Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 10 min zpět

Letošní zima stála silničáře na Vysočině 209 miliónů korun

4. Duben 2019 - 9:19
Podle prvních letošních statistik stála zima 2018/2019 Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny více než 209 miliónů korun. Podle informací ředitele Jana Míky ujela technika údržby za posledních pět měsíců téměř 644 tisíc kilometrů. „To je údaj, který vypovídá o intenzitě údržby na silnicích II. a III. tříd. Dalších téměř sto tisíc kilometrů ujely krajské sypače po silnicích I. tříd a dálnici. Zimní údržbu státních silnic objednává ŘSD,“ informoval včera na tiskové konferenci Jan Míka.

Za měsíc začne rekonstrukce silnice mezi Jihlavou a Pelhřimovem. Hned na dvou místech

3. Duben 2019 - 15:44
Začátkem května 2019 začne avizovaná modernizace dvou zbývajících částí komunikace II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem, a to úseků Olešná – Strměchy a Dušejov – Hubenov. Obě stavby s celkovým rozpočtem přibližně 110 miliónů korun musí zhotovitelská firma zprovoznit do konce října 2019. „Práce budou probíhat na obou úsecích najednou, osobní a autobusová doprava bude v dotčených úsecích řízena semafory, nákladní doprava bude vedena po trase Pelhřimov – Humpolec – Jihlava,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

V roce 2018 obdržel krajský úřad čtyři petice a 167 stížností

3. Duben 2019 - 13:06
V roce 2018 byly Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě doručeny čtyři petice a 167 stížností, což je o 22 stížností méně než v roce 2017. Nejčastěji směřovaly stížnosti obecně na školství, na stav komunikací, na postup zaměstnanců Kraje Vysočina a postup ředitelů v krajských příspěvkových organizacích, na zařízení sociální péče nebo poskytování zdravotní péče. „V průběhu loňského roku zaevidovali pracovníci krajského úřadu čtyři podání, která splnila náležitosti zákona o právu petičním. Jedna z petic byla doručena přímo hejtmanovi kraje, další řediteli krajského úřadu, zbývající dvě byly adresovány odboru životního prostředí a zemědělství,“ uvedla vedoucí krajského oddělení vnitřní kontroly Eva Rydvalová.

Začíná modernizace úseku silnice II/130 mezi obcí Hradec a Ledčí nad Sázavou

3. Duben 2019 - 8:25
Kraj Vysočina zahajuje modernizaci silnice II/130 v úseku mezi křižovatkou s místní komunikací na konci obce Hradec a křižovatkou se silnicí II/150 v obci Ledeč nad Sázavou za železničním podjezdem. Celková délka rekonstrukce je 1,551 km. Daný úsek komunikace II/130 leží na Páteřní silniční síti Kraje Vysočina a její technický stav a šířkové uspořádání jsou v současnosti v nevyhovujícím stavu. Vozovka vykazuje řadu poruch a nedostatků včetně nedostatků v odvodnění komunikace a dále se zde vyskytují závady typu sesuvu svahů. Na komunikaci v zásadě chybí záchytná bezpečnostní zařízení a vodorovné dopravní značení. Cílem stavebních úprav je odstranění výše popsaných závad a tím uvedení komunikace do řádného stavebně-technického stavu a zvýšení bezpečnosti provozu.

Sídlo kraje se rozsvítilo modře

3. Duben 2019 - 2:32
Sídlo Kraje Vysočina v Žižkově ulici v Jihlavě se v noci z 2. na 3. dubna rozsvítilo modrou barvou. Kromě vstupních prostor hejtmanství byla nejzajímavější podívanou rozzářená prosklená budova kongresového centra, která se v noci mezi 2. a 3. hodinou v této podobě ukázala vůbec poprvé. Kraj Vysočina se tak připojil ke kampani Rozsvítíme Vysočinu modře, kterou v rámci Týdne porozumění autismu zorganizovalo Integrační centrum Sasov.

Hlavním železničním dopravcem na Vysočině zůstanou České dráhy

2. Duben 2019 - 12:11
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a generální ředitel Českých drah Miroslav Kupec dnes v Jihlavě podepsali smlouvu o zajištění drážní základní dopravní obslužnosti na Vysočině na dalších 10 let. „Kraj Vysočina vybral dopravce na základě přímého zadání. Hodnota desetiletého kontraktu je 6,3 miliardy korun. Hned na konci letošního roku se České dráhy zavazují aktivně vstoupit do integrace regionální dopravy a zapojit se do jednotného odbavování cestujících. Plánována je modernizace vozidlového parku,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Pěstitelé brambor avizují pro tento rok pokles osázených ploch

2. Duben 2019 - 10:36
Loňské sucho se velice negativně projevilo na tuzemské produkci brambor, ale s nedostatkem zásob se potýkají rovněž zahraniční pěstitelé. V důsledku toho spotřebitelské ceny brambor z loňské sklizně v posledních týdnech prudce rostou. Přesto se v letošním roce očekává, že zemědělské plochy osázené bramborami budou opět stagnovat nebo se ještě mírně zmenší. To potvrdil i Josef Králíček z Českého bramborářského svazu na setkání Bramborářského kroužku v Havlíčkově Brodě. V roce 2018 zabíraly plochy brambor v Česku 28 893 ha.

V Třebíči se předávaly ceny Mosty 2018

1. Duben 2019 - 14:33
Kraj Vysočina hostil ve čtvrtek 28. března 2019 celou řadu vzácných hostí u příležitosti slavnostního udílení výročních cen Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky Mosty 2018. První náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk uvedl, že hlavním záměrem je podpora aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a poděkování za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením.

Internetová aplikace hlídá na Vysočině výskyt kůrovce

1. Duben 2019 - 13:21
Patrně nejdiskutovanější aplikací letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové bude „Evidence kůrovce“. Na míru požadavků lesních odborných hospodářů a měst z regionu ji vyvinul a rozvíjí odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Požadavky na podobu a funkcionality nové aplikace vychází z konkrétních pracovních úkonů lidí v terénu. Usnadňuje nejen evidenci kůrovcem napadených území, ale také práce, které jsou na porostech v čase vykonávány. Umožňuje generování analytických údajů a povinných hlášení sdílených obcemi a krajem,“ popsal aplikaci hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Vysočina zveřejnila první službu na Portál občana

1. Duben 2019 - 11:48
Od roku 2015 mohou stavebníci, kteří plánují výstavbu na území Kraje Vysočina, využít bezplatnou on-line službu, která umožňuje hromadné podání žádostí o vyjádření k existenci technické infrastruktury všem dotčeným vlastníkům a provozovatelům technických sítí v místě plánované stavby na celém území Kraje Vysočina. Služba tak výrazně zjednoduší a především urychlí některé administrativní záležitosti související s výstavbou. Podle informací hejtmana Kraje Vysočina bylo v rámci této služby za dobu její existence vydáno už téměř 63,5 tisíce žádostí.

Začíná příprava stavby II/354 Petrovice - Hlinné u Nového Města na Moravě

29. Březen 2019 - 13:11
Kraj Vysočina zahájil přípravu rekonstrukce silnice II/354 mezi obcemi Petrovice a Hlinné. Důvodem je špatný stavebně technický stav, a také nevhodné směrové i šířkové uspořádání komunikace. Silnice II/354 tvoří logické napojení sídel Netín, Radostín nad Oslavou, Ostrov nad Oslavou s městem Nové Město na Moravě, a to i v oblasti veřejné linkové dopravy. Z důvodu komplikované zimní údržby není možné při současném stavu silnice v úseku Petrovice – Hlinné zajistit celoroční provoz autobusových spojů. Po rekonstrukci tohoto úseku se problém se zimní údržbou vyřeší.

Vysočina poprvé v historii udělila tituly Učitel Vysočiny

29. Březen 2019 - 12:00
Šest pedagogů středních škol na Vysočině převzalo dnes v Horáckém divadle Jihlava ocenění Učitel Vysočiny. „Jde o symbolické poděkování za mimořádnou profesionalitu při výkonu učitelského povolání, za trpělivost, nadhled a osobitost. Ceny jsme předávali poprvé v historii u příležitosti Dne učitelů,“ informovala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Speciální ocenění TOP ředitel bylo uděleno Pavlu Tomanovi, řediteli Střední školy stavební, Jihlava.

Fotoohlédnutí z vernisáže výstavy „Ruce, příběh života“

28. Březen 2019 - 13:34
V rukách jsou vepsány krásné příběhy, zrcadlí se v nich celý život. S tímto motem vznikly ve spolupráci s fotografem Milanem Šustrem v Domově pro Seniory Mitrov nádherné fotografie rukou klientů, které jsou v prostorách domova k vidění v rámci výstavy s názvem „Ruce, příběh života“.

