Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 55 min zpět

Aby děti nezlobily

12. Březen 2018 - 13:12
Od roku 2001 působí v Kraji Vysočina Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z. s., která zastřešuje 27 neziskových organizací věnujících se práci s dětmi a mládeží. Rada pomáhá svým členům zprostředkovat informace nejen mezi sebou navzájem, ale i od státních a krajských orgánů. Vedle toho poskytuje také právní servis, zvýhodněnou propagaci letních táborů nebo možnost zapojit se do různých projektů a aktivit, často spojených i s finanční podporou. V krajském rozpočtu je tento rok vyčleněno pro radu dětí a mládeže 400 000 korun.

Veletrh mezinárodních příležitostí ve Žďáru nad Sázavou

12. Březen 2018 - 11:39
V pořadí už čtvrtý Veletrh mezinárodních příležitostí se konal ve čtvrtek 8. 3. 2018 ve Žďáru nad Sázavou a uspořádal jej krajský odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Hodinou H, Zdravým krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou. Akce se tentokrát zúčastnilo zhruba 170 studentů středních škol. Nejpočetnější skupinou byli studenti z Gymnázia Žďár nad Sázavou, kteří využili domácího prostředí a zázemí své auly. Nicméně na veletrh dorazili i zástupci Biskupského gymnázia, žďárské průmyslové i zdravotnické školy a také jednotlivci z gymnázia v Novém Městě na Moravě.

E.ON po dohodě s Krajem Vysočina a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina testuje unikátní službu. Při výpadcích elektřiny nově pomohou s informováním obyvatel právě hasiči

9. Březen 2018 - 13:26
Energetici ze společnosti E.ON budou v případě rozsáhlejších výpadků dodávek proudu informovat obyvatele nově ve spolupráci s hasičským záchranným sborem v jednotlivých krajích. Úspěšná zkouška této unikátní spolupráce proběhla po dohodě s vedením Kraje Vysočina a krajskými hasiči právě na Vysočině. Postupně se služba rozšíří na celé distribuční území společnosti E.ON.

Autenticita a cestovní ruch

8. Březen 2018 - 7:06
Evropský region Dunaj Vltava byl již počtvrté součástí mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu. Tentokrát na téma Autenticita v kontextu cestovního ruchu. 28. února se do Jihlavy sjeli odborníci z oblasti cestovního ruchu, aby diskutovali nad tématy jako význam zachování kulturních tradic a historických prvků pro cestovní ruch, důležitost autenticity přírodního prostředí či význam osobního kontaktu pro zachování autenticity produktu cestovního ruchu.

Školáci budou letos popáté stavět z Merkuru

7. Březen 2018 - 13:39
Startuje pátý ročník oblíbené konstrukční soutěže pro žáky a žákyně druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Vysočiny Stavíme z Merkuru. Protože se letos vracíme na leteckou základnu u Náměště nad Oslavou, kde se konal i druhý ročník soutěže, bude úkolem konstrukčních týmů postavit ze stavebnice Merkur 8 vrtulník.

Bratři Foersterovi a jejich „všeumění“. Aktuálně k vidění v Muzeu Vysočiny Pelhřimov

7. Březen 2018 - 11:22
Představení díla a odkazu bratrů Josefa Bohuslava a Viktora Foersterových v Muzeu Vysočiny Pelhřimov má připomenout nejen jejich hudební, literární a malířský odkaz, ale zároveň poukázat na vazby k tomuto královskému městu, k Otokaru Březinovi i F. B. Vaňkovi a Františku Bílkovi.

Až přestane mrznout, přivede kraj k Hradu Roštejn novou vodu

7. Březen 2018 - 11:15
Studna Hradu Roštejn v letních měsících vysychá. Nedostatek vody na gotickém hradě má už v polovině letošního roku vyřešit nový vrt. „Padesát metrů hluboký vrt vykazuje dostatečnou kapacitu, bude napojen na potrubí stávajícího řádu a bude v prvé řadě sloužit především jako posilující zdroj v době letních měsíců,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku a financí Martin Kukla.

Krajská knihovna Vysočiny se hlásí k akci Březen - měsíc čtenářů 2018

7. Březen 2018 - 10:17
Akce Březen - měsíc čtenářů patří k tradičním celostátním akcím zaměřeným na podporu čtenářské gramotnosti. V centru zájmu letošního ročníku je čtenář a čtení. Přihlášené knihovny pro své čtenáře a návštěvníky nabízí po celý měsíc zajímavé přednášky, besedy, scénická čtení, koncerty a rozšiřují svůj i tak již celoročně bohatý kulturní a vzdělávací program. Nedílnou součástí je oceňování nejlepších čtenářů. V letošním roce se „Čtenář roku 2018“ zaměřuje na nejmladší čtenáře.

Žáky řemeslných oborů na studiu udržují i krajská stipendia

6. Březen 2018 - 11:50
Kraj Vysočina vyplatil čtyřem stovkám žáků vybraných technických a řemeslných oborů první letošní studijní a motivační stipendia. Po uzavření prvního pololetí letošního školního roku kraj potvrdil rozdělení částky vyšší než 1,3 miliónu korun. V I. pololetí školního roku 2017/2018 dosáhlo na motivační stipendia 34 % žáků z předložených žádostí ze středních škol, z toho na prospěchové stipendium 29 %. „Z našich statistik vyplývá, že prospěchové stipendium, tedy podpora studentů s dobrými studijními výsledky, má vysoký efekt. Počet žáků, kteří na tuto krajskou podporu dosáhli vzrostl o 6 % oproti loňsku,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Na prevenci kriminality rozdělí Kraj Vysočina 1,3 miliónu korun. Pomůže s rozšířením kamerových systémů a zvýšením bezpečnosti seniorů

6. Březen 2018 - 11:46
Mezi jedenáct projektů bude v následujících týdnech rozděleno 1,3 miliónů korun z krajského rozpočtu. Peníze mají podpořit a motivovat obce a města v regionu, které jsou zatěžovány různými formami kriminality, aby realizovaly projekty zaměřené na omezování a snižování majetkové, násilné, mravnostní a pouliční kriminality, posilovaly nástroje pro dopadení pachatelů, ale jsou určeny i pro osvětovou práci s pachateli a potencionálními pachateli trestné činnosti a na práci s oběťmi a potencionálními oběťmi. „Nejnákladnější je přirozeně pořízení kamerových systémů, letos částkami 200 tisíc korun s jejich rozšířením a obnovou pomůžeme například Žďáru nad Sázavou, Velkému Meziříčí, Telči nebo Jaroměřicím nad Rokytnou,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Setkání rady kraje se starosty měst a obcí regionu

5. Březen 2018 - 15:46
Letošní setkání se stávajícími starosty obcí, měst a městysů regionu, patrně poslední před komunálními volbami, hostila dnes odpoledne Třešť. Členové Rady Kraje Vysočina seznámili zástupce obcí s novinkami souvisejícími s rozpočtem Kraje Vysočina, především pak s kapitolami, které mohou pomoci regionu s rozvojem. Padly nové informace o předávání hlášení o stavu dodávek elektrické energie společností E.ON Distribuce v případech mimořádných událostí.

Přírodní a školní zahrady v Kraji Vysočina. Tématu se věnuje aktuální výstava v sídle kraje

5. Březen 2018 - 14:36
V sídle Kraje Vysočina dnes byla zahájená nová výstava s názvem Přírodní a školní zahrady v Kraji Vysočina spolu s vyhlášením vítězů soutěže o nejhezčí školní zahradu. Na fotografiích je zachycen výběr ukázkových přírodních zahrad, sekce jedlé květy a 3 vítězné projekty školních zahrad ze škol v Domamili, Větrném Jeníkově a Velké Bíteši.

Návrh objízdných tras v době uzavírky Brněnského mostu na silnici II/602 v Jihlavě

5. Březen 2018 - 14:32
Modernizace mostu ev. č. 602-043 v Hradební ulici v centru Jihlavy na silnici II/602 bude zahájena 1. dubna 2018. V dopoledních hodinách bude most uzavřen a veškerá osobní, nákladní i městská hromadná doprava bude vedena po navržených objízdných trasách, most nebude přístupný ani pro pěší. Opravy mostu budou probíhat do konce října, 1. listopadu 2018 by měl být most zprovozněn.

