Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 6 min zpět

Cykloštafeta Klimatour se po osmi letech vrátila k hranici s Rakouskem

12 hodin 1 min zpět
Ekologická cykloštafeta Klimatour vznikla v Kraji Vysočina podle rakouského modelu a spojuje jednotlivé obce v regionu, propaguje v nich zdravý životní styl, ekologickou dopravu, myšlení šetrné k životnímu prostředí, vůli k zachování dobrého klimatu a sousedskou sounáležitost. „Na Vysočině odstartovala poprvé v roce 2012 na Třebíčsku. Po osmi letech, kdy štafeta projela kolem celého kraje, se vrátila zpátky do této části regionu a stejně jako tehdy se k cyklistům z Vysočiny připojil i zástupce z Dolního Rakouska,“ informoval Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, který akci poskytl záštitu.

Letní dovádění s Vysočinou 2019

20. Červen 2019 - 13:55
Co by to bylo za léto bez Letního dovádění s Vysočinou? A tak pro vás opět po roce naplánoval Kraj Vysočina šňůru osmi zastávek s programem, u kterého se pobaví celá rodina. Postupně během letních prázdnin zavítáme do všech okresů v kraji s programem, který je připraven pro děti, rodiče i prarodiče. Hlavním hostem Letního dovádění bude kapela Maxim Turbulenc, spoustu dětských písniček a tanečků si pro vás připravuje moderátor Milan Řezníček. Nachystané budou soutěže a vystoupení, k poslechu i tanci zahraje Jarda Band a nezapomeneme ani na spoustu dárečků.

Navrhované změny v organizaci stavebních úřadů, potenciální rušení některých stavebních úřadů, rekodifikace stavebního práva

20. Červen 2019 - 7:31
Protože se množí dotazy na to, zda budou v Kraji Vysočina rušeny některé stavební úřady, zda budou tuto agendu v první instanci nadále vykonávat města a obce (jejich úřady) a ve druhém stupni kraj (krajský úřad) a zda se připravují změny v právních předpisech týkajících se této oblasti, sdělujeme k této záležitosti následující informaci: Aktuálně (prozatím) není o ničem takovém rozhodnuto. Protože jde o výkon státní správy (obce, města a kraje tuto agendu státní správy vykonávají v tzv. přenesené působnosti), je rozhodnutí o organizačních i hmotněprávních záležitostech v rukou státních orgánů (pro některá rozhodnutí postačí kompetence vlády, jiné jsou vyhrazeny Parlamentu České republiky).

Mezigenerační dialog v praxi: Projekt Školkové babičky a dědečci

19. Červen 2019 - 11:58
Jedním z opatření Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina pro období 2017–2021 je podpora pozitivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Opatření nezůstávají pouze na papíře, ale kraj realizuje několik projektů, které jsou postaveny na mezigeneračním dialogu a vzájemném sdílení zkušeností. Jedním z nich je i nedávno spuštěný projekt Školkové babičky a dědečci, který byl představen na 3. ročníku Rodinné konference Kraje Vysočina. „Setkávání seniorů s dětmi v mateřských školách přináší radost všem stranám. Nadšené jsou seniorky, které mají svá vnoučata daleko a nevidí je tak často. Nadšené jsou také děti z přítomnosti babiček, které za nimi dochází do tříd a věnují jim svůj čas, vlídná slova i pohlazení. Spokojené jsou i paní učitelky, které vidí přítomnost seniorů pro děti jako velmi přínosné a podnětné,“popsal výhody projektu náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Czech Street Party v Bruselu připomněla 30. výročí sametové revoluce a Vysočina byla u toho

18. Červen 2019 - 14:58
V závěru minulého týdne se v bruselské rue Caroly, ve které sídlí Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, konala už podvanácté letní Czech Street Party, která se nesla v duchu oslav 30. výročí sametové revoluce. Ani tentokrát nemohl chybět stánek Kraje Vysočina s vynikajícími regionálními pochoutkami. Více než 3 500 návštěvníků z celého světa nadchly regionální sýry z Polné, vynikající klobásky z Chotěboře i medovina z včelí farmy. „Každý rok se snažíme představit v Bruselu nějakou sladkou novinku, tentokrát jsme slavili úspěch s tradičním židovským cukrovím z Třebíče,“ pochvaloval si hejtman Jiří Běhounek, který je pravidelným účastníkem bruselské akce pod taktovkou stálého zastoupení.

