Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních  prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 04.04.2016 od 07:30 do 17:30

Obec Křižánky

Část obce Moravské Křižánky

Vypnutá oblast: trafostanice Křižánky chata ČSVTS ( Mor. Křižánky 41 - Penzion Bukáček a okolí, chata č. 17)

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného  kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění  pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné  omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.