Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Obec Křižánky - postup malé obce do kategorie B

ZÁKLADNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

V rámci realizace projektu chceme dokázat, že i malá obec je schopná splnit kriteria pro zařazení do kategorie B. Pro realizaci této myšlenky máme ideální podmínky. V obci jsou aktivní občanské složky. Daří se nám zapojovat i soukromý sektor. Máme zformovanou pracovní skupinu pro realizaci programu MA21. Máme také zkušenosti s realizací tzv. "měkkých" projektů (kromě již dokončeného projektu z Revolvingového fondu MŽP, již 4. rokem pravidelně využíváme krajské podpory MA21 v rámci programu Zdravý kraj Vysočina.)

Projekt se jmenuje "Obec Křižánky - postup malé obce do kategorie B". Ačkoliv získání jednoho písmenka nemůže být v případě hodnocení naší obce cílem celého projektu, mohla by být jeho úspěšná realizace ukázkou toho, kdy i malá obec splní kriteria pro postup do kategorie B. V rámci segmentu malých obcí nám jde o obce do 500 (max. 1000) obyvatel. Těchto obcí je v naší zemi totiž nejvíce. Velký počet malých obcí do 500 obyvatel je navíc typický i pro náš kraj Vysočina.

Zařazení municipality do kategorie B je "výsadou" velkých měst, městských částí či mikroregionů. Malá obec, jako jsou Křižánky, do této kategorie zatím nenahlédla. Přitom pro malé obce byla v roce 2009 vytvořena vlastní kritéria MA21. Křižánky by tak mohly být reprezentantem a zároveň i průkopníkem malých obcí, které se přihlásily k programu MA21.

Celý projekt se zaměřuje především na akce s veřejností:

 • Veřejné fórum UR/MA21 k celkovému rozvoji obce
 • Obnova a samostatná práce Poradního sboru
 • Setkání se seniory
 • Den Země
 • Bezpečná doprava v obci
 • Setkání s chataři a chalupáři
 • Den pro zdraví
 • Veřejné projednání - úprava veřejného prostranství před budovou OÚ
 • Vánoční výstava spojená s expozicí UR a MA21
 • Letní výstava spojená s expozicí UR a MA21
 • Exkurze: předávání příkladů dobré praxe pro členy nového ZO a členy Poradního sboru
 • Parkové úpravy veřejného prostranství před budovou OÚ

a dosažení zmiňované kategorie B v průběhu dvou let. Zároveň se však chceme dostatečně věnovat i propagaci výstupů projektu a realizace programu MA21 v maých obcích:

 • Vytvoření internetových stránek dokumentujících realizaci programu MA21 v podmínkách malé obce
 • Vytvoření informační brožury, DVD a bulletinu o MA21 v obci Křižánky a jejich distribuce
 • Předávání příkladů dobré praxe - příspěvek na členské schůzi Mikroregionu Novoměstsko
 • Nabídka bezplatných konzultačních služeb koordinátora pro obce regionu v oblasti realizace a zavádění principů MA21

I v tomto případě vycházíme již ze zkušeností, které máme z minulých let.

Chceme pokračovat v aktivitách, které sledují zapojování veřejenosti do rozvoje obce. V rámci realizace projektu také plánujeme dále zlepšit podmínky a zázemí pro aktivity MA21 tak, aby bylo možné udržet tento proces i po dokončení projektu.

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU

Pro realizaci hlavního cíle projektu, kterým je další podpora zapojování veřejnosti do rozvoje obce a také propagace MA21 u malých obcí, je potřeba následujících kroků:

 1. vytvořit kvalitní zázemí pro aktivity projektu
 2. podpořit pořádání komunitních akcí v obci
 3. využít předchozích dvou bodů pro podporu zapojování veřejnosti do rozvoje obce - především do obnovy strategického dokumentu obce
 4. realizovat jednoduchý investiční projekt, který je výstupem z komunitních jednání
 5. účelně propagovat průběh a realizaci projektu
 6. vytvořit podmínky pro udržení výstupu projektu do budoucna

 

Datum zahájení: 
01.10.2010
Datum ukončení: 
30.09.2012
Stav projektu: