Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 7 min zpět

Aktuální informace z MŠMT – prezenční výuka od 30. listopadu

20. Listopad 2020 - 15:38

Upozornění pro rodiče i žáky.

Přestože opatření vlády PES bude ve 4. stupni, prezenční výuka pro žáky 3. – 9. tříd ZŠ začne až od pondělí 30. 11. 2020. Příští týden stále probíhá povinná distanční výuka.

Bližší informace upřesníme.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11.

Opatření PES pro oblast školství

 

Aktuální informace k provozu škol a školských zařízení

20. Listopad 2020 - 12:53

Vážení rodiče,

od středy 25. 11. 2020 je na ZUŠ povolena individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník na jednoho žáka). Toto povolení se týká pouze individuální výuky v hudebním oboru.

V ostatních oborech probíhá dále výuka distančně s možností individuálních konzultací.

Pro aktuální informace sledujte prosím webové stránky školy.

Děkujeme za pochopení. 

Odkaz zde: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-25-a-30-11.pdf

 

Přání DDM pro zaměstnance nemocnice

20. Listopad 2020 - 12:34

V době náročné nejen pro zdravotníky jsme se rozhodli vyjádřit zaměstnancům nemocnice v Novém Městě na Moravě poděkování malým dárkem, který jim má připomínat, jak moc si vážíme jejich práce.
Z tiskové zprávy mluvčí novoměstské nemocnice:

Všech tisíc zaměstnanců Nemocnice Nové Město na Moravě tento týden dostalo krásné přání od pedagožek novoměstského Domu dětí a mládeže.

Modré přání s keramickou hvězdou vyjadřuje díky za tvrdou práci zaměstnanců Nemocnice Nové Město na Moravě v této nelehké době.
Podle ředitelky Domu dětí a mládeže Aleny Sobotkové byla výroba takového množství přání velké dobrodružství. „Když nám paní mluvčí řekla, že v nemocnici pracuje přes tisíc lidí, vyrazilo nám to dech. Nakonec jsme to pojali jako výzvu a těch tisíc přání jsme vyrobili. Je to opravdu to nejmenší, co jsme mohli udělat. Doufáme, že přáníčka nejen zdravotníkům, ale všem zaměstnancům v nemocnici udělají radost.“
To, že v Domě dětí a mládeže mysleli na všechny zaměstnance v nemocnici, ocenila také ředitelka zdravotnického zařízení Věra Palečková. „Je to krásné gesto. Přání jsou krásná, takové vzkazy nám dodávají energii a povzbuzení, moc si jich vážíme.“

Pozvánka na 13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 23.11.2020 – program, materiály

18. Listopad 2020 - 12:16

13. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční v pondělí 23. listopadu 2020 od 16.00 hod. v Kulturním domě, Tyršova 1001, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Program:

1) Zahájení zasedání

2) Činnost Rady města Nového Města na Moravě od 14.9.2020 do 16.11.2020

3) Rozpočtové opatření na rok 2020 – ZM

4) Návrh rozpočtu města na rok 2021

5) Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – SFK Vrchovina z. s.

6) Žádost o prominutí odvodu peněžních prostředků za porušení rozpočtové kázně

7) Dispozice s majetkem – odprodej částí p.č. 3189 v k.ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

8) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 229/1 a p.č. 81/1 v k.ú. Petrovice u NMNM

9) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 87 v k.ú. Maršovice u NMNM

10) Dispozice s majetkem – odprodej p.č. 175 v k.ú. Jiříkovice u NMNM

11) Dispozice s majetkem – směna části p.č. 50/1 za část p.č. 35 v k.ú. Studnice u Rokytna

12) Dispozice s majetkem – směna pozemků části p.č. 121 (pod MK) x část p.č. 311/1 v k. ú. Rokytno na

Moravě

13) Dispozice s majetkem – bezúpl. převod p.č. 367/7 v k.ú. Rokytno na Moravě (ÚZSVM) – pod MK

14) Dispozice s majetkem – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní – bytový dům pod KoDuSem

15) Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM (okolí Knězovce od ŘKF NMNM)

16) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3896/2 v k.ú. NMNM( Šibenice)

17) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje p.č. 3820 v k.ú. NMNM

18) Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p.č. 290/3 v k.ú. NMNM

19) Změna č. 2 Územního plánu Nové Město na Moravě

20) Informace o průběhu investičních akcí města 2020

21) Diskuse

22) Závěr

 

Poděkování Sboru dobrovolných hasičů NMNM

18. Listopad 2020 - 11:34

V neděli 15.11.2020 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nové Město na Moravě provedl komplexní dezinfekci vnitřních prostor uzavřeného pracoviště Pohledec naší mateřské školy.
Poděkování za tuto úžasnou pomoc patří panu velitel sboru Ing. Nováku Ondřejovi jménem všech dětí i zaměstnanců školy.

Dárkové poukazy Městských lázní

18. Listopad 2020 - 10:55

Vánoce se nezadržitelně blíží a jistě již netrpělivě očekáváte, kdy se otevřou Městské lázně, abyste mohli svým blízkým nadělit jeden z jejich dárkových poukazů. Informaci o otevření lázní pro vás nemáme, ale přinášíme jinou dobrou zprávu: Dárkové poukazy si můžete koupit na u nás!

Poukazy máme v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč. Na služby Městských lázní je pak můžete využít až do května roku 2022. K poukazu vám vystavíme i paragon, který můžete využít na proplacení od zdravotní pojišťovny. Pozkazy si u nás můžete objednat na tel.: 566 598 750 nebo na emailem na adrese ic@nmnm.cz. Platit je možné pouze hotově.

Tak se stavte!

Když je třeba, i my umíme rozdávat radost.

18. Listopad 2020 - 10:47

Klienti novoměstského DPS obdrželi tento týden dárek od dětí z mateřské školy v podobě papírové kočičky a srdce s nápisem – máme vás rádi. Mnoho seniorů se v této nelehké době potýká s problémy, které jsou spojeny s nuceným odloučením od svých blízkých. Věříme, že jim takový pozdrav od těch nejmenších udělá radost.

Další dvě srdíčka putují do novoměstské nemocnice na oddělení ARO a JIP a to lékařům, sestřičkám a celému personálu. Ty nejmenší 2- leté děti jim na ně otiskly svoje ručky. Budeme doufat, že jim tento pozdrav bude povzbuzením v jejich nelehké práci.

Události za měsíc říjen 2020

18. Listopad 2020 - 8:55

Dne 2.10.2020 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Vlachovická se volně pohybuje pes bez svého majitele. Strážníci psa na místě odchytili a umístili do služebního kotce. Následným šetřením byl majitel zjištěn a pes mu byl předán.

Dne 4.10.2020 řešili strážníci oznámení od výpravčího ČD, že v blízkosti podjezdu pod silnicí I/19 u železniční tratě se volně pohybuje poník a výpravčí má obavy, aby nedošlo ke kolizi s vlakem. Strážníci vyrazili ihned na místo a vyrozuměli majitele, který poníka zahnal zpět do ohrady.

Dne 15.10.2020 zasahovali strážníci v OD Penny, kde byla přistižena osoba při krádeži drobného zboží. Po provedení všech nezbytných úkonů, byla věc vyřešena příkazem na místě.

V nočních hodinách dne 17.10.2020 bylo oznámeno na služebnu MP, že v blízkosti BČS dochází k rušení nočního klidu. Při příjezdu na místo zde byla přistižena skupinka osob, která byla již na odchodu. Strážníci přítomné poučili o jejich protiprávním jednáním a věc vyřešili na místě.

Dne 19.10.2020 prováděli strážníci na žádost operačního střediska PČR Jihlava šetření ve věci fyzického napadení mezi dvěma muži, ke kterému došlo na ul. Karníkova. Po provedení prvotních úkonů byla věc předána PČR k dalšímu opatření.

