Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Stavební úpravy obecního úřadu - 2. etapa

V rámci realizace projektu budou provedeny stavební úpravy obecního úřadu, které umožní vybudování bezbariérového přístupu do 1. poschodí úřadu, kde je kromě kanceláří starosty a účetní obce také ordinace lékaře, kterou navštěvují převážně starší občané obce. Zajištění bezbariérového přístupu bude řešeno výtahovou šachtou o půdorysu 2,225 m x 5,175 m a výšce dvou podlaží (tj. přízemí a 1. poschodí) umístěnou na vstupu do objektu OÚ. Plánovaná výška stěn je 6,45 m. Přístavba bude zastřešena valbovou střechu. K novému vstupu do úřadu bude vybudována přístupová plocha zpevněná zámkovou dlažbou. Vybudování bezbarierového přístupu do budovy OÚ je jednou ze samostatných etap projektu Obecní úřad Křižánky - Stavební úpravy, přístavba hasičské zbrojnice. První etapa zahrnující stavbu zbrojnice a stavbu sociálního zařízení. Další informace naleznete zde: http://projekty.krizanky.eu/projekty-udrzitelneho-rozvoje/stavebni-upravy-obecniho-uradu-iietapa.html.

Datum zahájení: 
11.05.2011
Datum ukončení: 
01.12.2011
Stav projektu: