Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 28 min 39 sek zpět

Parkinsonova nemoc kolem nás

26. Listopad 2018 - 17:05
Většina z nás již slyšela pojem Parkinsonova nemoc, ale ne všichni ví o tom, jak tato choroba vzniká, jaké jsou její příznaky a jak s touto nemocí žít nebo pečovat o někoho, kdo touto nemocí trpí. Návštěvníci krajského úřadu Kraje Vysočina měli na konci října příležitost dozvědět se o této chorobě maximum informací a to přímo od renomovaných odborníků.

Třebíčská stavebka si nadělila ke 40. narozeninám nový stravovací provoz a supermoderní centrum obnovitelných zdrojů energií

26. Listopad 2018 - 8:58
Nový stravovací provoz za 18 miliónů korun a moderní centrum obnovitelných energií za 7,5 miliónu korun si letos ke svým 40. narozeninám „nadělila“ krajská Střední průmyslová škola stavební v Třebíči. „Už déle než dva měsíce je kuchyň i nové odborné pracoviště v permanentním zápřahu. V případě jídelny je evidentní zásah designérů, kteří dbali na vzdušnost a ideální barevnost. Pokud jde o centrum obnovitelných zdrojů energií, podařilo se nám na jednom místě soustředit maximum dostupných technologií tak, aby měli žáci po ukončení studia snadnější přechod do praxe,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

DOBROCH 2018

23. Listopad 2018 - 12:33
Výjimečný večer, výjimečná událost. I takto lze shrnout letošní slavnostní udílení cen dobrovolníkům pro rok 2018, které se uskutečnilo v jihlavském Hotelu Gustav Mahler. Tuto slavnost každoročně pořádá Oblastní charita Jihlava jako poděkování dobrovolníkům, z nichž je vybráno jedenáct nominovaných. Zpravidla je oceněn jeden vítěz, ale letošní udílení ceny DOBROCH 2018 bylo zcela výjimečné. Vzhledem k tomu, že si v tomto roce Diecézní charita Brno připomíná 15 let akreditovaného dobrovolnictví, rozhodli se pořadatelé ocenit všechny nominované.

e-Turistické noviny Vysočiny přinášejí tipy na zimní zážitky

23. Listopad 2018 - 11:46
Pohádkovou zimu na Vysočině představuje nové zimní vydání e-Turistických novin Vysočiny. Tentokrát přinášíme tipy, kam za zážitky, co na Vysočině dělat, když sníh naši čistou krajinu ještě nepokryl, a kam na lyže, když počasí naopak přeje. Nechybí samozřejmě pozvánky do měst a obcí a velký přehled vánočních programů a adventních akcí. Zimní e-noviny připravuje už šestou zimu Vysočina Tourism.

Jak dál s výstavbou nových jaderných zdrojů

23. Listopad 2018 - 11:31
Po podzimních výrocích k dostavbě dukovanské elektrárny ze strany představitelů státu a vlně znepokojení, kterou do regionu přenesly, se včera ve Valči uskutečnil seminář Občanské bezpečností komise při jaderné elektrárně Dukovany. Pozvání na něj přijal předseda vlády Andrej Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, které doprovázela předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a Daniel Beneš, generální ředitel společnosti ČEZ. Podle slov předsedy Babiše vláda podporuje jadernou energetiku a je připravena poskytnout státní garanci investice do výstavby 5. bloku v Dukovanech, nicméně stavbu by měla zajistit dceřiná firma společnosti ČEZ.

Političtí představitelé ERDV se tentokrát sešli v Jihlavě

23. Listopad 2018 - 11:01
Další jednání Presidia Evropského regionu Dunaj-Vltava se uskutečnilo 19. 11. 2018 v Jihlavě. Hlavními body jednání bylo schválení střednědobého tematického zaměření ERDV. Politici jednomyslně odsouhlasili téma „Evropský region Dunaj-Vltava – prostor pro Společnost 4.0“, v rámci kterého budou řešena podtémata Průmysl 4.0, cestovní ruch a zdravotnictví. „Velmi mě těší, že byla napříč regiony nalezena shoda na novém střednědobém tématu, kterým je právě Společnost 4.0. Zvolené téma reflektuje aktuální stav společnosti, kdy digitalizace a automatizace postupně prostupuje všechny společenské oblasti,“ hodnotí Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a územní plánování Kraje Vysočina, předsedající ERDV.

Chceš studovat nebo sbírat zkušenosti v zahraničí a nevíš, jak na to? Navštiv na Vysočině veletrhy mezinárodních příležitostí

23. Listopad 2018 - 10:25
Druhý ročník veletrhů mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol odstartoval v závěru minulého týdne v Pelhřimově. Organizátorem setkání je opět Kraj Vysočina a nezisková organizace Hodina H. Akci podpořil Zdravý Kraj Vysočina spolu se Zdravým městem Pelhřimov. Do zázemí Hodiny H přijalo pozvání 9 neziskových organizací, které prezentovaly své aktivity a programy pro 80 studentů z Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov a 40 studentů ze SPŠ a SOU Pelhřimov. Další veletrh mezinárodních příležitostí se připravuje už na 12. prosince v Havlíčkově Brodě, následovat budou v příštím roce setkání v Jihlavě, Žďáře nad Sázavou a Třebíči.

