Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 56 min zpět

Čtrnáct úseků na krajských silnicích je připraveno na zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

28. Únor 2018 - 7:29
Na čtrnácti vybraných úsecích na silnicích II. a III. tříd se chystají během letošního roku úpravy s dopadem na zvýšení jejich bezpečnosti a podpoření plynulosti dopravy. „Pokud se podaří získat dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury, dojde během následujících měsíců v deseti případech k osazení bezpečnostních svodidel, ve třech případech jsou vytipovány úseky ke zlepšení protismykových vlastností položením hrubozrnného mikrokoberce a ve stoupání u Kostelce na silnici II/406 chystáme změnu vodorovného dopravního značení s výměnou povrchu za povrch s lepšími protismykovými vlastnostmi,“ vysvětlil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Ve všech případech se jedná o lokality, kde dochází k dopravním nehodám.

Osmičková výročí si připomínáme i v Muzeu Vysočiny Jihlava

28. Únor 2018 - 7:26
V průběhu celého letošního roku si budeme připomínat mimořádná osmičková výročí. Při této příležitosti v jihlavském muzeu slavnostní vernisáží zahájena výstava s názvem 100 let republiky – očekávání, naděje a skutečnost. „Výstava mapující sto let v Jihlavě byla zahájena záměrně v únoru, neboť právě před sedmdesáti lety, v únoru 1948, se rozhodlo o více jak čtyřicetileté budoucnosti Československa. Na výstavě je zajímavé, že neinformuje výlučně o všeobecně známém dění v republice, nýbrž je zacílena především na Jihlavu,“ pobídl k návštěvě muzea vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ladislav Seidl.

Znovu Stavíme ze stavebnice ROTO

27. Únor 2018 - 13:33
Rada Kraje Vysočina dnes vyhlásila už třetí ročník soutěže Stavíme ze stavebnice ROTO s podtitulem „VYNÁLEZY BUDOUCNOSTI“. Ze stavebnice ROTO žáci 1., 2. a nově i 3. tříd vytvoří nejrůznější vynálezy a roboty, které lidem mají usnadňovat jejich běžný život, práci nebo pomáhal ve výzkumu. Děti si pak mohou samy vybrat oblast, ve které je něco napadne - domácnost, sport, kultura, doprava, cestování, škola, ochrana přírody, sci-fi… Paní učitelka, nebo pan učitel vynálezy vyfotí a pošle do soutěže. Porota vybere tři nejlepší střídy z každého ročníku. Celkem tedy devět úspěšných tříd, za odměnu stráví den v science centru VIDA! v Brně.

Druhá výzva kotlíkových dotací: Schválena výměna dalších 1928 kotlů

27. Únor 2018 - 12:16
Rada Kraje Vysočina dnes schválila rozdělení 192,5 miliónu korun pro 1928 žadatelů o kotlíkové dotace, kteří svou žádost předložili v měsíci říjnu a listopadu 2017 v rámci druhé výzvy o kotlíkové dotace. „V tomto termínu dorazilo více než 2700 žádostí. Ty nepodpořené mají ve většině případů jednoduchý důvod – žádosti byly podány duplicitně, pouze 49 případů ze všech podzimních žádostí bylo vyřazeno kvůli nesplnění podmínek,“ popisuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal s tím, že další žádosti předložené po 30. listopadu 2017 se ke schválení připravují.

Poslední týden hlasování v anketě Sportovec Kraje Vysočina 2017

26. Únor 2018 - 14:44
Už jen do pondělí 5. března může veřejnost hlasovat v anketě Sportovec Kraje Vysočina 2017. „Jako každý rok mohou lidé rozhodnout o nejlepším krajském jednotlivci a kolektivu. V dalších devíti kategoriích pak vítěze vybere odborná komise,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Na Vysočině turisti nezabloudí. Kraj opět uhradí obnovu značení

26. Únor 2018 - 14:31
Letošních 370 tisíc korun poskytnutých Krajem Vysočina pomůže Klubu českých turistů s obnovou značení tras pro pěší i cyklisty. V kraji je aktuálně vyznačeno 2480 km cyklotras a 3197 km pěších a lyžařských tras. „S přispěním Kraje Vysočina se každoročně daří systém značení v regionu udržovat funkční. Dotace pomůže nejen s úhradou nutných cest, ale především s výměnou poškozených rozcestníků, map, dále s instalací nových značek a směrovníků,“ popisuje účel podpory náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast památkové péče, kultury a cestovního ruchu Jana Fischerová.