Dne 24.10.2020 ve večerních hodinách řešili strážníci opět rušení nočního klidu. V tomto případě se jednalo o byt na ul. Masarykova, kde byla puštěná hlasitá hudba. Po upozornění uživatele bytu na stížnost ze strany spoluobčanů se omluvil a hudbu ihned ztišil.

V ranních hodinách dne 25.10.2020 bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Křenkova skupinka osob manipuluje s popelnicemi a kontejnery. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde v blízkosti místa byla zastižena skupinka osob. Následným šetřením a vytěžením kamerového záznamu byla věc vyřešena s pachateli příkazem na místě.

Městská policie informuje občany, že i nadále hledá zájemce na pozici „bezpečnostní asistent“, který by zajišťoval v ranních hodinách bezpečný přechod dětí a školní mládeže na přechodech pro chodce. Bližší informace u velitele MP, tč. 566 598 441, 776612033.

Výdejní okénko- 1. patro kulturního domu

18. Listopad 2020 - 7:42

Vážení čtenáři od pondělí 23. listopadu 2020 stupeň 4 (PES) umožňuje pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko. S objednávkou se na nás můžete obrátit buď telefonicky od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 na telefonní číslo 566 598 730 nebo na emailu: mvs@mk.nmnm.cz (do předmětu napište: OBJEDNÁVKA KNIH) Na čase předání a vrácení knih se domluvíme telefonicky nebo e-mailem.

Knihovna je stále zavřena.

Vyberte si požadované knihy pohodlně z domova v našem katalogu. My je připravíme a načteme jako výpůjčky do vašeho čtenářského účtu.

https://tritius.nmnm.cz/

 

 

 

 

 

Distanční výuka na ZUŠ

17. Listopad 2020 - 17:34

Rád bych Vám ukázal několik momentů dokumentujících stále probíhající distanční výuku na ZUŠ:

Hudební obor Kytara
Když pštros
potká pštrosa,
můžou si spolu povídat
a potom sezobnout nějakou tu strunu. Klavír
Tady najdeš tón E
A tak si přpravíš ruce Výtvarný obor

Který z tatíčků je ze všech tatíčků nejtatíčkovatější?

A teď hurá do cirkusu!

Literárně-dramatický obor

Návod, jak vést věcný dialog…


podle Ivči Šmardové
podle Tondy Drdly

Akrostichy:

Mojmír Prosecký (MÓJA)
Můj drahý bratr
Ó, už zase sedí u počítače
Je tam celý den
A nepustí mě tam a nepustí…. Petr Hubáček
Přišel sem domů
Ejhle máma de do schodů
Toto koupil sem,
Rybu chytil semHonem mami do akvárka ji dej
Umí plavat jen si počkej
Blbče nezabíjet rybu
Áááááááááááá počkej udělám s tebe slaninu
Čekej mami nech mě být
Emička ti zboří byt
Kdo je ta tvá Emička? To je tahle rybička. Vojtěch Kuchař (VOJTA)
V domě po ránu psí štěkot jako budík,
O tom bývá mé ráno.
Já v něm bývám každý den,
Tak tu žiji sladce
A nikdy se nevyspím. Barbora Sedláková (BARČA)
Budoucnost je před námi
A minulost za námi
Rozumný bude jenom ten
Člověk minulostí poučen
A na budoucnost natěšen Iva Šmardová (IVUŠKA)
I já mám dnes školu
V počítači schovanou
Učím se jen z domu
Školu ,,úžasnou“
Každý den brzké vstávání
A do počítače koukání

Když mi kolegyně Katka posílala tyto akrostichy, inspirovala mě k vlastní tvorbě, se kterou bych se rád podělil:

Islandsky:
Ljóðin fögru hljóp ég yfir
Undrandi ég þakka fyrir
Kær mér eru ljóðin barna
Yndisleg sem bjarta stjarna
Nafnið er búið! Volný překlad:
Krásné přečetl jsem básně
A s úžasem díky za ně
Tak jsou dětské básně krásné
Krásnější než hvězdy jasné
A jméno je celé!

