Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 23 min zpět

Poslední možnost prohlídky expozice Muzea Vysočiny na telčském zámku

13. Srpen 2018 - 9:55
Pouze do konce srpna je možné navštívit pobočku Muzea Vysočiny Jihlava na zámku v Telči. „Následně bude tato expozice zrušena. Proto mají návštěvníci poslední příležitost prohlédnout si vystavené sbírkové předměty dokumentující vývoj města v průběhu minulých století až do současnosti, dále model historického centra nebo nasát atmosféru měšťanského pokoje nebo selské jizby,“ pobídla k návštěvě telčského muzea náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.

Letní škola seniorů: Proč se vyplatí chodit o prázdninách do školy

10. Srpen 2018 - 13:57
Pět zajímavých přednášek, 10 zastavení, přibližně dvě desítky účastníků v každé obci – to jsou čísla stručně charakterizující Letní školu seniorů, kterou Kraj Vysočina letos pořádá už pátým rokem. „Zatímco školáci si užívají letní prázdniny, my nabízíme seniorům možnost dozvědět se zdarma něco nového a vzdělávat se i v létě, navíc v okruhu svých vrstevníků,“ přibližuje letní vzdělávací cyklus pro seniory náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk. V letošním roce se mohou senioři vydat za přednáškami do Havlíčkovy Borové, Hrotovic, Nové Cerekve, Nového Města na Moravě, Okříšek, Svratky, Velkého Beranova, Vilémova, Vladislavi a Vyskytné. „Díky pozitivnímu ohlasu plánujeme v příštím roce rozšířit sérii přednášek už do 20 měst a obcí,“ zve na další ročník školy pro seniory náměstek Franěk.

Další budova v pavilonu chirurgických oborů Nemocnice Třebíč zahájí nový provoz

10. Srpen 2018 - 7:19
Další budovy komplexu pavilonu chirurgických oborů v areálu Nemocnice Třebíč jsou těsně před dokončením. Předpokládané spuštění provozu zrekonstruované budovy G (bývalá porodnice) je naplánován na 1. října letošního roku. Do této budovy se nastěhuje dialýza, léčebna dlouhodobě nemocných, nový obor jednodenní chirurgie a bude zde i zázemí pro zdravotnický personál z budovy C, G a R. „Poslední týden v srpnu bude do těchto prostor dodané vybavení a nábytek, ve druhé polovině září nás čeká kolaudace,“ upřesňuje ředitelka nemocnice Eva Tomášová. Veřejnost si prohlédne zrekonstruovanou budovu G při dnu otevřených dveří, který se uskuteční v sobotu 8. září.

Kraj Vysočina pořídí dvě vozidla pro kontrolu silniční dopravy. Dostane je krajské ředitelství policie

10. Srpen 2018 - 7:15
Dva účelové automobily určené pro kontrolu silniční dopravy pořídí na začátku příštího roku Kraj Vysočina pro Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina. Podle informací hejtmana kraje Jiřího Běhounka bude policie speciální vozy využívat pro dohled nad bezpečností silničního provozu a řešení mimořádných situací. „Vozidla s vinstalovanými mobilními pracovišti pro technickou kontrolu vozidel budou pořízena z vybraných kaucí, které policie ukládá a kraj vybírá za porušování předpisů v dopravě,“ vysvětluje hejtman Jiří Běhounek. Zatímco v roce 2015 bylo na území Kraje Vysočina uděleno policií 218 kaucí v celkovém objemu 4,2 miliónu korun. O dva roky později se číslo o 66 případů zvýšilo a kauce byly vyměřeny ve výši téměř sedmi miliónů korun.

Je to pět let od úmrtí prvního hejtmana Vysočiny Františka Dohnala

10. Srpen 2018 - 7:14
Dnes uplynulo přesně pět let od úmrtí Ing. Františka Dohnala. První hejtman Kraje Vysočina a uznávaný politik zemřel 10. srpna 2013. Bylo mu 53 let. Jako hejtman Vysočiny působil v lech 2000 – 2004, kdy položil základy fungujícího samosprávného celku. V letech 2005 – 2012 zastával funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Čest jeho památce.

