Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 58 min zpět

Propagační novinky roku 2018 představuje Kalendář akcí na Vysočině 2018 a Sto let příběhů

16. Leden 2018 - 14:40
Dva nové tištěné propagační materiály Vysočina Tourism upozorňují na významné akce a témata letošního roku. Prvním z nich je Kalendář akcí na Vysočině 2018, který přehledně shrnuje letošní pestrou nabídku kulturních i sportovních událostí v našem kraji. „Druhý se jmenuje Sto let příběhů, lidských osudů, architektury i sportu a kultury na Vysočině a jak už název napovídá, připomene stovky velmi zajímavých odkazů stoleté historie našeho území,“ informuje ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

O provozování protialkoholní záchytné stanice nemá nikdo zájem. Kraj aktivuje náhradní řešení

16. Leden 2018 - 11:48
Do výběrového řízení na provozování protialkoholní záchytné stanice na Vysočině se nepřihlásil žádný zájemce. Až do konce března ji bude provozovat současný partner Služby města Jihlava, další spolupráci společnost vypověděla. „Stojíme nyní před rozhodnutím, zda veřejnou zakázku vypíšeme znovu nebo zda provoz záchytky svěříme pod správu některé z vlastních krajských příspěvkových organizací. V obou případech je celá řada pro i proti,“ říká náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Kraj zavírá most v Mírovce, zničila ho těžká doprava

16. Leden 2018 - 8:30
Z důvodu nevyhovujícího technického stavu byl k dnešnímu dni zcela uzavřen most na silnici III. třídy v obci Mírovka na Havlíčkobrodsku. Most z roku 1925 sloužil více než 90. let, v těch posledních o jeho osudu rozhodla nekázeň řidičů těžké dopravy, kteří nerespektovali omezené zatížení mostu. Most přes řeku Šlapanku bude brzy z jara zdemolován a nahrazen novou konstrukcí.

Novinky z Vysočiny budou součástí brněnského veletrhu REGIONTOUR

15. Leden 2018 - 14:37
Za tři dny odstartuje brněnský veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR a Vysočina bude u toho. Od čtvrtka 18. do neděle 21. ledna se budou moci návštěvníci seznámit s turistickou nabídkou Vysočiny a dalších českých i zahraničních regionů. „Opět jsme součástí velkého konceptu agentury CzechTourism. Najdete nás v pavilonu P, kde s námi bude poprvé přítomný i spoluvystavovatel z regionu – Rodinný park Robinson Jihlava. Naším cílem je pozvat k objevování Vysočiny, připomenout možnosti našeho krásného a čistého regionu, představit tiskoviny a materiály našich partnerů a upozornit hned na několik novinek pro rok 2018,“ prozradil ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

Kraj nabízí speciální stipendia pro budoucí zdravotní sestry

15. Leden 2018 - 14:05
Studijní stipendium pro budoucí zdravotní sestry a další chybějící nezdravotní profese ve výši třiceti tisíc korun na jeden školní respektive akademický rok nabízí nově Kraj Vysočina. Vedení kraje a krajských nemocnic chtějí do praxe přilákat více absolventů. Stále častěji totiž lidé po získání odborné zdravotnické kvalifikace hledají práci v jiných, méně náročných oborech. „Podobná praxe už rok funguje v případě podpory mediků. Kraj Vysočina na takzvaných zdravotnických stipendiích v roce 2017 vyplatil 1 050 tisíc korun, podpořil 13 budoucích lékařů, kteří se zavázali pracovat pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina,“ informuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

Skončila průběžná část soutěže S Vysočinou do Evropy. Už podeváté usilují středoškoláci o pobyt ve Velké Británii

15. Leden 2018 - 10:48
Ve čtvrtek 11. ledna 2018 byla ukončena průběžná část 9. ročníku úspěšné vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy určená žákům středních škol v našem kraji. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na otázky zaměřené na geografii, historii, umění nebo významné osobnosti a události související s naším regionem. Při hledání správných odpovědí uplatnili soutěžící dovednost práce s internetem a znalost anglického jazyka. Průběžná část se odehrávala na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz. Finále rozhodne o trojlístku vítězů, které Kraj Vysočina odmění čtrnáctidenním kurzem anglického jazyka ve Velké Británii.

