Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 2 hodiny 2 min zpět

Noc s Ferdou Mravencem a panem Andersenem

26. Duben 2019 - 9:09

Přišli je přivítat Ferda Mravenec a Beruška. A tím bylo prozrazeno téma 5. ročníku noci s Andersenem ve školní družině I. ZŠ. Po rozbalení spacáků a karimatek se děti přesunuly do vedlejšího oddělení, kde si nejprve připomněly osobnost spisovatele Hanse Christiana Andersena, díky kterému tato tajemná noc probíhá po celém Česku i v zahraničí. Děti se seznámily s knížkou Ferda Mravenec od Ondřeje Sekory, která nás provázela po celou dobu. A potom se všechny pustily do plnění různých zábavných úkolů. Vyrobily si masku Ferdy Mravence, luštily křížovku, vyzdobily si balónek…

Když už se večer chýlil ke konci, všechny děti byly nedočkavé, až půjdou stezku odvahy tajemnou noční školou. Za pomoci světélkujících svíček ji všechny děti nakonec zvládly. Večer jsme zakončili diskotékou. Ráno se děti rozcházely domů plné zážitků a dobrodružství z nevšedně strávené noci ve školní družině.

Radka Maděrová a Jaroslava Košíková

Palivové smrkové dříví

25. Duben 2019 - 13:10

Správce městských lesů nabízí smrkové palivové dříví formou samovýroby v lese Ochoza.

V případě zájmu kontaktujte pana Krejčího na tel: 724 950 465, nebo emailem zdenek.krejci@ts.nmnm.cz nebo osobně na TS službách s.r.o..

Zpracováním tohoto dříví přispějete k zamezení šíření kůrovcové kalamity v městských lesích.

RECYKLUJEME, aneb ze staré nové

25. Duben 2019 - 12:37

Máte doma staré knihy které chcete vyhodit? Zkuste si z nich složit KNIHOSLEPIČKU, nebo KNIHOKOHOUTKA. Je to jednoduché. V knihovně vám poradíme jak na to.

Uzavření recyklačního dvora

25. Duben 2019 - 11:26
TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě oznamují, že 1. a 8.5. 2019 bude recyklační dvůr uzavřen.

 

Popelka Aleš

pracovník odpadového hospodářství

Nasáli jsme atmosféru Afriky

25. Duben 2019 - 10:04

V pondělí 15. dubna byla hostem novoměstské knihovny spisovatelka Hana Hindráková, která prostřednictvím beletrie upozorňuje čtenáře na palčivé problémy černého kontinentu (děti ulice, obchod s dětmi, diskriminace HIV pozitivních lidí aj.).

Od dvaceti dvou let byla nadšeným dobrovolníkem. V roce 2005 poprvé vyjela jako dobrovolník do Afriky, konkrétně do Keni. Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Už ne jako dobrovolník, ale aby nakoupila šperky od skupin žen z chudinských čtvrtí a mohla je prodávat v České republice. Založila DÁRKY S MYŠLENKOU www.darkysmyslenkou.cz

Knihy Hany Hindrákové jsou k zapůjčení v novoměstské knihovně :

Karibu Keňa : láska v ohrožení voodoo / Hana Hindráková
2013

Smrtící byznys / Hana Hindráková
2017

Dobrovolnice / Hana Hindráková
2014

Očarovaná / Hana Hindráková
2015

Nezlomný : pravdivý příběh plný bolesti a odhodlání / Hana Hindráková
2018

Děti nikoho / Hana Hindráková
2012

 

 

 

Podzemí a mlejnek se chystají na novou sezónu

25. Duben 2019 - 9:32

Včera se po zimě do sklepení muzea vrátila strašidla, mlýnek je už vyčištěný a připravený na napuštění náhonu, přípravy na jeho slavnostní spuštění jsou v plném proudu. Letos kolo roztočí vlitím vody do náhonu tanečnice z folklórního souboru Kamínek.

Těšíme se ve čtvrtek 2.5. v 17:00 hodin.

