Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 2 hours 16 min ago

Kraj Vysočina podpořil činnost základních uměleckých škol a středisek volného času téměř třemi miliony korun

22. September 2023 - 13:00
Kraj Vysočina připravil v letošním rozpočtu na podporu činnosti obecních základních uměleckých škol i středisek volného času, respektive domů dětí a mládeže shodně částku jeden milion korun. „Polovina z částky byla vždy rozdělena rovnoměrně mezi všechna zařízení, druhá půlka se rozpočítala v případě ZUŠ podle počtu žáků, jinak podle účastníků zájmového vzdělávání, kteří navštěvují kroužky v DDM,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a dodává, že zařízení mohla peníze použít jak na zajištění výuky, tak i například na nákup hudebních nástrojů nebo pomůcek. Další peníze ve výší 860 000 korun poskytl kraj školám a střediskům na pořádání uměleckých nebo vědomostních soutěží na úrovni okresních a krajských kol.

Studijní obor praktická sestra se nově objeví i v nabídce střední školy v Pelhřimově

22. September 2023 - 11:36
Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov (SPŠ a SOU Pelhřimov) ve spolupráci se zřizovatelem, Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací plánuje otevřít ve školním roce 2024/2025 nový obor „Praktická sestra", který by žákům poskytoval kvalitní vzdělání a příležitosti k rozvoji dovedností v oblasti zdravotní péče. Tento inovativní maturitní obor by měl být zaveden jako odpověď na rostoucí poptávku po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících na Pelhřimovsku.

NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace a obce. Kraj je připraven projekty posoudit a dát jim kladné stanovisko

22. September 2023 - 11:09
Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce (Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad a pod 10 mil. Kč a Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023), přičemž k ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 31. října v 12.00 hod. Kraj Vysočina je připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo splněno hodnotící kritérium „Podpora projektu“. Tímto kladným stanoviskem však nevzniká závazek kraje finančně se podílet na realizaci projektu.

Novostavbu krajského hospice v Havlíčkově Brodě mají nyní v rukou řemeslníci všech profesí

21. September 2023 - 12:58
Krajský hospic v Havlíčkově Brodě roste přesně podle stanoveného časového harmonogramu. Půlkruhový objekt stojící mezi krajskou a psychiatrickou nemocnicí dokončí Kraj Vysočina na přelomu ledna a února. „Po dokončení hrubé stavby teď aktuálně dodavatel pracuje na vnitřních i venkovních omítkách budoucího hospice. Na stavbě je denně početný tým. V tuto chvíli jsou tam zastoupená snad všechna řemesla – dělá se voda, topení, elektřina, zednické dokončovací práce… Už v pondělí se začnou betonovat veškeré podlahy,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnily semináře pro obce k odpadovému hospodářství

20. September 2023 - 13:57
V minulém týdnu se na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou a na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnily půldenní semináře k problematice odpadového hospodářství pro zástupce malých obcí. Seminářů se zúčastnilo téměř 70 starostek a starostů nebo zástupců obcí, kteří musí danou problematiku řešit. Seminář uspořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s Krajem Vysočina a kolektivními systémy pro zpětný odběr elektrospotřebičů ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s.

Nový školní rok začíná i na univerzitách třetího věku

20. September 2023 - 13:52
Také v letošním školním roce podpoří Kraj Vysočina vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava byly v polovině září zahájeny přednášky v Třebíči, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou. Výuka U3V v Jihlavě na Vysoké škole polytechnické začíná v týdnu od 2. října 2023. Účastníci U3V si mohou aktuálně vybírat z desítky vzdělávacích programů. „Poptávka seniorů po kurzech celoživotního vzdělávání je stabilně velká. Naše podpora má pomoci s dostupností kurzů a umožní další vzdělávání lidem, kteří o to mají stálý zájem. Univerzitu třetího věku chápeme i jako formu trávení volného času s vrstevníky,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Příprava dietních jídel ve školním stravování není žádná věda

19. September 2023 - 12:08
V minulém týdnu se v nově vybudovaném showroomu firmy TeS Chotěboř uskutečnil praktický seminář pro pracovníky školního stravování. Asi šedesátka účastníků se pod vedením odborných poradců i specializovaných kuchařů dozvěděla, jak ve školních stravovacích provozech připravit vybrané dietní pokrmy kvalitně a jednoduše prostřednictvím moderních varných technologií.

Kraj Vysočina vyhlašuje středoškolskou soutěž „Objevte skryté poklady Vysočiny: Průvodce neobvyklými místy kraje“

19. September 2023 - 11:11
Stejně jako v minulých dvou letech, i v roce 2023 dává Kraj Vysočina možnost studujícím na středních školách zapojit se do atraktivní soutěže a představit svůj vlastní nápad prostřednictvím mapového příběhu – aplikace StoryMaps. Tématem letošního ročníku soutěže bylo zvoleno objevování netradičních a utajených míst v regionu a jejich představení coby turistických cílů zejména mladé generaci návštěvníků Kraje Vysočina.