Program prevence kriminality Kraje Vysočina se příští rok zaměří na dluhovou problematiku a bezpečí seniorů

23. Listopad 2018 - 8:53
Více než tři milióny korun uvolnil Kraj Vysočina v letošním roce na tzv. prevenci kriminality v regionu. Peníze především z Programu Prevence kriminality sloužily k prevenci před majetkovou kriminalitou páchanou na obecním majetku, dalším podpořeným opatřením byla prevence kybernetické zločinnosti formou odborné přípravy pedagogů a lektorů pro školy i obce, Kaj Vysočina realizoval také výzkum vnímání kyberkriminality mezi dětmi, které se účastnilo 50 tisíc respondentů z celé České republiky. Téma dluhové problematiky a kriminality páchané na seniorech se opakovaně stane prioritou prevence v Kraji Vysočina i v roce 2019.

V Havlíčkově Brodě oceňovali práci neprofesionálních knihovníků

21. Listopad 2018 - 16:12
Pod taktovkou Krajské knihovny Vysočiny se ve středu 21. listopadu oceňovaly v Havlíčkově Brodě už po sedmnácté neprofesionální knihovny na Vysočině. „Malá knihovnická slavnost je každoročně poděkováním za záslužnou práci knihovníků, kteří svůj volný čas věnují dětem i dospělým a podporují jejich lásku ke knihám. Knihovny už dávno nejsou jen místem pro půjčování publikací, ale v mnoha zejména malých obcích jsou hybatelem dětí i kulturním a společenským centrem,“ vyslovila na knihovnické slavnosti uznání Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

U mostu na silnici II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem u Dvorců nechá kraj preventivně udělat kontrolu diagnostiky

20. Listopad 2018 - 13:47
Poslední plánovaná prohlídka mostu 602-044 přes řeku Jihlavu a železniční trať u obce Dvorce na silnici II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem upozornila na jeho postupně zhoršující se technický stav. Na jednom z krajních nosníků pětipolového mostu se objevil náznak koroze a obnažení kanálů přepínacích lan. Most je nyní zařazen do pátého ze sedmi stupňů stavebního stavu. Kraj Vysočina nechá na mostě udělat preventivně kontrolu diagnostiky. Postupuje tak proto, že si význam tohoto mostu velmi dobře uvědomuje. V případě včasného zákroku může být např. oprava provedena bez jakéhokoliv zásahu do tělesa silnice.

Pozvánka na XI. Krajský diabetologický den Kraje Vysočina

20. Listopad 2018 - 13:23
Zdravý Kraj Vysočina u příležitosti Světového dne diabetiků pořádá XI. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina. Akce proběhne 29. listopadu 2018 od 9:00 hodin v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě v zasedací místnosti B 3.16. Na programu je pro zájemce řada přednášek s tématem diabetu a zdravého životního stylu. Jako doprovodný program je připraveno měření krevního tlaku, tělesného tuku a hladiny cukru a cholesterolu. Záštitu nad akcí převzali hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Krajský diabetologický den pořádají Územní organizace Svazu diabetiků ČR v Jihlavě, Státní zdravotní ústav, Zdravá Vysočina, z. s., a Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina finančně podpoří vodní záchranáře na Dalešické přehradě

20. Listopad 2018 - 12:57
Kraj Vysočina podpoří Vodní záchrannou službu Českého červeného kříže Třebíč, která pomáhá lidem v nesnázích na Dalešické přehradě. „Částka padesáti tisíc korun má pomoci s pořízením vybavení nové stanice první pomoci, která se v současné době dostavuje právě na Dalešické přehradě,“ informoval dnes po jednání Rady Kraje Vysočina náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Vodní záchranná služba funguje na Dalešické přehradě více než dvacet let, ročně zasahuje u 250 až 300 různě naléhavých případů, nejen u přehrady, ale i v přilehlém kempu.

Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč sbírali zkušenosti v zahraničí

20. Listopad 2018 - 10:58
Možnost vycestovat za zahraničními zkušenostmi na pracovní stáže do Portugalska a Irska využilo v září letošního roku 22 žáků oborů Obchodní akademie, Cestovní ruch, Hotelnictví, Kadeřník a Reprodukční grafik na Obchodní akademii a Hotelové škole Třebíč. Poptávka značně převyšovala nabídku volných míst, a proto byli vybráni pouze ti, kteří ve svém oboru uspěli v hodnocení nejlépe. Žáci zároveň museli před odjezdem do zahraničí absolvovat přípravný kurz angličtiny. Zatímco na stáž do Irska vyjíždějí žáci opakovaně, do Portugalska zavítali úplně poprvé a s velkým očekáváním. Stáže pro žáky byly spolufinancovány z programu Erasmus+.

