Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 53 min zpět

V Ledči nad Sázavou je k vidění putovní výstava fotografií Mýma očima

17. Září 2020 - 11:29
V Ledči nad Sázavou v kavárně Kovárna se v úterý odpoledne konala vernisáž Putovní výstavy fotografií Mýma očima, na jejímž vzniku se výraznou měrou podíleli lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří žijí v Domově Háj nedaleko Ledče nad Sázavou. Ti měli možnost říci si, kde, a co by rádi nafotili, a jaké mají představy o možnostech, které jim život v nových domech přinese. Také se učili základy fotografování. Dva z nich již v současné době fotografují, a na výstavě bylo možné vidět i jejich záběry. Klienti, kteří se nezajímají o fotografování, ale baví je práce v dřevodílně, pracovali na výrobě stojanů na fotografie.

Odsouzené ženy úspěšně ukončily rekvalifikační kadeřnický kurz

17. Září 2020 - 11:25
Na začátku tohoto týdne obdrželo pět žen z věznice ve Světlé nad Sázavou osvědčení o získání profesní kvalifikace v oboru Kadeřník. Závěrečné zkoušky, které proběhly v prostorách kadeřnického studia OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, ukončily rekvalifikační kurz zahrnující 250 hodin praktického výcviku. Budoucí kadeřnice musely pod bedlivým dohledem svých učitelek odborného výcviku předvést dámský i pánský střih, vytvořit společenský účes nebo nabarvit vlasy. Rekvalifikace by měla zvýšit šance odsouzených žen na lepší uplatnění na trhu práce po jejich propuštění z výkonu trestu.

Hrubá stavba pavilonu operačních sálů Nemocnice Třebíč už stojí

16. Září 2020 - 13:08
Májka umístěná na přístavbě pavilonu operačních sálů Nemocnice Třebíč jasně symbolizuje dokončení hrubé stavby. Přístavba nových sálů a rekonstrukce původních bude stát 345 miliónů korun a Kraj Vysočina ji zaplatí kompletně ze svého rozpočtu. Stavba probíhá přesně podle schváleného harmonogramu, hotovo bude v polovině roku 2022. „Nemocnice Třebíč touto krajskou investicí získá sedm moderně vybavených operačních sálů s přímou podlažní návazností na ARO, navíc také zákrokový sál emergency,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Nemocnice Jihlava se zapojila do projektu Nový život starým knihám

16. Září 2020 - 9:56
Park v areálu Nemocnice Jihlava oživila nová venkovní knihobudka vyrobená na Střední škole stavební Jihlava z vysloužilých školních lavic. Obsah tvoří knihy zachráněné na třídicí lince společnosti FCC Česká republika. Původně byly vyhozené do kontejnerů na papír. Těmto starým knihám dají jejich čtenáři nový život.

Poslední volná místa na dětské prohlídky hradu Kámen

14. Září 2020 - 15:22
O nadcházejícím víkendu vyhradili na hradě Kámen několik prohlídek výlučně pro děti a jejich doprovod. „Využijte zbývajících volných míst na speciálních dětských prohlídkách, které zábavnou a jednoduchou formou přibližují historii hradu. Navíc děti budou v rámci programu aktivně zapojovány a na závěr budou obdarovány drobnou odměnou,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Jiří Běhounek: Apeluji na zodpovědnost každého občana

11. Září 2020 - 14:59
Podruhé v tomto týdnu se sešla Bezpečnostní rada Kraje Vysočina, aby zhodnotila epidemiologickou situaci v regionu. Podle krajských hygieniků zatím není třeba přijímat další mimořádná opatření nad rámec celostátně platných, v případě Vysočiny nejde v tuto chvíli o komunitní přenos nemoci. „Nárůst počtu nemocných je ale signálem, že občané by se měli začít chovat zodpovědněji. Minimálně to znamená důsledně nosit roušku v uzavřených prostorech, omezit hromadná setkání a akce, a to i rodinného charakteru, a v případě lékařského ošetření vždy pravdivě uvést svůj aktuální zdravotní stav,“ apeluje na veřejnost hejtman Jiří Běhounek.

Přibyslavské slavnosti a 29. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi

11. Září 2020 - 13:09
Ve dnech 9.–13. září 2020 probíhají Přibyslavské slavnosti, jejichž součástí je v sobotu 12. 9. 2020 už 29. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi, který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou svého druhu. Zahájení slavností probíhá společně s tiskovou konferencí na radnici města Přibyslav. Během tiskové konference probíhá i prezentace mlékárenských společností a ukázky jejich novinek.

