Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 38 min zpět

Vysočinu i nadále trápí sucho

22. Květen 2018 - 12:12
„Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidal velice teplý duben, jsou hlavními příčinami současných projevů sucha. Na sucho v letních měsících nebo na konci léta jsme už víceméně zvyklí, ale na květen se jedná o velký extrém. Problematika sucha je v posledních letech skloňována stále častěji a proto Kraj Vysočina dopadům dlouhodobého sucha a s ním spojeným nedostatkem vody věnuje už dlouhou dobu zvýšenou pozornost,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Novým králem volantu je středoškolák Martin Klement. Vyhrál letošní oblastní kolo v jízdě zručnosti s traktorem

22. Květen 2018 - 10:53
Opět po roce proběhlo v prostorách školních dílen ve Světlé nad Sázavou oblastní kolo jízdy zručnosti s traktorem a přívěsem pro žáky odborných středních škol z Kraje Vysočina. Soutěž byla vyhlášena po osmnácté a jejím vítězem se stal Martin Klement z České zemědělské akademie v Humpolci, z pomyslného trůnu sesadil loňského vítěze a zároveň spolužáka Václava Provazníka, který skončil druhý. Třetí místo díky Romanovi Bartoškovi putuje na SPŠ a SOU Pelhřimov.

Zrekonstruovaná kaple sv. Eustacha na hradě Roštejn se poprvé otevře veřejnosti

22. Květen 2018 - 10:36
Letošní pátek 25. května je oficiálním dnem Noci kostelů. K této akci se vůbec poprvé v historii připojuje se svojí kaplí i hrad Roštejn. Tato pobočka Muzea Vysočiny Jihlava prochází v současné době rozsáhlou rekonstrukcí v rámci realizace projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic. Na konci měsíce června bude otevřena první část expozic trasy B, která povede přes malý a velký ochoz, botanický sál a kapli. „S ohledem na finalizaci prací v jedné z nejkrásnější a zároveň architektonicky nejhodnotnější části loveckého hradu, kterou je kaple zasvěcená patronu lovectví a myslivosti sv. Eustachovi, se zcela mimořádně podaří zpřístupnit její přízemní prostory. Prozatím alespoň na jeden den. Ale od prázdnin pak už nastálo v souladu s otevírací dobou hradu a bez nutnosti zakoupení vstupenky,“ pobídla k návštěvě kaple náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Zpěváčci z Horácka uspěli na českém zemském kole „Český Zpěváček 2018“

21. Květen 2018 - 16:17
V sobotu 12. května 2018 se v Chrudimi uskutečnilo české zemské kolo dětských interpretů lidových písní „Český Zpěváček 2018“. A ani letos tam nechyběli zpěváčci z Horácka a opět byli úspěšní. Zásluhou Viktorie Opatrné z folklorního souboru Dřeváček Jihlava a Barbory Hrnčířové z Horácké muziky Žďár nad Sázavou si odvezli druhé a třetí místo. Obě zpěvačky budou náš region reprezentovat na celostátním kole Zpěváček - Děti a píseň 2018 v Brně 2. června 2018.

Vítězové krajské soutěže Poznej Vysočinu navštívili hlavní město

21. Květen 2018 - 15:41
Závěrečnou tečkou za devátým ročníkem soutěže Poznej Vysočinu se stal na konci minulého týdne pro čtyřicet nejlepších žáků dvoudenní výlet do Prahy. Bohatý program poznávací cesty organizoval už tradičně Kraj Vysočina. Kromě představení Divadla Na Fidlovačce navštívili soutěžící Botanickou zahradu, Muzeum Karlova Mostu, nebo podrobně prozkoumali historické centrum Prahy. Dostalo se jim i netradiční prohlídky sídla Poslanecké sněmovny PČR. Části programu s nadějnými studenty trávili i krajští radní Jana Fialová a Martin Hyský.

Modernizace Brněnského mostu v Jihlavě: 700 tun visí ve vzduchu

21. Květen 2018 - 14:59
Nejvyšší most v Jihlavě na silnici II/602 tzv. Brněnský most má za sebou více než měsíc intenzivní modernizace. V minulém týdnu došlo k očekávanému zdvižení jednoho z prostředních mostních polí. 705 tun vážící část mostu nyní bude cca 14 dní viset nad základnou vozovky a odborná firma provede údržbu a injektáž předpínacích lan, na kterých mostní konstrukce visí a která jistí stabilitu objektu. „Zvedání mostního pole trvalo zhruba dvě hodiny, obdobnou technikou půjdou nahoru další tři pole. Veškeré práce na stavbě probíhají podle předepsaného harmonogramu,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš.

