Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 28 min 45 sek zpět

Startuje série seminářů pro obce k problematice nakládání s odpady

17. Říjen 2017 - 14:09
Aktuální informace z legislativy v odpadovém hospodářství, BIO odpady, zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií, výsledky třídění obcí v Kraji Vysočina, informační podpora regionů a obcí, podpůrné aktivity pro obce to je náplň půldenních seminářů pro zástupce obcí, které dnes začaly na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě, odpoledne pokračují v Pelhřimově, ve čtvrtek 19. října je hostí Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod a na závěrečný seminář můžete zavítat do Třebíče v úterý 24. října.

V Koněšíně se v pátek uskutečnilo Krajské shromáždění Sdružení místních samospráv ČR

17. Říjen 2017 - 12:50
V pátek 13. října 2017 se v Koněšíně uskutečnilo Krajské shromáždění SMS ČR Kraje Vysočina. Setkání bylo zaměřené na aktuální otázky týkající se fungování a rozvoje obcí a měst na krajské i celostátní úrovni. Prezentovány byly mimo jiné zkušenosti z realizace místní Agendy 21, a to zejména zavádění udržitelného rozvoje a podpory zdraví na úrovni obcí 1. typu. Akce se konala pod záštitou náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj a územního plánování Mgr. Pavla Pacala. Ten také setkání zahájil prezentací aktuální podpory obcím ze strany kraje a to jak z dosavadních krajských titulů vyhlašovaných z Fondu Vysočiny, tak i Programu obnovy venkova Kraje Vysočina.

Krajské nemocnice pořídí za 300 tisíc korun další evakuační podložky

17. Říjen 2017 - 12:49
Už čtyři roky vybavuje Kraj Vysočina postupně svá sociální a zdravotní zařízení evakuačními podložkami. Krajské nemocnice jich mají aktuálně k dispozici téměř tři stovky, násobně více jich mají v rámci provozů nainstalována vysočinská sociální zařízení. „Ještě do konce letošního roku se počet těchto pomůcek v našich nemocnicích musí opět navýšit. Kraj uvolnil 300 tisíc korun a podpoří tak pořízení dalších 190 kusů. Navyšování je odrazem připravenosti na řešení konkrétních mimořádných situací, které musí nemocnice umět při rychlých evakuacích řešit,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

V Domově důchodců Onšov zažijí děti z mateřské školy indiánský podzim

17. Říjen 2017 - 12:24
Na tři dny se změnil Domov důchodců Onšov, který je příspěvkovou organizací Kraje Vysočina, na indiánskou osadu, kde klienti a personál domova připravili dobrodružství pro děti z mateřské školy z Prahy. Projekt „Společně od 3 do 100“ se zrodil na základě více jak dvouleté spolupráce Domova důchodců Onšov a mateřské školy Škola hrou z Prahy 10. Do domova dorazilo celkem 33 dětí z této školky ve věku 3 až 6 let a společně s klienty prožijí nevšední dny laděné do indiánské tématiky. „Mezigenerační dialog a soužití patří mezi priority rodinné a seniorské politiky Kraje Vysočina. Mám radost, že se nám daří v praxi akce s mezigeneračním přesahem realizovat a vidím úsměvy na tvářích seniorů i dětí,“ připojil se ke včerejšímu slavnostnímu zahájení akce, jež proběhlo stylově u ohně, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

Drakiáda na Skalce: Vzneste se s námi nad mraky

16. Říjen 2017 - 11:00
Už tuto neděli zaplní nebe nad Jihlavou pestrobarevní draci různých tvarů a velkostí, protože na kopci na Skalce se bude konat oblíbená krajská Drakiáda. Akce s mottem Vzhůru nad mraky se koná za příznivého počasí a pro všechny „krotitele“ draků je připraven pestrý doprovodný program i něco dobrého na zahřátí. Stejně jako v minulosti se můžete těšit na soutěže o nejhezčího draka Vysočiny, o nejhezčího draka drakiády a o draka, který doletí nejvýše. Drakiádu pro vás opět připravují Kraj Vysočina a Spolek na podporu mezinárodního přátelství Slunce. Přijďte se pobavit a strávit společné odpoledne s rodinou na čerstvém vzduchu, startujeme v neděli 22. října od 14.00 hodin.

V Havlíčkově Brodě odstartovaly bramborářské dny

13. Říjen 2017 - 21:04
Do Havlíčkova Brodu se dnes sjeli odborníci na brambory z Česka i zahraničí. Český bramborářský svaz ve spolupráci s Agrární komorou České republiky a Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod tu uspořádal už 27. ročník Bramborářských dnů. Dopolední program za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka byl tradičně věnován odbornému semináři a prezentaci firem, sobota bude na Havlíčkově náměstí patřit ochutnávkám pro veřejnosti a prodejní výstavě.

