Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 1 min zpět

Velké Meziříčí: Lidé si krátí cestu přes staveniště. Riskují tím ovšem zdraví i život

18. Srpen 2017 - 12:53
Stavba velkomeziříčského mostu u pošty dosud plní předem stanovený harmonogram. Na dnešním kontrolním dnu to přímo na staveništi řekl krajský radní pro dopravu Jan Hyliš. "Není důvod nevěřit tomu, že se v avizovaném termínu rekonstrukce mostu dokončí. Například pilíře mostu jsou v lepším stavu, než jsme očekávali, a to umožňuje bezproblémový postup. Firmu by mohly zdržet už jen nějaké neočekávatelné události," upřesnil Jan Hyliš.

Hrad v Ledči nad Sázavou obsadí o víkendu filmaři, točí pohádku Čertí brko

18. Srpen 2017 - 12:45
Že Vysočina a její památky jsou oblíbeným místem filmařů, dokazuje rozhodnutí režiséra Marka Najbrta točit pohádku Čertí brko v Ledči nad Sázavou. Na hrad se filmaři přesunou v sobotu 19. srpna, aby tady natočili mimo jiné velké komparzní scény. Do příprav natáčení se zapojila také Vysočina Film Office.

V příštím týdnu začne demolice dětského oddělení novoměstské nemocnice

17. Srpen 2017 - 14:29
V týdnu od 21. srpna 2017 začne plánovaná demolice dětského oddělení v novoměstské nemocnici. „Jedná se o další velkou investiční akci financovanou z rozpočtu zřizovatele,“ říká ředitelka nemocnice Věra Palečková. Kraj Vysočina vystaví do konce roku 2018 zcela nové dětské oddělení, náklady přesáhnou 70 milionů korun.

Setkání Rodinných a Senior pasů na Divokém Západě

17. Srpen 2017 - 11:25
Kraj Vysočina zve na největší letošní akci pro držitele Rodinných a Senior pasů „Mezigenerační setkání rodin v Šiklově mlýně“. Celorepublikové setkání se uskuteční 26. 8. 2017 od 10:00 hodin ve westernovém městečku Šiklův mlýn ve Zvoli nad Pernštejnem. A je se na co těšit, program pro všechny věkové kategorie bude vskutku bohatý.

Dny otevřených ateliérů na Vysočině v říjnu po sedmé

17. Srpen 2017 - 10:29
Sedmý ročník podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel v regionu Vysočiny se tentokrát uskuteční v sobotu 7. a v neděli 8. října. O tomto víkendu výtvarníci a umělečtí řemeslníci v regionu zpřístupní svá tvůrčí zázemí. Návštěvníci se tak s nimi mohou osobně seznámit v jejich domácím prostředí.

Fernán Pablo Gonzalés ze Španělska si hostování v Muzeu Vysočiny Pelhřimov chválí

16. Srpen 2017 - 16:56
Poprvé před třemi měsíci a zrovna při muzejní noci zavítal do pelhřimovského muzea mladý dobrovolník Fernán Pablo Gonzalés ze Španělska. „V loňském roce obdrželo Muzeum Vysočiny Pelhřimov akreditaci v programu Erasmus+ a zařadilo se mezi hostitelské organizace poskytující zázemí pro osobní a profesní růst dobrovolníků. První dobrovolnicí byla grafička Marianne Humbert z Francie, která se v loňském roce velmi aktivně zapojila do chodu muzea, bravurně zvládla český jazyk a zanechala po sobě řadu zajímavých výstupů, např. interaktivní video, francouzské překlady průvodce expozicí nebo magnetický komiks,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že hned letos se Marianne do Pelhřimova vrátila na několikadenní návštěvu, což hovoří za vše.