Světový den vody s družinou

24. Duben 2019 - 14:49

Vodním hrátkám jsme se věnovali ve všech odděleních družiny celý týden. Děti nejprve začaly vyráběním akvárka. Zajímá vás, jak ho vyráběly? Nejprve si zahrály na kouzelníky a pomocí modře obarvené vody, brčka a bublin z jaru vytvořily základ akvárka. Po zaschnutí nakreslily tvar akvárka a vystřihly jej. Na závěr do něj nalepily rybičky.

Starší děti počítaly s vodníkem a ty mladší vykreslovaly podle čísel chobotnici nebo žabáka. Také spojovaly podle čísel rybku a vyřešily vodní bludiště. Dětem se práce dařila a všichni si zaslouží pochvalu.

Radka Maděrová

Jarní ladění

24. Duben 2019 - 12:36

Jeden den venku svítí, druhý den fouká studený vítr, ale je to prostě DUBEN. A to znamená, že je jaro v plném proudu.

Aby se jaro dostalo pod kůži opravdu všem, vydali se Zdislaváci na ladění jarní atmosféry ještě před velikonočními svátky do ZŠ Malá, kde probíhala výstava prací žáků školy s jarní a velikonoční tématikou. Kuřátka, zajíčci, jarní výzdoba na dveře a zelené osení, to všechno a mnohem víc tu bylo k vidění. Nádherné výrobky byly  inspirací pro zdislaváckou kreativitu. A kdo si netroufnul na „samovýrobu“ doma, mohl si výzdobu zakoupit i zde.

„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi? Byla zima mezi náma a teď už je za horama, hu, hu, hu, jaro už je tu.“

Teď už nikdo nepochybuje. Jaro je tu!

 

 

Pozvánka na 4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 29.4.2019 – program, materiály

24. Duben 2019 - 10:07

4. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí  29. dubna 2019 od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatele společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 18.3.2019 do 15.4.2019

3) Závěrečný účet hospodaření města Nového Města na Moravě za rok 2018, účetní závěrka města za rok  2018, vypořádání výsledků hospodaření místních částí za rok 2018

4) Nabytí majetku pořízeného vlastní činností

5) Rozpočtové opatření na rok 2019 – ZM

6) Přijetí bankovní záruky na Městské lázně

7) Fond rozvoje bydlení v roce 2019

8) Žádosti o dotaci COOP

9) Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2019

10) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Bike Events s.r.o. Tišnov

11) NKZ – Zřizovací listina

12) Rekonstrukce šaten Centra Zdislavy

13) Zpráva o činnosti Městské policie Nové Město na Moravě za rok 2018

14) Územní plán Nové Město na Moravě – změna č.1

15) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

16) Bytová problematika – vyřazení části pohledávek z účetnictví

17) Dispozice s majetkem – nákup p. č. 213/6 a 617/4 v k. ú. Pohledec (RD Pohledec)

18) Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 2 v k. ú. Hlinné

19) Dispozice s majetkem – záměr bezúplatného převodu p.č. 3494/5 a části p.č. 3495/57 v k.ú. NMNM (Holubka) do majetku města od ČR- SPÚ

20) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p. č. 402/1 a 403 v k. ú. Olešná na Moravě

21) Dispozice s majetkem – zrušení Zásad privatizace 2018-2019

22) Problematika účasti města v SATT a.s. – záměr převodu akcií

23) Diskuse

24) Závěr

 

Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Přijďte za vodou

24. Duben 2019 - 9:14

Cílem akce je každoročně přiblížit veřejnosti, ale i žákům a studentům škol především to, jak je voda důležitá pro náš život, jak je složité zajistit její nepřetržité dodávky lidem do domácností a firem, jak je nutné vodu upravit pro to, aby byla nejen pitná, ale i chuťově dobrá. Zároveň se zájemci dozvědí, jak se čistí odpadní voda, tedy jak je na čistírnách odpadních vod zajištěno, aby se do řek vracela voda bez chemikálií a dalších nečistot.

Záměr na pronájem bytu 2+k č. 301/14 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě

23. Duben 2019 - 14:39

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 14 o velikosti 2+k o započtené ploše 50,69 m2 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě v č.p. 301 ve 3. nadzemním podlaží.

