Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 53 min 18 sek zpět

V pelhřimovské Jeřabině se hrálo Člověče, nezlob se

7. Srpen 2018 - 12:24
V minulém týdnu uspořádal Domov Jeřabina Pelhřimov druhý ročník turnaje ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“. Prosluněné počasí přálo všem zúčastněným hráčům této tradiční stolní hry která může bavit nejenom mladé, ale i starší hráče. „Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 hráčů ze sedmi organizací. Pozvání přijaly Domov Kamélie Křižanov, Otevřená okna Jindřichův Hradec, Medou Humpolec, Háta Ledeč nad Sázavou, Lada Pacov, Zvoneček Pelhřimov a samozřejmě i Domov Jeřabina Pelhřimov, který měl své silné zastoupení. Těší mě, že o turnaj byl opravdu velký zájem. Radost ze hry byla znát na každém kroku,“ poznamenal ředitel domova Petr Krčál.

Na ulici Čejovskou v Humpolci se vrátil běžný provoz

7. Srpen 2018 - 10:26
Od soboty 4. srpna už mohou řidiči projíždějící Humpolcem využívat modernizovanou krajskou komunikaci II/347 v ulici Čejovská. Jedná se o navazující II. etapu rekonstrukce této komunikace v délce zhruba 500 metrů od ulice Sluníčkova po konec města v blízkosti jezdeckého závodiště ve směru na Světlou nad Sázavou. V průběhu srpna budou ještě probíhat drobné dokončovací práce.

Výměna zkušeností mezi českými a ukrajinskými hasiči

6. Srpen 2018 - 17:13
V návaznosti na jarní návštěvu nejvyššího vedení ukrajinských hasičů, ředitele Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace, generála Mykoly Oleksandrovyče Čečotkina, přijela minulý týden na Vysočinu delegace jeho kolegů. Jejím hlavním cílem bylo načerpat zkušenosti našich hasičů, především v organizaci práce i legislativního zakotvení dobrovolného hasičství. Dvoudenní pracovní program obsahoval ukázky především praktického fungování a součinnost profesionálních a dobrovolných hasičů. Po celou dobu programu hosty provázel starosta Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina Jan Slámečka, společně s ředitelem HZS Kraje Vysočina Jiřím Němcem. Se zahraniční návštěvou se setkal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V rámci 1. vlny kotlíkových dotací se vyměnilo 2204 kotlů, všechny úspěšné žádosti už byly proplaceny

6. Srpen 2018 - 11:23
V prosinci 2015 byla v Kraji Vysočina spuštěna 1. vlna kotlíkových dotací. Částka, kterou bylo možné rozdělit mezi fyzické osoby na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové ekologické zdroje tepla, přesahovala 230 milionů korun. Z těchto prostředků bylo úspěšně zrealizováno 1960 výměn. Největší zájem byl o kombinované kotle spalující uhlí i biomasu, které nainstalovalo 38,5 % příjemců dotace. Velký zájem byl rovněž o kotle na biomasu – 22,7 % a dále kotle na plyn – 13,7 %, tepelná čerpadla 13,2 % a kotle výhradně na uhlí – 11,8 %.

Vepříkov slaví. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina je doma

3. Srpen 2018 - 13:20
Starosta obce Vepříkov Petr Bárta dnes převzal za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku titul, který obec opravňuje ozdobit se zlatou stuhou s letopočtem 2018 a postoupit do celostátního kola soutěže. Ocenění bylo v rámci slavnostního ceremoniálu ve Vepříkově předáno i dalším čtrnácti úspěšným obcím. „Už jen účast v soutěži je prestižní záležitostí, příležitostí pochlubit se aktivitami přispívajícími k rozvoji a udržitelnosti venkova. Vítězem může být jen jeden, ale adeptů bývá každoročně hned několik,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Zajímá nás Váš názor na problematiku sucha. Hlasujte a dejte nám vědět, jaká navrhujete opatření

3. Srpen 2018 - 12:36
Na webových stránkách Kraje Vysočina v aplikaci Váš názor můžete až do konce letošního roku vyjádřit, co si myslíte o problematice sucha a zadržování vody v krajině. Zajímá nás, zda by měl být Kraj Vysočina v této oblasti ještě aktivnější, anebo by měl spíše cílit na větší podporu obcí při výstavbě a intenzifikaci čistíren odpadních vod, kanalizace nebo veřejných vodovodů. „Využití aplikace Váš názor je další možností, jak zjistit postoj široké veřejnosti ke stále aktuálnější problematice sucha. Negativní dopady se v našem regionu začaly projevovat už před třemi roky a kraj se i přes své omezené možnosti snaží vystupovat aktivně a co nejlépe se na extrémní situace připravit,“ přiblížil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, do jehož gesce spadá oblast životního prostředí a zemědělství.