Kamenosochaři ze světelské akademie vytvořili kopii poškozené vázy z Horácké galerie

15. Srpen 2017 - 14:02
Průčelí novoměstského zámku, ve kterém sídlí krajská Horácká galerie, se dočkalo zásadní proměny. V průběhu loňského roku provedl restaurátor Daniel Bartoš opravu plastických výtvarných prvků atiky průčelí zámku, balustrády, kartuše s aliančním erbem a vrcholovou korunou. Hlavní pozornost však byla zaměřena na dvě dominanty zámku, pískovcové vázy z 18. století. Při pracích restaurátoři zjistili, že jedna z nich byla natolik poškozena, že ji nelze vrátit na původní místo a musela být vytvořena její věrná kopie. Tu letos v rámci své maturitní práce zhotovil student světelské akademie v kamenosochařském středisku v Lipnici nad Sázavou.

Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina opět bavila

15. Srpen 2017 - 10:09
Akademickou slavností byla v závěru minulého týdne ukončena v dolnorakouském Raabsu další Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina, letos s mottem „Objev v sobě badatele“. Prázdninový kemp pro stovku dětí z obou stran hranice, který každoročně pořádá Dolní Rakousko a Kraj Vysočina, byl pro účastníky opět skvělou příležitostí zažít pravou univerzitní atmosféru, dozvědět se něco nového, procvičit si cizí jazyky i poznat nové kamarády. „Je skvělé, že každým rokem má o Mladou univerzitu zájem více a více dětí. Už nyní pracujeme s partnery z Dolního Rakouska na přípravě jubilejního 10. ročníku,“ uvedla krajská radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová.

Vysočina má dalšího držitele olympijské medaile

14. Srpen 2017 - 21:28
Kraj Vysočina se může pyšnit dalším držitelem olympijské medaile. Přímo ve svém rodišti, na náměstí v Havlíčkově Brodě, ji dnes zástupců Českého olympijského výboru převzal zápasník Marek Švec, kterému za Kraj Vysočina k vysněnému úspěchu blahopřála náměstkyně hejtmana Jana Fischerová a náměstek Josef Pavlík.

Množí se krádeže značek z objízdných tras

14. Srpen 2017 - 15:17
Nebezpečné dopravní situace nebo zbytečné bloudění regionem způsobily v posledních týdnech na Vysočině krádeže dočasného dopravního značení, které je rozmisťováno v době oprav silnic. „Dalším problémem pro orientaci je množící se přemisťování dopravních značek na zcela jiná místa, jejich sprejování nebo otáčení a lámání. Pachatele a vandaly se odhalit většinou nedaří. Výměna a stálé doplňování značek se pohybuje ve stovkách tisíc až jednotek miliónů korun ročně,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Dokončování oprav silnice II/351 Třebíč – Valeč s úplnou uzavírkou

11. Srpen 2017 - 9:54
Od úterý 15. srpna 2017 bude z důvodu položení souvislých asfaltových vrstev úplně uzavřena krajské páteřní komunikace II/351 v úseku Třebíč směr Valeč. Uzavírka potrvá do konce září. V rámci modernizace tohoto tahu dojde k rozšíření vozovky v křižovatkách, úpravám propustků a především k položení nových povrchů. Kraj za tuto modernizaci v délce téměř 11 km zaplatí celkem 95 miliónů korun.

Na prospěchová a motivační stipendia uvolnil Kraj Vysočina přes 17,5 miliónů korun

10. Srpen 2017 - 7:43
Ve II. pololetí školního roku 2016/2017 dosáhlo na výplatu motivačního stipendia Kraje Vysočina pro žáky vybraných technických oborů celkem 403 žáků z celkového počtu žádostí o motivační stipendium 1 139. Kraj Vysočina rozdělí tedy částku 1 194 000 korun.

Péče o parky ve vlastnictví Kraje Vysočina

10. Srpen 2017 - 7:30
Kraj Vysočina připravuje další projekty na revitalizaci parků a zahrad, které užívají příspěvkové organizace kraje - zejména dětské domovy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče či nemocnice ad. Tento týden Rada Kraje Vysočina schválila projektový záměr na přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů SUPŠ Helenín, Dětský domov Rovečné, Nemocnice Pelhřimov a VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou.

