Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 1 hour 9 min ago

Petr Krčál : Problémy rodin musí zajímat každého z nás

17. May 2019 - 13:54
Předseda sociální komise Rady Kraje Vysočina a ředitel Domova Jeřabina Pelhřimov vystoupil v úterý 14. května 2019 na Fóra rodinné politiky, které se zabývalo tentokrát budoucností české rodiny. Fórum každoročně organizuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Tentokrát proběhlo v Brně.

Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu představuje skleněné objekty nejen z Vysočiny

17. May 2019 - 13:40
Sklářská setkávání je název výstavy, která připomíná sklářské sympozium uspořádané ve sklárně AGS Svoboda Karlov v Kraji Vysočina v roce 2012 a cyklus sklářských workshopů pořádaných v Jihočeském kraji v letech 2013-2015 realizovaných jako součást aktivit přeshraničního projektu Porta culturae. Jejich účastníky byli prioritně umělečtí skláři z Vysočiny, Dolního Rakouska a Jihočeského kraje.

Podpora podnikání na Vysočině pokračuje

17. May 2019 - 13:19
Také v letošním roce mohou podnikatelé do 50 zaměstnanců se sídlem v Kraji Vysočina požádat o dotaci v rámci FONDU VYSOČINY. Sběr žádostí do programu ROZVOJ PODNIKATELŮ 2019 bude probíhat od 17. června do 17. července. Program je zaměřen na průmyslovou výrobu a stavebnictví a lze získat až 150 000 Kč na pořízení výrobního zařízení. Minimálně 60 % celkových nákladů však musí žadatel uhradit sám. Za dobu existence programu bylo již podpořeno více než 1 100 projektů souhrnnou částkou 135 milionů korun. "V tomto programu dlouhodobě upřednostňujeme zejména inovativní projekty, které příjemcům dotace pomohou lépe obstát v rámci konkurence na trhu," upřesnil Pavel Pacal, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

Technické fórum Kraje Vysočina 2019

17. May 2019 - 9:31
Kraj Vysočina a partneři opět po roce pořádají odbornou konferenci Technické fórum Kraje Vysočina. Je určena zástupcům nejen středních odborných škol, ale i škol základních věnujících se přípravě dětí pro studium i na odborných školách, dále zástupcům a manažerům firem, cechů, zájmových skupin a municipalit. Odborná konference se bude konat ve čtvrtek 6. června 2019, od 9:15 v konferenčních prostorách Hotelu Zámek Valeč na Třebíčsku. Hosty Technického fóra Kraje Vysočina 2019 jsou hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, viceprezidenti Hospodářské komory ČR Roman Pommer a Michal Štefl nebo Miroslava Kopicová z Národního vzdělávacího fondu.

Snižování energetické náročnosti v Nemocnici Jihlava

17. May 2019 - 7:28
Další objekty Nemocnice Jihlava prošly rekonstrukcí, která měla za cíl snížení jejich energetické náročnosti. V lednu tohoto roku byly dokončeny práce na zateplení pavilonu A, kde se nachází informační a kontaktní centrum, ambulance ORL, zdravotní pomůcky a nemocniční lékárna. Renovací prošly také oba spojovací krčky a příjem „B“. Za provozu byly vyměněny okna a dveře, zateplil se plášť budov se střechou. V současné chvíli se dokončují poslední drobné úpravy, aby do konce května bylo vše hotové.

Deset let podpory sportu Kraje Vysočina v číslech

17. May 2019 - 7:14
Dotace do sportu, peníze na rozvoj pohybových aktivit, výstavba sportovních areálů nebo individuální podpora výjimečným sportovním talentům – za posledních deset let šlo z rozpočtu Kraje Vysočina tímto směrem nejméně 380 miliónů korun. Jen prostřednictvím grantů Fondu Vysočiny rozdělil Kraj Vysočina více než 36,5 miliónů korun, a to na údržbu sportovišť, na pravidelné celoroční sportovní aktivity dětí a mládeže, na pravidelné provozování sportu jako modelu životního stylu. Tuto formu krajské podpory využívají například jezdecké kluby, tělovýchovné jednoty, školní sportovní kluby, kluby tenisu, aerobiku nebo krasobruslení, atletiky nebo florbalu.