Nový výskyt mihule potoční na Hejnickém potoce

11. Září 2020 - 7:51
Mihule potoční je jedním z nejvzácnějších vodních obratlovců, jedná se o kriticky ohrožený zvláště chráněný druh. V České republice tento druh v současnosti obývá hlavně drobné toky náležící k pstruhovému pásmu v horských a podhorských polohách hraničních pohoří a Českomoravské vrchoviny. Protože je mihule vázána na čisté vody s vyšším obsahem rozpuštěného kyslíku, je označována jako bioindikační druh čistoty vody. Dalším nezbytným faktorem pro její dlouhodobý výskyt je přítomnost bahnitopísčitých náplavů, které se vytváří dlouhodobou sedimentací v proudových stínech meandrů a které je nutné ponechávat v korytě.

Tvůj styl, tvoje volba. Evropský týden mobility a zářijová výzva Do práce na kole startují už příští týden

10. Září 2020 - 7:32
Už po devatenácté se od 16. do 22. září koná Evropský týden mobility. Cílem ETM je zlepšit veřejné zdraví a kvalitu života podporou čisté mobility a udržitelné dopravy. Kampaň dává lidem šanci vyzkoušet nové možnosti mobility, jako jsou sdílená kola a automobily nebo jednoduše pěší chůze. Motto letošního ročníku zní Tvůj styl, tvoje volba („Choose your move!“). Každý z nás se totiž může rozhodnout sám, jakému způsobu přepravy dá přednost. Letošní téma „Bezemisní mobilita pro všechny“ odráží ambiciózní cíl uhlíkově neutrálního evropského kontinentu do roku 2050 i nutnost jeho dostupnosti pro všechny, tedy i obyvatele s hendikepem.

Zaměstnanci Domova pro seniory Havlíčkův Brod převzali Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace

9. Září 2020 - 17:07
V rámci 3. ročníku Fóra rodinné politiky, které letos Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádalo v prostorách Univerzity Pardubice, byly předány Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. V kategorii „kolektiv či projekt“ uspěli zaměstnanci krajské příspěvkové organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, pracoviště Břevnice.

Opět funguje houbařská poradna při Muzeu Vysočiny Jihlava

9. Září 2020 - 13:47
Ačkoliv lesy na Vysočině prořídly, neubylo nadšených houbařů. I v podzimním období je možné narazit na zajímavé houbařské úlovky. „Pokud si nebudete jistí, o jaký druh houby se jedná a zda je zaručeně jedlá, doporučuji využít bezplatnou mykologickou poradnu. Ideální je donést čerstvou a pokud možno neočištěnou houbu do jihlavského muzea a s její identifikací Vám zde velmi rádi pomohou,“ doporučila náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Krajské galerie zvou k návštěvě, nabízejí zajímavé výstavní projekty i doprovodné programy

9. Září 2020 - 13:39
Galerie zřizované Krajem Vysočina jsou plně otevřeny veřejnosti a nabízejí zajímavé výstavy, přednášky a doprovodné programy. Kompletní nabídka všech příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury je pravidelně zveřejňována také na webové stránce www.vysocina-fandi-kulture.cz.

Práce Zastupitelstva Kraje Vysočina 2016-2020 v několika číslech

9. Září 2020 - 13:37
Pětačtyřicetičlenné Zastupitelstvo Kraje Vysočina řídí chod kraje od 1. listopadu 2016. Celkem se během svého funkčního období, které trvá čtyři roky, sešlo k jednání devětadvacetkrát. Pokaždé zasedlo v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, kde je pro jednání nejvyššího orgánu kraje k dispozici zastupitelský sál, pouze jednou muselo být z důvodů složité epidemiologické situace jednání přesunuto „mimo základnu“. 12. května 2020 bylo všech 94 navržených bodů programu projednáno v multifukčním sále krajské Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť. Kompletně všechna jednání krajského zastupitelstva byla přenášena on-line a veřejnost se k nim může kdykoli vrátit přes archiv záznamů umístěný na www.kr-vysocina.cz.

Vyjádření hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka k průběhu hlasování o hlubinném úložišti radioaktivních odpadů

9. Září 2020 - 13:01
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání 8. září 2020 neschválilo návrh usnesení předložený klubem KDU-ČSL týkající se výběru hlubinného úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva na území Kraje Vysočina.