Mladá univerzita: Fyzikální pokusy, hledání života ve sluneční soustavě nebo putování po exotických ostrovech

9. Srpen 2017 - 8:54
Program Dolnorakousko-Vysočinského prázdninového kempu trávily dnes děti ve věku 11 – 14 let na Vysočině. Jeden den jejich týdenního programu každoročně připravuje Kraj Vysočina. Stranou univerzitních měst mají možnost seznámit se hravou formou se světem vědy a výzkumu, najít si nové přátele a poznat zajímavé lidi. I letos byl o kemp zájem větší než jeho možná kapacita. Mezi stovkou účastníků je půlka vysočinských dětí.

Kraj ještě letos opraví průtah Sedlišti na Pelhřimovsku s napojením na dříve modernizované úseky silnice II/602

9. Srpen 2017 - 8:06
Průtahy s hledáním ideálního a pro obě strany přijatelného umístění, majetkoprávní nedořešení pozemků a nenalezení finančně reálného řešení obchvatu Sedlišť místní části Vyskytné donutilo Kraj Vysočina od jeho stavby upustit. Zároveň však bylo rozhodnuto o celoplošné zásadní opravě průtahu místní částí s tím, že bude oprava prodloužena až k hranicím už opravených úseků na II/602. „Půjde téměř o dva kilometry dlouhou souvislou opravu, kterou bychom rádi zahájili v září,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Postřehy hlavního trenéra Mezinárodní hokejové školy Jakuba Vence

8. Srpen 2017 - 15:27
Skončil týdenní hokejový kemp Mezinárodní česko-finské hokejové školy, pořádaný Duklou Jihlava pro domácí hráče a hráče z Finska. Zhruba čtyřicítka mladých hokejových nadějí trénovala pod dozorem zkušených trenérů. O své postřehy se podělil Jakub Venc.

Betlém z Vysočiny bude k vidění na prestižní výstavě v Římě

8. Srpen 2017 - 14:56
Ačkoliv je léto a prázdniny, přípravy na vánoční výstavy jsou v plném proudu. Nejinak je tomu u mezinárodní výstavy betlémů „100 PRESEPI“, která se pravidelně koná v době adventní v Římě. Letos se uskuteční již 42. ročník. „Bohaté sbírky Kraje Vysočina bude reprezentovat Betlém pod hradem od Josefa Macholána. Tento betlém, který dosahuje výšky dospělé osoby, neboť měří 175 centimetrů, do Itálie dovezou zástupci Muzea Vysočiny Třebíč,“ uvedla Jana Fischerová, náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Kraj připravuje projektovou dokumentaci na obchvaty Nového Veselí a Moravských Budějovic

8. Srpen 2017 - 12:31
Krajská rada dnes rozhodla o zahájení projektování dvou avizovaných a majetkově připravovaných obchvatů na páteřních krajských silnicích. Obchvat II/152 Moravských Budějovic má do budoucna zjednodušit sjezd z I/38 směr Jaroměřice. Dokumentace bude v následujících měsících připravována i pro akci II/353 obchvat Nového Veselí. „V případě získání evropské dotace a při bezproblémovém projektování je pravděpodobné, že se u Nového Veselí zahájíme stavbu do dvou let, protože jsou zde díky pomoci obce téměř dořešeny majetkoprávní vztahy,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš s tím, že obě stavby budou odhadem stát zhruba 370 miliónů korun.

Přijímání kandidátních listin pro volby do poslanecké sněmovny

7. Srpen 2017 - 12:56
Kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přijímá v těchto dnech Krajský úřad Kraje Vysočina na oddělení ostatních správních činností v budově D, třetím poschodí ve dveřích č. 3.03 nebo 3.05. Listiny je možno podávat až do úterý 15. srpna 2017, 16 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě. Do dnešní 11 hodiny bylo přijato na Vysočině už osm kandidátních listin.

Stránky