Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 56 min 17 sek zpět

Pro zlatý putovní pohár GP Kaipan si dojela posádka z Velkého Meziříčí. Za volantem seděl nejrychlejší student

25. Červen 2018 - 12:13
Sedm družstev vyslaných technickými a odbornými středními školami z Vysočiny sbíralo 22. června na jihlavském polygonu body do dalšího ročníku GP Kaipan. Dvě vítězství v pěti hodnocených kategoriích v součtu ostatních úspěchů doslova katapultovala na absolutní zlato Hotelovou školu Světlá a Střední odbornou školu řemesel Velké Meziříčí. V následujícím roce bude právě tam vystaven pozlacený putovní pohár věnovaný společností Bosch Diesel Jihlava.

Stovky dětí si zpestřily závěr školního roku cyklistickou štafetou Klimatour

25. Červen 2018 - 10:28
Letos se uskutečnil už sedmý ročník ekologické cykloštafety Klimatour. Peloton cyklistů propojil základní a mateřské školy v Okříškách, Starči, Želetavě, Lesonicích, Jakubově u Moravských Budějovic a Šebkovicích. Akce se tradičně konala pod záštitou Martina Hyského, politika Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Vysočina nezapomíná na pěstouny

25. Červen 2018 - 10:28
V červnu 2018 se v Centru pro rodinu Vysočina už podruhé sešla pracovní skupina na propagaci náhradní rodinné péče složená z odborníků z krajského úřadu, Ministerstva práce a sociální věcí, orgánů sociálně-právní ochrany dětí a neziskových organizací. Cílem pracovní skupiny vzniklé pod záštitou krajského úřadu je zmapovat současné aktivity v regionu, zvýšit povědomí veřejnosti o náhradním rodičovství a oslovit potenciální zájemce o pěstounskou a hostitelskou péči.

Nové Město na Moravě uzavřelo nové zahraniční partnerství

25. Červen 2018 - 10:11
V závěru minulého týdne se konala pracovní cesta zástupců ukrajinského města Mižhirja po Novoměstsku. Jejím hlavním cílem bylo oficiální stvrzení čerstvého zahraničního partnerství s Novým Městem na Moravě. To se tak zařadilo mezi pět měst na Vysočině, která našla partnery v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, a navázalo na úspěšnou spolupráci Vysočiny a Zakarpatí. Slavnostního podpisu smlouvy o spolupráci za účasti starostů a řady zastupitelů obou měst byl přítomen i Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

Dopravní experti z Vysočiny a Dolního Rakouska se setkali v Retzu

22. Červen 2018 - 11:28
Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se na cestmistrovství v Retzu uskutečnilo druhé jednání odborníků na silniční hospodářství z Kraje Vysočina a z Dolního Rakouska. Diskutovaná témata byla tentokrát zaměřena na kvalitu novostaveb a rekonstrukcí dopravních komunikací. Silničáři měli možnost vyrazit také do terénu a prohlédnout si právě probíhající práce na silničních stavbách v Retzu a jeho okolí. Zároveň sousedé z Rakouska představili kolegům vozový park a další technické vybavení pro údržbu komunikací.

Jihlavská nemocnice má nový diagnostický přístroj. Pomůže zejména onkologickým pacientům

22. Červen 2018 - 10:58
Na Oddělení nukleární medicíny a PET centru jihlavské nemocnice je od čtvrtka 21. 6. v provozu nový přístroj, především pro onkologické pacienty. SPECT/CT je důležitý pro diagnostiku nádorů. Lékaři díky němu dokáží stanovit přesnější diagnózu a určit lépe postup léčby. Největší výhodou nového špičkového zařízení je, že dokáže vyšetřit pacienta od hlavy až k patě. Na Vysočině jde o nejmodernější přístroj svého druhu. Slavnostního uvedení do provozu se zúčastnil i Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina společně s Vladimírem Novotným, náměstkem hejtmana pro oblast zdravotnictví.

Mezinárodní konference: Efekty a dopady kultury a cestovního ruchu na přeshraniční spolupráci Česka a Rakouska

22. Červen 2018 - 10:45
Příležitostí pro setkání realizátorů kulturních a turistických projektů byla 21. června 2018 mezinárodní konference na téma „Kultura a cestovní ruch v AT-CZ regionu“. Téměř sedmdesátka zástupců institucí, organizací a spolků z oblasti kultury a cestovního ruchu se sešla v Jihlavě, aby sdílela své zkušenosti, představila příklady dobré praxe a účastnila se diskuze související s tématem. „V oblasti kultury i cestovního ruchu přestávají existovat hranice mezi státy. Společnými projekty tento příznivý stav potvrzujeme. Pokud nám k realizaci originálních projektů mohou pomoci evropské peníze, je v zájmu organizací na obou stranách hranice, je využít,“ poznamenal náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Pavel Pacal.

