Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 18 min zpět

Při obnově lesů na Vysočině by mohly pomoci méně známé dřeviny. Mezi ověřovanými druhy bude také sekvojovec nebo zerav

21. Prosinec 2022 - 12:28
Stovky kusů vybraných druhově pestrých nepůvodních dřevin budou v následujících dvou letech vysazeny na dvou vybraných lokalitách Vysočiny. „Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně budou až do roku 2031 ověřovat jejich vhodnost a vitalitu v podmínkách měnícího se klimatu a narůstajícího nedostatku půdní vláhy. Mezi ověřovanými dřevinami budou figurovat cizokrajné druhy typické například pro Blízký východ nebo Ameriku,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Exkurze budoucích stavařů v Linci

21. Prosinec 2022 - 7:38
Ještě před koncem roku 2022 stihli studenti Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně Havlíčkův Brod a jejich učitelé absolvovat zahraniční exkurzi v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) do rakouského Lince.

Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce

20. Prosinec 2022 - 15:01
V závěru letošního roku se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil odborný seminář pro zástupce krajského úřadu a Státního pozemkového úřadu ke Studii proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Výstupy ze studie představili zástupci Povodí Vltavy a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy ve spolupráci s projektovými partnery – Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Sweco Hydroprojekt.

Ve Věži funguje komunitní bydlení pro osoby s chronickým duševním onemocněním

19. Prosinec 2022 - 15:56
Kraj Vysočina předal k užívání speciální komunitní domácnosti, tentokrát pro osoby s chronickým duševním onemocněním ve Věži. „12 klientů s nižším stupněm postižení se od Nového roku bude učit o sebe starat, a to včetně vaření, úklidu, praní prádla a dalších činností, souvisejících s životem v běžné domácnosti. Bude to velká výzva pro klienty i personál. Pokud se start podaří, mají tito klienti velkou šanci zvládnout návrat do normálního života a začít fungovat třeba i bez nutnosti setrvání v pobytových sociálních či zdravotních zařízeních,“ popsal význam komunitního bydlení pro osoby s postižením radní pro oblast sociálních věcí Kraje Vysočina Jan Tourek.

V Kraji Vysočina se objevila ptačí chřipka

19. Prosinec 2022 - 15:20
V Rovečné na Ždársku byl u drobnochovatele potvrzen výskyt ptačí chřipky. Chovatel měl 15 slepic a dvě kachny. Státní veterinární ústav Praha z odebraných vzorků potvrdil výskyt ptačí chřipky H5N1.Chovatel postupoval přesně podle pokynů státní veterinární správy (SVS), když zaznamenal zvýšený úhyn drůbeže, která navíc vykazovala příznaky onemocnění. Nahlásil tuto skutečnost neprodleně SVS a inspektoři v chovu odebrali vzorky, které následně odeslali k vyšetření. Kolem potvrzeného ohniska budou vymezena uzavřená pásma, v nichž budou přijata mimořádná veterinární opatření.

Prosincový kalamitní štáb ke kůrovcové situaci v Kraji Vysočina nebyl určitě poslední

19. Prosinec 2022 - 11:56
Konec roku bývá obdobím bilancování. Ne jinak tomu bylo i na jednání kalamitního štábu svolaném k tématice kůrovcové kalamity, které se uskutečnilo začátkem prosince. Zástupci Ministerstva zemědělství, Lesů ČR, s. p., soukromých vlastníků lesa, státní správy lesů krajského úřadu i městských úřadů, Lesní ochranné služby a zpracovatelských firem společně s vedením Kraje Vysočina diskutovali, jakým způsobem se vyvíjela kůrovcová kalamita v letošním roce a jaký lze očekávat její další průběh.

„Kraj Vysočina zvýší podporu sportu v roce 2023,“ znělo na konferenci k regionálnímu sportu

19. Prosinec 2022 - 8:27
Na začátku týdne uspořádal Kraj Vysočina první krajskou konferenci zaměřenou na sportování dětí a mládeže v regionu. Pozvání k diskuzi přijali krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala, senátor Josef Klement, Tomáš Koukal a Soňa Krátká z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Jihlavy, předseda krajské organizace ČUS Vítězslav Holub a jednatel Dukly Jihlava Bedřich Ščerban. Vedle připravované novely zákona o podpoře sportu byly hlavními tématy podpora sportu na krajské i obecní úrovni, koncepční materiály v oblasti sportu nebo výchova talentované mládeže. Hosté diskutovali také o vztahu současné mladé generace ke sportu a hledali cesty, jak přimět děti, aby se vrátily ke sportování po nucené koronavirové pauze.