Vysočina bude v roce 2018 vidět

12. Leden 2018 - 13:04
Památky, přírodu, sportovní vyžití i akce celorepublikového významu bude v novém roce propagovat Vysočina Tourism, aby podpořila cestovní ruch v našem kraji a cestovatele navedla na to nejzajímavější, co mohou na Vysočině vidět, zažít nebo objevit. „Veškerou naši komunikaci, nejen v letošním roce, bude spojovat přídavné jméno čistý v nejrůznějších významech a červený point, který známe z online map a který bude beze slova zvát za zážitky na Vysočinu,“ uvedl ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák s tím, že Vysočina bude vidět v online prostředí, na sociálních sítích, ale také v novinách nebo cestovatelských časopisech a zvát bude rodiny s dětmi i dospělé cestovatele také prostřednictvím rádií.

Turistická informační centra mohou opět získat peníze na svoji činnost. Za deset let čerpaly z rozpočtu kraje více než 10 milionů

12. Leden 2018 - 12:19
Kraj Vysočina také v letošním roce schválil podporu turistických informačních center na svém území. Dotaci až 70 000 korun mohou podle aktualizovaných Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina získat informační centra, která splní mimo jiných i podmínku provozu minimálně pět dní v týdnu a nově u celoročně otevřených podmínku provozu minimálně 30 hodin týdně oproti dřívějším 40 hodinám. „Při aktualizaci došlo také k rozšíření uznatelných nákladů například o zařízení pro evidenci návštěvníků, možnost pořízení vybavení pro návštěvníky k zapůjčení nebo náklady spojené s rozvojem elektromobility,“ informovala náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.

Na Family a Senior Pointech bude živo i v roce 2018

11. Leden 2018 - 16:08
Poradenství, zajímavé přednášky a semináře, cvičení, tvořivé dílny, tipy pro aktivní trávení volného čas, možnost setkávání, využití internetu zdarma. Navíc příjemné a přátelské prostředí, které vytvářejí kontaktní pracovnice a pracovníci, jež jsou všem návštěvníkům k dispozici. Tak lze stručně charakterizovat Family a Senior Pointy v Kraji Vysočina, které působí ve všech okresních městech kraje již několik let. „Nabídka aktivit jednotlivých Pointů je čím dál tím širší a zajímavější, snažíme se reagovat na aktuální požadavky návštěvníků. Family a Senior Pointy napomáhají žít rodinám s malými dětmi a seniorům aktivně, pomoc jim zprostředkují i v případě, že se dostanou do obtížné životní situace. Samozřejmostí je i možnost setkávání a to jak s vrstevníky tak i napříč generacemi,“ popsal poslání Family a Senior Pointů náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

Spolupráce 3 + 1 bude pokračovat. Tři kraje z Česka a Dolní Rakousko to stvrdily podpisem

11. Leden 2018 - 10:47
Kraj Vysočina společně s Jihomoravským a Jihočeským krajem a spolkovou zemí Dolní Rakousko včera podepsal v dolnorakouském St. Pöltenu společný Pracovní program pro roky 2018-2021. Ten vychází ze vzájemných dohod o spolupráci z roku 2002 a stanoví další formu spolupráce všech zapojených regionů, společné zájmové oblasti a témata i náplň činnosti jednotlivých odborných pracovních skupin. Na programu včerejšího setkání byl také podpis Dohody o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby na území všech čtyř regionů.

Miroslavu Crkalovi z velkomeziříčského domova pro seniory zahraje Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ

11. Leden 2018 - 8:07
Vojenský umělecký soubor Ondráš bude 18. ledna hrát v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí pro pana Miroslava Crkala. Stane se tak při příležitosti 70. výročí udělení Uznání prezidenta republiky Edvarda Beneše Miroslavu Crkalovi za vynikající vojenské činy mimo boj, jimiž se zasloužil o československou armádu. Skromný pan Miroslav se o mimořádný kulturní dárek chce podělit se svými sousedy a přáteli z domova a jejich rodinami.

