Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 12 min zpět

Další odběrové místo na Vysočině otevírá ve Žďáře nad Sázavou

9. Listopad 2020 - 11:40
Dnešním dnem zahajuje na Vysočině činnost další odběrové místo na testování COVID-19. „K dispozici bude na in-line dráze za zimním stadionem na Jungmanově ulici ve Žďáře nad Sázavou. Provozovat jej bude soukromá společnost, která prozatím nabídne testování pouze indikovaným klientům tedy s žádankou od lékaře nebo s doporučením hygieniků. Provozní doba místa drive in ve Žďáře nad Sázavou je prozatím 9 – 11 hodin ve všední dny. Kapacita míst je prozatím cca 50 odběrů denně s tím, že se bude postupně navyšovat,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Audit potvrdil, že Kraj Vysočina i jeho příspěvkové organizace dobře hospodaří s energií

9. Listopad 2020 - 11:23
Koncem října 2020 provedla akreditovaná certifikační společnost BUREAU VERITAS dozorový audit Kraje Vysočina a jeho vybraných příspěvkových organizací dle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií. Auditoři posuzovali celkové nastavení a funkčnost systému a ve svých závěrech zhodnotili velmi kladně úroveň a progres ve zlepšování zavedeného systému managementu hospodaření s energií u kraje i jeho organizací. Kraj Vysočina a jeho příspěvkové organizace mají ve správě téměř 800 budov.

Další finanční prostředky OP INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020 míří na Vysočinu

9. Listopad 2020 - 11:15
Začátkem listopadu se uskutečnil už 10. Monitorovací výbor programu spolupráce Interreg V-A Rakousko – Česká republika 2014–2020, který se mimo jiné zabýval schvalováním nových přeshraničních projektů vhodných pro podporu z tohoto programu. Členové monitorovacího výboru diskutovali o 10 předložených projektech ve dvou prioritních osách, a to Životní prostředí a zdroje a Spolupráce institucí a síťování. Nakonec bylo schváleno sedm projektů za 3 miliony EUR, dvě podání byla zamítnuta a jeden projekt pozastaven pro dopracování. Území spolupráce je tvořeno na české straně kraji Jihočeským, Jihomoravským a Krajem Vysočina a v Rakousku zeměmi Horní a Dolní Rakousko a městem Vídeň.

Seznam určených škol se na Vysočině rozrůstá

9. Listopad 2020 - 10:26
Z rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka se od dnešního dne rozšiřuje seznam sítě určených škol. Zaměstnanci exponovaných profesí nyní mohou své děti ve věku 3–10 let nechat v péči škol i v Ledči nad Sázavou, Polné, Třešti, Rouchovanech, Jemnici, Křižanově a Velké Bíteši. „Ještě do konce tohoto týdne se k nabídce péče o děti připojí v Hrotovicích a ve Strážku. Vzhledem k zájmu o péči o tyto děti je v Třebíči po konzultaci s vedení města v záloze další kapacita Základní školy Na Kopcích,“ informovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Kraje dostanou od lékařských fakult nové seznamy „volných“ mediků

6. Listopad 2020 - 13:34
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek tento týden absolvoval jednání se zástupci koordinátorů dobrovolníků osmi lékařských fakult. „Došlo k jednoznačné dohodě, že oslovování mediků kvůli jejich nasazení v lůžkových zařízeních budou kraje provádět na základě nově dodaných seznamů, které koordinátoři očistí od osob zasmluvněných a nově v nich budou figurovat pouze studenti z konkrétního kraje, kteří ještě nemají uzavřenou pracovní dohodu nebo nařízenou pracovní povinnost,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Family Pointy na Vysočině pomáhají rodinám i v době nouzového stavu

6. Listopad 2020 - 13:04
Všechny Family Pointy v Kraji Vysočina musely na základě aktuálních opatření souvisejících s covidovou pandemií značně omezit svou činnost. Přesto se však i nadále snaží pomáhat rodinám na Vysočině a nabízejí jim služby, které jim mohou usnadnit současnou nelehkou situaci.

Kraj vyhlašuje další kreativní soutěž k elektronické bezpečnosti Nevěř všemu na netu

6. Listopad 2020 - 10:40
Krajská pracovní skupina k elektronické bezpečnosti vyhlašuje už 10. ročník kreativní soutěže pro všechny žáky základních a středních škol z Kraje Vysočina. Soutěž nazvaná Nevěř všemu na netu se tentokrát zaměřuje na témata pravdivosti a důvěryhodnosti informací na internetu, rizikům spojeným s tímto tématem nebo třeba fake news. Jak připomíná vedoucí krajského odboru informatiky Petr Pavlinec, mohou žáci zasílat své soutěžní práce do konce roku, tedy 31. prosince 2020. Soutěží se opět o hodnotné ceny pro jednotlivce i pro celou školu.