Setkání partnerů projektu RUMOBIL

26. Únor 2018 - 7:35
22. 2. 2018 se v Třebíči setkali partneři evropského projektu RUMOBIL se zástupci Společného sekretariátu programu Interreg CENTRAL EUROPE, ze kterého je tento projekt spolufinancován. U příležitosti uplynutí první poloviny doby realizace projektu diskutovali dosud dosažené výstupy a plán aktivit na nejbližší období.

Odborníci prezentovali výsledky měření kvality ovzduší

23. Únor 2018 - 9:27
Na tiskové konferenci, která se konala dne 21. 2. 2018 na jihlavské radnici, představili odborníci ze společnosti ENVItech Bohemia výsledky měření kvality ovzduší prováděné v průmyslové zóně Jihlavy za období roku 2017. „Ovzduší v Jihlavě, lze stejně jako na celé Vysočině dlouhodobě považovat za velmi kvalitní a stabilní a Kraj Vysočina tak stále patří k nejčistším regionům v České republice“, konstatoval s potěšením krajský radní Martin Hyský.

Propojený svět aneb místo, kde se potká teorie s praxí. Zn.: online

22. Únor 2018 - 13:58
Kraj Vysočina ve spolupráci s krajskými technickými středními školami a podnikateli v technických a IT oborech rozjíždí nový on-line projekt, který jednoduše propojí zvídavé studenty, profesionály z nejrůznějších oborů a učitele, kteří chtějí přinášet praktické poznatky do výuky. „Propojený svět je projekt založený na jednoduchém principu facebookové skupiny, kde se studenti mohou zeptat odborníků na věci, které je zajímají, a to bez nutnosti dlouhého vyhledávání kontaktů nebo osobní návštěvy,“ upřesňuje Václav Jáchim z krajského odboru informatiky. FB skupina bude primárně určena pro studenty technických škol, do budoucna se dá v případě zájmu očekávat rozšíření témat i na další dovednosti a znalosti potřebné v podnikatelském prostředí.

Nadační fond Albert rozdělil na Vysočině 270 000 korun vítězným dobročinným projektům

22. Únor 2018 - 13:41
Nadační fond Albert slavnostně ocenil ve čtvrtek 22. února v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě úspěšné organizace v programu „Bertík pomáhá 2018“. O vítězích rozhodli svými hlasy zákazníci téměř dvou desítek obchodů Albert na Vysočině. Celkově rozdělil Nadační fond Albert v kraji mezi projekty na podporu vzdělávání a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí 270 tisíc korun.

Začínáme 15 rok spolupráce se společnosti EKO-KOM. Výsledkem je nejhustší sběrná síť v republice a přední příčky mezi kraji v třídění odpadů

22. Únor 2018 - 12:47
„Od roku 2004 podporuje Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a.s. oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů. Spolupráce je od začátku zaměřena na technickou podporu třídění odpadu a na environmentální výchovu a osvětu,“ informuje o hlavních cílech spolupráce krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. Za celé období spolupráce (včetně roku 2018) činí náklady Kraje Vysočina 17, 7 mil. Kč a společnosti Ekokom 46,2 mil. Kč. Při posledním hodnocení krajů v třídění odpadů obsadil Kraj Vysočina stříbrnou pozici.

Potravinová banka pomohla na Vysočině loni více než šesti tisícům rodinám

22. Únor 2018 - 11:23
Kraj Vysočina podpoří v roce 2018 fungování Potravinové banky Vysočiny částkou 200 tisíc korun. „Dotace pomůže potravinové bance v Ledči nad Sázavou s financováním mezd pěti stávajících zaměstnanců a s částečným pokrytím provozních nákladů,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. Potravinová banka Vysočina rozdělila v roce 2017 mezi potřebné více než 42 tun potravin v hodnotě 2,4 miliónu korun.

Mistrem světa v angličtině je gymnazista Matěj Doležálek

22. Únor 2018 - 9:43
Student humpoleckého gymnázia Matěj Doležálek vyhrál celosvětovou soutěž Best in English, ve které poměřují své mimořádné znalosti anglického jazyka. Obstál v úctyhodné konkurenci více než 15 tisíc soutěžících z 28 zemí světa. Cenou za vítězství je dvoutýdenní jazyková kurz v Kanadě.

