Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 46 min 1 sek zpět

Viktor Vacek a jeho stroj času uspěli ve výtvarné soutěži

2. Listopad 2017 - 9:31
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín uspořádala první listopadový den už 9. ročník výtvarné soutěže pro žáky základních a základních uměleckých škol. Celkem se do soutěže přihlásilo 161 žáků, což je rekordní počet v celé historii soutěže. Letos si soutěžící vybírali ze dvou témat, a to Džungle a Stroj času. Výtvarná technika byla libovolná, porota ocenila 12 žáků. Atmosféra byla po celý den tvůrčí a všichni už se těší na příští ročník. Akci přišla podpořit radní pro oblast školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina Jana Fialová.

15 studentů z Třebíče vyrazilo za pracovními zkušenostmi do Finska a Irska

1. Listopad 2017 - 16:26
Studenti Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč mohli i letos vycestovat za pracovními zkušenostmi a poznáním do evropských destinací v rámci programu Erasmus+. Na základě výběrových kritérií bylo v září vysláno sedm studentů do města Tampere ve Finsku a osm do irského Dublinu, kde pracovali v administrativě, v outdoorové firmě, cestovní kanceláři, v hotelu, v restauraci, informačním turistickém centru i pracovní agentuře.

Dokončení silničních staveb s evropskou dotací – z Jihlavy na Pelhřimov a most v Myslůvce

1. Listopad 2017 - 11:12
V závěru října byl po čtyřech měsících stavebních prací uveden do plného provozu čtyřkilometrový úsek silnice II/602 na výjezdu z Jihlavy ve směru na Pelhřimov. Dneškem počínaje využívají řidiči také nově zrekonstruovaný most číslo 406-009, který leží na spojnici Telče a Dačic v obci Myslůvka. V obou případech Kraji Vysočina pomohou s financováním evropské fondy.

Odměna pro nálezce stříbrného pokladu

1. Listopad 2017 - 9:54
Kraj Vysočina vyplatí rovných 47 tisíc korun poctivým nálezcům stříbrného pokladu z Chotěbořska. Loni v říjnu narazili při rekonstrukci domu na poklad 776 stříbrných mincí střeních a drobných nominálů z období 14. až 16. století. „Kraj Vysočina už v minulosti uplatnil praxi odměny ve výši 15 procent finanční hodnoty nálezu, stejně jsme přistupovali při výpočtu této konkrétní odměny. Velice si vážíme seriózního jednání nálezců,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že mince budou vítaným rozšířením sbírek krajského Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Burza filantropie: 166 000 korun pro neziskovky z Jihlavska

1. Listopad 2017 - 8:59
V Jihlavě se odehrála poprvé ostrá verze dobročinné Burzy filantropie. Realizaci čtyř projektů neziskových organizací svými finančními dary ve výší 166.000 korun podpořilo pět donátorů z řad firem. Díky burze si budou moci sestřičky z Oblastní charity Jihlava pořídit nové auto, aby mohly dojíždět pohodlně za svými klienty nebo Centrum pro rodinu a sociální péči zrealizuje více vzdělávacích programů v jihlavských školách.

Kraj Vysočina byl vyhlášení Podnikem podporujícím zdraví nejvyššího stupně

1. Listopad 2017 - 7:49
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů organizace jsou lidské zdroje. Kraj Vysočina si plně uvědomuje tuto skutečnost. Proto je jednou z jeho priorit realizace a podpora aktivit souvisejících s upevněním zdraví zaměstnanců, včetně činností podporujících zdravý životní styl, zdraví na pracovišti, a to fyzické i duševní, získávání a rozšiřování schopností a znalostí v oblasti prevence úrazů a nemocí a celková podpora aktivit v oblasti ochrany zdraví na pracovišti z pohledu uspokojování fyzických, duševních a sociálních potřeb včetně podpory slaďování osobního a pracovního života a uplatňování rovných příležitostí zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu.

Rada kraje vyhlásila další ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

31. Říjen 2017 - 12:18
Rada Kraje Vysočina dnes vyhlásila další v pořadí třetí ročník regionální soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. „Soutěž má za cíl vyzdvihnout a ocenit aktivitu organizací, které si stanovují vysoké etické standardy a naplňují charakter dobrovolné angažovanosti ve prospěch životního prostředí a společnosti. Do soutěže se mohou opět přihlásit všechny soukromé subjekty a organizace veřejného sektoru i obce působící na území nebo jejichž sídlo se nachází na území Kraje Vysočina,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Přihlášky Kraj Vysočina přijímá až do konce ledna 2018.