Tímto končím. Prohlédněte si také galerii (níže), kde najdete i další obrázky, které se už do článku nevešly.

Zdravím všechny naše příznivce
Lukáš Bartoš

Co čeká Horácké muzeum v příštím roce?

17. Listopad 2020 - 13:46

Jaké změny plánujete v Horáckém muzeu?

Změn bude hned několik. Dlouhodobým problémem u nás v muzeu je absence toalet pro veřejnost. Návštěvníkům musíme dennodenně vysvětlovat, že je nemáme. Je to tím, že v muzeu není dostatek místa. Proto je v plánu výstavba přístavku na dvoře muzea. Tam bude jak prostor pro kanceláře zaměstnanců muzea, tak veřejné WC. V plánu je také výtah, aby bylo muzeum konečně bezbariérové.

Prý plánujete také změnit stálou expozici?

Ano. To máme v plánu už dlouho. Současná expozice je stará 30 let a upřímně řečeno, je to hodně vyčpělé. Často zdůrazňuji, že muzeum v dnešní době není jen od toho, aby v něm byly vystaveny historické předměty. Muzeum by mělo být centrem vzdělávání, kulturních aktivit a mělo by s návštěvníky komunikovat moderním způsobem. A mělo by být výkladní skříní města. Ročně sem zavítá 12 tisíc návštěvníků, většinou turistů, a to je poměrně velké číslo.

Současné expozice vám tedy nevyhovují?

V dnešní době už se to prostě dělá jinak. Stačí nakouknout do některého z okolních muzeí. Ve Žďáře, v Poličce, v Litomyšli. Samozřejmě nikdy nebudeme mít tolik peněz ani zaměstnanců jako tato muzea, ale ten způsob prezentace změnit můžeme. Všichni se úplně předhánějí, aby jejich muzeum bylo moderní, aby se v něm zabavili dospělí i děti, něco se tu dozvěděli. Muzeum by mělo být živý organismus. Změníme tedy nejen způsob instalace, ale například i celkové pojetí. Přibude více interaktivních a audiovizuálních prvků.

Na co se tedy můžeme těšit?

Vznikne nová expozice Nového Města, což tady dosud chybělo. Ta bude v přízemí. Měla by návštěvníkům přiblížit život v našem městě. Velmi vypovídající je myslím porovnání dřívějších dob s obdobím socialismu. Tam je vidět, jak devastující tahle doba byla. Aby na novou expozici bylo místo, trochu zeštíhlíme etnografickou expozici. Soustředíme ji do jedné místnosti, kde vznikne rekonstrukce horácké chalupy. Nová by také měla být expozice lyží. Její polovinu bychom rádi udělali takovou více odpočinkovou. Hodně interaktivní a zábavnou. Plány máme hotové. Teď jen čekáme na peníze, ale věřím, že když to dobře půjde, pustíme se do toho už příští rok.

 

10. setkání PS volná

16. Listopad 2020 - 16:10

Další setkání Pracovní skupiny volné se uskutečnilo prostřednictvím emailové komunikace 10. – 15. 11. 2020.

Odkaz na pozvánku na setkání je k dispozici zde.

Odkaz na zápis ze setkání je zde.

9. setkání PS pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

16. Listopad 2020 - 16:06

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečniloonline prostřednictvím Google meet 12. 11. 2020.

Odkaz na pozvánku na setkání je k dispozici zde.

Odkaz na zápis ze setkání je k dispozici zde.

9. setkání PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

16. Listopad 2020 - 16:04

Další setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka se uskutečnilo online prostřednictvím Google meet 11. 11. 2020.

Odkaz na pozvánku na setkání je k dispozici zde.

Odkaz na zápis ze setkání je k dispozici zde.

9. setkání PS pro rovné příležitosti

16. Listopad 2020 - 15:54

Další setkání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti se uskutečnilo online prostřednictvím Google meet 10. 11. 2020 .

Odkaz na pozvánku na setkání je k dispozici zde.

Odkaz na zápis ze setkání je k dispozici zde.

