Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 42 min zpět

Respirátory z Tchaj-wanu už pomáhají v dětských domovech na Vysočině

22. Prosinec 2020 - 10:35
Šest tisíc respirátorů a roušek postupně rozděluje Kraj Vysočina mezi 13 dětských domovů, které působí na území pěti okresů. Jde o humanitární dar České republice, který darovala prostřednictvím Senátu soukromá tchaj-wanská společnost. Dodávka by měla pomoci přiměřeně dokrýt spotřebu ochranných pomůcek, které používá personál a vychovatelé domovů. Předseda senátu Miloš Vystrčil si přál, zda by mohla být dodávka umístěná do některého ze školských zařízení a my jsme se v rámci Kraje Vysočina dohodli, že je budeme distribuovat do dětských domovů," řekl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Respirátory určené pro jihlavský dětský domov spolu s hejtmanem předal i Miloš Vystrčil.

Monitorovací výbor podpořil další malé projekty v česko-rakouském příhraničí

22. Prosinec 2020 - 8:55
Na 10. Regionálním monitorovacím výboru Fondu malých projektů (FMP) byly schváleny další projekty k realizaci. FMP je projektem v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – Česká republika a jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice, a to se zaměřením na společné zlepšování kulturních, sociálních a ekonomických vztahů. Malé projekty jsou zaměřeny na oblast rozvoje mezilidských vztahů, spolupráci institucí a využití potenciálu, který skýtá příhraniční region Rakouska a České republiky.

Na Vysočině pokračují opatření k zadržení vody v krajině

21. Prosinec 2020 - 9:24
Kraj Vysočina dlouhodobě sleduje cíl, jak efektivně zadržovat vodu v krajině. Tomu mimo jiné napomáhá realizace opatření, a to tak zvaných meliorací a hrazení bystřin v lesích. V případě, že se jedná o opatření ve veřejném zájmu, pak náklady spojené s realizací takového opatření hradí stát. Krajský úřad ve spolupráci se správci toků vytipoval lokality vhodné k zadržení vody v lesích, tedy místa vhodná pro realizaci zejména retenčních nádrží. Z celkově tří rozpracovaných akcí byla jedna z nich a to VN Kralická obora uzavřena v průběhu prosince letošního roku.

Vysočina dětem: Vysočina Tourism představil téma roku 2021

18. Prosinec 2020 - 12:59
Na rodiny s dětmi zaměří Vysočina Tourism propagaci turistických cílů v příštím roce. Hlavním tématem pro cestovní ruch na Vysočině v roce 2021 je totiž Vysočina dětem. Cílem kampaně je pobízet návštěvníky k trávení dovolené doma, na Vysočině, s heslem Všude dobře, na Vysočině nejlíp.

Krajská muzea a galerie se pro veřejnost od pátku 18. 12. opět uzavírají

18. Prosinec 2020 - 8:01
Již potřetí v letošním roce dochází k uzavření muzeí a galerií pro veřejnost. Toto opatření souvisí se zhoršující se epidemickou situací na území České republiky, resp. s rychlejším šířením nemoci covid-19. Příznivci kultury a umění se tak s uměním budou moci setkávat opět zejména pouze virtuálně prostřednictvím on-line výstav a doprovodných programů umístěných na webových stránkách jednotlivých organizací.

V lednu se uskuteční konference Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2021

17. Prosinec 2020 - 11:37
Kraj Vysočina připravuje další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky. „Dotační programy Fondu Vysočiny připravované na rok 2021 představíme starostům, místním akčním skupinám, školám, neziskovým organizacím a dalším potenciálním žadatelům ve středu 6. ledna 2021,“ uvedla náměstkyně hejtmana kraje pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová. Akce s ohledem na současnou epidemiologickou situaci proběhne on-line formou.

Konziliární paliativní týmy sbírají data pro spravedlivější nastavení plateb od zdravotních pojišťoven

17. Prosinec 2020 - 11:20
Všech pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina už od dubna 2019 dobrovolně shromažďuje a předává ke zpracování data týkající se práce nemocničních konziliárních paliativních týmů. Cílem této aktivity je dlouhodobě sledovat procesy péče v posledním půlroce života u nevyléčitelně chronicky nemocných pacientů a prostřednictvím jednoduchých dotazníků účelně popsat zejména průběžnou činnost nemocničních paliativních týmů. „Díky tomuto systému se bude dařit identifikovat potenciální příjemce paliativní péče, sledovat a zdůvodnit správnost indikace paliativní péče, její průběh a ukončení včetně zhodnocení výsledku,“ uvádí k problematice související s nastavováním zdravotně-sociálního pomezí Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina.