Spolupráce Střední školy stavební Jihlava a SUPŠ Jihlava-Helenín

15. Prosinec 2022 - 15:50
V areálu bývalé textilní továrny v Heleníně u Jihlavy fungujeme dvě střední školy: Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín a Střední škola stavební Jihlava. „Jsme rádi, že jsme našli společnou řeč, vzájemně si pomáháme a vycházíme si vstříc. Nedávno jsme tak třeba pomáhali při stavebních úpravách školní experimentální, propagační a vzdělávací dílny, která je otevřena na ulici Matky Boží v Jihlavě i pro veřejnost jako miniaturní coworkingové centrum,“ říká ředitelka jihlavské stavební školy Markéta Metelková.

Kraj Vysočina opět vyhlašuje ankety Zlatá jeřabina a Skutek roku

15. Prosinec 2022 - 12:46
Již po devatenácté vyhlašuje Kraj Vysočina regionální anketu Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a po čtrnácté anketu Skutek roku. Cílem anket je nalézt a ocenit nejlepší kulturní počiny, příkladné aktivity v oblasti památkové péče a dobrovolnické skutky a projekty vedoucí k rozvoji regionu. Příjem nominací do obou anket bude zahájen 1. ledna a potrvá do 31. ledna 2023.

Novinky v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici

14. Prosinec 2022 - 16:00
Nová stálá expozice v Rodném domě Josefa Hoffmanna v Brtnici s názvem „Posel Krásy“ byla veřejnosti představena na začátku prosince zástupci Moravské Galerie a Muzea užitého umění ve Vídni – MAK Wien. Expozice přibližuje Hoffmannův život a dílo, nahlíží na něj jako na inspiraci dnešních tvůrců, a zároveň vyzdvihuje také samotný rodný dům se zahradou a stodolou. Návštěvníci se mohou těšit na modely Hoffmannových staveb, jeho cenná designérská díla i umělecké předměty současných autorů.

Móda v Muzeu Vysočiny Pelhřimov

14. Prosinec 2022 - 15:54
Až do 19. února 2023 je v Muzeu Vysočiny Pelhřimov k vidění výstava Sama šila, která nese podtitul Móda 20. století. „Za módou do muzea? Proč ne? Však posláním muzea je mimo jiné sbírat a vystavovat hmotné dědictví, nabízet rozličné podněty pro vzdělávání, potěšení a sdílení vědomostí,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že o zlaté neděli zde bude dokonce i muzejní prodejní butik.

Kraj Vysočina bude v roce 2023 hospodařit s rozpočtem přesahujícím 16 miliard korun

13. Prosinec 2022 - 13:34
Na svém posledním zasedání v letošním roce schválilo krajské zastupitelstvo vyrovnaný rozpočet na rok 2023. V návrhu se počítá s výdaji na jedné straně a s příjmy, včetně financování, na straně druhé ve výši 16 745 186 korun. „Do sestavování rozpočtu na rok 2023 se výrazně promítl nárůst cen energií, platů, inflace i trvající uprchlická krize. I přesto se podařilo vytvořit rozpočet, který zajišťuje pokrytí všech základních služeb v oblasti dopravy, zdravotnictví nebo sociálních služeb. Velký prostor mají opět investice, ať už jsou plně hrazené z prostředků kraje nebo spolufinancované ze státních a evropských fondů,“ přibližuje náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky Miroslav Houška.