Internet v Telči se koná už po devatenácté

9. Srpen 2018 - 15:10
Zprvu nenápadné setkání odborníků na informační technologie ve veřejné správě v dobách začátku rozvoje internetu a s ním spojených služeb se po devatenácti letech stalo nejen nedílnou součástí tradičního hudebního folkového festivalu Prázdniny v Telči. Seminář Internet v Telči je i pravidelně vyhledávaným celostátním seminářem určeným pro odborníky z krajů, měst, obcí, centrálních orgánů veřejné správy a dodavatelů nejmodernějších IT technologií.

Pozvání do Horácké galerie v Novém Městě na Moravě

8. Srpen 2018 - 14:14
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě je specializovaným muzeem výtvarného umění zaměřeným na dokumentaci děl nejvýznamnějších osobností regionálního umění v konfrontaci s českým výtvarným uměním a je jednou ze sedmi sbírkotvorných institucí zřizovaných Krajem Vysočina. Rozsáhlé soubory pozůstalostí J. Laudy, J. Mařatky, V. Makovského, L. Martínka, K. Pokorného, J. Štursy a jiných autorů byly získány převážně darem nebo odkazem umělců. Součástí sbírkového fondu je i soustředěná kolekce hutního skla z 60. a 70. let minulého století pocházející z produkce známé sklárny ve Škrdlovicích u Žďáru nad Sázavou.

V pelhřimovské Jeřabině se hrálo Člověče, nezlob se

7. Srpen 2018 - 12:24
V minulém týdnu uspořádal Domov Jeřabina Pelhřimov druhý ročník turnaje ve stolní hře „Člověče, nezlob se!“. Prosluněné počasí přálo všem zúčastněným hráčům této tradiční stolní hry která může bavit nejenom mladé, ale i starší hráče. „Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 36 hráčů ze sedmi organizací. Pozvání přijaly Domov Kamélie Křižanov, Otevřená okna Jindřichův Hradec, Medou Humpolec, Háta Ledeč nad Sázavou, Lada Pacov, Zvoneček Pelhřimov a samozřejmě i Domov Jeřabina Pelhřimov, který měl své silné zastoupení. Těší mě, že o turnaj byl opravdu velký zájem. Radost ze hry byla znát na každém kroku,“ poznamenal ředitel domova Petr Krčál.

Na ulici Čejovskou v Humpolci se vrátil běžný provoz

7. Srpen 2018 - 10:26
Od soboty 4. srpna už mohou řidiči projíždějící Humpolcem využívat modernizovanou krajskou komunikaci II/347 v ulici Čejovská. Jedná se o navazující II. etapu rekonstrukce této komunikace v délce zhruba 500 metrů od ulice Sluníčkova po konec města v blízkosti jezdeckého závodiště ve směru na Světlou nad Sázavou. V průběhu srpna budou ještě probíhat drobné dokončovací práce.

Výměna zkušeností mezi českými a ukrajinskými hasiči

6. Srpen 2018 - 17:13
V návaznosti na jarní návštěvu nejvyššího vedení ukrajinských hasičů, ředitele Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace, generála Mykoly Oleksandrovyče Čečotkina, přijela minulý týden na Vysočinu delegace jeho kolegů. Jejím hlavním cílem bylo načerpat zkušenosti našich hasičů, především v organizaci práce i legislativního zakotvení dobrovolného hasičství. Dvoudenní pracovní program obsahoval ukázky především praktického fungování a součinnost profesionálních a dobrovolných hasičů. Po celou dobu programu hosty provázel starosta Krajského sdružení hasičů kraje Vysočina Jan Slámečka, společně s ředitelem HZS Kraje Vysočina Jiřím Němcem. Se zahraniční návštěvou se setkal i hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V rámci 1. vlny kotlíkových dotací se vyměnilo 2204 kotlů, všechny úspěšné žádosti už byly proplaceny