Čtyři mosty na „trojkách“ bude muset dokončit jiná firma

2. Srpen 2018 - 13:19
Společnost Keviton s. r. o. v minulém týdnu odstoupila od smluv uzavřených s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny o dílo na čtyři vysoutěžené a rozestavěné zakázky mostů na krajských silnicích III. třídy. Všechny čtyři stavby jsou ve fázi různé rozpracovanosti a měly být podle smlouvy o dílo hotové do konce srpna 2018. Včera byly o skutečnosti informováni e-mailem starostové obcí stavbou zasažených. Krajská správa a údržby silnic Vysočina v současné době zajišťujete v koordinaci se zhotovitelem předání dokladů ke stavbě, následné vyklizení staveniště do 10. 8. 2018 a předání staveniště novému zhotoviteli vzešlému z výběrového řízení s předpokladem realizace stavby do 31. 10. 2018 tak, aby byly mosty k tomuto datu průjezdné.

Začaly přípravy na sestavení nového krajského rozpočtu

2. Srpen 2018 - 12:07
S železnou pravidelností začínají každý srpen pečlivé přípravy na sestavení nového krajského rozpočtu. Několikaměsíční maraton projednávání a zdůvodňování budoucích výdajů skončí až v prosinci, kdy bude finální krajský rozpočet součástí programu jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. Podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kukly není důvod měnit zaběhlou praxi příprav. První návrh se mu po sumarizaci požadavků odborů dostane na stůl začátkem září.

Areál bývalého sanatoria Buchtův Kopec je opět na prodej

2. Srpen 2018 - 10:15
Kraj Vysočina opakovaně nabízí k prodeji areál bývalého sanatoria na Buchtově kopci u Daňkovic. Rozsáhlý komplex se zdravým lesoparkem, pěti udržovanými pobytovými a léčebnými pavilony protkaný stovkami metrů účelové komunikace je patrně nejrozsáhlejší nemovitostí na prodej v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina kompletní areál nabízí za 18 miliónů korun. „Na 13. srpen 2018 je stanoven termín prohlídky objektů a areálu, do 28. srpna 2018 přijímáme nabídky,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Rekonstrukce Brněnského mostu v Jihlavě je za polovinou. Uklizeno je po nezvaných hostech

1. Srpen 2018 - 14:02
V souladu s harmonogramem pokračují i v extrémních letních teplotách stavební práce na modernizaci Brněnského mostu na silnici II/602 v Jihlavě. „Samotná nosná konstrukce je i po tolika letech v dobrém stavu, touto rekonstrukcí by se měla prodloužit životnost mostu o dalších zhruba 40 let,“ řekl dnes při prohlídce stavby hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Hejtmana zajímala do detailů návaznost dalších prací a s ohledem na aktuální klimatické podmínky i organizace práce.

Alzheimer poradna –nebojte se zeptat a nechte si poradit

1. Srpen 2018 - 11:17
Alzhaimerova choroba je onemocnění, které zatím neumíme léčit. V průběhu péče o nemocného s touto diagnózou je třeba přijímat velmi složitá rozhodnutí, se kterými může pomoci rada zkušených a školených odborníků. Třetím rokem je možné se s důvěrou a žádostí o pomoc obrátit na Alzheimer poradnu Vysočina, jejíž služby garantuje Domov Ždírec u Jihlavy. „Poradíme s úpravou bytu i záludnostmi komunikace s lidmi s kognitivním deficitem. Trénujeme paměť. Poradíme i s výběrem vhodného pobytového zařízení. Přesný čas konzultace je třeba si vždy domluvit. Konzultace mohou probíhat také telefonicky nebo přes email. Poradenství je poskytováno zdarma a může být i anonymní,“ říká vedoucí poradny Marcela Rýpalová.

Cyklisté na Vysočině vyjíždí především o víkendu v odpoledních hodinách

31. Červenec 2018 - 12:00
Aktuální statistiky měření pohybu cyklistů i pěších na vybraných páteřních cyklostrasách a cyklostezkách na Vysočině potvrdily jejich nejvyšší návštěvnost mezi 15 a 17 hodinou především o víkendu, častěji pak v neděli a např. i fakt, že nejvytíženějším dnem za posledních 12 měsíců může být dubnové datum. „Data z aktuálně provozovaných osmi sčítačů vykazují výrazné rozdíly ve využití monitorovaných cyklotras a stezek, což je dáno více faktory. Potenciál pro rekreaci, místní cyklodopravu a samozřejmě i cykloturistiku v rámci sítě značených cyklotras a různých tipů na výlety se významně promítá v jejich využití a v důsledku tedy i zpětně odráží efektivnost investic do infrastruktury a např. i marketingu v rámci cestovního ruchu,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová. V rámci dalšího měření bude monitoring rozšířen o další atraktivní místa na celkem 12 lokalit.

Devatenáct miliónů korun rozdělil Kraj Vysočina za posledních osm let na motivačních a prospěchových stipendiích pro středoškoláky

31. Červenec 2018 - 12:00
Podle informací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jany Fialové dosáhlo v II. pololetí školního roku 2017/2018 na výplatu motivačního stipendia udělovaného Krajem Vysočina celkem 390 žáků z celkového počtu žádostí o motivační stipendium 1 178 (33,1 %) a vyplacena mezi ně bude celková částka 1 320 500 korun.

Přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí za rok 2017

30. Červenec 2018 - 13:51
V polovině měsíce června 2018 ukončili kontroloři Krajského úřadu Kraje Vysočina přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen „DSO“) za rok 2017. Z celkového počtu 704 obcí a 63 DSO v kraji krajský úřad přezkoumal hospodaření 625 obcí a 46 DSO. Ostatní obce a DSO si nechaly své loňské hospodaření prověřit profesionálními auditory.

Univerzita třetího věku nemívá o studenty nouzi. Na přihlášení mají senioři čas ještě do konce léta

30. Červenec 2018 - 11:17
Je všeobecně známou věcí, že senioři rádi studují a učí se novým věcem, a na Vysočině to platí mnohonásobně. Také během léta žijí senioři aktivně a nebojí se podnikat zajímavé aktivity, například účastní se tábora pro seniory v režii havlíčkobrodského Senior Pointu nebo Letní školy seniorů. „Tyto aktivity pořádané Krajem Vysočina v letních měsících plynule navazují na ostatní celoroční vzdělávací programy. Jednou z nich je rovněž Univerzita třetího věku, kterou Kraj Vysočina pořádá už osmým rokem ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava,“ upřesňuje náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Senioři mají na přihlášení do U3V akademického roku 2018/2019 čas až do konce léta a na výběr mají hned z pěti přednáškových míst: Velké Meziříčí, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou, Třebíč a Jihlava.

Transformace a sociální pobytové služby na Vysočině dlouhodobě drží nadprůměrný uživatelský standard

27. Červenec 2018 - 14:19
Zatímco transformace Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou je už dokončena a 73 klientů může využívat 11 nových domků k bydlení, přestavba dvou uličních domů pro klienty Domova Kamélie Křižanov stojících v Třešti odstartuje před koncem letošních prázdnin. Obě organizace si prohlédli a vybrané lokality včetně prohlídky nemovitostí tento týden absolvovali náměstci hejtmana Kraje Vysočina Martin Kukla a Pavel Franěk.

Mezinárodní česko-finská hokejová škola: Rodiče finských hokejistů se setkali s hejtmanem a ochutnali regionální potraviny

24. Červenec 2018 - 15:01
Rodiče mladých finských hokejistů, kteří se tento týden účastní Mezinárodní česko-finské hokejové školy v Jihlavě, zavítali v pondělí 23. července v rámci oficiální části programu do sídla Kraje Vysočina. Zde se setkali s hejtmanem Jiřím Běhounkem, náměstkyní hejtmana Janou Fischerovou a ředitelem krajského úřadu Zdeňkem Kadlecem. Po krátké prezentaci o Kraji Vysočina měla dvacetičlenná výprava finských rodičů možnost zhlédnout ještě propagační film o projektu hokejové školy pro mladé talenty, která se letos koná už po osmé. Závěrečnou tečkou přátelského setkání byla ochutnávka regionálních dobrot. Mladé hokejové naděje budou na Vysočině trénovat až do 4. srpna.

Proletí 100letí: Originální podívaná se stěhuje do Třebíče a Havlíčkova Brodu. Velkolepé finále vypukne 15. září v Jihlavě

23. Červenec 2018 - 15:47
V květnu odstartovaly na Vysočině velké oslavy 100. výročí vzniku republiky. Po Jihlavě, kde se konal sousedský piknik pod širým nebem, se krajské oslavy plné symbolů stoleté republiky přesunuly v červnu na festival rekordů a kuriozit do Pelhřimova a na Den Žďáru do Žďáru nad Sázavou. Jedinečná podívaná plná ohňových efektů a dechberoucích akrobatických výkonů se zapojením velké atrakce v podobě obří kovové osmičky nyní míří 18. srpna na Slavnosti tří kápí do Třebíče a následně 7. září na Národní zahájení Dnů Evropského dědictví do Havlíčkova Brodu. Samotným vyvrcholením celého putování bude v sobotu 15. září velkolepá podívaná na Masarykově náměstí v Jihlavě.

Počasí zásadně ovlivní množství letos sklizených brambor

23. Červenec 2018 - 12:49
Z dat, která zveřejnil Český statistický úřad vyplývá, že plochy brambor opět poklesly – v roce 2017 se pěstovalo v ČR 23 418 ha brambor, v letošním roce osázeli zemědělci už jen 22 899 ha této plodiny, úbytek tedy činil za republiku 519 ha. Bohužel tomuto trendu neunikly ani osázené plochy v Kraji Vysočina, kde v roce 2017 zabraly 8 261 ha a v roce 2018 už jen 7 830 ha – pokles ploch brambor tedy jen v Kraji Vysočina představoval 431 ha.

Evropský region Dunaj-Vltava: Díky „Křídlům“ míří vítězství na Vysočinu

23. Červenec 2018 - 8:30
Nejlepším návrhem uměleckého díla charakterizující Evropský region Dunaj-Vltava (dále jen ERDV) se stala „Křídla“, autorky Adély Čapkové. Studentka druhého ročníku Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou zaujala porotu návrhem lepené skleněné plastiky ve tvaru rozevřených křídel a odnáší si tak vítězství z mezinárodního kola středoškolské studentské soutěže.

Stránky