AKTUÁLNĚ: Antigenní testování veřejnosti v Kraji Vysočina

15. Prosinec 2020 - 12:48
Na bezplatné antigenní testování pro širokou veřejnost je možné se na Vysočině registrovat prostřednictvím aplikace odbery.kr-vysocina.cz. K 15. 12. 2020 byly provedeny více než dva tisíce rezervací. „Testování je v případě Vysočiny možné jak na odběrových místech krajských nemocnic, tak prostřednictvím některých privátních laboratoří. Bezplatné testování na Vysočině bude zahájeno ve středu 16. prosince 2020. Termíny jsou v rezervačním systému stále postupně doplňovány a přidávány, využít lze termíny prozatím až do 15. ledna 2021. Děkujeme veřejnosti za trpělivost a za ochotu využívat rezervační systém, což velmi urychluje administraci testu v místě odběru,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Obce se mohou i v příštím roce zapojit do dotačního programu MPSV „Obec přátelská rodině a seniorům“

15. Prosinec 2020 - 12:38
Tento celostátní dotační titul vyhlašuje MPSV každoročně a obce v něm mají možnost získat nemalé finanční prostředky na prorodinné a seniorské aktivity. „Každoročně v této dotační soutěži obsazují obce Kraje Vysočina přední příčky a pevně věřím, že tomu tak bude i roce 2021. Podpora prorodinné a seniorské politiky je jednou z krajských priorit, kterou se snažíme přenášet i na místní a obecní úroveň a s obcemi intenzivně v této oblasti spolupracujeme,“ sdělil k dotačnímu titulu radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Symbolická odměna za aktivní inovativní přístup k distanční výuce míří k učitelům

15. Prosinec 2020 - 12:28
Symbolické odměny za mimořádně aktivní přístup k výuce v období pandemie COVID-19 pro třicítku zřizovaných středních škol dnes projednala rada kraje. „Obě vlny pandemie výrazně zasáhly do výuky ve všech školách. Jak na jaře, tak nyní školy přešly na distanční výuku, případně na kombinovanou formu vzdělávání, což na učitele a učitelky kladlo zvýšené nároky. Dnes bylo rozhodnuto odměnit nejaktivnější pedagogy krajem zřizovaných škol, kteří metodicky vedli zavádění nových technologií do výuky, stáli za nastavením a vyladěním nového stylu výuky nebo byli trpělivými mentory pro své kolegy a žáky škol,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala.

Vysočina gratuluje: Středoškoláci v distancu navrhli chytrou domovní regulaci a zábavné trénování matematiky

14. Prosinec 2020 - 17:28
Distanční výuka na středních školách na Vysočině dala studentům příležitost dopracovat vlastní originální IT projekty. Do Krajem Vysočina vyhlášené soutěže se během podzimu přihlásilo 34 mladých vývojářů, porota se následně věnovala videím s jejich nahranými prezentacemi. Odborníky oslovila sofistikovaná několikrát upravená domovní regulace studenta SPŠT Pavla Kubiše nebo výukový program matematiky pro žáky prvního ročníku základních škol týmu Martina Lahučkého. Nejlepších pět přihlášených projektů svým autorům zajistilo novou techniku v podobě tabletu nebo mobilních telefonů. K výhře dnes hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek gratulovat nejlepším týmům on-line.

Turistický portál Vysočiny je druhý nejlepší v ČR

14. Prosinec 2020 - 13:38
Turistický portál Vysočiny získal Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci 2020. Umístil se na stříbrné příčce celostátní soutěže Zlatý erb v kategorii krajů a regionů.

Pohled na lesní hospodářství v roce 2021

14. Prosinec 2020 - 13:12
Pohledem meteorologů a dle výstupů z měřících stanic, tak letošní rok byl nadprůměrný z pohledu srážek. Obdobně srážkově vydatný byl naposledy rok 2010, kdy v našem kraji napršelo 842 mm. Následující roky byly výrazně srážkově chudší, což znamenalo značné navýšení srážkového deficitu. Ke konci listopadu letošního roku byl průměrný úhrn srážek v Kraji Vysočina 804 mm, což je 131 mm a 119 % nad dlouhodobým normálem.