Kraj Vysočina ani letos nechyběl na Evropském týdnu regionů a měst v Bruselu

12. Říjen 2017 - 13:42
Zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili 15. ročníku Evropského týdne regionů a měst, který se uskutečnil v Bruselu 9. – 12. října 2017 pod záštitou Evropského výboru regionů. Přes šest tisíc zástupců měst a regionů zde sdílelo své zkušenosti a poukázali na význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři na téma oběhového hospodářství.

Vysočina je už tři roky bez vydatných srážek, vodu v krajině je třeba důsledněji zadržovat

11. Říjen 2017 - 11:21
Poslední tři roky se pohybují roční srážky na území Kraje Vysočina pod dlouhodobým normálem, což se projevuje na množství i kvalitě podzemních i povrchových vod. Tuto skutečnost letos pociťuje nejpalčivěji především východní a jižní část Vysočiny. Podle Filipa Chuchmy z Českého hydrometeorologického ústavu situaci dokladuje fakt, že letos v létě téměř úplně vyschly například řeky Rokytná, Brtnice a velké problémy nastaly na řece Želetavě. Došlo ke snížení vydatnosti většiny zdrojů podzemních vod v kraji.

Kraj opravuje další silnice, žádná nová stavba ale zásadně neomezí dopravu

11. Říjen 2017 - 9:31
Ještě do konce letošní stavební sezóny zahájí krajští silničáři na Vysočině minimálně čtyři nové opravy, všechny na silnicích III. tříd v majetku Kraje Vysočina. Na opravy využijí téměř dvou miliónů korun, které ve svém rozpočtu ušetřili. „Žádná z plánovaných oprav nebude představovat zásadní dopravní komplikaci. A to včetně právě probíhající nové pokládky povrchů vozovky na frekventované silnici II/602 mezi Jihlavou a Pelhřimovem v úseku Sedlišť, kde příští týden položí firma na odfrézovanou silnici nový povrch. Doprava bude vedena jedním pruhem, řízena semafory,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy Jan Hyliš.

Krajská knihovna Vysočiny našla partnerskou knihovnu v Polsku. Společně dnes otevřou výstavu o Adamu Mickiewiczovi

11. Říjen 2017 - 9:24
Krajská knihovna Vysočiny letos na jaře navázala partnerství s Miejskou Bibliotekou Publicznou im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie. Smlouvu o spolupráci podepsali ředitelé obou institucí Jitka Hladíková a Andrzej Kuźmiński v květnu v polském Lešně za přítomnosti primátora Łukasze Borowiaka. Obě instituce se zavázaly spolupracovat nejen v oblasti knihovnictví, ale i v oblasti kulturních projektů. Aktuální společnou aktivitou obou knihoven je výstava o Adamu Mickiewiczovi, významném polském spisovateli, básníku a dramatikovi, hlavním představiteli polského romantismu. Výstava bude slavnostně zahájena dnes 11. října 2017 v Havlíčkově Brodě v prostorách Staré radnice.

Kraj Vysočina má na Třebíčsku novou přírodní rezervaci „Staré duby“

10. Říjen 2017 - 10:48
Na Vysočině přibyla nová přírodní rezervace. Jde o 55,2 hektarů světlého listnatého lesa na svazích nad vodní nádrží Dalešice mezi obcemi Koněšín a Třebenice na Třebíčsku. Vyskytují se zde v hojné míře vzácné a chráněné druhy ptáků, rostlin i bezobratlých vázaných na staré listnaté porosty, teplá a suchá stanoviště doubrav a dubohabřin. O zřízení nové přírodní rezervace rozhodla krajská rada. Podle údajů krajského úřadu se nyní na území kraje nachází 118 přírodních památek a 73 přírodních rezervací.

Konference škol k udržitelnému rozvoji a podpoře zdraví

10. Říjen 2017 - 9:25
Ve čtvrtek 12. října se v sídle Kraje Vysočina bude konat tradiční konference škol, tentokrát pod názvem Společně za zdravější klima ve škole. Program je určen pro zástupce škol, školských zařízení, obcí, neziskových organizací a dalších zájemců o podporu zdravějšího života a udržitelného rozvoje na školách v regionu. Konference proběhne pod záštitou Jany Fialové, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a Martina Hyského, člena rady kraje a politika Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Setkání se starosty obcí v Polné. Řešila se veřejná doprava, silnice i venkovské prodejny.