Když se sejdou zámečtí páni

16. May 2019 - 15:17
Poprvé v historii Kraje Vysočina se 16. května 2019 setkali majitelé a správci padesátky hradů a zámků se sídlem na Vysočině. Centrem vysočinských „zámeckých pánů“ byl Velkomeziříčský zámek rodiny Podstatzkých-Lichtenstein. Několikahodinový program byl, podle informací náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury Jany Fischerové, příležitostí k seznámení a výměně informací o aktivitách, které vedou k oživení památek, ať už je jejich majitelem kdokoli – stát, kraj, obec nebo město nebo soukromá osoba. Pořadatelství dalšího ročníku setkání zámeckých pánů bude opět směřováno na některou z historických usedlostí. Letos založená nová tradice setkávání zámeckých pánů na Vysočině tak bude příští rok pokračovat.

Rakouský velvyslanec Alexander Grubmayr navštívil Telč

15. May 2019 - 16:19
Kraj Vysočina hostil další návštěvu z diplomatických kruhů, a to konkrétně velvyslance Rakouské republiky Alexandra Grubmayra, který v tomto týdnu zavítal do historického města Telč. Velvyslanec Grubmayr Vysočinu navštívil oficiálně vůbec poprvé od svého jmenování do funkce v únoru 2016. Po přijetí na radnici a diskusi se starostou města Romanem Fabešem a členy Rady Kraje Vysočina Janou Fischerovou a Janem Hylišem se společně přesunuli do Univerzitního centra Telč, které spravuje brněnská Masarykova univerzita. Zde se velvyslanec seznámil s přeshraničními projekty Kraje Vysočina v oblasti dopravy a mobility i společnými aktivitami univerzitního centra a Dunajské univerzity v Kremži zastoupené profesorem Christianem Hanusem.

Třicet let od otevření hranic si připomíná i Rakousko

15. May 2019 - 14:27
Nejen u nás si letos připomínáme výročí 30 let od pádu železné opony. Minulý týden se i na druhé straně tehdejší hranice, v partnerském regionu Vysočiny, v dolnorakouském Grafeneggu, uskutečnil Den Evropy. Vzpomínková akce u příležitosti otevření hranice mezi ČR a Rakouskem zahrnovala interaktivní diskusi pamětníků z příhraničních regionů se studenty, doplněnou promítáním zajímavých okamžiků z roku 1989. Slavnostního setkání se zúčastnila dolnorakouská hejtmanka Johanna Mikl-Leitner i rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen. „Otevření hranic bylo nejen pro příhraniční regiony důležitým milníkem, dokázali jsme ho využít k rozvoji území a postupně dospělo až do podoby současné společné Evropy,“ říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se společně se svou náměstkyní Janou Fischerovou slavnostního večera v Grafeneggu zúčastnil.

Ministerstvo pro místní rozvoj aktualizovalo publikaci o národních dotačních zdrojích pro města a obce

15. May 2019 - 10:48
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR aktualizované vydání publikace Národní dotační zdroje – Příležitosti a možnosti pro města a obce z národních zdrojů. Primárním cílem této publikace je shrnout všechny národní dotační možnosti do jednoho svazku tak, aby zejména města a obce měly jasný přehled, kde a na jaké aktivity je možné čerpat finanční prostředky z národních zdrojů. V publikaci najdete aktualizované informace o více než 200 dotačních titulech vyhlašovaných v roce 2019, které zřizují jednotlivá ministerstva. Vybrané dotační tituly jsou řazeny podle odpovědného ministerstva a podporovaných oblastí a tak si každý zájemce nalezne strukturované informace týkající se podporovaných aktivit, typech oprávněných žadatelů, míry dotace, podmínek projektových žádostí a další podrobnosti. Publikaci je možné stáhnout v elektronické podobě na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Muzea a galerie budou mít otevřeno i v pozdních hodinách. V pátek začíná jubilejní Festival muzejních nocí

15. May 2019 - 10:17
Od pátku 17. května až do soboty 8. června bude v muzeích a galeriích napříč Českou republikou probíhat už 15. ročník Festivalu muzejních nocí. Muzejní a galerijní noci, to jsou mimo jiné komentované prohlídky stávajících výstav, přednášky, divadelní představení, filmy a mnoho dalších aktivit, ke spolupráci jsou každoročně oslovovány divadelní a hudební soubory, řemeslníci, výtvarníci nebo správci památkových objektů. Do Festivalu muzejních nocí 2019 se také v letošním roce zapojí všechny sbírkotvorné organizace zřizované Krajem Vysočina.

Skutek roku 2018: Bodovali Junák a včelař Jaroslav Hájek

14. May 2019 - 13:04
Anketa skutek roku vyhlašovaná Krajem Vysočina už od roku 2011 připomíná široké veřejnosti dobrovolné aktivity organizací a jednotlivců a zároveň oceňuje jejich nezištnou angažovanost. Veřejnost letos téměř dvěma tisíci hlasy rozhodla o vítězných projektech jednotlivců ve čtyřech různých kategoriích, stejný počet titulů bude udělen i v kategorii právnických osob, kde však rozhodla o nejlepších projektech odborná porota.

Zlatou jeřabinu 2018 si vysoutěžil Den medu v Cidlině a Obnova báně věže kostela v Puklicích

14. May 2019 - 11:40
V patnáctém ročníku veřejné ankety Zlatá jeřabina v obou vyhlašovaných kategoriích bodovaly aktivity malých obcí, evidentně však pečlivě sledované a veřejností masivně podporovaní. Mezi kulturními počiny se nejvýše zaslanými hlasy dostal Den medu v Cidlině, v kategorii péče o kulturní dědictví pomohlo 898 zaslaných hlasů k vítězství Obnově báně věže kostela sv. Petra a sv. Pavla v Puklicích. Obě akce budou podpořeny částkou 30 tisíc korun, kterou věnuje jako cenu Kraj Vysočina. Podle informací náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Jany Fischerové v letošním roce rozhodovalo v anketě Zlatá jeřabina 9433 platných hlasů.

Videopřenos jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

14. May 2019 - 10:16
V úterý 14. května 2019 od 10 hodin bude dostupný další online videopřenos z jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina. Přímý přenos bude probíhat na tomto odkaze. Archiv přenosů naleznete na adrese http://tv.kr-vysocina.cz.

Soutěž Poznej Vysočinu: 40 nejlepších jelo za odměnu na výlet do Prahy

14. May 2019 - 10:13
Závěrečnou tečkou za desátým ročníkem soutěže Poznej Vysočinu se stal na konci minulého týdne pro čtyřicet nejlepších žáků dvoudenní výlet do Prahy. Bohatý program poznávací cesty organizoval už tradičně Kraj Vysočina. Kromě představení Divadla Na Fidlovačce navštívili soutěžící Muzeum Policie ČR, dostalo se i na netradiční prohlídku Kramářovy vily, či pohled na Prahu očima lidí bez domova. Část programu s nadějnými studenty trávili i krajští radní Martin Hyský a Jana Fialová.