Za zajímavými přednáškami se vydejte do Muzea Vysočiny Třebíč. Startuje zde jarní přednáškový cyklus

2. Březen 2018 - 9:25
S blížícím se příchodem jara připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč každoroční cyklus přednášek, které zpestří ještě dlouhé a chladné podvečery. Prezentováno bude celkem pět různorodých, avšak zajímavých, témat. „Tyto přednášky mají poměrně stálou návštěvnost ze stran posluchačů. Za poslední roky jsme největší zájem zaznamenali v roce 2016, kdy na přednášku Věry Sosnarové s názvem Přežila jsem gulag zavítalo 150 lidí. Přijďte k nám dozvědět se něco zajímavého a třeba pokoříme i dvoustovkovou hranici návštěvníků“, uvedl ředitel muzea Jaroslav Martínek.

Hledá se Stavba roku Kraje Vysočina 2017

2. Březen 2018 - 8:29
Investoři, architekti, projektanti a stavební firmy mohou pro své realizace získat titul Stavba roku Kraje Vysočina 2017 v šesti kategoriích: Novostavby občanské vybavenosti, Rekonstrukce staveb občanské vybavenosti, Revitalizace veřejných prostranství, Dopravní a inženýrské stavby, Průmyslové a technologické stavby a Vodohospodářské a ekologické stavby. Do šestnáctého ročníku lze přihlásit novostavby a rekonstrukce z období 2016-2017.

Zájem o potravinovou pomoc dětem ve školách výrazně roste

1. Březen 2018 - 12:17
V loňském školním roce 2016/2017 se do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina zapojilo 40 partnerů/škol a podporu čerpalo 324 dětí. V tomto školním roce se do projektu přihlásily v rámci celé republiky pouze čtyři kraje a jedním z nich byl i Kraj Vysočina. Z projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina“ je hrazena potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žáků základních škol ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let, jejichž rodiče se nacházejí v hmotné nouzi.

Enersol 2018 zná krajské vítěze

1. Březen 2018 - 8:40
Krajská konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 2018, která se konala v polovině února na Gymnáziu, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou pod záštitou hejtmana kraje Jiřího Běhounka, zná vítěze všech tří kategorií. Letošní hodnocené práce opět posunuly laťku obtížnosti a originality prací o kus výše. Je pravděpodobné, že reprezentace Kraje Vysočina bude velkým želízkem v ohni v národním kole soutěže.

Dneškem startuje hlasování do krajských anket: Každý může svým hlasem rozhodnout o počinu roku 2016

1. Březen 2018 - 7:41
Ode dneška až do konce března se může každý zájemce zapojit do veřejného hlasování dvou tradičních anket v Kraji Vysočina. Svého favorita je možné podpořit ve 13. ročníku Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 – Zlaté jeřabině. O hlasy budou bojovat i přihlášení na cenu Skutek roku 2016.

Vyberte Počin roku 2017 v krajských anketách Zlatá jeřabina a Skutek roku

1. Březen 2018 - 7:12
Od 1. do 31. března 2018 je opět po roce možné se zapojit do veřejného hlasování ve dvou tradičních krajských anketách. Svého favorita můžete podpořit ve 14. ročníku Zlaté jeřabiny - ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017. O Vaše hlasy budou bojovat i přihlášené Skutky roku 2017.

Českou republiku bude letos ve finále soutěže Světový podnikatel roku v Monte Carlu zastupovat majitel a ředitel pelhřimovského Agrostroje Lubomír Stoklásek

28. Únor 2018 - 7:43
GRATULUJEME! Držitelem prestižního ocenění EY Podnikatel roku 2017 České republiky se stal Lubomír Stoklásek, generální ředitel a majitel společnosti AGROSTROJ Pelhřimov, a.s. Trofej celonárodního vítěze si převzal včera večer v pražském paláci Žofín z rukou předsedy vlády České republiky Andreje Babiše, Petra Chmely, předsedy poroty, EY Podnikatele roku 2016 České republiky. Soutěž se v České republice letos koná už poosmnácté. Lubomír Stoklásek bude Česku republiku reprezentovat na červnovém světovém finále v Monte Carlu.

Stránky