Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 53 min zpět

ERDV: První informační setkání k cirkulární ekonomice a digitalizaci

7. Prosinec 2022 - 16:26
Začátkem prosince se téměř čtyři desítky zájemců zúčastnily v rámci Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) historicky první akce k tématu cirkulární ekonomiky a digitalizace, jež se konala on-line. Z Kraje Vysočina na akci vystoupil jednatel Energetické agentury Vysočina Zbyněk Bouda s prezentací týkající se budoucnosti energetiky a navyšování míry recyklace komunálních odpadů.

Vysočina rozšiřuje stipendijní podporu i pro budoucí praktické lékaře

7. Prosinec 2022 - 14:23
Od Nového roku rozšíří Kraj Vysočina stipendia pro studenty medicíny, kteří se rozhodli po ukončení vysoké školy a doplnění povinných stáží zastávat post praktických lékařů. Mohou získat celkem až 200 tisíc korun, pokud o stipendium požádají po ukončení 4. ročníku a budou jej čerpat ve výši 100 tisíc korun ročně v posledních dvou letech studia. Jak uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, je stipendijní podpora jednou z možností, jak udržet dostupnost zdravotní péče v kraji.

Hynaisova Varianta „Pravdy“ ze sbírek Kraje Vysočina bude vystavena ve Francii

7. Prosinec 2022 - 14:19
Obraz Vojtěcha Hynaise ze sbírek Kraje Vysočina nazvaný Varianta „Pravdy“ bude příští rok součástí výstavy Suzanne Valadon: Un monde à soi, kterou připravuje prestižní francouzská galerie Centre Pompidou v Metách, v regionu Grandt S. Výstava bude věnována nejen dílu této francouzské umělkyně, ale i jejímu životu. Byla to právě ona, kdo stál Hynaisovi modelem pro mimořádně umělecky zdařilý akt, o jehož zapůjčení má francouzská strana zájem.

Výběr lokality pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu: Nejlepší řešení pro ČR nemusí být nejlepším řešením pro obec

6. Prosinec 2022 - 18:42
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová a zástupci obcí z lokalit vybraných pro případnou budoucí výstavbu hlubinného úložiště jaderného odpadu se 6. prosince 2022 setkali s ministrem obchodu a průmyslu Jozefem Síkelou, novým ředitelem Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukášem Vondrovicem a předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou.

Další domácnosti v Kraji Vysočina dosáhly na kotlíkovou dotaci

6. Prosinec 2022 - 12:33
Rada Kraje Vysočina dnes rozhodla o schválení 788 žádostí o poskytnutí kotlíkové dotace. „Úspěšní žadatelé budou moci na výměnu svého starého kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj tepla čerpat finanční prostředky v celkovém objemu přes 116 milionů korun,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Informace pro partnery poskytující nouzové ubytování přidělované prostřednictvím KACPU

6. Prosinec 2022 - 10:56
Kraj Vysočina chystá nové dohody s provozovateli nouzového dočasného ubytování, které prostřednictvím Krajského asistenčního centra pro Ukrajinu (KACPU) přiděluje válečným ukrajinským uprchlíkům. Děje se tak s ohledem na dobíhající platnost všech dosud uzavřených přistoupení ke smlouvě, kterými Kraj Vysočina během roku 2022 řešil smluvní vztahy s ubytovateli.

Kraje pro bezpečný internet: Vzdělávejte se v bezpečném chování na internetu a vyhrajte hodnotné ceny

6. Prosinec 2022 - 9:13
Kraj Vysočina opět vyhlašuje dvě žákovské soutěže týkající se problematiky bezpečného chování v kyberprostoru – soutěžní kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet a kreativní soutěž Digitální stopa, aneb Víme, co vše o sobě zanecháváme na internetu? Do obou soutěží se mohou zapojit žáci a studenti základních a středních škol v Kraji Vysočina.

Soutěže Aktivní kraj a Aktivní obec mají své vítěze. Ocenění míří i na Vysočinu

5. Prosinec 2022 - 15:53
ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení. Zajišťuje sběr, dopravu a recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů včetně financování celého systému. ASEKOL je tzv. kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce s městy a kraji, které správně třídí elektroodpad. Z tohoto důvodu oceňuje jejich vynikající výsledky ve sběru elektroodpadu a jejich dlouhodobé úsilí k šíření osvěty a propagace třídit elektroodpad, čímž dlouhodobě významně přispívají kraje a obce k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí.

Další dodávka humanitární pomoci z Vysočiny doputovala na Zakarpatí

5. Prosinec 2022 - 15:38
Pro Ukrajinu stále potřebnější elektrocentrály darované Novou Říší a Chotěboří, zimní pracovní oblečení od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina, hygienické potřeby a potraviny pro děti uprchlíků z východu i dary přibyslavské společnosti ACO Industries pro pracovníky ukrajinské pobočky, tak vypadala další dodávka humanitární pomoci vypravená Krajem Vysočina do svého do partnerského regionu na konci minulého týdne. Navázala tak na dodávku dvou kamionů nemocničních lůžek, kterou zorganizovala novoměstská nemocnice za pomoci Nového Města na Moravě a za podpory společnosti ZDAR, která zajistila dopravu materiálu až do Nemocnice Velkyj Bereznyj. Tam a také v Nemocnici Svaljava už všechna lůžka slouží pacientům.

Kraj připravuje další projekty vedoucí ke snížení energetické náročnosti budov ve svém vlastnictví

2. Prosinec 2022 - 12:03
Rada Kraje Vysočina schválila tři projekty na umístění fotovoltaických elektráren a dva projekty na zateplení veřejných budov k projektové přípravě. Nejblíže k realizaci má projekt Domova mládeže Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně za 150 milionů korun, další čtyři budou následovat. Celkové odhadované realizační náklady na připravované akce jsou 650 milionů korun s možnou dotací až 50 % z Operačního programu Životní prostředí.

