Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 44 min 59 sek zpět

Za podporu zdraví a kvality života získal Kraj Vysočina titul Národní sítě Zdravých měst

22. Prosinec 2017 - 8:38
Kraj Vysočina se ještě na sklonku roku dosáhl na potěšitelné odborné ocenění Národní sítě Zdravých měst ČR. Ta vyhodnotila náš region jako nejpříkladnější v kategorii podpory zdraví a kvality života. Pokud jde o region, nezůstalo pouze u jednoho titulu. V kategorii Šampion Zdravých měst byla oceněna ještě Jihlava a Křižánky. Oceněny byla předána v rámci celostátní konference Udržitelné město 2017 v Praze.

Repasované elektro opět slouží dál

21. Prosinec 2017 - 7:30
Kraj Vysočina a společnost Asekol, provozovatel systému zpětného odběru elektrospotřebičů zrealizovali během podzimu další informační aktivity tematicky zaměřené na zpětný odběr elektrospotřebičů s vazbou na charitativní sběrový projekt s názvem „Věnuj mobil“. Cílem bylo zvýšit povědomí občanů o předcházení vzniku odpadů, správném nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči a podpora sociálně znevýhodněných rodin v kraji.

S novým rokem odstartuje veletržní sezona 2018 a Vysočina bude u toho

21. Prosinec 2017 - 7:24
Památky, čistou přírodu, ale také významné společenské a sportovní akce bude na deseti veletrzích cestovního ruchu propagovat krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism. Veletržní sezónu 2018 v Česku odstartuje REGIONTOUR Brno 18. ledna, kde bude Vysočina po celé čtyři dny součástí stánku CzechTourism. „Plánujeme představit novinky roku 2018. Vydali jsme Kalendář akcí na rok 2018 a také publikaci k výročí 100 let od založení ČSR na Vysočině s názvem Sto let příběhů, lidských osudů, architektury i sportu a kultury na Vysočině," informuje ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

Ústavy sociální péče se mění. Za pět let transformace našlo nový domov 219 klientů

21. Prosinec 2017 - 7:22
Bilance transformace pobytových služeb, tedy změna způsobu péče o klienty bývalých ústavů sociální péče, má na Vysočině za posledních pět let podobu 39 dokončených objektů pro 219 klientů z různou mírou nutné podpory, celkem za 360,5 miliónu korun. Zásadní změnou přístupu ke klientům zatím prošla krajská zařízení Domov bez zámku, Domov Jeřabina a Domov Kamélie.

Krajský hasičský záchranný sbor na Vysočině povede od 1. ledna nový muž

20. Prosinec 2017 - 11:40
Po pěti letech ve funkci ředitele Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina odchází s koncem roku do penze Petr Beneš. Nově bude krajské profesionální hasiče na Vysočině vést Jiří Němec, dosavadní vedoucí oddělení KOPIS. Jmenování novému řediteli a poděkování za obrovský kus práce pro krajské hasiče řediteli odcházejícímu dnes osobně předal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba za přítomnosti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka. Ten už před několika dny udělil odcházejícímu Petru Benešovi bronzovou medaili Kraje Vysočina za dlouholetou práci pro složky integrovaného systému.

Středoškoláky čeká výzva! Po sporťáku a traktoru si postaví náklaďák

20. Prosinec 2017 - 7:35
Se začátkem nového školního roku začnou studenti Střední průmyslové školy Třebíč skládat nákladní vůz. O jakou značku půjde a jaký typ užitkového nákladního vozu se postaví, bude rozhodnuto definitivně v následujících měsících. Zásadní změnou oproti realizovaným minulým projektům – staveb sportovních aut a traktorů je fakt, že postaven bude pouze jeden exemplář. „Důležitá je i skutečnost, že postavený náklaďák bude po sestavení využívat ve svém provozu Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Musí tedy splňovat veškeré technické parametry nebo projít kontrolou STK,“ upozorňuje radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Kraj hledá zhotovitele pro speciální stavbu. Bude jediná svého druhu na Vysočině

