Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 37 min zpět

Zástupci Kraje Vysočina promluví v Bruselu o využívání informačních a komunikačních technologií

20. Leden 2020 - 11:21
Za účasti Kraje Vysočina se bude 24. dubna 2014 v Bruselu konat celoevropská konference o aktuálně probíhajících změnách ve vytváření regionálních politik a jejich zefektivňování s využitím informačních a komunikačních technologií (IKT) a výhod, které tento proces přináší občanům. Pod názvem ONE Konference Brusel 2014 proběhne toto setkání pod záštitou Velvyslance ČR při EU Martina Povejšila a bude organizováno Agenturou pro evropské projekty a management (EPMA, www.epma.cz), jako propagačním partnerem evropského projektu ONE, který je spolufinancován programem INTERREG IVC z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Vysočina filmová získala v Brně prestižní ocenění

17. Leden 2020 - 8:48
Prestižní Velkou cenu cestovního ruchu za Vysočinu filmovou získala organizace Vysočina Tourism na veletrhu Regiontour v Brně. Ve třináctém ročníku soutěže Velká cena cestovního ruchu 2019/2020 ohodnotila odborná porota Vysočinu filmovou hned ve dvou kategoriích – 3. místem v kategorii Nejlepší turistický produkt a dalším 3. místem za jednotnou kampaň roku. Cenu převzali náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a ředitel příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák ve čtvrtek 16. ledna na brněnském výstavišti. Odborná porota soutěže byla tradičně složena z marketingových expertů, specialistů na cestovní ruch, zástupců akademické sféry i obou pořádajících společností COT media a Veletrhy Brno.

Pololetní nabídka aktivit Family Pointů

17. Leden 2020 - 7:57
Hned s příchodem nového roku se do práce pustily kontaktní pracovnice všech Family Pointů v Kraji Vysočina a připravili pro veřejnost přehled všech svých aktivit. „Důraz klademe na aktivity určené pro rodiče s malými dětmi, ale i pro rodiče samotné. Připraveny jsou přednášky, semináře a besedy týkající se péče a výchovy dětí, ale také vzdělávací akce zaměřené na osobnostní rozvoj rodičů“, upřesnil náplň aktivit Family Pointů náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Hejtmani diskutovali v Brně o chystaných změnách stavebního práva i o podpoře podnikání

16. Leden 2020 - 17:28
V Brně se uskutečnila diskusní schůzka hejtmanů a dalších zástupců českých a moravských krajů. S hejtmany se mimo jiné setkala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Řešily se především změny veřejného stavebního práva, podpora podnikání, ale také finance zbývající v IROP na opravy silnic či nové programové období EU.

Vydejte se po stopách brouka Pytlíka v jihlavském muzeu

16. Leden 2020 - 14:14
„Přinášíme vám zajímavý tip, jak si zpříjemnit zimní období. V Muzeu Vysočiny Jihlava je aktuálně k vidění poutavá přírodovědná výstava s názvem Po stopách brouka Pytlíka aneb hmyzí postavičky z knížek Ondřeje Sekory pohledem entomologa, která zaujme dětské i dospělé návštěvníky. Však hned několik generací českých dětí vyrostlo s knihami jednoho z nejvýznamnějších tuzemských autorů dětské literatury,“ pobídla k návštěvě muzea Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že v rámci výstavy je možné zúčastnit se soutěže o volnou vstupenku na interaktivní přírodovědnou trasu B hradu Roštejn.

Dotační příležitosti se zaměřením na komunitární programy EU na rok 2020

16. Leden 2020 - 10:59
Ve středu 15. ledna se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář k představení dotačních příležitostí pro regionální partnery. Akce byla zaměřena na možnosti získání finanční podpory v rámci některých tzv. komunitárních programů Evropské unie a zájemcům nabídla příležitost k individuálním konzultacím jejich projektových záměrů. „V současné době dochází k postupnému dočerpávání finančních prostředků v operačních programech a pro příští programové období Evropská unie předpokládá výrazné navýšení spolufinancování ze strany příjemců. Komunitární programy proto představují zajímavou alternativu financování rozvojových záměrů a v nejbližších letech patrně budou nabývat na významu,“ vysvětluje Pavel Pacal, náměstek hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování, pod jehož záštitou se akce konala.

Mník jednovousý je pozoruhodná ryba našich vod, preferuje chlad před teplem

15. Leden 2020 - 11:50
Nejchladnější měsíce roku, prosinec a leden, jsou obdobím tření mníka jednovousého. Jeho životní rytmus je nastavený jakoby opačně než u většiny ostatních druhů ryb. Zatímco ostatní ryby v chladné vodě utlumují svoji aktivitu, u mníka je tomu naopak. Mníkova chladnomilnost odkazuje na vznik druhu daleko na sever od našeho území. Nejaktivnější je při teplotě vody kolem 5 °C. Při teplotě nad 15 °C upadá do jakési letargie, omezuje svoji aktivitu i příjem potravy.

