Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vzdělávací centrum

 Vzdělávací centrum Křižánky, p.o.


Vzdělávací centrum v obci Křižánky bylo vybudováno v nástavbě prodejny smíšeného zboží. Projekt se uskutečnil za finanční podpory ze strukturálních fondů EU a fondu ČR v rámci tzv. Společného operačního programu. Cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů v regionu obce. Stavební práce byly zahájeny v březnu a skončily v srpnu roku 2007. Vzdělávací centrum pak bylo slavnostně otevřeno v říjnu 2007.

Budova je vybavena bezbariérovým přístupem. K dispozici jsou dva sály, které je možné v případě potřeby spojit nebo naopak rozdělit pomocí mobilní zástěny. Součástí je čajová kuchyňka, sociální zařízení a menší počítačová učebna s kanceláří manažerky. Budova je pokryta signálem WIFI pro propojení k síti Internet.

Vzdělávací centrum je dále vybaveno interaktivní tabulí s PC, vizualizérem, dataprojektorem, notebookem, promítacím plátnem a hlasovacím zařízením.

V současné době jsou prostory centra využívány především pro vzdělávací kurzy, ale také pro další aktivity místních obyvatel (např. výstavy, komunitní akce, besedy a diskuze s občany).

Prostory centra mohou využít pro vzdělávání svých zaměstnanců také firmy a podniky.

Od roku 2009 provozuje centrum organizace Vzdělávací centrum Křižánky, p.o., kterou pro tento účel zřídila Obec Křižánky.