Kraj Vysočina podpoří audiovizuální výchovu v jihlavském Centru dokumentárního filmu

18. Červen 2019 - 12:06
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo finanční podporu ve výši 350 000 korun Centru dokumentárního filmu v Jihlavě, které zajišťuje audiovizuální výchovu v Kraji Vysočina. Centrum nabízí ve svém každodenním provozu vzdělávací lekce a cykly zaměřené na poznávání filmu, audiovizuálních médií a online prostředí pro školy i širokou veřejnost. „Podpora mediální výchovy nám v dnešní době přijde smysluplná a potřebná. Centrum dokumentárního filmu nyní spolupracuje se 17 školami v Kraji Vysočina a také s knihovnami,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury Jana Fischerová. „Centrum svou činností pokrývá vzdělávání se zaměřením na kritické myšlení a orientaci v každodenní mediální realitě, které není součástí tradičního školního vzdělávacího systému,“ dodává Jana Fischerová.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina deklarovalo finanční podporu výstavbě budoucího kamenného hospice na Vysočině

18. Červen 2019 - 11:36
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes projednalo žádost Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy týkající se finanční spoluúčasti Kraje Vysočina na výstavbě kamenného hospice v Havlíčkově Brodě. „Výsledkem hlasování je deklarace finanční podpory části investičních nákladů spojených s výstavbou lůžkového hospice odpovídající maximálně 30% projektovaných investičních nákladů a částí nákladů na projektovou dokumentaci, a to za předpokladu, že bude projekt ze strany Ministerstva zdravotnictví podpořen rozhodnutím o přidělení dotace. Kraj Vysočina je připraven se podílet částkou max. do výše 20 150 tis. korun, které budou uvolňovány dle skutečné realizace,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Kraj Vysočina daroval krajskému ředitelství policie dvě speciální vozidla

18. Červen 2019 - 11:09
Kamion týmy Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina mají nově k dispozici dvě speciální účelová vozidla 4x4. Sloužit budou pro dohled nad bezpečností silničního provozu a při řešení mimořádných situací se zaměřením na kamionovou dopravu. Automobily v celkové hodnotě téměř pěti miliónů korun pořídil Kraj Vysočina. „Darem prohlubujeme dobré vztahy a vzájemnou spolupráci s krajskou policií a podporujeme jejich cíl intenzivně kontrolovat kamionovou dopravu,“ vysvětluje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Videopřenos jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

18. Červen 2019 - 10:16
V úterý 18. června 2019 od 10 hodin bude dostupný další online videopřenos z jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. Přímý přenos bude probíhat na tomto odkaze. Archiv přenosů naleznete na adrese http://tv.kr-vysocina.cz.

Nemocnice Třebíč přešla z etapy demolic do etapy budování

18. Červen 2019 - 8:54
Patrně nejviditelnějším omlazením mezi krajskými nemocnicemi na Vysočině prochází Nemocnice Třebíč. Ještě před několika měsíci patřily čelní pohledy na nemocnici nevzhledným a především dosloužilým objektům. Poté, co nechal Kraj Vysočina zdemolovat panelovou budovu CH a nevyužívanou budovu starého ředitelství, která tvořila 99 let hlavní tvář nemocnice, dostala nyní nemocnice díky několika novostavbám moderní, vzdušnou a funkční podobu. Zatím poslední zeď postavili dělníci po nastěhování a instalaci magnetické rezonance. Nemocnice Třebíč je čtvrtou krajskou nemocnicí na Vysočině, která tento špičkový diagnostický přístroj za téměř 30 miliónů korun začne využívat.