Polárka vás naučí

13. Listopad 2020 - 14:12

Zahrajte si divadlo a klidně i doma.  Je dobré vědět jak pracovat s hlasem a Divadlo Polárka má pro vás on-line workshop

https://divadlopolarka.cz/

Mozkohraní aneb tréning mozku pro dépéesku – tvoření pro babičky a dědečky

13. Listopad 2020 - 11:52

Pojďte s námi tuto nelehkou dobu zpříjemnit klientům Domova s pečovatelskou službou v Novém Městě na Moravě, kteří se nemohou účastnit oblíbených hromadných aktivit a jsou izolovaní od svých rodin a přátel.

Zapojte se s námi do tvoření aktivit pro babičky a dědečky.

Tvořte jednoduché puzzle, křížovky, přesmyčky … U tvoření se můžete vyfotit a fotky poslat na email kondyskova.k@nmnm.cz.

Hotové výrobky po předchozí dohodě předejte členkám týmu MAP II –  Kateřině Kondýskové (770 193 308, kondyskova.k@nmnm.cz), nebo Lence Šmardové (770 193 307, smardova.l@nmnm.cz).

Aktivita vznikla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě.

 

 

Zahradní terapie

13. Listopad 2020 - 10:19

Díky projektu DM drogerie jsme si mohli zakoupit mobilní zahrádku, která nás bude těšit celý rok. V letních měsících bude ozdobou našeho nádvoří a přes zimu si zase kousek přírody převezeme do vnitřních prostor. Jelikož cílem projektu DM drogerie je propojení generací, máme s naší zahrádkou velké plány. Žákům z II. ZŠ jsme předali semínka bylin a vše potřebné k pěstování. Až budou rostlinky vzrostlé, tak se přestěhují do naší zahrádky. Poté se o ně budeme starat my a těšíme se, že nám bylinky poslouží při tvoření i vaření. Máme v plánu společné vaření s žáky z II. ZŠ, právě s využitím bylinek z naší zahrádky. Pevně věříme, že nám všechny plány vyjdou podle našich představ. Nyní nám zahrádka slouží k přezimování muškátů a svoje místo zde našlo i několik pokojových rostlin. Máme tu tak ostrůvek zeleně a při zalévání se tolik nenaběháme.

Proč jsme se rozhodli pořídit právě mobilní zahrádku? Pokud vás to zajímá a chcete se dozvědět něco více o zahradní terapii, tak si přečtěte níže přiložený článek ze stránky www.marli.cz, kde jsme naši zahrádku zakoupili.

ZAHRADNÍ TERAPIE
(horticultural therapy)

Člověk si v dnešní době stále více uvědomuje pozitivní vliv přírody na jeho zdraví a potřeby. Mnozí z nás v práci na zahradě nachází klid, energii, odpočinek a regulují své síly.

Přímý kontakt s přírodou prokazatelně napo­má­há odbourávání stresu a pocitů úzkosti, zlepšuje schop­nost soustředit se, snižuje krevní tlak, redukuje po­třeb­né dávky analgetik. Kontakt s rostlinami pomáhá aktivovat paměť, pozornost, myšlení, tvořivost, zlepšuje jemnou motoriku, svalovou sílu, povzbuzuje smysly, zvyšuje sebevědomí. Zahrada má tak potenciál sloužit jako mimořádné tera­peutické medium.

Zahradní terapie přirozeně využívá pobyt na zahradě, kontakt s živými rostlinami a zahradní aktivity pro léčbu, rehabilitaci a relaxaci lidí s nejrůznějšími problémy a všech věkových kategorií. Její přínos je jak při fyzické, tak i duševní aktivizaci. Zahradní terapie je formou trávení volného času a má i vzdělávací charakter, učí mimo jiné i např. lásce k přírodě.

Základem zahradní terapie je vztah mezi dvěma živými organismy: člověkem a rostlinou. Rostliny vždy reagují na péči, kterou jim kdokoliv poskytuje. Při pěstování pak lidé zažívají pocity úspěchů, když je rostlina odmění novými listy, květy nebo plody. Zvyšuje se jim sebevědomí a od toho se odvíjí mnoho dalších pozitivních změn v psychice člověka.