Opětovné použití nevyužívaných knih

28. Březen 2019 - 11:05
Společnost FCC Česká republika, s.r.o., Kraj Vysočina, Gymnázium Jihlava pokračují i v letošním roce ve společném projektu zaměřeném na opětovné použití knih. Studenti, učitelé a pracovníci Gymnázia Jihlava nasbírali do přistaveného velkoobjemového kontejneru 620 kusů knih a časopisů, které dále poslouží pro čtenáře v domovech seniorů a pro veřejnost po celém Kraji Vysočina.

Jaro dorazí i na Family Pointy

28. Březen 2019 - 9:05
Od 15. do 17. dubna se opět můžete těšit na Jarní dny na všech Family Pointech v kraji. „Lektoři z Vysočiny vám během této akce připomenou velikonoční zvyky, jejich šikovné ruce vás naučí plést pomlázky nebo zdobit vajíčka různými technikami. Určitě se můžete těšit na spoustu jarní inspirace,“ uvedl ve svém pozvání náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Z Gastrofestivalu v Nitře si veze družstvo z Třebíče dvě zlata

28. Březen 2019 - 7:29
Čtyřčlenné družstvo složené ze studentek Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč absolutně ovládlo XXII. ročník Gastrofestivalu ve slovenské Nitře. Přísná porota vysoce ocenila náročné čtyřchodové menu, připravené s povinnými surovinami na téma SVATBA. Profesionální výkon předvedl i servis, u kterého porota zohlednila nadstandardní spolupráci s kuchyní, komunikativnost a pozornost.

Enersoláci z Vysočiny loňské vítězství neobhájili, ale…

27. Březen 2019 - 12:03
V celostátním kole letošního ročníku Enersol, který se konal v Pardubicích, obsadil Kraj Vysočina 6. místo z celkového počtu 11 zúčastněných týmů. „Inu není každý rok posvícení. Nicméně reprezentanti našeho kraje se nemají se za co stydět. Podali velmi dobré výkony, ale porota byla trochu více zaměřená, dle mého soudu, na projekty o úspoře vody a některým projektům trošku přidávala. Našemu týmu například jeden z porotců za funkční model podomácku vyrobeného stroje na výrobu peletek dal z 20 možných pouze 6 bodů,“ říká vedoucí delegace Josef Váca, ředitel RVC pro Kraj Vysočina, a připomíná šest vítězství družstev z Vysočiny za posledních osm let.

Orkán Eberhard prověřil hasiče i energetiky, starostům pomáhala také nová informační linka

26. Březen 2019 - 13:48
Orkán Eberhard, který druhý březnový víkend potrápil celé Česko, prověřil také na Vysočině připravenost hasičů a pracovníků energetických společností. Hasiči vyjížděli ke stovkám událostí, z nichž nejčastější byly pády stromů na silnice nebo automobily na parkovištích a také zajištění utržených střech. Velké problémy způsobily pády stromů na elektrická vedení. Energetici ze společností EON Distribuce a ČEZ Distribuce se snažili co nejrychleji obnovit dodávku proudu do téměř 30 tisíc domácností. „Hasiči i energetici situaci zvládly velmi profesionálně a vzhledem k rozsahu škod rovněž velmi rychle. Poprvé se naostro v praxi vyzkoušel nový komunikační kanál mezi distributory elektrické energie, hasičským záchranným sborem a starosty jednotlivých obcí. Ten starostům umožnil získat přesnější dostupné informace o postupu montážních prací a zároveň se dozvěděli předpokládaný čas obnovení dodávek energií do svého katastru,“ shrnul řádění orkánu Eberhard na Vysočině hejtman Jiří Běhounek.

Žáci z havlíčkobrodské hotelovky se ve Francii utkali s nejlepšími mladými kuchaři a cukráři z celého světa

25. Březen 2019 - 15:11
Martina Koumarová a Matěj Jirgl z Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě reprezentovali pro letošní rok Vysočinu na prestižní kuchařské soutěži Trophée Mille ve francouzské Remeši. Mezinárodní gastronomické klání středních škol je určeno dvoučlenným smíšeným týmům, kdy jeden ze dvojice má na starosti slaný chod, druhý se věnuje přípravě dezertu. Družstvo z Vysočiny tentokrát naservírovalo odborné porotě složené z nejlepších kuchařů a cukrářů Francie kachní prsa s vinnou omáčkou, obložená pečenou zeleninou, doplněná ricottovými noky a dýňovým pyré, sladkou tečkou byla šampaňská čokoládová koule s náplní s piškoty a červeným grapefruitem.

Stránky