20. Prosinec 2017 - 7:30
Včerejším rozhodnutím Rady Kraje Vysočina odstartoval proces zadání veřejné zakázky na stavební práce Vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Objekt za desítky miliónů korun, který bude stát těsně u jihlavského sídla záchranářů na Vrchlického ulici, nemá svým charakterem v regionu obdoby. „Plně funkční by měl být nejpozději do konce roku 2020, pokud to bude dříve, bude to plus pro záchranný systém. S financováním stavby i vybavením pomůže z 85% IROP, tedy evropské fondy,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Modernizace klíčového mostu v Jihlavě se blíží, Kraj Vysočina uzavře smlouvu se zhotovitelem stavebních prací

19. Prosinec 2017 - 12:55
V průběhu ledna uzavře Kraj Vysočina smlouvu s dodavatelem stavebních prací na modernizaci Brněnského mostu ev. č. 602-043 v Jihlavě na páteřní krajské silnici II/602. Je reálné, že práce na rekonstrukci mostu v centru krajského města začnou v únoru příštího roku s tím, že úplné vyloučení dopravy přes most je plánováno až od dubna.

Výsledky pětiletého měření kvality vzduchu na Vysočině

19. Prosinec 2017 - 12:48
Letos skončil rozsahem unikátní projekt měření kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Data byla sbírána v letech 2012 až 2017 na 24 místech Kraje Vysočina. Měření potvrdilo obecná očekávání, tedy že ovzduší na Vysočině je znečišťováno polétavým prachem, a to především v zimních měsících resp. v topné sezóně, kdy je pravidelně zaznamenáván i nárůst oxidu dusičitého, jeho limity však nedosahují v žádném případě hraničního hodnot. Kraj Vysočina na měření kvality ovzduší uvolnil téměř sedm miliónů korun. Měření bude pokračovat i v dalších letech.

Vysočina je Smart regionem. Technologický pokrok 21. století se odráží ve vyšší kvalitě života

19. Prosinec 2017 - 11:58
Rozvoj Kraje Vysočina je úzce spjat s maximálním využíváním moderních technologií, prostřednictvím kterých je přirozeně zajišťována vyšší kvalita života při zohledňování principů udržitelného rozvoj a efektivní správy věcí veřejných. „Chytrými“ aktivitami se od letošního roku zabývá krajská Komise pro informatiku a Smart region Rady Kraje Vysočina. „Zásadní rolí Kraje Vysočina při prosazování smart řešení je iniciovat, koordinovat a zastřešovat aktivity klíčových partnerů na území regionu, podporovat jejich činnost, dílčí aktivity finančně zajišťovat nebo spolufinancovat například z evropských strukturálních fondů, Fondu Vysočiny nebo centrálních dotačních titulů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal, kterému dnes byla agenda Smart Regionu gesčně svěřena.

Kraj Vysočina zve k ročnímu studiu v Champagne-Ardenne ve Francii

18. Prosinec 2017 - 9:20
Kraj Vysočina ve spolupráci s Remešskou akademií (Académie de Reims) nabízí opět v rámci programu Rok v Champagne-Ardenne studentům středních škol z Kraje Vysočina možnost studovat na střední škole v oblasti Champagne-Ardenne, která je součástí regionu Grand Est ve Francii. Předpokladem studia je znalost francouzského jazyka, ale především motivace a odhodlání.

Finišují přípravy na desátý ročník Čisté Vysočiny

18. Prosinec 2017 - 8:54
Tradiční jarní úklid přírody se na Vysočině uskuteční i v roce 2018. Osvětová akce Čistá Vysočina, do které se zapojují tisíce dobrovolníků, se bude v rámci kampaně Den Země realizovat už po desáté. Sběr odpadků probíhá na Vysočině především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V letech 2016 a 2017 se do akce aktivně zapojilo přes 22,2 tisíc účastníků, kteří sebrali 104, respektive 82 tun odpadků. Čistá Vysočina je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Základní informace o prezidentských volbách