6. Srpen 2018 - 11:23
V prosinci 2015 byla v Kraji Vysočina spuštěna 1. vlna kotlíkových dotací. Částka, kterou bylo možné rozdělit mezi fyzické osoby na výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové ekologické zdroje tepla, přesahovala 230 milionů korun. Z těchto prostředků bylo úspěšně zrealizováno 1960 výměn. Největší zájem byl o kombinované kotle spalující uhlí i biomasu, které nainstalovalo 38,5 % příjemců dotace. Velký zájem byl rovněž o kotle na biomasu – 22,7 % a dále kotle na plyn – 13,7 %, tepelná čerpadla 13,2 % a kotle výhradně na uhlí – 11,8 %.

Vepříkov slaví. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina je doma

3. Srpen 2018 - 13:20
Starosta obce Vepříkov Petr Bárta dnes převzal za přítomnosti zástupců vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku titul, který obec opravňuje ozdobit se zlatou stuhou s letopočtem 2018 a postoupit do celostátního kola soutěže. Ocenění bylo v rámci slavnostního ceremoniálu ve Vepříkově předáno i dalším čtrnácti úspěšným obcím. „Už jen účast v soutěži je prestižní záležitostí, příležitostí pochlubit se aktivitami přispívajícími k rozvoji a udržitelnosti venkova. Vítězem může být jen jeden, ale adeptů bývá každoročně hned několik,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Zajímá nás Váš názor na problematiku sucha. Hlasujte a dejte nám vědět, jaká navrhujete opatření

3. Srpen 2018 - 12:36
Na webových stránkách Kraje Vysočina v aplikaci Váš názor můžete až do konce letošního roku vyjádřit, co si myslíte o problematice sucha a zadržování vody v krajině. Zajímá nás, zda by měl být Kraj Vysočina v této oblasti ještě aktivnější, anebo by měl spíše cílit na větší podporu obcí při výstavbě a intenzifikaci čistíren odpadních vod, kanalizace nebo veřejných vodovodů. „Využití aplikace Váš názor je další možností, jak zjistit postoj široké veřejnosti ke stále aktuálnější problematice sucha. Negativní dopady se v našem regionu začaly projevovat už před třemi roky a kraj se i přes své omezené možnosti snaží vystupovat aktivně a co nejlépe se na extrémní situace připravit,“ přiblížil Martin Hyský, radní Kraje Vysočina, do jehož gesce spadá oblast životního prostředí a zemědělství.

Čtyři mosty na „trojkách“ bude muset dokončit jiná firma

2. Srpen 2018 - 13:19
Společnost Keviton s. r. o. v minulém týdnu odstoupila od smluv uzavřených s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny o dílo na čtyři vysoutěžené a rozestavěné zakázky mostů na krajských silnicích III. třídy. Všechny čtyři stavby jsou ve fázi různé rozpracovanosti a měly být podle smlouvy o dílo hotové do konce srpna 2018. Včera byly o skutečnosti informováni e-mailem starostové obcí stavbou zasažených. Krajská správa a údržby silnic Vysočina v současné době zajišťujete v koordinaci se zhotovitelem předání dokladů ke stavbě, následné vyklizení staveniště do 10. 8. 2018 a předání staveniště novému zhotoviteli vzešlému z výběrového řízení s předpokladem realizace stavby do 31. 10. 2018 tak, aby byly mosty k tomuto datu průjezdné.

Začaly přípravy na sestavení nového krajského rozpočtu

2. Srpen 2018 - 12:07
S železnou pravidelností začínají každý srpen pečlivé přípravy na sestavení nového krajského rozpočtu. Několikaměsíční maraton projednávání a zdůvodňování budoucích výdajů skončí až v prosinci, kdy bude finální krajský rozpočet součástí programu jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. Podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martina Kukly není důvod měnit zaběhlou praxi příprav. První návrh se mu po sumarizaci požadavků odborů dostane na stůl začátkem září.