Spuštění registrace na antigenní testy pro veřejnost

14. Prosinec 2020 - 10:09
Kraj Vysočina otevřel možnost objednat se na antigenní testy v rámci plošného dobrovolného testování veřejnosti na COVID-19. Občané mohou registraci na antigenní test provést v aplikaci Kraje Vysočina pro odběry https://odbery.kr-vysocina.cz. Věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které jsou nezbytné pro zdárně provedenou registraci. Další termíny budou do systému přidávány tak, jak dovolí personální situace krajských nemocnic a jejich partnerů a dále s respektem k avizované změně termínů testování dnes patrně nově schválených Vládou ČR. Děkujeme veřejnosti za trpělivost.

Inovace roku 2020: PBS Velká Bíteš byla oceněna za vývoj nové ekologičtější slitiny

11. Prosinec 2020 - 14:30
První brněnská strojírna Velká Bíteš (PBS), a.s., byla oceněna čestným uznáním za vývoj nových typů přesných odlitků v soutěži Inovace roku 2020. Oceněná inovace spočívá ve vývoji nové superslitiny na bázi niklu a kobaltu, která zaručuje vyšší životnost výrobků a díky použitým technologiím je také výrazně šetrnější k životnímu prostředí. „Zisk čestného uznání je oceněním dlouholeté výzkumné a vývojové činnosti společnosti PBS Velká Bíteš, která je významným slévárenským podnikem nejen na národní, ale i celosvětové úrovni. Jedná se o druhou oceněnou inovaci v oblasti strojírenství z Vysočiny v rámci 25leté historie této soutěže. Mojí vizí je zasadit se o to, aby obdobných inovačních projektů vznikalo v kraji více a dařilo se na ně navazovat další spolupráci, která přispěje k celkovému rozvoji regionu,“ popisuje Hana Hajnová, první náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje. Cenu Inovace roku udílí společnost Asociace inovačního podnikání ČR, z. s. pod záštitou prezidenta ČR.

Výzva pedagogům: Prosíme využijte nabídku bezplatného přednostního antigenního testování

11. Prosinec 2020 - 13:05
Zájem o bezplatné antigenní testování využilo v posledním týdnu na Vysočině 834 pedagogických pracovníků. Dalších 945 je jejich prozatím objednáno na vyhrazené testování v termínu do 17. prosince 2020. „Zájem o testování se na Vysočině nijak neliší od ostatních regionů. I přesto, že je testování pedagogických pracovníků dobrovolné, přimlouval bych se osobně za jeho absolvování. Pro ředitelky a ředitele školských organizací je to příležitost, jak ověřit aktuální situaci ve svých pedagogických týmech, zvláště pak v těch školách, kde není povinné nosit roušky,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Během prvního týdne testování se podařilo odhalit nákazu u 17 pedagogů v Kraji Vysočina a celkem u 400 pedagogů v celé České republice.

#BUĎSAFE: Nebezpečí́ sociálních sítí a víte o nich?

11. Prosinec 2020 - 10:09
Jsou sociální sítě bezpečné? Mohou být sdílené informace zneužitelné? Víte, co vaše děti dělají na sociálních sítích a proč je třeba mít o tom přehled? Na tyto otázky se snaží odpovědět nové preventivní video ze série #BUĎSAFE, kterou pro Kraj Vysočina natáčí známý parkurista a youtuber Jan Hanko. „Úvodní video celé série popisuje realitu dnešního online světa, ve kterém všichni žijeme. Nabízí reálný pohled na zkušenosti youtuberů a běžných uživatelů sociálních sítí. Své zkušenosti z praxe v něm popisuje i preventista z Krajského ředitelství Policie ČR,“ shrnuje obsah videa Hanko.

Turistický portál Vysočiny je druhý nejlepší v ČR

11. Prosinec 2020 - 10:01
Turistický portál Vysočiny získal Cenu ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci 2020. Umístil se na stříbrné příčce celostátní soutěže Zlatý erb v kategorii krajů a regionů. Diplom za druhé místo v celostátním kole soutěže převzal v pražské hale O2 Universum Tomáš Čihák, ředitel organizace Vysočina Tourism, která portál Vysocina.eu spravuje.

Stránky