18. Prosinec 2017 - 7:27
První kolo prezidentských voleb čeká Českou republiku 12. – 13. ledna 2018. Pokud nikdo z kandidátů nezíská nadpoloviční počet hlasů, dva nejsilnější uchazeči se utkají 26. a 27. ledna 2018 v druhém kole. Podle zákona se volby konají vždy v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Konference Za čistou řeku Jihlavu

14. Prosinec 2017 - 10:35
Jaderná elektrárna Dukovany potřebuje pro svůj provoz a plánované rozšíření o další jaderné bloky dostatečné množství kvalitní vody. Proto je množství a kvalitě povrchové vody v řece Jihlavě věnována dlouhodobě zvýšená pozornost, především pak jejímu stavu nad vodním dílem Dalešice. Nejen z příspěvků komentujících aktualizaci původního Jakostního modelu povodí Jihlavy a jeho rozšíření až po vodní dílo Nové Mlýny včetně povodí řek Oslavy a Rokytné byl sestaven třetí ročník regionální konference Za čistou řeku Jihlavu.

Třebíčská průmyslovka má sedm nových učeben. Za rok jich bude ještě třikrát víc

13. Prosinec 2017 - 14:47
Bez týdne půl roku trvala rekonstrukce pavilonu A třebíčské Střední průmyslové školy. Za provozu, pouze s uvolněnými prostory pro stavbu, ale také o sobotách a nedělích a především v době prázdnin se změnila dispozice dvou pater, ve kterých vzniklo sedm nových učeben pro 116 žáků s výukou slaboproudu, silnoproudu, programování a obrábění na CNC strojích, učebna 2D a 3D modelování a učebna pro venkovní rozvody. „Na stavbu za více než 38 miliónů korun se podařilo Kraji Vysočina získat 90% dotaci z evropských fondů, další investice si vyžádá pořízení nového vybavení a strojů,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo rozpočet na rok 2018

12. Prosinec 2017 - 11:45
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo podobu krajského rozpočtu na rok 2018. Vedení kraje plánuje vyšší investice do silnic, nemocnic vč. záchranky i do nové krajské knihovny. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Josefa Pavlíka nepočítá Kraj Vysočina s čerpáním dlouhodobého úvěru. Naopak je posílena o 110 miliónů korun položka Nespecifikovaná rezerva, která je mimo jiné určena i na stabilizaci personální situace ve zdravotnictví, sociálních službách a na podporu mimořádných sportovních akcí konaných v roce 2018, u kterých není jasné, zda budou podpořeny z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Vysočina se připojí k zákonodárné iniciativě

12. Prosinec 2017 - 10:47
Rozhodovací praxe správních soudů, zejména pak Nejvyššího správního soudu zavedla pojem tzv. „systémové podjatosti“. Jedná se o situace, kdy je za podjatého považován každý úředník, který rozhoduje ve správním řízení, kde je účastníkem řízení jeho zaměstnavatel (obec, kraj). Takovýto právní názor je ve faktické kolizi se smíšeným modelem veřejné správy. Řešení této problematiky je možné dvěma způsoby. Prvním je odklon od smíšeného modelu veřejné správy. Druhým je pak změna legislativy.

Výběr střední školy nabízí mimořádně i třebíčský Alternátor

12. Prosinec 2017 - 10:24
Až do konce ledna příštího roku představuje desítka krajských středních škol své studijní obory v třebíčském Alternátoru. V posledním patře stálých expozic se návštěvníci mohou seznámit s aktivitami krajských škol, které cílí především na budoucí prváky na Třebíčsku. „Kývli jsme na nabídku Alternátoru a využili prostor jeho expozice z důvodu ideální návštěvnické struktury. Už v minulém roce jsme si vyzkoušeli, že propojení našich aktivit má smysl. Prezentaci škol v Alternátoru zhlédl nad očekávání velký počet dětí i z nižších ročníků základních škol, což je ideální,“ říká Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu.

Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2017 ze dne 12.12.2017

12. Prosinec 2017 - 10:15
Video přenos ze zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2017 ze dne 12.12.2017 je možné sledovat: zde

Nominujte Počin roku 2017 v anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

12. Prosinec 2017 - 9:32
V lednu vyhlásí Kraj Vysočina 14. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 9. ročník ankety Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti.

Stránky