Den vodíku přilákal do Jihlavy na 200 odborníků i studentů. Diskutovali o budoucnosti využití vodíku a zhlédli ukázky vodíkových technologií

19. September 2023 - 10:55
Nové výukové centrum na Vysoké škole polytechnické Jihlava přivítalo 18. září 2023 odbornou veřejnost, firmy, zástupce obcí a středoškolské i vysokoškolské studenty u příležitosti historicky první krajské konference věnované tématu vodíku a možnostem využití vodíkových technologií v praxi, zejména v dopravě nebo energetice. První tematická regionální konference, můžeme také říkat tematický den, s názvem Den vodíku v Kraji Vysočina měl umožnit právě předání informací v oblasti vodíkových technologií a vzbudit pozornost veřejnosti, vyvolat přiměřený zájem o novinky, které pro udržitelnou mobilitu znamenají budoucnost.

Do třetice na Vysočinu. Začalo natáčení třetí řady oblíbené kriminálky

18. September 2023 - 19:59
Potřetí se přestěhoval štáb tvůrců a herců na Vysočinu, aby zde natočil novou sérii oblíbeného detektivního seriálu Odznak Vysočina. Diváci se mohou těšit na kompletní pěticí vyšetřovatelů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová). Vrátí se i další členové jejího týmu – Kateřina Vlčková (Simona Zmrzlá), Petr Bach (Martin Hofmann), Karel Šmíd (Michal Suchánek) a Václav Kocián (Patrik Děrgel). Ty stejně jako v předchozí sérii doplňuje Julie Maxová (Martina Jindrová), plukovník Valtr Kožíšek (Pavel Řezníček) a soudní lékař Milan Havránek (David Máj).

Vodíková Vysočina se rozrůstá. Připojují se regionální inovátoři i republikový lídr v petrochemii

18. September 2023 - 19:49
Platforma Vodíková Vysočina, kterou založily Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power, se rozrůstá. Tento týden se podpisem rozšířeného memoranda o spolupráci k původním zakladatelům připojili další čtyři partneři: ORLEN Unipetrol RPA, TK EKO, Kolibrik.net a ICOM transport. „Společně stojíme u vzniku perspektivního hospodářského odvětví, které má značný potenciál dále růst a nabídnout v blízké budoucnosti na Vysočině stálou práci mnoha lidem,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Nejen podzim je dobou intenzivní myslivecké činnosti. Na řadu z nich lze čerpat dotace

18. September 2023 - 16:03
Září a nastupující podzim jsou dobou, kdy začíná intenzivní péče o zvěř v lesích. Koncem září začínají myslivci intenzivně přikrmovat spárkatou zvěř, a to zejména srnčí, jadrnými krmivy, aby si zvěř mohla vytvořit dostatečné tukové zásoby před nastávající zimou. Přikrmování vyžadují také bažanti formou zásypu nebo zajíci. V převážně polních honitbách zajíce přikrmujeme všemi druhy krmiv, zejména v lokalitách kde je nedostatek přirozené potravy. V tomto období dozrávají jeřabiny, kaštany a žaludy a jejich sběrem můžeme mysliveckým spolkům pomoci zajistit dostatečné zásoby těchto kvalitních krmiv pro lesní zvěř. Zároveň myslivci provádí lov kachen, prasete divokého a v průběhu září a října by mělo být splněno minimálně 70 % plánu lovu holé srnčí zvěře.

Kraj vyjede do měst s Informovaným seniorem. Ve spolupráci s policií se představí ve Velkém Meziříčí, Třešti a Chotěboři

18. September 2023 - 13:40
Internet a sociální sítě jsou čím dál více i pro seniory skvělým zdrojem informací a zábavy, ale mohou pro ně být také prostředím plným rizik a neočekávaných nástrah. Často zapomínají na to, že při používání těchto moderních technologií musí být velmi ostražití a především opatrní. „Být opatrný ale v žádném případě neznamená mít strach a bát se používat chytrý mobil nebo internet. Znamená to dodržovat některé velmi jednoduché zásady, abychom se nestali obětí podvodníků. Používají totiž čím dál propracovanější triky a metody, kterými nás chtějí připravit o cenné osobní údaje nebo rovnou o naše peníze. Proto je důležité být o rizicích informován a umět dobře zareagovat,“ přiblížil smysl akcí krajský radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Letošní první divadelní premiéra: Mrzák insishmaanský

15. September 2023 - 14:10
Horácké divadlo Jihlava, krajská divadelní scéna zahájí tento víkend novou divadelní sezónu s pořadovým číslem 84. První představení na velké scéně má název Mrzák insishmaanský. Černá komedie britského dramatika s irskými kořeny Martina McDonaghta se na divadelní prkna dostala poprvé v roce 1997. Titulní role v rámci prvního uvedení v Jihlavě byla svěřena hostujícímu Jakubu Rezkovi. Nádherné obyčejné lidské příběhy vykreslují i Lucie Sobotková a Lenka Schreiberová.