Do rodiny značky regionálních produktů zařazena čtveřice nových producentů

31. Říjen 2017 - 12:13
Certifikát Regionální produkt Vysočina získává nově třikrát med a kvalitní ekologická přírodní hnojiva. Dokument potvrzující regionální stopu výrobku, místní původ a jedinečný vztah k regionu dnes slavnostně převzali včelař Josef Doležal z Hroznatína, majitel včelí farmy Václav Fikar z Olešné na Havlíčkobrodsku, producent limitované šarže panenského medu Jan Krajíček z Rozňáku na Havlíčkobrodsku a třebíčská společnost Fertia s.r.o. dodávající na spotřebitelský trh přírodní a ekologická hnojiva a pomocné látky značky FERTIA. „V současné době značku Regionální produkt Vysočina využívá producentů. Smyslem certifikace je zviditelnění tradičního regionu a práce místních výrobců,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Společně za zdravější klima ve škole

31. Říjen 2017 - 11:54
Ve čtvrtek 12. října proběhla v sídle Kraje Vysočina tradiční konference škol, tentokrát pod názvem Společně za zdravější klima ve škole. Konference si klade za cíl seznámit účastníky s problematikou udržitelného rozvoje a podporou zdraví ve školách. I letošního ročníku se v hojném počtu zúčastnili nejen zástupci škol, školských zařízení, obcí a neziskových organizací, ale také zájemci o podporu zdravějšího způsobu života a udržitelného rozvoje na školách v regionu.

Skončila série školení v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje

31. Říjen 2017 - 11:50
Začátkem října se v Telči uskutečnil třetí a zároveň poslední seminář ze série vzdělávacích akcí pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací. „Cílem těchto seminářů bylo nejen posílení stávajících partnerství Kraje Vysočina v oblasti místní Agendy 21, ale také nabídka spolupráce partnerům novým. Semináře byly zaměřeny na téma udržitelný rozvoj v obci a místní Agenda 21, která je oficiální metodou řízení kvality veřejné správy,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, pod jehož záštitou se školení konala.

Poděkování složkám IZS a pracovníkům v nepřetržitých provozech za víkendové nasazení

30. Říjen 2017 - 15:33
Vedení Kraje Vysočina touto cestou děkuje za maximální nasazení všem složkám IZS Kraje Vysočina i energetickým společnostem, dopravcům a silničářům při odstraňování následků větrné kalamity. Velké uznání směřuje i k pracovníkům sociálních i zdravotních služeb v nepřetržitém provozu, kteří se s mimořádnou situací a výpadky elektrické energie, vypořádali s obrovskou profesionalitou a zajistili bezproblémový chod organizací.

Začátkem listopadu se vrací doprava na opravené mosty

30. Říjen 2017 - 14:22
Konec října je zároveň koncem většiny zásadních modernizací a oprav na krajských komunikacích. Už ve středu 1. listopadu se na většinu posledních opravovaných úseků vrátí běžná doprava. Týká se to i opravovaných mostů např. na silnici II/405 Jihlava směr Třebíč úsek Pančava, obou opravovaných mostů II/129 Želiv nebo mostu na silnici III/3507 v Modlíkově. Ve všech jmenovaných případech jde o stavby mostů, které technickým stavem neodpovídaly aktuální dopravní zátěži, došlo k jejich demolici a výstavbě nového mostního tělesa.

AKČR: Kraje posílají jasný vzkaz nové vládě. Pro příští rok chceme prostředky na opravy silnic II. a III. tříd a peníze na platy pracovníků v sociálních službách

30. Říjen 2017 - 12:58
Hejtmani posílají jasný vzkaz nové vládě. Důrazně žádají, aby do návrhu rozpočtu na rok 2018 zahrnula prostředky na opravu silnic II. a III. tříd. Rovněž požadují zajištění finančních prostředků, které plně pokryjí letošní navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Hejtmani se na tom dohodli na společném jednání, které se uskutečnilo v pátek 27. října v Liblicích.

Hejtman Vysočiny vyzývá veřejnost k respektování pokynů hasičů a záchranářů. Odstraňování polomů v noci je extrémně nebezpečné

29. Říjen 2017 - 17:26
Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek je od včerejšího dne pravidelně prostřednictvím Operačního střediska Krajského hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina informován o aktuální situaci a následcích extrémně silného větru a intenzivních dešťů v regionu. Na základě současných informací a po rozboru situace s ředitelem krajských hasičů nebude v regionu nutno stav regulovat žádným nařízením. A to přesto, že hasiči hlásí jen do dnešní půlnoci 475 událostí, z nichž některé čekaly na vyřešení na dnešní den. O dalších událostech více na www.hasici-vysocina.cz.