Areál bývalého sanatoria Buchtův Kopec je opět na prodej

2. Srpen 2018 - 10:15
Kraj Vysočina opakovaně nabízí k prodeji areál bývalého sanatoria na Buchtově kopci u Daňkovic. Rozsáhlý komplex se zdravým lesoparkem, pěti udržovanými pobytovými a léčebnými pavilony protkaný stovkami metrů účelové komunikace je patrně nejrozsáhlejší nemovitostí na prodej v Kraji Vysočina. Kraj Vysočina kompletní areál nabízí za 18 miliónů korun. „Na 13. srpen 2018 je stanoven termín prohlídky objektů a areálu, do 28. srpna 2018 přijímáme nabídky,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Rekonstrukce Brněnského mostu v Jihlavě je za polovinou. Uklizeno je po nezvaných hostech

1. Srpen 2018 - 14:02
V souladu s harmonogramem pokračují i v extrémních letních teplotách stavební práce na modernizaci Brněnského mostu na silnici II/602 v Jihlavě. „Samotná nosná konstrukce je i po tolika letech v dobrém stavu, touto rekonstrukcí by se měla prodloužit životnost mostu o dalších zhruba 40 let,“ řekl dnes při prohlídce stavby hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Hejtmana zajímala do detailů návaznost dalších prací a s ohledem na aktuální klimatické podmínky i organizace práce.

Alzheimer poradna –nebojte se zeptat a nechte si poradit

1. Srpen 2018 - 11:17
Alzhaimerova choroba je onemocnění, které zatím neumíme léčit. V průběhu péče o nemocného s touto diagnózou je třeba přijímat velmi složitá rozhodnutí, se kterými může pomoci rada zkušených a školených odborníků. Třetím rokem je možné se s důvěrou a žádostí o pomoc obrátit na Alzheimer poradnu Vysočina, jejíž služby garantuje Domov Ždírec u Jihlavy. „Poradíme s úpravou bytu i záludnostmi komunikace s lidmi s kognitivním deficitem. Trénujeme paměť. Poradíme i s výběrem vhodného pobytového zařízení. Přesný čas konzultace je třeba si vždy domluvit. Konzultace mohou probíhat také telefonicky nebo přes email. Poradenství je poskytováno zdarma a může být i anonymní,“ říká vedoucí poradny Marcela Rýpalová.

Cyklisté na Vysočině vyjíždí především o víkendu v odpoledních hodinách

31. Červenec 2018 - 12:00
Aktuální statistiky měření pohybu cyklistů i pěších na vybraných páteřních cyklostrasách a cyklostezkách na Vysočině potvrdily jejich nejvyšší návštěvnost mezi 15 a 17 hodinou především o víkendu, častěji pak v neděli a např. i fakt, že nejvytíženějším dnem za posledních 12 měsíců může být dubnové datum. „Data z aktuálně provozovaných osmi sčítačů vykazují výrazné rozdíly ve využití monitorovaných cyklotras a stezek, což je dáno více faktory. Potenciál pro rekreaci, místní cyklodopravu a samozřejmě i cykloturistiku v rámci sítě značených cyklotras a různých tipů na výlety se významně promítá v jejich využití a v důsledku tedy i zpětně odráží efektivnost investic do infrastruktury a např. i marketingu v rámci cestovního ruchu,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová. V rámci dalšího měření bude monitoring rozšířen o další atraktivní místa na celkem 12 lokalit.

Devatenáct miliónů korun rozdělil Kraj Vysočina za posledních osm let na motivačních a prospěchových stipendiích pro středoškoláky

31. Červenec 2018 - 12:00
Podle informací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jany Fialové dosáhlo v II. pololetí školního roku 2017/2018 na výplatu motivačního stipendia udělovaného Krajem Vysočina celkem 390 žáků z celkového počtu žádostí o motivační stipendium 1 178 (33,1 %) a vyplacena mezi ně bude celková částka 1 320 500 korun.

Stránky