Kraj v roce 2018 vyhlásí 21 grantů, rozdělí 67 miliónů korun

10. Leden 2018 - 10:12
O pět miliónů korun posílí v roce 2018 Kraj Vysočina svůj rozvojový Fond Vysočiny. K dispozici tedy bude 67 miliónů v 21 avizovaných grantových programech. „Mezi granty jsou pouze dvě změny. Po několika letech se vrací podpora ekologické výchovy a loňský grant Klenotnice letos nahradíme grantovým programem Edice Vysočiny. Nejvíce peněz bude nabídnuto, stejně jako loni, v grantu Rozvoj podnikatelů, který je zaměřen na pořízení nových technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví s efektem udržení nebo posílení zaměstnanosti,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Novináři získali ceny za články a reportáže o památkách

10. Leden 2018 - 7:16
Devátý ročník má na Vysočině za sebou autorská soutěž Péče o naše památky. Její výsledky byly vyhlášeny 9. ledna 2018 na slavnostním setkání novinářů s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem. Porota složená ze zástupců Syndikátu novinářů Vysočina, Krajského úřadu Kraje Vysočina, jihlavského magistrátu a Národního památkového ústavu posuzovala v tomto ročníku soutěže celkem 19 prací. Do soutěže je zaslalo třináct novinářů z jedenácti různých médií.

Obce mohou využít dotace na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod

9. Leden 2018 - 11:13
Kraj Vysočina dlouhodobě poskytuje dotace na vodohospodářskou infrastrukturu měst a obcí. Od roku 2004 je možné každoročně žádat o dotaci na stavby kanalizací a čistíren odpadních vod nebo jejich intenzifikace, od roku 2014 pak i stavby vodovodů a souvisejících objektů. Dotace se poskytují obcím nebo jejich svazkům podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. V letošním roce se žádosti přijímají v termínu 15. - 31. ledna. K dispozici bude alokace finančních prostředků ve výši 60 milionů korun.

Jihlavský havířský průvod byl zapsán na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina

9. Leden 2018 - 9:19
O zapsání Jihlavského havířského průvodu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Kraje Vysočina rozhodlo v samém závěru roku 2017 Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč, které je od roku 2005 pověřeno péčí o tradiční lidovou kulturu na území Kraje Vysočina a od roku 2013 i vedením soupisu regionálně významných projevů tradiční lidové kultury.

Tříkrálové setkání se Srdcem na dlani

8. Leden 2018 - 13:09
V pátek 5. 1. 2018, den před svátkem Tří králů, se v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě setkali uživatelé a pracovníci příspěvkových organizací z oblasti sociálních služeb na již tradiční akci s názvem Srdce na dlani. Letošní ročníkem oslavilo Srdce na dlani malé jubileum, protože společné setkání klientů ústavů sociální péče a domovů pro seniory se konalo už po patnácté.

Vysočina může zvítězit v anketě Kraj mého srdce

8. Leden 2018 - 11:00
Až do konce ledna je možné hlasovat v anketě Kraj mého srdce a celé republice dokázat, že Vysočina je jako stvořená pro letní dovolenou, pěší turistiku, zimní dovolenou nebo třeba výlety s dětmi. Hlasovat je možné na turistickém portálu www.kampocesku.cz a Vysočinu zvolit hned v deseti kategoriích. „V posledním ročníku získala Vysočina pět medailových pozic – lidé rozhodli o tom, že jsou u nás skvělé podmínky pro letní dovolenou, pěší turistiku, cykloturistiku, zimní dovolenou a na své si přijdou i milovníci koňských stezek," pochvaluje si ředitel Vysočina Tourism Tomáš Čihák.

Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

4. Leden 2018 - 20:08
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do konce ledna 2018 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do třetího ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

REGION PRESS FOTO 2017: To nejlepší z regionálních médií

4. Leden 2018 - 13:54
Výstava fotografií zachycující uplynulý rok 2017 prostřednictvím regionálních médií je od dnešního dne k vidění v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě. Soubor 46 snímků z 15 redakcí představuje to nejlepší a nejzajímavější, co se na Vysočině v loňském roce událo. Výstavu, kterou už pátým rokem pořádá Územní sdružení Syndikátů novinářů Vysočina, je možné si v kongresové budově krajského úřadu prohlédnout až do konce ledna.

Příroda spojuje Dolní Rakousko a Česko

3. Leden 2018 - 15:28
Nový projekt INTERREG „Connecting Nature“ podporuje propojení cenných přírodních stanovišť a chrání biodiverzitu v česko-rakouském pohraničí. Velké nadšení jedenácti českých a rakouských projektových partnerů z oboru ochrany přírody, regionálního plánování a veřejné správy při prvním setkání v Podyjí: monitorovací výbor programu INTERREG před nedávnem oznámil své rozhodnutí o podpoře budoucích projektů. Jedním z nich je i společný projekt „Connecting Nature AT-CZ“, spolupráce v oblasti ochrany přírody nyní bude ještě intenzivnější.

Stránky