Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 39 min zpět

Den rodin v Domově Kamélie v Křižanově

14. Květen 2018 - 14:03
V sobotu 12. května slavili v křižanovském Domově Kamélie mezinárodní Den rodin, který už 24 let celosvětově připadá na 15. května. Společné setkání hostů, klientů domova, opatrovníků a rodin zahájila přivítáním ředitelka domova Silvie Tomšíková a náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. „Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí,“ použila na úvod svůj oblíbený citát ředitelka Tomšíková, která poděkovala všem, kteří se na organizaci Dne rodin v křižanovském domově podíleli.

Velkomeziříčský domov pro seniory obhájil při auditu vysoký standard poskytované péče

14. Květen 2018 - 10:36
Domovu pro seniory ve Velkém Meziříčí byla na základě auditu Spojené akreditační komise (SAK) prodloužena akreditace na další období 3 let, tedy až do roku 2021. Akreditace je udělována zařízením, která před komisí obhájí vysoký standard kvality a bezpečné zdravotní péče. Projekt byl původně určen primárně zdravotnickým zařízením, ale od roku 2014 byl rozšířen i na zařízení pobytových sociálních služeb. Domov ve Velkém Meziříčí se do systému posuzování kvality péče přihlásil hned na samotném počátku.

Vydra a bobr způsobili v loňském roce škody za více než 2,3 milionu korun

14. Květen 2018 - 8:22
Krajský úřad Kraje Vysočina přijal v roce 2017 celkem 76 žádostí o náhradu škody způsobené zvláště chráněnými druhy živočichů, což je nejvíce přijatých žádostí od roku 2009. Kladně bylo vyřízeno 75 žádostí fyzických i právnických osob, jedna žádost byla zamítnuta pro nesplnění zákonných podmínek. Celková vyplacená částka za rok 2017 činila 2 376 253 Kč. Vyplacené náhrady škody se týkaly především škody způsobené vydrou říční, v jednom případě způsobené bobrem evropským. Celkový přehled o počtu přijatých žádostí a výši vyplacených škod od roku 2003, je zveřejněn na internetových stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz, kde je také možné nalézt vzor žádosti a návod jak postupovat při uplatnění náhrady škody.

Zájem škol o krajskou poznávací soutěž se téměř ztrojnásobil. Děti poráží dospělé ve znalostech o Vysočině

14. Květen 2018 - 8:07
Už devátý ročník vědomostní soutěže pro žáky druhých stupňů základních škol a víceletých gymnázií s názvem Poznej Vysočinu začne zítra školními koly. Aktuálně je přihlášeno 85 škol z celého regionu. „Před devíti lety jsme začínali s třemi desítkami přihlášených škol. Už loni jsme se přehoupli přes osmdesátku přihlášených, domnívali jsme se, že jsme na hranici zájmu a opět jsme příjemně překvapeni,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová. I přesto, že z každé přihlášené školy postoupí do celokrajského březnového kola pouze dva nejlepší, musí Kraj vyblokovat na velké finále pro 170 soutěžících všechny kongresové místnosti svého sídla v Jihlavě.

Přípravy na zahájení oslav 100 let republiky finišují. Piknik v parku začíná v úterý v pět

11. Květen 2018 - 20:44
Piknikem v parku mezi jihlavským autobusovým nádražím a okresním soudem začnou v úterý 15. 5. v pět hodin odpoledne vysočinské oslavy 100 let Československé republiky s mottem: Proletí 100letí. Model open air party zvolili pořadatelé Kraj Vysočina, město Jihlava a Vysoká škola polytechnická Jihlava záměrně. Nehrozí naplnění kapacity, přijít můžete pěšky, přijet na kole, s kočárkem, koloběžkou a kapacita přilehlého parkoviště je plně k dispozici. Průvodcem dvouhodinového zahájení programu oslav, které si region během následujících měsíců připomene ve všech okresních městech, bude performer, kapelník, herec a režisér Petr Píša.

Do Jihlavy se vrací zdravotnická VOŠ

11. Květen 2018 - 13:33
Škola OA, SZŠ a SOŠS Jihlava získala znovu akreditaci na obor Diplomovaná všeobecná sestra v denní i v kombinované formě studia. Od září 2018 tak bude opět možné v Jihlavě studovat vyšší odbornou školu zdravotnickou s délkou studia maximálně dva roky. Obor je určen pro všechny zdravotnické pracovníky, kteří získali způsobilost k výkonu povolání v oborech – Praktická sestra, Dětská sestra, Porodní asistentka nebo Zdravotnický záchranář. Do každé formy studia se může přihlásit 25 studentů.