9. Říjen 2017 - 21:08
Pravidelné setkání Rady Kraje Vysočina se starosty obcí Vysočiny se dnes odpoledne uskutečnilo v areálu hradu a zámku v Polné. Dvě stovky starostek a starostů si vyslechly aktuální informace z jednotlivých gescí a diskutovaly důležité otázky dotýkajících se obecních samospráv. Představitelé obcí, městysů a měst se dotazovali například na připravovanou změnu systému veřejné dopravy, na modernizaci krajské silniční sítě, zajištění praktických lékařů v menších obcích nebo na podporu venkovských prodejen.

Kotlíkové dotace – jak na ně na Vysočině?

9. Říjen 2017 - 14:41
Kraj Vysočina vyhlásil minulý měsíc druhou vlnu kotlíkových dotací. Ministerstvo životního prostředí umožní Kraji Vysočina rozdělit mezi žadatele 230,8 miliónů korun, což by mělo pokrýt zhruba 2480 výměn. Žádosti je možné předkládat od 20. října 2017 od 7:00 hodin elektronicky e-mailem, datovou schránkou nebo osobně.

Medaile na mezikrajské Seniorské miniolympiádě byly rozdány

9. Říjen 2017 - 12:21
Dny pro seniory, které se konaly v minulém týdnu na všech pobočkách Senior Pointů, byly zakončeny páteční Seniorskou miniolympiádou. V Havlíčkově Brodě se sešlo k poměření sil ve sportovně společenských disciplinách celkem deset seniorských týmů z celého Kraje Vysočina. „Podporovat aktivní a zdravý život seniorů je jedním z cílů krajské seniorské koncepce. Jsem rád, že takovéto aktivity pořádáme a je o ně mezi našimi seniory zájem,“ sdělil k miniolympiádě náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Ukončení 12. ročníku Evropského kongresu lesní pedagogiky v lesích LDO Přibyslav

9. Říjen 2017 - 12:13
Závěrečný den 12. ročníku Evropského kongresu lesní pedagogiky v pátek 6. 10. 2017 nabídnul účastníkům praktické ukázky lesní pedagogiky na lesním majetku Lesního družstva obcí Přibyslav ve Starém Ransku, návštěvu Muzea nové generace na zámku ve Žďáře nad Sázavou a prohlídku památky UNESCO Zelená hora nebo exkurzi v Centru EDEN v Bystřici nad Pernštejnem.

Nejlepšími letošními podnikateli na Vysočině jsou výrobci pracovních oděvů a kadeřnice

6. Říjen 2017 - 11:40
V Kraji Vysočina získala titul Vodafone Firma roku 2017 společnost ALTREVA, která vyrábí pracovní oděvy. Mezi živnostníky vybojovala titul Česká spořitelna Živnostník roku 2017 Kraje Vysočina kadeřnice Helena Pudilová.

Evropský kongres lesní pedagogiky a dobrý skutek

6. Říjen 2017 - 11:19
Dvanáctý ročník Evropského kongresu lesní pedagogiky, který hostí na Vysočině v krásném prostředí Žďárských vrchů v hotelu Orea Devět Skal 16 evropských států a 140 účastníků akreditovaných lesních pedagogů, zahájil už včera hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Je určen lesním pedagogům z celé Evropy – kromě zástupců českých organizací se ho pravidelně účastní i lesní pedagogové z Německa, Rakouska, Švýcarska, Slovenska, Polska, Španělska, Chorvatska, Slovinska a skandinávských zemí a v letošním roce i zástupci ze Skotska. Součástí programu letošního setkání je například Market of Activities, tedy realizace aktivit lesní pedagogiky přímo v lese, nebo Night Forest, což je ukázka večerních programů o lese v lese od několika českých organizací.

Změny v pravidlech ochrany osobních údajů

6. Říjen 2017 - 9:45
Změny v oblasti ochrany osobních dat občanů přináší Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), přijaté Evropským parlamentem a Radou EK v dubnu 2016. Účinné bude od 25. května příštího roku v celé Evropské unii. GDPR se týká firem a institucí, jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů. Všechny povinnosti z něj plynoucí se týkají také Kraje Vysočina a jeho organizací.

Restaurovaná opona čeká na umístění v budoucí krajské knihovně

6. Říjen 2017 - 9:02
Déle než dvě hodiny trvající transport z Vysokého Mýta do Havlíčkova Brodu absolvovala včera restaurovaná opona německobrodského divadelního spolku z roku 1855. Unikátní avšak dosti rozměrné dílo prošlo v předchozích měsících náročnou ozdravnou kůrou a nyní bude v krajském depozitáři čekat na důstojné umístění v reprezentačních prostorách budoucí krajské knihovny. „Právě pevný a dlouhý rozměr přepravního nosného tubusu nás donutil hodně improvizovat a oponu jsme museli do depozitáře ukládat originálně oknem pomocí vysokozdvižné plošiny. Předcházela tomu pečlivá příprava tak, aby nedošlo k žádné újmě,“ říká ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod.

Stránky