Návrh nového stavebního zákona zůstává pro kraje naprosto nepřijatelný

14. Leden 2020 - 15:36
V poslední době prochází velkou veřejnou diskusí návrh nového stavebního zákona, který vzniká pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). Podle tohoto návrhu, ke kterému již v minulosti zaujala Asociace krajů ČR negativní postoj, by činnosti vykonávané obcemi a kraji měly kompletně přejít na nově zřízený Nejvyšší stavební úřad a jeho detašovaná pracoviště. Přesun se týká i vydávání tzv. závazných stanovisek s vysloveně odbornou povahou sloužících k zajištění ochrany kulturních památek, životního prostředí a dalších veřejných zájmů před možnými zájmy developerů, investorů a stavebníků.

Kraj Vysočina opět pošle peníze bývalým olympionikům

14. Leden 2020 - 13:51
Nadační fond olympioniků regionu Vysočina dostane také v letošním roce příspěvek 100 000 korun pro bývalé olympijské medailisty a reprezentanty. O poskytnutí pravidelné finanční podpory pro olympioniky nad 60 let dnes rozhodli radní Kraje Vysočina. Peníze jsou určeny zejména na humanitární, sociální a zdravotní podporu olympioniků, kteří se historicky zúčastnili Olympijských her jako aktivní reprezentanti do roku 1992.

Cyklisté vyjížděli v roce 2019 nejčastěji v srpnu. Rekordní čísla hlásí sčítač z Havlíčkova Brodu

14. Leden 2020 - 13:11
Využívání cyklostezek na Vysočině bylo v roce 2019 monitorováno na dvanácti různých místech. Během předchozích dvanácti sledovaných měsíců zaznamenaly celkem 1 234 853 průchodů nebo průjezdů. Na tomto čísle měl největší podíl roční součet z nového sčítače umístěného na nábřežní cyklostezce v lokalitě Na Losích v Havlíčkově Brodě. „V minulosti byla z monitorovaných lokalit na prvním místě zájmu cyklistů a turistů rekreační cyklostezka v lokalitě Pilák ve Žďáře nad Sázavou, po prvním celoročním sčítání ji s téměř dvojnásobným zájmem přeskočila právě nově měřená havlíčkobrodká cyklostezka vedoucí po břehu Sázavy,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Mezigenerační dialog v praxi: Projekt Školkové babičky a dědečci

11. Leden 2020 - 18:07
Jedním z opatření Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina pro období 2017–2021 je podpora pozitivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Opatření nezůstávají pouze na papíře, ale kraj realizuje několik projektů, které jsou postaveny na mezigeneračním dialogu a vzájemném sdílení zkušeností. Jedním z nich je i nedávno spuštěný projekt Školkové babičky a dědečci, který byl představen na 3. ročníku Rodinné konference Kraje Vysočina. „Setkávání seniorů s dětmi v mateřských školách přináší radost všem stranám. Nadšené jsou seniorky, které mají svá vnoučata daleko a nevidí je tak často. Nadšené jsou také děti z přítomnosti babiček, které za nimi dochází do tříd a věnují jim svůj čas, vlídná slova i pohlazení. Spokojené jsou i paní učitelky, které vidí přítomnost seniorů pro děti jako velmi přínosnou a podnětnou,“ popsal výhody projektu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Půlnoční vlak do Třebíče bude obnoven. Jeho budoucnost závisí na zájmu cestujících

10. Leden 2020 - 13:58
Půlnoční vlak z Brna do Třebíče se patrně vrátí do jízdního řádu. Budou tomu ještě předcházet nezbytná jednání s Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty a především nalezení nutných 800 tisíc korun, které za tento spoj musí Kraj Vysočina nad rámec svého schváleného rozpočtu zaplatit. Kraj Vysočina tak vyslyšel racionální argumenty předložené vedením města Třebíč. „Očekáváme, že celotýdenní půlnoční spojení Brna s Třebíčí vykáže soustavný odpovídající zájem cestujících a bude potvrzen jeho přepravní smysl, tak aby nemuselo dojít k dalším vyvolaným změnám,“ upozorňuje Pavel Bartoš, který má projekt Veřejné dopravy Vysočiny na starost.

Blíží se uzávěrka přihlášek populární soutěžní přehlídky Lego Robot

10. Leden 2020 - 13:45
Už jen do středy 15. ledna je možné se přihlásit do druhého ročníku soutěžní přehlídky Lego Robot, která podporuje zručnost i odborné kompetence dětí. Soutěž je určena pro žáky 7.–9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a úkolem dvoučlenného týmu je postavit programovatelného robota podle originálního designového návrhu ze stavebnice Lego Mindstorms. Soutěžící mají na výběr ze tří kategorií: kategorie A – dálkově ovládaný robot, kategorie B – naprogramovaný robot, kategorie C – volná.