Vicemistr celostátní soutěže Učeň instalatér 2018 je z jihlavské stavebky

11. Květen 2018 - 13:02
Střední škola stavební Jihlava dosáhla zatím největšího úspěchu v historii celorepublikové soutěže Učeň instalatér. Ve 21. ročníku této soutěže vybojoval Jan Smejkal z jihlavské stavebky druhé místo v republikové konkrenci. Celostátní finále soutěže se v letošním roce uskutečnilo 25.–26. 4. 2018 v Brně v pavilonu „P“ brněnského výstaviště na stánku Cechu topenářů a instalatérů.

O titul Vesnice Kraje Vysočina roku 2018 bude usilovat pětadvacet obcí

11. Květen 2018 - 12:33
Obce Kraje Vysočina se letos v početném zastoupení zapojí do soutěže Vesnice roku. Jejím cílem je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní účasti na rozvoji svého domova a zároveň ukázat, co všechno se jim daří realizovat. Ve stanoveném termínu odevzdalo za Kraj Vysočina přihlášku celkem pětadvacet obcí. Kdo se bude pyšnit prestižním titulem, bude známo v červnu, předání titulu obvykle probíhá o prázdninách, celostátní titul je předáván v září.

Podepisují se nové smlouvy k realizaci managementových opatření ve zvláště chráněných územích

10. Květen 2018 - 14:32
Během jarního období Kraj Vysočina nově uzavírá smlouvy a dohody na realizaci managementových opatření ve zvláště chráněných územích (ZCHÚ), kde je nutné zlepšit stav přírodního prostředí a dosáhnout optimálního stavu předmětu ochrany. Kraj Vysočina pečuje na svém území o 161 ZCHÚ a v roce 2018 předpokládá nutnou péči o 39 evropsky významných lokalit.

V jihlavské nemocnici se slavnostně otevřel babybox nové generace

10. Květen 2018 - 13:49
Modernější a bezpečnější schrána pro odložené novorozence se právě dnes slavnostně otevřela v jihlavské nemocnici. Babybox byl v zařízení instalován před devíti lety. Za tu dobu do něj byly vloženy tři děti.

Zemědělský výbor poslanecké sněmovny jedná na Vysočině

9. Květen 2018 - 17:30
Ochranná pásma vodních zdrojů, podpora živočišné výroby i pěstování brambor byly jedny z témat 10. schůze zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky, jehož členové dnes a zítra jednají v Kraji Vysočina. Dopoledního programu se kromě odborníků z řad zemědělců, zástupců Agrární komory ČR, Zemědělského svazu ČR, Českého bramborářského svazu, Ministerstva zemědělství nebo Povodí Vltavy zúčastnili i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a radní pro oblast zemědělství Martin Hyský.

První ročník otevřeného mistrovství v orbě Kraje Vysočina

9. Květen 2018 - 17:23
V pátek 4. května 2018 se v Kamenici nad Lipou uskutečnilo první otevřené mistrovství v orbě Kraje Vysočina. Oráči poměřili své dovednosti na strojích značek Zetor, Kioti, John Deere, New Holland, JCB Fastrac i traktor 3011 hned ve čtyřech disciplínách, a to dvou a tříradličný jednostranný klasický pluh, dvou a tříradličný otočný oboustranný pluh, čtyř a víceradličný pluh a orba historickou technikou. Nejlépe si v regionální konkurenci vedli Tomáš Müller, Karel Mach, Martin Svoboda a Antonín Nevídal.

Prostory pražského metra zdobí prezentace šesti měst Vysočiny

9. Květen 2018 - 13:09
Že Vysočina rozhodně stojí za návštěvu po celý měsíc květen připomínají prosvětlené reklamní grafiky, tzv. city lighty v prostorách pražského metra a jeho nejbližším okolí. Města s památkami UNESCO - Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, a navíc také krajská Jihlava, Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem za nemalé finanční spoluúčasti krajské příspěvkové organizace Vysočina Tourism propagují atraktivity Vysočiny a lákají k objevení našeho jedinečného a čistého regionu.