Deset tříd pojede za postavené roboty z ROTA do vědeckého parku chytré zábavy

21. Květen 2018 - 10:00
Celodenní výlet do vědeckého parku chytré zábavy VIDA! v Brně čeká na desítku tříd, které Kraj Vysočina odmění za úspěšnou účast v krajské soutěži Stavíme z ROTA. „Pro žáky 1. až 3. ročníků jsme letos připravili zadání korespondující s našimi celoročními aktivitami souvisejícími s Hi-tech a formulovali jsme úkol na sestavení robota, který bude mít zvláštní schopnosti usnadňující lidem běžný život, práci nebo pomáhá ve výzkumu. Téma oslovilo téměř 60 tříd z celého regionu,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Náměstkyně hejtmana Jana Fischerová navštívila Nitranský kraj

19. Květen 2018 - 10:26
Na prknech nitranského Divadla Andreja Bagara vystoupil ve středu 16. 5. 2018 soubor Horáckého divadla Jihlava s úspěšným představením Zapomenuté světlo a více než 300 diváků ocenilo výkon jihlavských herců potleskem ve stoje. „Pravidelné hostování obou divadelních souborů je dobrým příkladem úspěšné spolupráce Kraje Vysočina a Nitrianského samosprávneho kraja na poli regionální kultury,“ řekla náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová, která přijela Horácké divadlo podpořit přímo do Nitry. Minimální jazyková bariéra, společná historie i geografická blízkost, to jsou podle Jany Fischerové hlavní výhody partnerství se slovenským regionem, které aktivně funguje už od roku 2006.

Projekt MagNet: Starostové z programového území přeshraniční spolupráce s Rakouskem podruhé čerpali inspiraci u našich sousedů

18. Květen 2018 - 12:24
V úterý 15. května se uskutečnila druhá exkurze v rámci projektu „Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21“, zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Cílem exkurzí je představit příklady úspěšných obcí, v nichž se podařilo oživit centrum obce. V řadě venkovských obcí, především v příhraničí, dochází k odlivu obyvatel, dalším obcím hrozí toto nebezpečí do budoucna. Tentokrát jsme navštívili Jihomoravský kraj.

Aktualizace Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina

17. Květen 2018 - 8:15
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém květnovém zasedání schválilo druhou změnu Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina, která zahrnuje nadřazené komunikace – tedy 92,5 kilometrů dálnice D1 a 423,7 kilometrů silnic I. třídy a vybrané komunikace ve vlastnictví kraje, kterých je aktuálně v páteřní síti 677 kilometrů. Cílem je uvést prioritní krajské komunikace do normového stavu v kategoriích S 7,5 a S 9,5 do roku 2050. Požadovaných hodnot dosahuje v páteřní síti přibližně pětina dotčených komunikací.

Přečtené a odložené knihy našly opět využití, zamířily do Domova pro seniory v Humpolci

17. Květen 2018 - 7:42
Kraj Vysočina a společnost FCC Česká republika společně dlouhodobě spolupracují při vzdělávání dětí i dospělé populace na téma třídění papíru a plastu. V letošním roce spolupráce pokračuje prostřednictvím pilotního projektu zaměřeného na opětovné použití vyhozených knih. První už míří za novými čtenáři.

Evropský region Dunaj-Vltava: Politické špičky diskutovaly v Bruselu o možnostech dalšího společného rozvoje

17. Květen 2018 - 7:27
Na začátku května, krátce po zveřejnění návrhu na víceletý finanční rámec EU na období 2021-2027, podniklo politické vedení Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“) pod vedením náměstka hejtmana Pavla Pacala cestu do Bruselu. Cílem cesty byla diskuze s poslanci Evropského parlamentu, zástupci Evropské komise a Výboru regionů o budoucí podobě evropského regionu a jeho činnosti ve vazbě na možné finanční prostředky po roce 2020.

Zimní Vysočinu letos navštívilo přes 98 tisíc hostů

16. Květen 2018 - 17:06
Vysočině opět přibyl počet hostů i přenocování. Jak oznámil Český statistický úřad - během prvních tří měsíců roku 2018 se na Vysočině v hromadných ubytovacích zařízení ubytovalo přes 98 tisíc hostů - tedy o 10,2 % více než ve stejném období předcházejícího roku. „Číslo je navíc zajímavé i z toho důvodu, že se jedná o nejvyšší počet hostů v kraji za první čtvrtletí roku v posledních osmi letech," zdůraznil ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

Proletí 100letí má za sebou zdařilý start. Oslavy 100 let první republiky se přesunou do dalších měst Vysočiny

16. Květen 2018 - 16:56
Netradičně soudobě odstartovaly na Vysočině oslavy 100 let, které si letos připomínáme od vzniku Československa. Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Jihlava a Vysokou školou polytechnickou Jihlava pozval veřejnost na open air piknik v místech, která si zaslouží být v Jihlavě objevena a využita pro veřejné akce – do parku u jihlavského autobusového nádraží v sousedství okresního soudu.

