a místní samosprávy.

Klub českých turistů obnoví na Vysočině značení pro pěší, cyklisty i lyžaře

19. Únor 2019 - 10:39
Částka 370 tisíc korun by v letošním roce měla stačit Klubu českých turistů z Vysočiny na plánované opravy, obnovu a pravidelnou údržbu značení turistických tras pro pěší, cyklisty i lyžaře. Finanční pomoc KČT poskytuje Vysočina od roku 2003. Za tu dobu se na obnově regionálního turistického značení podílel částkou přesahující 4,7 miliónů korun.

Na Vysočině probíhá výzkum tradiční lidové stravy

19. Únor 2019 - 9:00
Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, společně s etnografkami a dalšími odbornými pracovníky především krajských muzeí se zaměřuje v současné době mimo jiné na dokumentaci a výzkum tradiční lidové stravy na Vysočině. Cílem výzkumu je soustředit informace o regionálních stravovacích zvyklostech, současných i minulých, o tom, jaké recepty se dnes i v dobách našich babiček připravovaly a připravují, z jakých surovin, k jakým příležitostem; ve spojení s dokumentací tradičních receptů, ale i objevováním a „záchranou“ těch již téměř zapomenutých.

Domácí hospicovou službu na Vysočině využívají stovky rodin. Zájem o pomoc u lůžka v domácím prostředí násobně roste

19. Únor 2019 - 8:12
Zájem o služby domácí hospicové péče na území regionu podle statistik vedených Krajem Vysočina strmě stoupá. Zatímco v roce 2016 o specializovanou pomoc s domácí péčí v posledních dnech života svých blízkých požádalo 315 klientů, v loňském roce osm poskytovatelů hospicové péče evidovalo 657 pomocí. „Kraj Vysočina se v případě podpory domácí hospicové péče řídí zásadami, podle kterých jsou tyto služby z krajského rozpočtu dofinancovány. Loni bylo poskytnuto více než 15 miliónů korun, stejnou částkou bude domácí hospicová péče z krajského rozpočtu podpořena i letos,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Dejte sportovcům svůj hlas!

18. Únor 2019 - 12:44
Odstartoval další ročník ankety Sportovec Kraje Vysočina, jejímž cílem je zviditelnit mimořádné sportovní výkony a úspěchy sportovců z Vysočiny v roce 2018. Vedle titulů, které udělí odborná porota, jsou ve hře i dva tituly, o kterých rozhoduje veřejnost. Této možnosti už od začátku února využila pěkná řádka lidí, která poslala elektronicky 1356 hlasů. Další podporu sportovců uvedených v kategoriích jednotlivců i kolektivů může veřejnost doplnit prostřednictvím formuláře i o sportovce, který dosud v nominacích nefiguruje.

Enersol 2019: Oceněné studentské projekty cílí na úspory

18. Únor 2019 - 9:43
Peletovací stroj, Školní kogenerační jednotka nebo řízení chytré domácnosti – projekty, které mimo jiné posílá porota Krajské konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 2019 do celostátního kola a budou reprezentovat středoškolské inovace made in Vysočina 21. a 22. března 2019 v Pardubicích.

Vysočinská záchranka má nové vozidlo pro mimořádné události a velké nehody

15. Únor 2019 - 8:33
Speciálně upravený FORD Ranger využívá od začátku roku Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina. „Je určeno především ke zvládnutí a řešení mimořádných událostí, jako jsou hromadná neštěstí, rozsáhlé dopravní nehody, ale i k vyproštění, popř. odtáhnutí našich sanitních vozidel z místa dopravní nehody. Vnitřní vybavení není samozřejmě určeno pro převoz pacientů, ale je přizpůsobeno potřebám pro co nejlepší technické zajištění místa mimořádné události pro zasahující členy výjezdových skupin při poskytování přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám“ uvedla ředitelka ZZS Kraje Vysočina Vladislava Filová. Vozidlo za 1,65 miliónu korun bylo pořízeno za přispění Fondu zábrany škod.