V centru PodpoVRCH se sešli realizátoři ekologické výchovy

27. Říjen 2017 - 14:03
Pravidelnou výměnu zkušeností a zprávy o činnosti jednotlivých realizátorů ekologické výchovy z řad neziskových organizací, veřejné i podnikatelské sféry hostila tentokrát Zoologická zahrada v Jihlavě. Ve vzdělávacím centru PodpoVRCH zástupci krajského úřadu předali přítomným realizátorům informace z celostátní konference ekologické výchovy, představili aktivity realizované v letošním roce i plánované na rok 2018, a také možnosti financování environmentálních projektů.

Edukační umělecké dílny a výtvarné kurzy pro seniory

27. Říjen 2017 - 13:55
Jihlavský Senior Point spojil síly s Oblastní galerií Vysočiny Jihlava a výsledkem jsou hned dvě zajímavé aktivity určené seniorům. Jedná se o cyklus Edukačních uměleckých dílen a Výtvarný kurz. Senioři se tak mohou na chvíli stát umělci, vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky a dozvědět se něco zajímavého nejenom z prostředí jihlavské galerie, ale i ze života umělců, kteří jsou zde prezentováni. „Takto zaměřené aktivity nám napomáhají realizovat jednotlivá opatření krajské seniorské politiky, mezi které patří i podpora aktivního stárnutí a celoživotní vzdělávání seniorů,“ ocenil přínos akcí náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina pro lékaře Miloše Chmelíčka a historika Ladislava Vilímka

26. Říjen 2017 - 16:18
Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina v podobně kamenné, skleněné a dřevěné medaile dnes v Horáckém divadle v Jihlavě předal desítce osobností hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Prestižní kamenná medaile byla udělena hned dvakrát. Za celoživotní práci byl oceněn emeritní primář třebíčské gynekologie Miloš Chmelíček a badatel a jihlavský historik Ladislav Vilímek. Předání nejvyššího ocenění Kraje Vysočina letos proběhlo po desáté. V rámci doprovodného programu vystoupili osobně i někteří z laureátů let minulých.

Lékárny ve všech pěti krajských nemocnicích zajistí v sobotu 28. října lékárenskou pohotovost

26. Říjen 2017 - 14:24
Lékárenskou pohotovostní službu zajistí na Vysočině ve státní svátek v sobotu 28. října lékárny v krajských nemocnicích. Rozšíření otvírací doby ústavních lékáren až do 20.00 hod. se týká Nemocnice v Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Novém Městě na Moravě a Třebíči. Nemocniční lékárna v Pelhřimově bude mít v sobotu pro zákazníky otevřeno do 18.00 hod. Nemocniční lékárny na Vysočině budou k dispozici také ve vybrané státní svátky 25. a 26. prosince a 1. ledna.

Třebíč a Žďár mají nové zakarpatské partnery. Kraj Vysočina se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny spolupracuje už 10 let

26. Říjen 2017 - 11:30
Letos si Kraj Vysočina připomíná deset let úspěšné zahraniční spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Právě v těchto dnech vrcholí v regionu oslavy společného partnerství, připomínají se společné úspěchy a oslavy výročí jsou ideální příležitostí pro uzavření nových partnerství na úrovni měst. Den stará je partnerská smlouva mezi městy Třebíč a ukrajinským Rachivem, dnes krátce po poledni partnerství podepsalo město Žďár nad Sázavou s městem Chust. „Kraj Vysočina stál jen na začátku nových partnerství, jak budou naplněna konkrétními činy, záleží na jejich samosprávách. Vidím velké odhodlání si navzájem pomoci, a o tom je partnerství mezi regiony i městy,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Jiří Běhounek: MFDF má potenciál představit se i asijským divákům

26. Říjen 2017 - 10:29
Letošní ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava věnuje jednu ze svých programových sekcí prezentaci dokumentů z dílny tchaj-wanských režisérů. Jedna z dosud největších světových prezentací této tvorby čítá 25 promítání a mezi podporovatele této sekce s názvem Průhledná krajina Tchaj-wanu patří velvyslanec Tchaj-wanu v ČR J.E. Joey Wang. „Navrhl jsem zástupcům festivalu i panu velvyslanci, aby do budoucna zvážili přenesení Ozvěn festivalu více na východ. Mladí lidé například v Taipei jsou velice aktivní a mají rádi nové věci. Po úspěšném představení nejlepších snímků formou Ozvěn v Bruselu, Užhorodu nebo například v New Yorku je toto jedna z dalších cest,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Stránky