Štafeta Klimatour propojuje obce Vysočiny. Až do čtvrtka ji můžete potkat v okolí Moravských Budějovic a Jemnice

17. Červen 2019 - 16:24
Prvními dvěma zastaveními odstartovala letošní cyklistická štafeta Klimatour. Peloton žáků místních škol dnes symbolicky propojil obce Litohoř a Domamil, v následujících dnech zamíří cyklisté do Budkova, Nových Syrovic, Dešova a Mladoňovic. Poslední zastávkou na trase ekologické štafety bude ve čtvrtek Police a Jemnice. „Inspirací pro vysočinskou štafetu Klimatour je obdobná akce v Rakousku a cílí hlavně na žáky základních a mateřských škol. Hlavní myšlenkou Klimatour je propagace ekologické dopravy, ochrana životního prostředí i prohloubení přátelských vztahů mezi sousedními obcemi a podpora společenského života v nich. Po osmi letech, kdy štafeta postupně putovala po obcích Vysočiny, jsme se opět vrátili na Třebíčsko,“ popisuje cyklistickou štafetu Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Čistá Vysočina – přírodě se letos ulevilo o dalších 100 tun odpadků

14. Červen 2019 - 15:03
V letošním roce probíhala tradiční jarní akce Čistá Vysočina již po jedenácté. Tisícovky dobrovolníků napříč celým krajem pomohly přírodě ulehčit dohromady od 101 tun odpadků a nepořádku. „Krajská správa a údržba silnic Vysočiny od více než 2 200 km silnic I., II. a III. třídy odvezla 68,1 tun odpadků. Podle informací zaslaných pověřenými obcemi se dalších více než 23 tun svezlo z přihlášených silnic v majetku obcí,“ uvedl Martin Hyský, krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Akci Čistá Vysočina realizuje Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Kraj Vysočina obhájil druhé místo v Turnaji 6 regionů

14. Červen 2019 - 13:55
Pátý ročník fotbalového turnaje pro 15-16 leté žáky se uskutečnil 12. – 13. 6. 2019 v Dolním Rakousku v perfektním prostředí Sportschule Lindabrunn. Tento sportovní areál, spravovaný rakouskou fotbalovou asociací, je určen pro soustředění národních či ligových týmů. Mladí hráči tedy měli příležitost okusit zázemí 6 fotbalových hřišť, skvělého cateringu i ubytování.

Za týden začíná letní olympiáda dětí a mládeže. Výpravu Vysočiny povede hvězdný volejbalista Jan Štokr

14. Červen 2019 - 13:52
Už v neděli 23. června 2019 budou v Liberci zahájeny Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže. Na sportovištích v Liberci a Jablonci nad Nisou bude o 1163 medailí bojovat i 230 sportovců a sportovkyň z Kraje Vysočina. Vysočinskou výpravu povede v rámci programu slavnostního zahájení Her fenomenální český volejbalista Jan Štokr - dlouholetá opora české volejbalové reprezentace, která začala svojí úspěšnou kariéru v Telči. Se slavným italským týmem Itas Diates Trentino vyhrál Ligu mistrů, dvakrát italskou ligu i pohár, jednou italský Superpohár a třikrát mistrovství světa klubů. S reprezentací si zahrál na dvou mistrovstvích světa a čtyřech mistrovstvích Evropy. Přestože měří 207 cm a váží 110 kg, je jeho přezdívka Drobek.

Kynologové ze Zakarpatí se učí od vysočinských policistů

14. Červen 2019 - 9:43
Sedmičlenná skupina kynologů ze Zakarpatí pobývá tento týden na Vysočině. Důvodem je intenzivní výcvik policistů – psovodů a především jejich svěřenců. Výcvik vedou vysočinští policisté Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina. Jedná se o ojedinělou, vysoce specializovanou spolupráci, která vzešla ze spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Po velice kladném ohlasu na první ročník jsou aktuálně zapojeni už i policisté z jiných částí Zakarpatí. „Kynologický výcvik pro zakarpatské kolegy má už třetí pokračování. Naši východní partneři jsou seznamováni s nejmodernějšími metodami výcviku, je jim poskytována maximální metodická pomoc s důrazem na praktický výcvik. V rámci týdenního školení se dbá i na předání zkušeností v péči o svěřeného psa – o jeho správné stravování nebo zdravotní stav,“ popsal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se jednoho výcvikového dne osobně účastnil.