Soutěž O nejkrásnější knihu. Šance pro regionální autory a nakladatele

9. Květen 2018 - 12:35
I v letošním roce bude soutěž O nejkrásnější knihu jednou z doprovodných akcí Podzimního knižního veletrhu, který se bude konat 5. a 6. října 2018 v Havlíčkově Brodě. Kraj Vysočina udělí letos už posedmé cenu s názvem Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu Vysočiny. Cena je určena knihám, které jsou s Krajem Vysočina spjaté obsahově a tematicky a není podmínkou, aby jejich nakladatelé nebo autoři měli sídlo v Kraji Vysočina. Cena je dotována částkou 60 000 Kč, polovinu získá autor a polovinu nakladatel.

Volná místa na středních školách v Kraji Vysočina pro školní rok 2018/2019

7. Květen 2018 - 7:41
Nepovedly se Vám přijímací zkoušky podle Vašich představ a stále hledáte vhodnou střední školu? Na Vysočině máte ještě šanci! Desítky škol vyhlašují druhá a další kola přijímacího řízení. Nejvíce volných míst mají ještě střední odborné školy a učiliště. Důležité je však postupovat rychle. Termíny odevzdání přihlášek k 2. kolu přijímaček si stanovují jednotlivé školy sami. Navíc na některé školy bez maturity nejsou přijímací zkoušky podmínkou.

Čistá Vysočina: Uklizeny jsou téměř tři tisíce kilometrů silnic

6. Květen 2018 - 12:59
V letošním roce se při akci Čistá Vysočina, která je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, podařilo zbavit přírodu odpadků z okolí celkem 2 869 km silnic. Jednalo se jak o obecní a soukromé komunikace, tak o silnice I., II. a III. třídy, od kterých odpadky zdarma v rámci akce sváží Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Data jsou každoročně získávána z mapy, do níž jsou průběžně pomocí aplikace GIS zaznačovány úseky, které dobrovolníci uvedou při přihlášení.

Connecting Nature – propojování a ochrana přírody v Rakousku a Česku

6. Květen 2018 - 12:54
Začátkem května proběhlo na radnici v Retzu slavnostní zahájení přeshraničního projektu na ochranu přírody „Connecting Nature – ConNat ATCZ“. Jeho význam zdůraznili ve společných rozhovorech zemský radní Martin Eichtinger, náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch a radní Kraje Vysočina Martin Hyský.

Vysočina se pokusí oživit partnerství s italským regionem

5. Květen 2018 - 9:42
V závěru týdne se pozornost na Vysočině soustředila na návštěvu velvyslance Italské republiky v Praze J. E. Alda Amati. Při setkání s členy Rady Kraje Vysočina došlo na téma oživení partnerské spolupráce s regionem Friuli Venezia Giulia, na nabídku výměny gastronomických zkušeností žáků na středních školách nebo na uspořádání přehlídky italského filmu na Vysočině. Aldo Amati si stihl prohlédnout Telč vč. jejího univerzitního centra, Střední uměleckoprůmyslovou školu v Heleníně, setkat se s podnikateli, navštívit třešťský oděvní podnik Vývoj a designové centrum sklárny Janštejn.

Tesaři a elektrikáři z jihlavské stavebky jeli na zkušenou do Finska

4. Květen 2018 - 14:18
Tři žáci oboru tesař a čtyři budoucí elektrikáři ze Střední školy stavební Jihlava vycestovali v polovině dubna na třináctidenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus + do finského města Tampere. Partnerská škola ležící v příměstské části Kangasala má podobné zaměření jako jihlavská stavební škola, tedy zaměření na stavební a dřevařské obory. Většinu stáže strávili žáci společně s finskými kolegy na stavbě dvou rodinných domů, které se staví na zakázku pro konkrétního klienta. Měli možnost se seznámit s typickou stavbou finského rodinného domu formou suché výstavby ze dřevěných prvků s patřičnou vrstvou tepelné izolace.

Velvyslankyně České republiky v Rakousku navštívila Vysočinu

4. Květen 2018 - 13:10
Partnerství škol, přeshraniční spolupráce záchranných služeb, i hledání cest k podpoře výuky německého a českého jazyka v příhraničních oblastech byly jedny z témat návštěvy Kraje Vysočina paní Ivany Červenkové, velvyslankyně České republiky v Rakousku. Představení již fungujících projektů se za přítomnosti Jany Fialové, radní pro oblast školství, mládeže a sportu ujal Libor Fasora, ředitel Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. Odborné exkurze v centrále rakouského červeného kříže, nemocnicích i zdravotní škole v Hornu, aktivní účast rakouských zástupců na soutěži první pomoci v Mladé Bříšti jsou jen krátkým výčtem zahraničních aktivit jedné z největších jihlavských škol.

Stránky