Záměrem léčebné zahrady je aktivní zapojení do zahradnických prací nebo pouhé pasivní vnímání. Pasivní forma zahradní terapie probíhá vždy, když má člověk radost z pozorování rostlin. Může to být při odpočívání v zahradě nebo při procházce parkem či pohledem z okna na zeleň. Zahrady mají více výhod, uklidňují mysl, snižují svalové napětí, obnovují v těle přirozené biorytmy, povzbuzují imunitní systém a regenerační procesy. Aktivní forma zahradní terapie využívá práci v zahradě, která je zároveň fyzickým cvičením. Zároveň také snižuje stres a zlepšuje emoční i duševní zdraví či fyzickou zdatnost.

Základním prvkem při tvorbě zahrady pro účely terapie jsou vyvýšené záhony, tzv. mobilní zahrádky, které umožňují lidem na invalidních vozících či nevidomým bližší kontakt s rostlinou. Velkou výhodu ocení i starší lidé, kteří se při práci s rostlinami nemusí ohýbat.

Zahradní terapie v ergo­terapii podporuje oblast běžných denních aktivit práce a pro­duktivní čin­nosti ale také oblast hry a využití vol­ného času. Prostřed­nict­vím za­hrad­ně tera­peu­­tických ak­t­ivit lze cíle­ně působit na svalovou sílu, hybnost, jem­nou mo­to­riku, úcho­py. Práce v za­hra­dě umožňuje řízenou ventilaci frustrace a agresivity.

Zahradní (ergo)terapie je vhodná pro lidi s mentál­ním postižením, pro klienty s různými formami smyslo­vého a fyzického postižení, ale také pro lidi s celou škálou dalších diagnóz. Její socializační potenciál ji předurču­je i pro různé komunitní programy, programy geriatric­kých pracovišť a dokonce i vězeňských zaří­zení.

Byli prokázané příznivé výsledky u duševně nemocných lidí a zahradní terapie se zařadila do všeobecné praxe.

Léčebný účinek zahrady na zdraví člověka je znám již odpradávna. Zahradní terapie jako taková využívá vliv práce v zahradě, ale i samotný pobyt v ní. Možnost pozorovat růst a biorytmy rostlin nám pomáhá uvědomit si svoje vlastní potřeby. Neméně důležitý je vzájemný vztah mezi dvěma živými organismy. Při práci nebo pouhém pobytu v zahradě se člověk uklidní, odpočine si, nabere nové síly, vyjasní si své cíle. Jedná se tak o přirozený návrat k přírodě.

Výstava k oslavám 28. října

13. Listopad 2020 - 10:10

Dříve než jsme museli zrušit veškeré skupinové i individuální aktivizace, jsme se stihli zapojit do tvorby výstavy k oslavám 28. října. Nebyl to pro nás zrovna lehký úkol. Většinou tvoříme z keramické hlíny prostorové věci, to však nebylo vzhledem ke koncepci výstavy možné. Nakonec vzniklo několik koláží s využitím listů lípy a s naším trikem, jak udělat z nového listu papíru starý. Stačí jej přetřít uvařenou kávou či černým čajem. Obrázky jsme doplnily o to, co je nám blízké – o několik cvičení určených k posilování paměti. Na fotkách můžete vidět, jak vše vznikalo.

Podzimní výzdoba

13. Listopad 2020 - 10:04

V měsíci říjnu jsme museli opět zrušit skupinové i individuální aktivizace. O to více jsme se zaměřili na celkovou výzdobu našeho domu. Zazimování se dočkaly muškáty, které nám zdobily okna po celé léto. Na jejich místě můžete nyní vidět podzimní aranže z přírodnin, doplněné o naši keramiku. Podzimní kabát oblékly i naše chodby. Jak se výzdoba povedla, můžete posoudit alespoň podle fotografií.

Stránky