Základní měsíční nájemné 59,00 Kč/m2 – 2.991,00 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj 1 ……………………. 23,94 m2

pokoj 2 ……………………. 13,36 m2

předsíň …………….…………… 6,43 m2

koupelna …………..………… 3,3 m2

WC …… ………………………… 1,34 m2

balkon …………………………… 2,47 m2

sklep – kóje ….….…………… 2,17 m2

Celková plocha bytu činí 53,01 m2

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o jistotě a smlouvu o rozhodčím řízení a uhradit jistotu na byt do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem a nájemní smlouva, smlouva o jistotě a smlouva o rozhodčím řízení bude uzavřena s dalším uchazečem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností obnovy.

Jistota na byt činí trojnásobek měsíčního nájemného a musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy.

Součástí přihlášky je rovněž doklad o potvrzení příjmů od zaměstnavatele od všech uchazečů, v případě nezaměstnaných uchazečů je nutné doložit potvrzení o sociálních dávkách a době evidování na Úřadu práce. Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt byl již v minulosti pronajímán, jeho vybavení a zařízení je opotřebené (není nové), ale je funkční, přičemž stav bytu, jeho vybavení a zařízení odpovídá jejich stáří. V případě kdy bude uchazeč o byt vybrán pronajímatelem jako nový nájemce souhlasí s tím, že nebude požadovat žádné úpravy zařizovacích předmětů, podlahových krytin a dalších součástí bytu na náklady pronajímatele. Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav bytu, případně výměnu zařizovacích předmětů. Tyto opravy, úpravy a výměna zařizovacích předmětů budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav, úprav či výměny zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav a případné finanční vypořádání při skončení nájmu bytu.

Zájemci se mohou se stavem bytu seznámit při prohlídce bytu. Termín prohlídky bytu je pro zájemce o jeho pronájem stanoven na 25.04.2019 od 14:30 hod. Do 14:45 hod.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být předána na předepsaném tiskopise (Příloha č.1 Směrnice č.3/2016 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři správce bytových domů Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.04.2018 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení uchazeče, datum narození, bydliště, státní občanství

2) jméno a příjmení rodinných příslušníků uchazeče, jejich data narození, bydliště, státní občanství

3) popis bytu, který uchazeč v současnosti užívá

4) eventuální prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví města

5) sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/ají o změnu trvalého pobytu.

6) doklad o výši příjmů, sociálních dávek, době evidování na ÚP od všech uchazečů

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale výběrovou komisí určenému náhradníkovi.

Záměr na pronájem bytu 1+k č. 732/53 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

23. Duben 2019 - 14:29

Město Nové Město na Moravě zveřejňuje záměr města p r o n a j m o u t

Byt č. 53 o velikosti 1+k o započtené ploše 24,63 m2 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě v č.p. 732 v 11. nadzemním podlaží.

Základní měsíční nájemné 59,00 Kč/m2 – 1.453,00 Kč bez zařizovacích předmětů. Základní nájemné nezahrnuje úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Nájemné za zařizovací předměty se stanoví z pořizovací ceny.

Dispozice bytu:

pokoj 1 ……………………. 16,7 m2

předsíň …………….…………… 2,5 m2

koupelna …………..………… 3,45 m2

WC …… ………………………… 0,95 m2

sklep – místnost…..…………… 1,03 m2

Celková plocha bytu činí 24,63 m2

Žadatel, v jehož prospěch bude rozhodnuto, je povinen uzavřít nájemní smlouvu, smlouvu o jistotě a smlouvu o rozhodčím řízení a uhradit jistotu na byt do 15 dnů od oznámení o výsledku výběrového řízení. V případě, že tak neučiní, má se za to, že o pronájem již nemá zájem a nájemní smlouva, smlouva o jistotě a smlouva o rozhodčím řízení bude uzavřena s dalším uchazečem. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností obnovy.

Jistota na byt činí trojnásobek měsíčního nájemného a musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy.