Osm nových sanitek pro krajskou záchranku

14. Červen 2019 - 8:49
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina v těchto dnech zařazuje do ostrého provozu dalších osm nových sanitních vozidel typu rychlá zdravotnická pomoc/rychlá lékařská pomoc. „Žluté sanity s majákem budou sloužit na výjezdových základnách v Jihlavě, Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí, Havlíčkově Brodě, Třebíči, Náměšti nad Oslavou a v Kamenici nad Lipou. Celková cena nových sanitek se podle ředitelky Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina vyšplhala na více než 21 miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

V Kraji Vysočina se konalo přeshraniční setkání Pracovní skupiny Kultura

12. Červen 2019 - 13:55
V závěru minulého týdne se v Kraji Vysočina uskutečnilo setkání Pracovní skupiny Kultura, jedné ze 13 skupin ustanovených v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Krajem Vysočina. Místem setkání byl Zámek Žďár nad Sázavou. Pracovní skupinu Kultura tvoří vedoucí zaměstnanci odborů kultury a památkové péče krajských úřadů výše uvedených krajů a pracovníci pověření agendou přeshraničních vztahů za oblast kultury.

Práce na stavbě Vzdělávacího a výcvikové střediska krajských záchranářů pokračují

12. Červen 2019 - 13:46
Už na podzim letošního roku by měla být dokončena stavba nového Výcvikového a vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina za bezmála 70 milionů korun. Další peníze z krajského rozpočtu pak půjdou na vybavení objektu, který roste těsně u jihlavského sídla záchranářů na Vrchlického ulici. Jak při kontrolním dnu zjistili náměstci hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný, který má na starosti zdravotnictví, a Martin Kukla s gescí krajské ekonomiky a majetku, stavební práce probíhají dle harmonogramu.

Nejprobádanější přírodní území na Vysočině je u Chvojnova. Na pár hektarech se daří sedmdesátce druhů mechů

12. Červen 2019 - 9:16
Botanicky velmi cenné území – přírodní rezervaci Chvojnov najdete jen čtvrt hodiny jízdy od Jihlavy směrem na Křemešník. Chráněné území o současné rozloze zhruba devět hektarů je letos chráněno už dvacet let. „Za tu dobu si vysloužilo status téměř vzorové péče o druhově bohaté louky. Za léta odborné péče se podařilo zachránit rašeliniště, zrušit meliorace a odvodňovací kanály, díky odborným zásahům zvýšit hladiny podzemních vody, obnovit prameniště a potůčky a nastartovat regeneraci rašelinotvorných procesů,“ popisuje pozitivní změny Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Program návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Kraji Vysočina ve dnech 25. až 27. června 2019

11. Červen 2019 - 12:58
Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou navštíví v termínu od 25. do 27. června 2019 Kraj Vysočina. Třídenní návštěvu zahájí prezident Zeman tradičně v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě a v odpoledních hodinách zavítá do Humpolce. Ve středu budou prezidenta republiky hostit ve firmě FRAENKISCHE CZ s. r. o. v Okříškách, poté se delegace přesune do městyse Vladislav a druhý den prezidentské návštěvy zakončí Miloš Zeman v obci Kadolec. Poslední zastávkou na Vysočině je město Bystřice nad Pernštejnem, kde v 15.30 hod. společně s hejtmanem Jiřím Běhounkem zhodnotí prezident Miloš Zeman svoji návštěvu v kraji a zodpoví aktuální otázky.

Stránky