Krajské zastupitelstvo odsouhlasilo násobné navýšení dotací pro malé podnikatele

9. Září 2020 - 11:07
Jedním ze 140 projednávaných bodů v programu posledního Zastupitelstva Kraje Vysočina v tomto volebním období byl i návrh na navýšení celkového rozpočtu dotačního programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2020. K původně připraveným 10 miliónů korun bude přidáno dalších více než 13 miliónů korun. Mezi podnikatele do 50 zaměstnanců tak může do konce roku Kraj Vysočina rozdělit 23 323 195 korun. Kraj využije nečerpané peníze fondu, vratky nebo nerozdělené alokace.

Kraj schválil další finanční prostředky na podporu venkovských prodejen

8. Září 2020 - 15:05
Od roku 2017 podporuje Kraj Vysočina zachování prodejen potravin a smíšeného zboží v malých obcích na svém území, a to formou spolufinancování nákladů na jejich provoz. Původně byly v rámci Fondu Vysočiny vyčleněny na podporu venkovských prodejen 2 miliony korun, od roku 2018 se částka navýšila na dvojnásobek. Krajští zastupitelé dnes odsouhlasili finanční prostředky pro dalších 87 provozoven. Maximální částka 50 000 korun pomůže například v Roženeckých Pasekách, v Lesné, v Kalištích nebo Malé Losenici. V loňském roce bylo díky Fondu Vysočiny podpořeno 94 prodejen.

V Domově pro seniory Humpolec od 9. září pomůže Armáda

8. Září 2020 - 13:49
Podle informace hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka nastoupí do Domova pro seniory Humpolec už zítra 9. září 2020 Armáda ČR. Na základě žádosti vyšle k plnění úkolů 12 vojáků z povolání. Jejich úkolem bude zabezpečit výpomoc a asistenční službu, další tři vojáci budou mít na starost dekontaminaci družstva. Výpomoc Armády v domově se očekává po dobu 14 dní. Armáda během dneška provedla rekognoskaci před samotným nasazením jednotky.

Krajské nemocnice na Vysočině požádají ministerstvo zdravotnictví o stovky miliónů na odměny pro zaměstnance v době pandemie koronaviru

8. Září 2020 - 9:01
O 394 miliónů korun požádaly nemocnice zřizované Krajem Vysočina z dotačního programu na mimořádné odměny pro zaměstnavatele poskytovatelů lůžkové péče, který vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví. Ze státního rozpočtu bylo na odměny vyhrazeno 11,2 miliardy korun a ministerstvo zdravotnictví přijímalo žádosti o ně do soboty. Zdravotníci v nemocnicích akutní a lůžkové péče mají podle usnesení vlády dostat za období od března do května navíc až 75 tisíc korun, pokud mají celý úvazek. Ostatním pracovníkům náleží odměna až 30 tisíc korun.

Stavba Vysočiny: Ocenění studentských projektů a nejlepších učňů loňského roku

7. Září 2020 - 16:25
V komorní, avšak velice slavnostní atmosféře byla dnes předána ocenění speciálních studentských kategorií v rámci soutěže Stavba Vysočiny. Za architektonický návrh bytového domu s dvěma desítkami bytů v Okříškách byla mimo jiné oceněna Sára Prokopová ze Střední školy stavební Třebíč. Na titul Učeň roku 2019 letos organizátoři soutěže navrhli hned dva šikovné mistry zedníky Matouše Adamce a Erika Sklenáře ze Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. Jako každý rok získali ocenění studenti buď finanční nebo věcné ceny nejen od Kraje Vysočina. Ten je také pravidelným partnerem této odborné části soutěže.

Domov pro seniory Humpolec žádá o pomoc armádu. Hejtman Jiří Běhounek projednal situaci s ministrem obrany

7. Září 2020 - 16:01
Bezpečnostní rada Kraje Vysočina se dnes opět sešla, aby zhodnotila aktuální epidemiologickou situaci na Vysočině. Podle informací krajských hygieniků je nyní v kraji přes 300 pozitivně testovaných a dosud nevyléčených osob, kromě okresu Havlíčkův Brod narostly za poslední týden počty nakažených ve všech čtyřech zbývajících okresech. Nejvyšší nárůst je nyní na Pelhřimovsku, kam spadá i Domov pro seniory Humpolec, kde je na jednom z pracovišť domova v Lužické ulici 23 covid pozitivních klientů a 18 zaměstnanců. Ředitel zařízení Petr Vaněk oficiálně požádal hejtmana Jiřího Běhounka o odeslání žádosti o pomoc s personálním zajištěním v domově na generální štáb Armády ČR. O situaci v humpoleckém zařízení informoval hejtman také ministra obrany Lubomíra Metnara.

Stránky