Součástí přihlášky je rovněž doklad o potvrzení příjmů od zaměstnavatele od všech uchazečů, v případě nezaměstnaných uchazečů je nutné doložit potvrzení o sociálních dávkách a době evidování na Úřadu práce. Upozorňujeme zájemce o pronájem bytu, že nabízený byt byl již v minulosti pronajímán, jeho vybavení a zařízení je opotřebené (není nové), ale je funkční, přičemž stav bytu, jeho vybavení a zařízení odpovídá jejich stáří. V případě kdy bude uchazeč o byt vybrán pronajímatelem jako nový nájemce souhlasí s tím, že nebude požadovat žádné úpravy zařizovacích předmětů, podlahových krytin a dalších součástí bytu na náklady pronajímatele. Město Nové Město na Moravě jako pronajímatel umožní nájemci provedení oprav či nezbytných úprav bytu, případně výměnu zařizovacích předmětů. Tyto opravy, úpravy a výměna zařizovacích předmětů budou provedeny nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav, úprav či výměny zařizovacích předmětů budou

nájemcem na jeho náklady. Realizace těchto oprav, úprav či výměny zařizovacích předmětů budou dohodnuty písemnou dohodou pronajímatele a nájemce, v níž bude mimo jiné řešen rozsah a provedení (podoba) oprav a případné finanční vypořádání při skončení nájmu bytu.

Zájemci se mohou se stavem bytu seznámit při prohlídce bytu. Termín prohlídky bytu je pro zájemce o jeho pronájem stanoven na 25.04.2019 od 14:45 hod. Do 15:00 hod.

Způsob přihlašování do výběrového řízení:

Písemná žádost musí být předána na předepsaném tiskopise (Příloha č.1 Směrnice č.3/2016 pro pronájem bytů), který je k dispozici na stránkách města, v kanceláři odboru SMM v Novém Městě na Moravě, nebo v kanceláři správce bytových domů Správa bytů NMNM s.r.o., Soškova 1346, Nové Město na Moravě, a to v zalepené obálce na podatelnu MěÚ, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 29.04.2018 v 9:00 hod.

Na čelní straně obálky bude uvedena adresa bytu, o jehož pronájem má žadatel zájem. Obálka musí být dále označena na čelní straně „neotvírat“ a na zadní straně musí být uvedena zpáteční adresa včetně kontaktu na uchazeče.

Přihláška do výběrového řízení na pronájem bytu musí obsahovat:

1) jméno a příjmení uchazeče, datum narození, bydliště, státní občanství

2) jméno a příjmení rodinných příslušníků uchazeče, jejich data narození, bydliště, státní občanství

3) popis bytu, který uchazeč v současnosti užívá

4) eventuální prohlášení o uvolnění bytu ve vlastnictví města

5) sdělení zda uchazeč/i o byt v případě jeho přidělení požádá/ají o změnu trvalého pobytu.

6) doklad o výši příjmů, sociálních dávek, době evidování na ÚP od všech uchazečů

Přihláška je zároveň souhlasem uchazeče se zpracováním jeho osobních údajů pouze pro potřeby výběrového řízení na pronájem městského bytu

Ostatní podmínky:

Z výběrového řízení budou vyřazeny přihlášky, které nebudou splňovat uvedené náležitosti a které byly doručeny po lhůtě pro podání nabídek.

Pokud Rada města po svém rozhodnutí shledá, že údaje v přihlášce žadatele, v jehož prospěch bylo rozhodnuto, se nezakládají na pravdě nebo jsou neúplné, pak byt nebude pronajat tomuto žadateli ale výběrovou komisí určenému náhradníkovi.

Události za měsíc březen 2019

23. Duben 2019 - 13:48

Kvůli muži středního věku, který se vulgárně chová k zákazníkům jedné z novoměstských čerpacích stanic, vyjížděli strážníci v dopoledních hodinách dne 13.3. Muže odpovídajícího popisu zastihli v nedaleké ulici Nečasova. Po zjištění jeho totožnosti byl strážníky důrazně napomenut, aby se již jeho chování neopakovalo.

Dne 15.3. se na strážníky obrátila starší obyvatelka města, která si nedopatřením zabouchla vstupní dveře do svého bytu v ulici Budovatelů. Hlídka na místě asistovala jednotce HZS, které se podařilo dveře otevřít.

Na hlučnou skupinku mladíků, která dělá nepořádek v oblasti místního autobusového nádraží se městští policisté zaměřili ve večerních hodinách dne 15. 3. Dotyční byli hlídkou upozorněni, že se odhazováním lahví a odpadků dopouštějí přestupku. Mladíci nepořádek uklidili a věc s nimi byla vyřešena na místě.