Environmentální osvěta zaměřená na sociálně znevýhodněné

21. Červen 2018 - 11:23
V období 11. – 19. června 2018 bylo na sociální odbory obcí s pověřenými obecními úřady rozvezeno 48 repasovaných telefonů a 288 kusů krajských batohů plných materiálů a školních pomůcek souvisejících se správným tříděním a předcházením vzniku odpadů. Tyto budou předány sociálně znevýhodněným rodinám se školou povinnými dětmi. „V Kraji Vysočina se k třídění hlásí více než 82 % obyvatel. Zbývají specifické skupiny, které buď netřídí z přesvědčení, nebo řeší přednostně složité životní situace. Proto jsme část informační kampaně také v letošním roce zaměřili i na sociálně znevýhodněné,“ vysvětluje krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Univerzitní Telč a památky UNESCO z Vysočiny se představily ve Vídni

21. Červen 2018 - 11:10
Ve středu 20. června proběhla v prostorách Českého centra ve Vídni tisková konference pro rakouské novináře, na které společně vystoupili náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jana Fischerová, prorektorka Masarykovy univerzity Naděžda Rozehnalová, starosta Telče Roman Fabeš, ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec a ředitel krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism Tomáš Čihák. V rámci tiskové konference byla prezentována nabídka Kraje Vysočina a Telče v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na památky UNESCO. Masarykova univerzita představila své vzdělávací kurzy pro rakouské seniory, které má v plánu realizovat na Vysočině ve svém telčském universitním centru.

Na Vysočině s koncem školního roku převezme vysvědčení přibližně 64 tisíc žáků

21. Červen 2018 - 11:03
Poslední školní den se rychle blíží a už příští pátek si žáci po celé Vysočině převezmou vysvědčení za svou celoroční práci a snažení. Hned poté na ně čekají zasloužené dva měsíce letních prázdnin a do školních lavic se opět vrátí až v pondělí 3. září 2018. „Na základních školách rozdají 44 453 kusů vysvědčení a na středních školách si hodnocení od svých třídních pedagogů převezme 19 561 středoškoláků,“ informovala před koncem školního roku 2017/2018 krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Zhruba polovina obcí v regionu může ještě požádat Kraj Vysočina o dotace v rámci Programu rozvoje venkova Vysočiny

21. Červen 2018 - 9:19
Celkem 85 miliónů korun, tedy o 5 miliónů více než loni je připraven Kraj Vysočina rozdělit mezi obce v rámci nejoblíbenějšího dotačního titulu určeného pro rozvoj venkova. „Poslední tři krajská zastupitelstva odsouhlasila podporu projektů tří stovek obcí do 1500 obyvatel za téměř 38 miliónů korun. Na žádosti od dalších 361 obcí ještě do konce června čekáme a jsme připraveni je podpořit,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Práce na Brněnském mostě v Jihlavě kopírují naplánovaný harmonogram

21. Červen 2018 - 8:06
Rekonstrukce Brněnského mostu v centru Jihlavy na silnici II/602 je zhruba za svou třetinou. „Aktuálně je dokončováno ošetření druhého mostního bloku vč. kontroly přepínacích lan. Příští týden dojde na vyzdvihnutí třetí části mostu. Zbývající bloky už budou kontrolovány a ošetřeny při pouhém několikadenním přizdvižení,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina Jan Hyliš. Souběžně s opravou mostních bloků je prováděna údržba pilířů.

Kraj Vysočina a Velká Bíteš společně urychlí přípravu severozápadního obchvatu města

19. Červen 2018 - 13:26
Krajské zastupitelstvo na svém úterním jednání schválilo projektový záměr severozápadního obchvatu Velké Bíteše a dodatek smlouvy o společném postupu kraje a města při přípravě a realizaci stavby. Město Velká Bíteš oproti původním dohodám zajistí kromě přípravy projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí, včetně zajištění vydání územního rozhodnutí, nově také vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Tím by se mohla výrazně zkrátit příprava celého projektu severozápadního obchvatu města, jehož dokončení se předpokládá v roce 2022.