Májová slavnost v Domově Ždírec

14. May 2019 - 9:34
Domov Ždírec v pátek 10. května 2019 pořádal Májovou slavnost. Oproti akcím, které Domov Ždírec pro své uživatele pořádá během roku běžně, byla Májová slavnost mimořádnou událostí. Hlavní program zajistil Orchestr Základní umělecké školy Polná. Ten tvořilo třicet dva členů hrajících na rozmanité hudební nástroje, kteří doprovázeli sólové zpěváky. Velikost orchestru byla důvodem, proč se koncert nekonal přímo v prostorách Domova Ždírec, ale ve ždíreckém kulturním domě, který obec Ždírec domovu bezplatně na tuto akci zapůjčila.

Týden pro rodiny Kraje Vysočina

13. May 2019 - 11:49
Kraj Vysočina se opět přidává k oslavám mezinárodního Dne rodin, který každoročně připadá na 15. května, a připravil pro vás Týden pro rodiny. Letošní, v pořadí již 3. ročník této akce, se uskuteční od 20. do 23. května a bude věnován tématu šťastného a spokojeného dětství, ale i problémům, které se v životě dětí a celé rodiny často objevují. Představíme způsoby, jak těmto problémům předcházet a jak je případně co nejlépe řešit, a to v rámci celé rodiny. „Prevenci problémů a podporu rodičovských kompetencí považuji za jedno s nejdůležitějších opatření rodinné politiky Kraje Vysočina a pevně věřím, že jednotlivé aktivity v rámci Týdne pro rodiny vám přinesou nové informace a podněty v péči o vaše děti, ale i vás samotných. Bez spokojených rodičů nemohou být spokojené děti,“ přiblížil aktivity Týdne pro rodiny náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk, který vás zároveň na jednotlivé aktivity Týdne pro rodiny zve.

Kraj Vysočina dostane další peníze na výměnu kotlů. Více než 247 milionů bude rozdělovat už od podzimu

10. May 2019 - 13:03
Ministerstvo životního prostředí pošle na Vysočinu další kotlíkové dotace na výměnu starých neekologických zdrojů tepla v domácnostech. Kraj dostane z Operačního programu životní prostředí celou požadovanou částku ve výši 247,7 milionu korun, což by mělo pomoci s výměnou nejméně 2 378 kotlů. „Výzvu k předkládání žádostí vyhlásí kraj na přelomu září a října letošního roku. Stejně jako v minulých kolech budou lidé moci předkládat žádosti o podporu do doby, než budou peníze rozdělené,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

Obchvat Nového Veselí: 5,5 kilometru nové silnice už má v terénu viditelnou trasu

10. May 2019 - 8:40
Jarní start má za sebou stavba obchvatu Nového Veselí na krajské silnici II/353. 5,5 kilometru nové komunikace zahrnující výstavbu mostu přes řeku Oslavu, převede rostoucí dopravní zatížení z centra městyse Nové Veselí a obce Budeč na Žďársku. Okružní křižovatka navíc na obchvat napojí i nedaleké Březí nad Oslavou. „Na projekt II/353 Nové Veselí - obchvat s celkovými výdaji 350 miliónů korun jsme získali příslib evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši téměř 270 miliónů korun, což realizaci této důležité krajské investiční akce významně uspíšilo. Pokud vše bude probíhat podle našich plánů, měla by být stavba předána do předčasného užívání na přelomu října a listopadu příštího roku,“ informoval náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku Martin Kukla.

Nejlepší model Tatry postavili žáci ze základní školy v Náměšti nad Oslavou

9. May 2019 - 18:09
Honza, Petr, Ondra a Kačka ze Základní školy Komenského v Náměšti nad Oslavou letos vyhráli soutěž Stavíme z Merkuru. Postavili funkční model, kterým správně zacouvali, rychle projeli překážkovou dráhu a převezli vysokou zátěž v podobě kalibrovaných závaží. Družstvo z Náměště má po letošním vítězství na svém kontě zlatý hattrick. Poprvé v historii soutěže byla udělena i cena Fair Play v podobě stylové oranžové Tatry družstvu Třebíč Benešova, které kamarádsky zapůjčilo motor škole ze Žďáru nad Sázavou.

Pages