Horácko a Podhorácko se představuje za hranicemi kraje, dobývá Prahu

14. Únor 2019 - 7:57
V sobotu 9. února 2019 se v prostorách Národopisného muzea v Praze – Musaionu představilo Horácko a Podhorácko v rámci kulturní akce Folklorní regiony Čech, Moravy a Slezska. Akce pro veřejnost se kromě zástupců Regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu Vysočiny Třebíč zúčastnila také delegace Ministerstva kultury ČR, které tuto akci s cílem zviditelnit folklorní oblasti a tradice naší země již dlouhodobě finančně podporuje. Vzhledem k aktuálnímu ročnímu období byla prezentace zaměřena na masopustní obchůzky a s nimi spojené obyčeje.

Vysočina pošle téměř 29 miliónů korun dopravcům na platy řidičů

14. Únor 2019 - 7:50
Kraj Vysočina v letošním roce navýší příspěvek dopravcům zajišťujícím na území regionu základní dopravní obslužnost v linkové autobusové dopravě – dopravu do zaměstnání nebo např. do škol o dalších 28,7 miliónů korun. „Jde o peníze, které by měli dopravci použít během roku přímo na navýšení mezd řidičů linkových autobusů. Zda budou tyto peníze skutečně zaneseny na výplatní pásky konkrétních lidí už Kraj Vysočina bohužel nemůže ovlivnit. Nemáme však důvod se domnívat, že se tak neděje,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Kraj Vysočina hledá možnosti úspor energií na svém majetku

13. Únor 2019 - 11:30
Kraj Vysočina si je vědom postupně rostoucích cen energií a nutnosti efektivního nakládání s nimi a to i vzhledem k tomu, že hospodaří s energií ve více než 800 budovách, které má přímo ve svém majetku nebo jsou ve správě příspěvkových organizací. Ve vazbě na již schválenou Energetickou politiku Kraje Vysočina schválila rada kraje na svém zasedání 12. února 2019 Akční plán pro hospodaření s energií na rok 2019, který definuje konkrétní opatření, které by chtěl kraj v roce 2019 provést.

Kluci z třebíčské průmyslovky nastartovali vlastnoručně postavenou Tatru

12. Únor 2019 - 13:04
11. února 2019 poprvé nastartovala TATRA PHOENIX, kterou postavili studenti Střední průmyslové školy v Třebíči v dílnách Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v rámci své praktické výuky. Projekt iniciovaný Krajem Vysočina a kopřivnickou TATRA TRAUCKS měl trvat celý rok. „Tým mladých konstruktérů nás všechny překvapil svým nadšením a rychlou pečlivou prací. Oživení složeného nákladního vozu pod dozorem profesionálů v mateřské firmě bylo téměř formalitou,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Kraj Vysočina nechá vyprojektovat novou tělocvičnu ve Žďáře nad Sázavou

12. Únor 2019 - 12:09
Kraj Vysočina připravuje budoucí výstavbu tělocvičny v areálu krajské VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou s tím, že běžné denní kapacity bude využívat i nedaleké Gymnázium Žďár nad Sázavou. „Nová sportovní hala by měla nabídnout dostatek volných hodin pro veřejné sportování, proto se na financování bude dle platných smluv podílet i město Žďár nad Sázavou. Kraj Vysočina v současné době činí kroky, tak aby mohla být realizace zahájena v letech 2020 – 2022,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Odborníci se v Telči shodli, že se do budoucna musí zvýšit rozmanitost dřevin v lesních porostech

12. Únor 2019 - 10:46
V závěru minulého týdne se v Telči uskutečnil už 12. ročník odborného semináře Přírodní rozmanitost a ochrana přírody v praxi. Na semináři jsou každoročně prezentovány zejména různé typy managementů ve zvláště chráněných územích i v jiných cenných lokalitách, a to nejen na území Kraje Vysočina, jejich výsledky, vybrané nové poznatky a odborné informace z oblasti ochrany přírody. „Naším příspěvkem k diskusi bylo téma Jak podpořit co nejvhodnější způsoby obnovy lesních porostů ve zvláště chráněných územích. Téma reaguje na klimatické změny spojené se suchem a kůrovcovou kalamitu na území Kraje Vysočina,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Krajský karneval zaplnil sokolovnu v Havlíčkově Borové do posledního místa