Jednotné žádosti, přehledná struktura a rychlá administrace. Kraj Vysočina zjednodušuje dotační politiku

19. Červen 2018 - 13:14
Po měsících příprav, ladění a konzultací je na světě nová dotační politika Kraje Vysočina. Zatímco v předchozích letech bylo možné žádat o krajské dotace, granty prostřednictvím Fondu Vysočiny, Pravidel kraje nebo podle Zásad zastupitelstva, od roku 2019 bude žadatelům k dispozici veškerá systémová krajská finanční podpora jednotně pouze prostřednictvím Fondu Vysočiny. „Výhodou bude dopředu avizovaná výše celkové krajské podpory, navíc zveřejněná už v prosinci předchozího roku, jednotné formuláře a návyk žadatelů na jejich strukturu, zjednodušení dokládání povinných informací vázaných na platnou legislativu nebo nově také možnost vyzvat žadatele k doplnění žádosti ,“ popisuje nový stav náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Na konci června začíná další Letní škola seniorů

19. Červen 2018 - 8:46
Cyklus přednášek pro seniory na Vysočině s názvem Letní škola seniorů vstupuje koncem června do pátého ročníku. Jeho obliba rok od roku stoupá a senioři se už nyní těší na další dávku přednášek a informací z rozmanitých oblastí života. V průběhu léta postupně zavítá se svými přednáškami pět lektorů do deseti vybraných měst v Kraji Vysočina. Začíná se už 25. června v Hrotovicích a ve Vladislavi.

Stavbou Vysočiny je obnova secesní vily v Jihlavě, titul Stavba roku získal Pavilon chirurgických oborů Nemocnice Třebíč

19. Červen 2018 - 7:59
Prestižní stavbou Kraje Vysočina 2017 se stala obnova secesní vily Marie Karas v blízkosti centra v Jihlavě. Odborná komise krajské soutěže současně udělila dva tituly Stavba roku. Jeden dostal nový Pavilon chirurgických oborů krajské Nemocnice Třebíč. Druhou oceněnou stavbou je rekonstrukce Staré radnice v Havlíčkově Brodě, která získala současně cenu veřejnosti.

Vysočina bavila na Czech Street Party v Bruselu

18. Červen 2018 - 16:46
V závěru minulého týdne zažil Brusel další nefalšovanou party v českém stylu. Na ulici rue Caroly, kde sídlí Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii, se konala už pojedenácté Czech Street Party. Ani tentokrát nechyběl se svým stánkem Kraj Vysočina, který přivezl návštěvníkům dobroty s regionálním původem. Výrobky z polenské mlékárny, z chotěbořského řeznictví Stejskal a medovina z Včelí farmy Nosek nadchly stovky příchozích. Sladkou tečkou i zajímavým suvenýrem byly marcipánové brambory, které speciálně pro tuto příležitost připravili žáci hotelové školy z Havlíčkova Brodu.

Otevření dalšího Family Pointu na Vysočině

18. Červen 2018 - 13:15
Symbolickou stuhu na logu Family Pointu v závěru minulého týdne v Pelhřimově přestřihl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk a místostarosta města Pelhřimov Josef Koch. Do rodiny Family pointů na Vysočině tak přibylo další místo přátelské rodině, v pořadí už deváté. „Jednou z aktivit Koncepce rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina pro období 2017 až 2021 s cílem podpory služeb pro rodiny je i podpora Family Pointů. Jsem rád, že jsme tentokrát mohli spojit síly Pelhřimovem a kromě základního Family pointu, který na pelhřimovském městském úřadě funguje od roku 2015, se podařilo realizovat i kontaktní Family Point. Těšíme se na vzájemnou spolupráci,“ uvedl ve svém úvodním slově na slavnostním otevření náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Nový školní rok mohou budoucí zdravotní sestry začít se stipendiem od Kraje Vysočina

15. Červen 2018 - 13:07
Od září mohou studenti a studentky pomaturitních nelékařských zdravotnických oborů akreditovaných MŠMT opět požádat Kraj Vysočina o třicetitisícové studijní stipendium. Žádost musí být doplněna o návrh smlouvy o poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy s vybranou krajskou nemocnicí zřizovanou Krajem Vysočina, kde bude student po skončení studia stejný počet let, jako příjemce stipendia, pracovat. Sídlo školy, ani bydliště studenta nebo studentky nehraje roli. „Od ledna se o stipendium přihlásilo šest studentů. Ti budou mít po zaslání potvrzení o trvání podmínek stanovených pro poskytnutí stipendia nárok na stipendium od Kraje Vysočina na další akademický rok,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Na Burze filantropie bylo podpořeno šest projektů v hodnotě 180 tisíc korun

14. Červen 2018 - 14:29
Druhý ročník Burzy filantropie proběhl ve středu 13. června 2018 v sídle jihlavském Kraje Vysočina. Celkem 180 000 korun bylo rozděleno mezi šest projektů neziskových organizací z Jihlavska. Donátory při prezentacích zaujaly projekty organizace ŽIVOT 99 Jihlava, Centra pro rodinu Vysočina, telčského Sdílení, nebo Oblastní charity Jihlava. „Se štědrostí a podporou donátorů se učíme pracovat. Obě strany, jak dárci, tak obdarovaní se musí výhody Burzy filantropie naučit zúročit ve svůj prospěch. Hledání společných cílů má smysl a v budoucnu může pro obě strany představovat společenskou výhodu a prospěch,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Stránky