Podzimní úroda a Třebíčský fenomén v Muzeu Vysočiny Třebíč

15. September 2023 - 13:53
Slavnostní vernisáží byla na zámku v Třebíči zahájena výstava sestávající z výběru díla třebíčského rodáka Zdeňka Šplíchala. „Výstava Podzimní úroda je uspořádána při příležitosti 75. výročí narození tohoto významného malíře, grafika, textilního výtvarníka a sochaře. Zároveň s ní byla zahájena i výstava v muzejní galerii Tympanon, která připomíná Skupinu 4, na jejímž založení se Zdeněk Šplíchal podílel a také v ní aktivně působil,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že obě výstavy podpořilo i město Třebíč.

Alixia Ghedeir je novou lektorkou francouzštiny na krajských středních školách

15. September 2023 - 9:31
Žáci šesti vybraných krajských středních škol se v letošním školním roce mohou těšit na konverzační hodiny francouzštiny s rodilou mluvčí. Jmenuje se Alixia Ghedeir, je jí 32 let a pochází z francouzského města Ambérieu-en-Bugey, které se nachází blízko Lyonu. Kromě francouzštiny, která je jejím mateřským jazykem, hovoří i anglicky a čínsky.

Memorandum: Kraj Vysočina pomůže na Velkomeziříčsku a Bítešsku posílit ambulantní pečovatelskou službu. K dispozici bude více pečovatelek, navíc celodenně

14. September 2023 - 11:54
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, město Velké Meziříčí a Kraj Vysočina začnou už příští rok pilotně prověřovat rozšíření terénní pečovatelské služby. Služba, která bude veřejnosti nově k dispozici 7 dní v týdnu minimálně od 7:00 do 20:00 hodin. Bude k dispozici i v menších obcích, které ji zatím neměly nebo v nich byla dostupná pouze ve všední den a s kratší provozní dobou. Memorandum, které upravuje spolupráci zmíněných subjektů, už schválila krajská rada. Jak informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, tento projekt by do budoucna mohl být cestou, jak umožnit především seniorům, kteří potřebují pomoc pečovatelek, zůstat déle ve svých rodinách.

Muzea Vysočiny zaplní čerstvé houby. Přijďte na výstavu i do houbařské poradny

14. September 2023 - 9:39
Stejně jako v předchozích letech vyráží touto dobou řada nadšených houbařů do lesů, ze kterých si odnáší košíky plné hub. „Houbaření je celonárodním fenoménem a patří mezi nejoblíbenější volnočasové aktivity. Proto každoročně s koncem léta rozjíždí Muzeum Vysočiny Jihlava ve spolupráci s Mykologickým klubem Jihlava podzimní houbařskou poradnu. Na ni postupně navážou výstavy hub v jihlavském, telčském i havlíčkobrodském muzeu,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Nová sportovní hala ve Žďáře nad Sázavou bude sloužit středním školám i veřejnosti. Kraj přišla na 143 miliónů korun

13. September 2023 - 16:22
Kraj Vysočina dokončil stavbu nové sportovní haly ve Žďáře nad Sázavou. Využil vlastní pozemek na Studentské ulici. Stavba přišla kraj na více než 143 miliónů korun, za více než dva miliony korun kraj sportoviště vybavil. „Hala bude k dispozici pro pravidelnou výuku tělesné výchovy především VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou a krajskému gymnáziu. Vyžití však poskytne také místní střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické. V odpoledních hodinách bude sportovní hala dostupná místním sportovním organizacím i širší veřejnosti,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Zhruba 27,5 miliónu korun přispělo na stavbu město Žďár nad Sázavou, které požádalo o dodatečné doplnění projektu o lezeckou stěnu. „Dokončili jsme projekt, který nabídne další sportovní zázemí pro aktivní trávení volného času a zatraktivní hodiny tělesné výchovy. Stavba trvala zhruba rok a půl a hala je nyní jedním z nejmodernějších vnitřních sportovišť na Vysočině,“ uve

Podpora podnikatelů v Kraji Vysočina 2023

12. September 2023 - 14:26
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů do programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2023. V souladu se Strategií regionálního rozvoje České republiky 2021+ mohou podnikatelé do 50 zaměstnanců podnikající ve vybraných oblastech kraje požádat o dotaci maximálně 150 000 Kč na pořízení nebo technické zhodnocení strojů a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů v oblasti průmyslové výroby a stavebnictví. Minimální spoluúčast žadatele činí 50 % uznatelných nákladů projektu. Příjem žádostí bude probíhat od 16. října 8:00 hod. do 26. října 2023, o přidělení dotace rozhodne datum a čas podání. Vše potřebné k podání žádosti je již nyní zveřejněno na www.fondvysociny.cz v sekci Podnikání a inovace.

Pages