11. Únor 2019 - 14:49
V neděli úspěšně odstartovala krajská karnevalová tour v Havlíčkově Borové a místní Sokolovna praskala ve švech. Karneval s mašinkou si zde přišlo užít více jak čtyři sta návštěvníků, od nejmenších až po babičky a dědečky. Úžasnou atmosféru karnevalového odpoledne jsme pro vás zachytili na přiložených fotografiích. Další zastávka krajské karnevalové mašinky bude v neděli 17. 2. od 14:00 hodin v kulturním domě ve Větrném Jeníkově. Těšíme se na vás.

Po Nemocnici Pelhřimov bude chytře svítit i sídlo Kraje v Jihlavě

11. Únor 2019 - 10:53
Už rok využívá Nemocnice Pelhřimov chytrý systém LED osvětlení. Nainstalován byl ve vnitřních prostorách hlavní lůžkové budovy, kde se svítí 24 hodin denně a ve venkovních prostorách na veřejném osvětlení. „Avizované úspory ve spotřebě energií v řádech až 30% oproti původním odečtům nás přesvědčily o tom, že chceme technologie využít i jinde. V úvahu přichází zatím vybraná pracoviště krajského úřadu v Jihlavě,“ informoval po návštěvě Nemocnice Pelhřimov náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. Podle jeho slov dojde v sídle Kraje Vysočina k výměně zářivek za úsporné LEDky postupně.

Metací vůz postavený žáky havlíčkobrodské základky vyhrál soutěž robotů

8. Únor 2019 - 14:44
Metací vůz postavený týmem žáků Základní školy V Sadech Havlíčkův Brod zvítězil v soutěžní přehlídce LEGO Robot, kterou pro žáky 7. – 9. tříd premiérově vyhlásil Kraj Vysočina s partnery. „Sofistikovaný, multifunkční model zaujal porotu svým nadčasovým designem, důvtipným přístupem k mechanismu zametání a porota ocenila i prezentační schopnosti konstrukčního týmu,“ popsala radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová. V nižších kategoriích, kde nehrála roli originalita sestrojeného robota, protože ta byla dána zadáním, si díky rychlosti a přesnosti průjezdu na zlato sáhli žáci ZŠ Jihlava Rošického a Gymnázium Jihlava.

Ozvěny MFDF Ji.hlava znějí už posedmé Belgií

8. Únor 2019 - 13:53
To nejlepší z loňského ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava včetně několika vítězných snímků je od 6. do 12. února k vidění v Belgii. Organizátoři letos vsadili na osvědčená kina v centru Bruselu Cinema Aventure a Cinema RITCS a vůbec poprvé se promítá také mimo hlavní metropoli v Gentu. Zahajovacím filmem Ozvěn, které jako už tradičně odstartovaly na půdě Evropského parlamentu pod záštitou europoslance Pavla Poce, byl snímek režiséra Jakuba Červenky Hovory s TGM.

Návštěvnost krajských kulturních organizací mírně klesla. Návštěvníky omezuje například oprava Roštejna

8. Únor 2019 - 7:39
Celkový počet návštěvníků kulturních organizací zřizovaných Krajem Vysočina se za uplynulý rok zastavil na čísle 438 074. Do výsledku návštěvnosti se nejvýrazněji promítly aktivity související s probíhajícím projektem „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“. Hrad Roštejn, který spravuje Muzeum Vysočiny Jihlava, největší sbírkotvorná organizace zřizovaná krajem, patří dlouhodobě k nejvyhledávanějším výletním cílům Vysočiny. Jeho branami projde ročně i přes 50 tisíc návštěvníků, jako tomu bylo v rekordním roce 2015.

Stránky