Festival muzejních nocí 2018

16. Květen 2018 - 10:10
I v letošním roce budou muzea a galerie v Kraji Vysočina vítat své návštěvníky v netradiční dobu a s netradičním programem v rámci Festivalu muzejních nocí 2018. Festival probíhá po celé České republice už více než deset let vždy ve druhé polovině května a první polovině června. Jeho letošní XIV. ročník se uskuteční ve dnech 18. května až 9. června 2018 a je opět jen na samotných institucích, v jakém termínu se k festivalu připojí. Festivalu muzejních nocí se neúčastní „pouze“ muzea a galerie, ale v úzké spolupráci s nimi nabízí atraktivní podvečerní a noční prohlídky výstav s doprovodným kulturním programem i knihovny, památkové objekty, divadla a další kulturní subjekty.

Zlatá jeřabina letos ozdobí Vánoční koncert TELČísel a Celkovou obnovu pivovaru v Kamenici nad Lipou

15. Květen 2018 - 12:19
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes rozhodlo o udělení cen v anketě Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017. Nejvíce hlasů veřejnost poslala Vánočnímu koncertu TELČísla a celkové obnově pivovaru v Kamenici nad Lipou. „Hlasování probíhalo od 1. do 31. března a svůj hlas zaslalo do obou kategorií ať už formou tištěného lístku nebo elektronicky 5 194 hlasujících“, uvedla Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Veřejná doprava Vysočiny

15. Květen 2018 - 12:15
Krajské zastupitelstvo 15. května 2018 schválilo dopravní optimalizaci a tarifní integraci pod názvem Veřejná doprava Vysočiny. V praxi to znamená, že byla „dána zelená“ pro vypsání veřejné zakázky na linkové autobusové dopravce, kteří se v roce 2020 zapojí do nového dopravního systému Kraje Vysočina.

Známe oceněné v anketě Skutek roku 2017

15. Květen 2018 - 12:09
Na začátku letošního roku vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina už devátý ročník ankety Skutek roku, která se snaží ocenit dobrovolné skutky a projekty, které v roce 2017 nejvíce přispěly k rozvoji regionu. V průběhu března rozhodla veřejnost o čtyřech vítězných jménech fyzických osob, odborná porota pak přidala dalších pět oceněných právnických subjektů. „Cílem této ankety je upozornit na jedinečné aktivity, které dobrovolníci nebo organizace vykonali pro rozvoj Vysočiny bez ohledu na svůj volný čas nebo vlastní prospěch,“ uvedl radní Kraje Vysočina a politik Projektu Zdravý Kraj a MA21 Martin Hyský. Výsledky ankety Skutek roku 2017 dnes na svém zasedání potvrdilo krajské zastupitelstvo.

Na Family a Senior Pointech se opět budou prodávat žluté kytičky

15. Květen 2018 - 9:18
V pořadí už 22. ročník celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha se letos uskuteční ve středu 16. května. Do ulic měst a vesnic po celé České republice se v tento den vydá více než 14 500 dobrovolníků ve žlutých tričkách, kteří budou nabízet tradiční žluté kytičky měsíčku lékařského, tentokrát ozdobené vínově červenou stužkou. Pro kytičku se můžete zastavit i na všech našich Family a Senior Pointech v Kraji Vysočina, které se do sbírky i v letošním roce zapojily a během středy zde budou kytičky k dostání.

Nezpracované polomy ohrožují zdravé lesy nejen na Vysočině

14. Květen 2018 - 15:22
Od vichřice Herwart se přes Vysočinu přehnal už několikrát bořivý vítr a polomy vzniklé v lesích zůstaly na mnohých místech doposud nezpracované. Právě nezpracovaná dřevní hmota se stala obrovským nebezpečím. Pozdní zpracování polomů představuje doslova pohromu, protože reálně hrozí namnožení kůrovců. „Ten, kdo doposud tuto nahodilou hmotu nezpracoval, vystavil lesy vlastní, ale i sousedů v širokém okolí významnému ohrožení. Je nezbytné, aby byly vývraty a zlomy ihned z lesa odvezeny ke zpracování. Pokud není možný odvoz, měly by být na místě asanovány, a to buď chemicky nebo mechanicky takzvaným odkorněním“, uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

Stránky