Software Samospráva Kraje Vysočina je nejlepší elektronickou aplikací letošního roku

10. Leden 2020 - 11:17
Na začátku týdne se v Obecním domě v Praze udělovaly ceny za nejzajímavější projekty v oblasti elektronizace veřejné správy v Česku pro rok 2019. Kraj Vysočina získal v kategorii krajů první místo za aplikaci Samospráva, z Vysočiny uspěl dále Pelhřimov, který v kategorii měst obsadil druhou příčku za Portál občana města Pelhřimov. Speciální ocenění obdržela služba Žádost o vyjádření k existenci sítí přes Portál občana, na jejímž vývoji se podílel také Kraj Vysočina. „Je to pro nás velice významné ocenění, protože do vývoje aplikace Samospráva jsme se pustili čistě v naší režii, bez pomoci externích subjektů. Je tedy produktem, pod kterým jsou podepsaní pouze úředníci krajského úřadu. Myslím, že i to bylo jedním z důvodů, proč jsme zvítězili v silné konkurenci ostatních krajů,“ přiblížila ředitelka sekce ekonomiky a podpory krajského úřadu Eva Janoušková.

Krajští záchranáři pomalu zabydlují výcvikové středisko

10. Leden 2020 - 10:26
Ještě pár týdnů potrvá, než bude kompletně dovybaveno nové výcvikové centrum Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina na Vrchlického ulici v Jihlavě. Na konci loňského roku si záchranka převzala hotovou dvoupodlažní stavbu a nyní běží řada veřejných zakázek na nákup speciálního vybavení nejen pro praktický výcvik, ale například i pro teoretickou přípravu v podobě moderní audiovizuální techniky schopné komunikovat mezi přednáškovým a cvičným sálem,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla. Výcvikové centrum stálo 85 miliónů korun, až 85% uznatelných nákladů pokryje dotace IROV.

Začala registrace do už dvanáctého ročníku Čisté Vysočiny

9. Leden 2020 - 10:26
Letos už po dvanácté se chystá osvětová akce Čistá Vysočina spojená s jarním úklidem přírody. Dobrovolníci, kteří chtějí přispět ke zkrášlení našeho kraje, se už nyní mohou přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře na krajském webu. „Čistá Vysočina je již tradiční akce a probíhá po celém kraji. Na sběru odpadků se podílejí obce, neziskové organizace, školy, firmy ale i skupiny jednotlivců. Pro letošek jsme připravili několik novinek, například nově si mohou školy a školky, ale i ostatní skupiny, požádat také o dětské reflexní vesty. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme,“ uvedl Martin Hyský, politik projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech.

Kraj stále přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

9. Leden 2020 - 9:56
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Už jen do konce ledna 2020 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do pátého ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Hledá se Sportovec Kraje Vysočina pro rok 2019. V lednu odstartovala odborná část ankety, veřejnost může hlasovat od 6. února

8. Leden 2020 - 14:40
Kraj Vysočina hledá nejlepší sportovní kolektivy a sportovce, kteří v uplynulém roce dosáhli významných sportovních výsledků a úspěchů minimálně na republikové úrovni. Už 18. ročník ankety Sportovec Kraje Vysočina odstartoval v pondělí 6. ledna, kdy byl spuštěn příjem nominací od jednotlivých sportovních klubů, organizací nebo spolků. Následně se ke slovu dostane veřejnost, která bude moci dát hlas svému favoritovi od 6. února. Slavnostní galavečer s vyhlášením nejlepších sportovců Kraje Vysočina naplánovali organizátoři na 9. dubna 2020 v Jihlavě.

Úpravy jízdních řádů na Humpolecku

8. Leden 2020 - 13:35
K 13. lednu 2020 dojde k dílčí úpravě jízdních řádů autobusové regionální dopravy. Změna se bude týkat pouze tří stávajících linek obsluhujících vždy Humpolec a je reakcí na odůvodněné podněty cestujících v této lokalitě. Jde například o řádově minutové posuny, které zajistí pohodlný přestup cestujících na navazující spoje. Tyto kosmetické úpravy nijak nenaruší už fungující oběhy autobusů ani nezasahují do celkového systému organizace veřejné dopravy. Další dílčí úpravy jízdních řádů mohou být, stejně jako v minulých letech, zapracovány v řádných termínech změn jízdních řádů, první z možností je 1. března 2020.

Konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2020

8. Leden 2020 - 13:22
V úterý 7. ledna 2020 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila konference s názvem Dotační politika Kraje Vysočina pro rok 2020. Konference se zaměřila na ucelené představení dotačních programů, které Kraj Vysočina bude v letošním roce vyhlašovat, a nabídla zájemcům o dotaci možnost konzultací jejich rozvojových záměrů přímo na místě. Konference se zúčastnili nejen zástupci obcí, od těch nejmenších až po statutární město Jihlavu, ale i představitelé mikroregionů, místních akčních skupin, neziskových organizací a škol působících na Vysočině.

Stránky