Rok ve Francii: Čtyři studentky se podělily o své dosavadní zážitky a postřehy z pobytu v Grand Est

2. Prosinec 2022 - 11:30
Dvě studentky Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci a dvě studentky Gymnázia Otokara Březiny v Telči mají za sebou první měsíce svého studia na gymnáziích ve francouzském regionu Grand Est. Díky spolupráci Kraje Vysočina, Francouzského institutu v Praze a školského úřadu ve francouzském partnerském regionu Grand Est mají jedinečnou možnost absolvovat jednoroční středoškolské studium podle stejného školního rozvrhu jako jejich francouzští spolužáci. Od roku 2010 vyjelo do Francie na roční středoškolské studium už 25 studentek a studentů z Kraje Vysočina.

Výstava Photographia Natura v jihlavském muzeu letos výjimečně jen do konce roku

2. Prosinec 2022 - 8:19
Prostor arkád zaplnily soutěžní fotografie z letošního ročníku fotosoutěže pořádané již tradičně Muzeem Vysočiny Jihlava. „Vyhodnocení devatenáctého ročníku fotosoutěže proběhlo v polovině listopadu. A v pátek 25. listopadu byly výsledky oznámeny v rámci vernisáže výstavy, která byla uspořádána z vybraných fotografií. Vítězné snímky na výstavě zaujímají čestná místa,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že měl to potěšení osobně předat ocenění vítězům.

Záchranná stanice Pavlov letos pomohla více než tisícovce handicapovaných zvířat. Kraj její provoz podpoří i v roce 2023

1. Prosinec 2022 - 15:18
Stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku letos přijala 1017 handicapovaných živočichů. Toto číslo do konce roku ještě naroste. Stanici Pavlov podporuje Kraj Vysočina už od roku 2009, v letošním roce částkou 1,5 miliónu korun, stejnou částku kraj pošle do Pavlova i v roce 2023.

Kraj Vysočina a Český institut interního auditu uspořádaly workshop pro odborníky

1. Prosinec 2022 - 14:16
V sídle Kraje Vysočina se včera uskutečnil workshop nazvaný „Zajímavé aspekty interního auditu kybernetické bezpečnosti“. Spolupořadatelem workshopu byl Český institut interního auditu, který podporuje profesi interního auditu v České republice, mimo jiné i pořádáním takovýchto akcí. Na workshopu se setkala sedmdesátka odborníků jak z řad bezpečnostních manažerů a specialistů, tak i z řad auditorů a kontrolorů.

Pracovní stáže studentů OA a HŠ Třebíč na Tenerife a v Portugalsku

1. Prosinec 2022 - 13:59
V rámci programu Erasmus+, prostřednictvím kterého Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč již několik let vysílá své studenty za poznáním i zkušenostmi do různých destinací Evropy, měli tentokrát studenti možnost vycestovat do Portugalska a na španělský ostrov Tenerife.

Začala historicky největší krajská investiční akce. Stroje vyjedou na stavbu jihovýchodního obchvatu Jihlavy

1. Prosinec 2022 - 11:20
1.prosince 2022 v 8:00 hodin byla oficiálně zahájena stavba jihovýchodního obchvatu města Jihlavy – části JIH. Tento díl trasy spojující výpadovky na Třebíč a Znojmo měří 2,5 kilometru. „Během dvou let stavby bude na trase vybudováno šest mostů a dvě kruhové křižovatky, které umožní bezpečný a plynulý nájezd na novou komunikaci. Po dokončení celé trasy obchvatu na něj bude převedena většina tranzitu a v budoucnu by měl sloužit i pro plánovanou přepravu nadrozměrných komponent pro stavbu dalšího bloku Jaderné elektrárny Dukovany,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. První část obchvatu označená JIH přijde na 575 miliónů korun. Investorem je Kraj Vysočina, který na spolufinancování může využít už schválenou evropskou dotaci ve výši 307 miliónů korun.

Kraj připravil změny ve financování sportovních aktivit mládeže

30. Listopad 2022 - 14:21
Rada Kraje Vysočina řešila v tomto týdnu změny ve financování sportovních a volnočasových aktivit mládeže podporovaných v rámci Fondu Vysočiny. V návrhu pro příští rok jsou připraveny k vyhlášení dva nové programy Celoroční aktivity mládeže a také Rozvoj mládežnického sportu Kraje Vysočina. „Do mládežnického sportu i celoročních aktivit půjde v rámci Fondu Vysočiny v příštím roce o pět milionů korun více ve srovnání se schválenou podporou na letošní rok,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Programy vyhlašované ve Fondu Vysočina pro rok 2023 bude schvalovat zastupitelstvo na svém posledním zasedání 13. prosince.

VDV: Kraj zavádí dvě nové autobusové linky z Kamenice nad Lipou do Jindřichova Hradce a do Pacova

30. Listopad 2022 - 9:15
Kraj Vysočina zavádí v rámci integrované Veřejné dopravy Vysočiny od 11. prosince 2022 dvě nové autobusové linky, které reagují na přerušení železniční osobní dopravu na trati č. 228. Nově bude moci veřejnost využít v pracovních dnech spojení v relaci Kamenice nad Lipou-Černovice-Obrataň-Pacov pod označením linky linku 350728. Současně bude zavedena nová linka 350949 Kamenice nad Lipou - Jindřichův Hradec zajišťující ranní spojení na 6:00 do Jindřichova Hradce.

Stránky