Nemocnice v Pelhřimově nabízí pacientům k zapůjčení knížky

19. Listopad 2018 - 13:32
Pelhřimovská nemocnice navázala spolupráci s Městskou knihovou v Pelhřimově. Každý měsíc tak do nemocničních prostor a tamní volně přístupné knihovničky pro pacienty dorazí várka "nových" knih. Kromě zdraví těla se tedy v nemocnici starají i o duševní zdraví a psychickou pohodu pacientů.

Klienti komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou se aktivně zapojili do Národní potravinové sbírky

19. Listopad 2018 - 12:29
Druhý listopadový týden se uskutečnil už šestý ročník Národní potravinové sbírky, do kterého se aktivně zapojilo také 10 klientů z komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou, které je součástí Domova Háj. Klienti, které oslovila ke spolupráci koordinátorka dobrovolníků Dobrovolnického centra Fokusu Vysočina, se zapojili do třídění potravin v Penny Marketu ve Světlé nad Sázavou. Potraviny následně putovaly do potravinových bank, odkud se rozdělily lidem, kteří je potřebují.

Divadelního Horáce si vyhrál Jan Burda

19. Listopad 2018 - 9:18
Diváci Horáckého divadla Jihlava rozhodli o držitelích ceny Horác v 78. sezoně 2017/2018. Titul nejlepší herečka patří Lence Schreiberové a nejlepší resp. nejoblíbenější herec je Jan Burda. Jeho jméno figurovalo ve scénáři slavnostního večera uspořádaného 17. listopadu na domovské scéně v Jihlavě hned několikrát. Divákům se líbil i jako mladý talent a nejvíce odevzdaných hlasů ho vyneslo i k absolutními vítězství. Cenu Horác za nejlepší uvedenou inscenaci a zároveň i výpravu získala Černá komedie.

Veřejné fórum: Mezi desítkou problémů regionu s náskokem figuruje ochrana vod a její zadržování v krajině

15. Listopad 2018 - 12:48
Jako zásadní problém resp. téma Kraje Vysočina vidí účastníci letošního Fóra Zdravého Kraje Vysočina, které se konalo 14. listopadu 2018 v sídle Kraje Vysočina, ochranu vod, péči o čistotu vod, zadržování vody v krajině i na území obcí a zadržení vody v zemědělské a lesnické krajině správným způsobem. Mezi další témata, na která se bude v následujících dvou letech region soustředit spadají do gesce dopravy, neboť odborné veřejnosti chybí obchvaty měst a obcí, ale řešit se bude i podpora prevence dětské obezity. Na desítce problémů se shodla více než stovka účastníků fóra, které Kraj Vysočina, jako člen Národní sítě zdravých měst, pořádá každé dva roky. „Stejně jako veřejnost vnímám nakládání s vodou jako klíčovou oblast, které se musíme v rámci krajské samosprávy i nadále věnovat,“ říká radní Kraje Vysočina Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Vysočina žádá o podporu z EU na výstavbu nebo modernizaci krajských silnic

13. Listopad 2018 - 13:18
V nejbližších dnech se Kraj Vysočina stane žadatelem o evropské peníze na realizaci dalších šesti projektů z oblasti dopravní infrastruktury za cca 830 miliónů korun. Spolufinancování těchto projektů z Integrovaného regionálního operačního programu výrazně napomáhá snaze kraje zlepšit stav a kvalitu regionální silniční infrastruktury. „Nejde o poslední žádosti. Do 21. prosince, kdy vyprší lhůta pro předkládání žádostí, plánuje Kraj Vysočina požádat o podporu na realizaci dalších 12 připravovaných projektů. Rádi bychom na projekty realizované v příštích dvou až třech letech získali až 2,3 miliardy korun,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Nemocnice Kraje Vysočina budou mít jednotný informační systém. Půjde o revoluci v pořizování a práci s daty

13. Listopad 2018 - 13:11
Pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina čeká nutná výměna nemocničních informačních systémů (NIS). Po téměř roce příprav a dvou letech složitého soutěžení dnes Rada Kraje Vysočina rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky od společnosti STAPRO za 64 miliónů korun. „NIS bude pořízen z prostředků kraje a dotace EU fondů s tím, že reálně by jeho obměna měla proběhnout do pěti let. První nemocnicí, kde bude systém řídící chod všech oddělení, evidující zdravotní dokumentaci nebo využití zdravotnického zařízení zaveden, je Nemocnice Jihlava. Nový systém bude schopen zajistit také vyšší bezpečnost, efektivní provoz a především umožní integraci a sdílení dat mezi ostatními krajskými nemocnicemi v souladu s krajem podporovaným eHealth,“ komentoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Na školním statku v Humpolci vyrostlo Centrum zemědělského vzdělávání

13. Listopad 2018 - 12:58
Školní statek v Humpolci slavnostně otevře Centrum zemědělského vzdělávání. Jedná se o nové prostory v areálu v Dusilově, které budou sloužit jak pro potřeby statku, tak především pro výuku studentů humpolecké České zemědělské akademie. Stavební práce na objektech trvaly od ledna do října letošního roku. Slavnostní otevření je naplánováno na čtvrtek 15. listopadu 2018 v 11:00 hodin za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a dalších hostů.

Stránky