Ustavující zastupitelstvo je svoláno na 18. listopadu 2020

6. Listopad 2020 - 9:50
Ustavující krajské zastupitelstvo na Vysočině bude 18. listopadu 2020 od 9:00 hodin. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek zvolil tento termín poté, co Krajský soud v Brně zamítl stížnost na neplatnost volby kandidátů ve volbách do krajského zastupitelstva, kterou podala koalice Pro TOP Vysočinu.

Vlhký a mírný podzim napomáhá zalesňování

6. Listopad 2020 - 9:10
Letošní rok, kromě měsíce dubna, přinesl na Vysočinu dostatek dešťových srážek, a to výrazně napomohlo zalesňování po těžbě kůrovcového dřeva. Sazenice lesních dřevin, pokud s nimi bylo dobře manipulováno, měli výbornou ujímavost a ztráty byly minimální. Negativně se projevil pouze dubnový přísušek, nebo naopak trvalé zamokření půd, které na některých místech znamenalo u sazenic odumření kořenů. Příznivé období pro zalesňování je i nyní díky vlhkému a zatím mírnému podzimu.

Letošní turistická sezóna na hradech Roštejn a Kámen je definitivně ukončena

5. Listopad 2020 - 10:22
Standardně se s posledními říjnovými dny na hradech ukončuje turistická sezona. Letos je vše jinak, a tak hradní objekty uzavřely své brány už 12. října v souladu s vládním nařízením přijatým v důsledku nepříznivého vývoje epidemické situace. Původně na 14 dní. „Věřili jsme, že Kámen i Roštejn své brány ještě poté otevřou a budou moci oficiálně zakončit turistickou sezonu. Bohužel s nárůstem pacientů pozitivních na covid-19 bylo nezbytné zpřísnit další opatření a je tedy zřejmé, že pro letošní rok zůstanou oba krajské hrady už zavřené. Oficiálně je možné prohlásit turistickou sezónu 2020 pro ně za ukončenou,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztah s tím, že i přes řadu omezení v průběhu roku byla zaznamenána rekordní návštěvnost.

Nepodceňujte radiační zátěž v budovách. Na její snížení lze stále čerpat státní dotace

5. Listopad 2020 - 9:57
Že radon je plyn, vznikající jaderným rozpadem uranu, radioaktivní a při průniku z podloží do pobytových prostor v nadměrné koncentraci život ohrožující, není od roku 1991 žádnou novinkou. Ani to, že území Kraje Vysočina, vzhledem k dané geologické struktuře, je velmi bohaté na uranové žilky a žíly. Tomu také odpovídají naměřené hodnoty koncentrace radonu v některých obydlích, a to zejména na Třebíčsku a Žďársku, pohybující se řádově v rozsahu jeden tisíc až několik tisíc Becquerelů na m3 (Bq/m3). Přitom směrná hodnota pro starou zástavbu (do 28. února 1991) činí 400 Bq/m3 a pro novostavby 200 Bq/m3. Překročení směrné hodnoty znamená, že je nutné se touto problematikou vážně zabývat a možné nebezpečí eliminovat protiradonovým opatřením, na které je za určitých podmínek stále ještě možné získat státní dotaci.

Kraj očekává dodávku 148 tisíc kusů respirátorů pro sociální služby (AKTUALIZOVÁNO)

4. Listopad 2020 - 16:37
(aktualizována data o počtu zařízení a osob, kterých se distribuce týká) Dnes odpoledne bude do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě doručena avizovaná zásilka více než 148 tisíc respirátorů FFP2, které jsou určeny k přerozdělení do 76 sociálních zařízení na území regionu bez ohledu na zřizovatele. „Dodávku doručí Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, který ji převezme v centrálním skladu v Opočínku. Dodávka bude rozdělena mezi cca 3 250 zaměstnanců sociálních služeb, především poskytujících přímou péči, a měla by vystačit zhruba na měsíc,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Kaple u hradu Kámen má před sebou ještě rok intenzivních oprav. Na své místo se vrátí původní varhany