Kraj příští rok prostřednictvím Fondu Vysočiny rozdělí 333 miliónů korun

13. Prosinec 2022 - 12:30
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo věcné zaměření programů Fondu Vysočiny na rok 2023. Žadatelé o krajskou podporu budou moci příští rok vybírat z 35 programů, v rámci nichž je kraj připraven rozdělit 333 miliónů korun. „Výše celkové alokace byla stanovena po diskuzi a shodě s jednotlivými garanty a především s přihlédnutím k očekávaným dopadům rostoucích cen energií do schváleného krajského rozpočtu. Jsem ráda, že i přes nelehkou dobu jsme nemuseli v dotační politice škrtat a postupně tak vyhlásíme všechny programy, na které jsou žadatelé zvyklí,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Nemocnice Jihlava začne provozovat dopravní službu

13. Prosinec 2022 - 10:46
Český červený kříž Jihlava od Nového roku nebude pokračovat na Jihlavsku s provozováním zdravotnické dopravní služby. Vzhledem k tomu, že současný systém poskytování veřejné zdravotní péče se bez této služby neobejde, souhlasilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina, že tuto službu zařadí do širokého portfolia aktivit, které zajišťuje krajská Nemocnice Jihlava.

Pilotní projekt zaměřený na stárnutí populace bude zpracován pro Vysočinu

9. Prosinec 2022 - 13:02
Kraj Vysočina se připravuje na zapojení do klíčového projektu zaměřeného na stárnutí populace do roku 2050. Vědecko-výzkumný ústav ACCENDO a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava budou v následujících třech letech zpracovávat koncepci, která má v dlouhodobém horizontu připravit náš region na nutné kroky související se stárnutím populace. „Veškeré závěry a doporučení budou připraveny přímo na míru Kraji Vysočina, budou vycházet z našich aktuálních dat, zohledňovat naše kapacity a specifika našeho území. Projekt je tvořen jako pilotní, budeme tedy jedním z prvních krajů, které budou mít tento strategický dokument k dispozici. Není vyloučeno, že bude vzorovým materiálem pro ostatní regiony,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Den klastrů v Kraji Vysočina

9. Prosinec 2022 - 8:08
Začátkem prosince proběhlo na půdě Vysoké školy polytechnické Jihlava setkání klastrů z celé České republiky. Akci, jejímž cílem bylo mimo jiné ocenit nejúspěšnější české klastry, zorganizovala pod záštitou Vítězslava Schreka, hejtmana Kraje Vysočina Národní klastrová asociace.

Na venkovské prodejny půjdou další peníze

8. Prosinec 2022 - 14:11
Dalších 56 malých obchodů potravin v regionu si rozdělí dotaci na podporu provozu. Celkem jde o 3,36 miliónu korun, o které požádá Kraj Vysočina z programu Ministerstva průmyslu a obchodu s názem Obchůdek 2021+. „Na jednu žádost bylo možné získat podporu ve výši až 60 tisíc korun. Z našich statistik vyplývá, že nepožádali zcela všichni provozovatelé prodejen, kteří splňovali podmínky programu. Pro Vysočinu byla totiž připravena celková alokace až 4 milióny korun,“ říká Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Vše připraveno na jarní start oprav průtahu Jestřebím

8. Prosinec 2022 - 13:51
Rada Kraje Vysočina tento týden vybrala dodavatele rekonstrukce průtahu Jestřebím. Součástí prací na silnici II/403 v délce téměř 800 metrů bude také kompletní rekonstrukce problémového propustku. „Toto místo, respektive jeho kapacita průtoku, zkomplikovalo průjezdnost obcí při bleskové povodni v roce 2018. Naprojektována je proto nejen jeho úprava, ale i obcí objednané části stávající jednotné kanalizace a přeložení plynovodní přípojky vyvolané rekonstrukcí propustku. Směrové i výškové řešení silnice zůstane v maximální míře zachováno,“ popsal Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a dopravy.

Kraj dokončil generální rekonstrukci kuchyně a jídelny Nemocnice Jihlava. V interiérech nezůstal kámen na kameni

8. Prosinec 2022 - 13:19
Moderní vybavení a opravy za desítky milionů korun. Pavilon stravovacího provozu jihlavské nemocnice prošel kompletní rekonstrukcí. Prostory, kde teď denně vaří obědy pro více než 1500 lidí, dostaly nejenom novou tvář, ale hlavně kuchyni. Denně se zde připravují jídla pro stovky pacientů, zdravotníků, ale i externích strávníků.

Stránky