Hlídka městské policie byla dne 17.3. krátce před polednem telefonicky upozorněna na značný dým, který stoupá z lesa u Harusova kopce. Na místě bylo strážníky zjištěno, že zde lesní dělníci pálí klestí a vše mají řádně nahlášeno na centrále HZS.

Ve spolupráci s Policií ČR prováděli strážníci hodinu po půlnoci dne 22.3. pátrání po pacientovi, který i přes své zranění odešel z oddělení urgentního příjmu nemocnice v Novém Městě na Moravě. Hlídka se zaměřila na pátrací činnost zejména v přilehlých ulicích. Muž byl nakonec nalezen přímo v nemocničním areálu a následně předán lékařům k ošetření.

V brzkých ranních hodinách dne 24.3. přijala hlídka žádost o asistenci při ošetření opilého pacienta, který se k personálu novoměstské nemocnice chová agresivně. Čtyřiatřicetiletý muž, kterému bylo naměřeno více než dvě promile alkoholu v dechu, byl následně za asistence městské policie převezen na protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě.

Dne 29.3.2019 bylo strážníkům MP oznámeno, že v lokalitě u Michovských lesů pobíhá v bezprostřední blízkosti frekventované silnice starší pes. Hlídce se vysíleného psa podařilo odchytit na polní cestě u okraje lesního porostu. Kříženec byl převezen do služebního kotce. Ještě týž den se o psa přihlásil jeho majitel, kterému byl v pořádku předán.

Tančírna

23. Duben 2019 - 10:14

Ve čtvrtek 25. dubna proběhne v kulturním domě další Tančírna. Tentokrát bude Opakovací lekce. Přijít mohou začátečníci i pokročilí. Začátek je v 19 hodin, vstupné 50 Kč za osobu.

Čarodějnice 2019

23. Duben 2019 - 10:03

Sanitární den 26.4. – otevřeno od 14:00

23. Duben 2019 - 8:00

V pátek 26.4.2018 bude areál Městských lázní otevřen pro veřejnost od 14:00 z důvodu sanitárního dne.

Děkujeme za pochopení.

Další termíny sanitárního dne: 31.5.2019

Hezký den.

Zápis do prvních tříd

22. Duben 2019 - 9:09

V doprovodu svých rodičů se přišli slavnostně zapsat do 1. třídy. Příjemná a uvolněná atmosféra, šikovné a zvídavé děti, usmívající se rodiče i paní učitelky. Co více si můžeme přát? Snad jen to, aby tato pohoda provázela všechny i v září, kdy vše opravdu začne…

Mgr. Markéta Ondráčková, Mgr. Pavla Sedláková

 

Otevírání mlejnku a podzemí

22. Duben 2019 - 8:08

Vírský mlýnek se letos začne točit ve čtvrtek 2. května. Symbolicky ho spustí vlitím džbánu s vodou do náhonu tanečnice ze žďárského folklórního souboru Kamínek. Nenechte si ujít krásnou podívanou na více než dvacet tanečníků a tanečnic v tradičních krojích s programem „Ve mlejně“ o krajánkovi, který chodí od mlýna k mlýnu. Jsme rádi, že došel i k tomu našemu mlýnku a zveme všechny na dvorek muzea na 17:00. Zároveň se otevřou brány Strašidelného podzemí, takže můžete využít možnosti po zimě s dětmi opět naše oblíbené atrakce zdarma navštívit.

 

Velikonoční jarmark v muzeu

18. Duben 2019 - 16:14

Dvanáct výrobců, spousta tradičních technik zdobení kraslic, pomlázky, výtvarná dílna paní Čihákové…

a okolo 500 návštěvníků. Děkujeme všem za krásný zelený čtvrtek a přejeme požehnané velikonoce.

 

Otevírací doba IC a muzea v době Velikonočních svátků

18. Duben 2019 - 9:21

Vážení návštěvníci,

v době Velikonoc bude otevírací doba Informačního centra a Horáckého muzea následující:

pátek 19. dubna: 9 – 12   13 – 16

sobota 20. dubna 9 – 12   13 – 16

neděle 21. dubna 9 – 12   13 – 16

pondělí 22. dubna: zavřeno

 

Děkujeme za pochopení a přejeme pěkné svátky.

Stránky