4. Listopad 2020 - 11:27
Kaple Panny Marie Bolestné pod hradem Kámen, která sloužila od druhé poloviny 17. století jako hrobka rodu Malovců, prochází generální opravou, a to včetně restaurování téměř kompletního exteriéru, interiéru a mobiliáře. Chátrající a nevyužívanou kapli získal Kraj Vysočina darem od českobudějovického biskupství v roce 2018. Generální oprava téměř všeho bude hotová na podzim 2021. Kraj Vysočina za ni zaplatí více než 17 miliónů korun, kapli opravuje bez dotací. „Stavebně je zrekonstruována zhruba polovina objektu, složitější práci mají ale restaurátoři. Ti jsou pravidelně překvapováni odkrytými poklady. Není tak dopředu jisté, v jaké míře je barokní mobiliář zachován, co bude nutné restaurovat a co nahradit novým prvkem,“ informoval Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Rada kraje dnes uvolnila dva milióny korun na nákup zdravotních rukavic. Vzrostla jejich spotřeba

3. Listopad 2020 - 12:34
S ohledem na strmě rostoucí současnou spotřebu jednorázových vyšetřovacích rukavic v nemocnicích i u poskytovatelů pobytových sociálních služeb byl Kraj Vysočina v minulém týdnu nucen sáhnout do strategických rezerv a zásoby některých provozů dokrýt ze svých zdrojů. Důvodem skokového snížení zásob je náhlý výpadek dodávek zdravotních rukavic a prodloužené dodací lhůty. I přesto, že všechny krajem řízené organizace ochranný materiál průběžně doplňují, čas od času se některá komodita stává obtížněji dostupnou.

Vysočina rozšířila seznam vybraných strategických profesí, které mohou využít určené školy a školská zařízení pro děti od 3 do 10 let

3. Listopad 2020 - 12:28
S ohledem na současnou situaci a s přihlédnutím k nutnosti zajištění základních veřejných služeb byl v Kraji Vysočina rozšířen seznam strategických profesí, jejichž zaměstnanci mohou na základě přihlášky využít možnost umístění svého 3-10letého dítěte do určené školy. V současné době patnáct určených organizací pečuje o 184 dětí s tím, že dostupná kapacita je více než 900 dětí. „Pokud by snad došlo rozšířením seznamu k naplnění kapacit, jsme připraveni společně s městy hledat další řešení, v lepším případě kapacitu okamžitě navýšit. V tomto směru je na místě poděkovat pedagogickým pracovníkům i nepedagogickému personálu určených škol a školek a zároveň vedení měst, která zařízení zřizují. Jejich pomoc při péči o nejmenší děti je jednou z klíčových podmínek pro zajištění personálních kapacit strategických provozů,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Krajští silničáři jsou na Vysočině na zimu připraveni

3. Listopad 2020 - 10:09
Podle zákona začala 1. listopadu zimní sezona a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny hlásí, že jsou na ni silničáři připraveni. Během předchozích měsíců se předzásobili posypovým materiálem a provedli také nezbytnou údržbu a zimní přestavby komunální techniky. „Na konci září jsme měli ve skladech okolo 20 tisíc tun soli a více než 55 tisíc tun inertního materiálu,“ popisuje ředitel KSUSV Radovan Necid a doplňuje, že inertní materiál budou podle potřeby nakupovat i v průběhu zimy podle aktuální spotřeby. Krajští silničáři mají na Vysočině v zimě na starosti údržbu téměř 5 000 kilometrů komunikací.

Mohou myslivci i přes přijímaná opatření pokračovat v lovu zvěře?

30. Říjen 2020 - 13:51
Letošní rok je v mnoha ohledech jiný než ty přechozí. Do našich životů zasáhl COVID 19, a to doslova do všech jeho oblastí. Jsou přijímána opatření, která ovlivňují snad všechny naše činnosti, výkon práva myslivosti nevyjímaje. Ministerstvo zemědělství, jako ústřední orgán státní správy myslivosti, vydalo společně s Ministerstvem zdravotnictví stanovisko k textu Usnesení vlády České republiky, přijatému dne 26. 10. 2020. Jeho plné znění lze najít na webových stránkách Ministerstva zemědělství. V Kraji Vysočina je v současné době 525 honiteb a 7814 držitelů platných loveckých lístků trvale vykonávajících v honitbě právo myslivosti.

Krajská knihovna Vysočiny se stěhuje do nových prostor

30. Říjen 2020 - 10:35
Novostavba Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě na sebe dlouhodobě upíná pozornost a zájem odborné i laické veřejnosti, zejména pak v posledních měsících. Nová budova knihovny, situovaná jen kousek od Kulturního domu Ostrov, koresponduje již na první pohled s okolním prostředím a vše nasvědčuje tomu, že by knihovna mohla již v brzké době přijmout první čtenáře. Tomuto kroku však předchází ještě jedna z důležitějších fází, pro knihovníky jedna z nejdůležitějších, stěhování knihovního fondu, poslední etapa před předáním nové budovy uživatelům, tedy čtenářům a všem, kteří služeb krajské knihovny využívají nebo se chystají využít.

Stránky