Soutěž Vesnice roku 2018 odstartovala

21. Únor 2018 - 16:10
V úterý 20. února 2018 byl na konferenci Den malých obcí zahájen už 24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Soutěžní klání bude stejně jako každý rok probíhat ve dvou kolech – krajském a celostátním. Vítězná obec získá finanční odměnu dva miliony korun a nově také osobní automobil na dva roky, který zapůjčí partner soutěže ŠKODA AUTO.

Odborníci diskutovali o vlivech klimatických změn na lesní hospodářství. Kraj chce podporovat vznik lesů s pestřejší druhovou skladbou

21. Únor 2018 - 16:01
V úterý 20. února se v konferenčním sále Krajského úřadu Kraje Vysočina uskutečnil seminář nazvaný „Změny klimatu a lesní hospodářství“ zaměřený na problematiku lesního hospodářství, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. „Klimatické změny jsou v lesním hospodářství vážným problémem a je třeba se mu neustále věnovat a bojovat proti němu“, uvedl na úvod krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.

Cena Fair Play pro fotbalového rozhodčí

21. Únor 2018 - 9:49
Okresní fotbalový svaz Třebíč ocenil duchaplný zákrok fotbalového rozhodčího Františka Novotného, který loni v říjnu poskytl první pomoc zraněnému otřesenému hráči během utkání Mohelna proti Náramči. K ceně Fair Play gratuloval Františku Novotnému i náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Hejtman Jiří Běhounek navštívil partnerský region v Bělorusku

20. Únor 2018 - 11:45
V závěru minulého týdne odcestovala delegace z Kraje Vysočina vedená hejtmanem Jiřím Běhounkem do Minské oblasti Běloruska. Hlavním účelem zahraniční cesty bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou regionů a představení plánovaných aktivit pro letošní rok. „Diskutovali jsme například možnost opakovaných stáží běloruských lékařů a zdravotních sester v našich nemocnicích, užší spolupráci v oblasti integrovaného záchranného systému nebo podporu hokejových talentů,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Minská oblast Běloruska se stala partnerským regionem Vysočiny v září roku 2014.

Čím starší, tím žádanější. Kraj uvolní na nákup historických muzejních kousků 1,2 miliónu korun

20. Únor 2018 - 11:40
Částku 1,2 miliónu korun uvolní letos Kraj Vysočina ze svého rozpočtu na podporu mimořádných akvizic – tedy na nákup mimořádně hodnotných sbírkových předmětů pro rozšíření sbírek kulturních institucí Kraje Vysočina. „Mimořádný příspěvek bude rozdělen mezi pětici krajských muzeí a galerií. Během následujících měsíců pořídíme například soubor kreseb Adrieny Šimotové, jedné z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. a počátku 21. století nebo legendární motocykl Čechie vyrobený ve dvacátých letech minulého století. Ten obohatí expozice Hradu Kámen,“ prozradila náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Jana Fischerová.

Záchytka bude mít na podzim novou adresu

20. Únor 2018 - 11:38
Na přelomu října a listopadu chce mít Kraj Vysočina k dispozici novou vlastní záchytnou protialkoholní stanici. Vyroste v areálu Nemocnice Jihlava, na pozemcích kraje, jen několik desítek metrů od současné záchytky, která funguje v pronajatých prostorách Zdravotního ústavu. „Jsme na začátku projektování. S ohledem na novou úpravu vyhlášky potřebujeme více místa, specifické zařízení. Zvážili jsme všechny možnosti a shodli se na využití modulární sestavy předvyrobených buněk s napojením na inženýrské sítě nemocnice,“ informoval dnes náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Jubilejní Čistá Vysočina: Registrace dobrovolníků pokračuje

20. Únor 2018 - 10:56
Ještě skoro dva týdny do konce února 2018 mohou jednotlivci i organizace, týmy a kolektivy, školy nebo obce poslat svou přihlášku do 10. ročníku tradičního jarního úklidu přírody s názvem Čistá Vysočina. Jde o osvětovou akci v rámci Dne Země, která se koná pod hlavičkou Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Stránky