Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 28 min 42 sec ago

MMR vyhlásilo výzvy na podporu bydlení

1 hour 44 min ago
Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci programu Podpora bydlení vyhlásilo v minulém týdnu tři výzvy pro podávání žádostí o dotace, a to z podprogramů Podporované byty, Bytové domy bez bariér a Technická infrastruktura. K rozdělení je připraveno 500 milionů korun. Žádosti budou přijímány do 9. dubna 2021 do 12 hodin.

Očkování na Vysočině bude řídit speciální tým

3 hours 44 min ago
S ohledem na efektivní koordinaci a řízení příprav očkování proti onemocnění covid-19 dnes Rada Kraje Vysočina zřídila speciální koordinační a řídící tým, který povede hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný. Tým bude mimo jiné organizačně, metodicky i informačně podporovat budování a provoz očkovacích center v okresních městech Vysočiny, případně dalších očkovacích míst v dalších městech a obcích kraje, další úkoly se budou týkat koordinace personálních zdrojů, softwarová podpora, koordinace informací a mediálních výstupů.

Záznam z informační videokonference hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka s praktickými lékaři a ambulantními specialisty

3 hours 54 min ago
Kraj Vysočina zveřejňuje záznam videokonference hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka s praktickými lékaři a ambulantními specialisty z 19. ledna 2021, v rámci níž byly předány informace všem zájemcům z řad praktiků, dětských lékařů i specialistů o problematice očkování proti nemoci covid-19. Videokonference byla avizována všem registrovaným poskytovatelům zdravotní péče, pozvánka byla rozeslána na více než 1100 e-mailových adres. K videokonferenci bylo připojeno více než 240 účtů sledujících. Další zájemci o informace mohou videokonferenci shlédnout ze záznamu. Součástí konference byl i prostor na konkrétní dotazy. Na všechny bylo odpovězeno.

Skončila průběžná část dvanáctého ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy

4 hours 19 min ago
V minulém týdnu skončila průběžná část 12. ročníku úspěšné vědomostní soutěže S Vysočinou do Evropy určená žákům středních škol v našem kraji. Úkolem soutěžících bylo odpovědět na otázky zaměřené na geografii, historii, umění či významné osobnosti a události související s naším regionem. Při hledání správných odpovědí uplatnili soutěžící dovednost práce s internetem a znalost anglického jazyka. Průběžná část se odehrávala na webových stránkách soutěže www.ourregion.cz. Finále rozhodne o trojici vítězů, které Kraj Vysočina odmění čtrnáctidenním kurzem anglického jazyka.

Závěry jednání Komise Rady AKČR pro školství a sport: upravené maturity, snaha vrátit závěrečné ročníky do škol i prioritní skupiny pro očkování

7 hours 10 min ago
Komise Rady Asociace krajů ČR pro školství a sport, které předsedá primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib, v úterý 19. ledna do pozdních odpoledních hodin jednala videokonferenčně mimo jiné o budoucí podobě maturitních zkoušek, podmínkách návratu žáků do škol i stanovení prioritních skupin mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky při očkování proti COVID-19. Jednání se účastnil kromě zástupců jednotlivých krajů také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. „Podle slov ministra Plagy nyní ministerstvo školství intenzivně jedná s ministerstvem zdravotnictví o aktualizaci matice PES, tak aby se závěrečné ročníky ZŠ, SŠ a VOŠ, praktická výuka a také malotřídky do 50 žáků mohly co nejdříve vrátit do školních lavic,“ informoval o průběhu jednání krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala.

Ministerstvo zdravotnictví nedodalo menším krajům bez fakultních nemocnic dostatek vakcín

19. January 2021 - 13:15
Z materiálů ministerstva zdravotnictví, které byly poskytnuty na vyžádání hejtmanovi Kraje Vysočina Vítězslavu Schrekovi, vyplývá, že ministerstvo zdravotnictví při přerozdělování vakcín do krajů nedodrželo původní příslib, že objem vakcín bude přerozdělen na kraje podle počtu obyvatel.

Kolo a procházky – oblíbené aktivity loňského roku

19. January 2021 - 11:44
Kraj má už nyní k dispozici data o využívání cyklostezek na Vysočině za rok 2020 a jak ukazují nejnovější souhrnná čísla ze 12 sčítačů, narostl počet pěších i cyklistů na vybraných měřených cyklostezkách oproti roku 2019 přibližně o 15 %. „Zvýšený zájem o cykloturistiku a pěší turistiku není nijak překvapivý. Omezení cestování v souvislosti s pandemií přitáhlo zájem k domácí turistice, respektive k aktivitám, které nevyžadují dlouhý přejezd od místa bydliště. To potvrzuje i číslo za období jarního lockdownu, kdy byl zaznamenán dokonce téměř 50% nárůst cyklistů a pěších a to hlavně na rekreačních cyklostezkách,“ uvádí ke statistice krajský radní pro oblast cestovního ruchu Roman Fabeš. Vůbec nejfrekventovanějším dnem, který byl zaznamenán hned na šesti sčítačích, se stal 8. květen 2020.

Vysočina uvolnila termíny očkování pro registrované 80+

18. January 2021 - 13:39
Vzhledem k obrovskému tlaku veřejnosti vydal o víkendu hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek pokyn, aby očkovací centra krajských nemocnic na Vysočině uvolnila na tento pátek 22. ledna 2021 každá 90 dávek očkovací vakcíny pro seniory, kteří se od pátku 15. ledna 2021 registrovali k očkování proti nemoci covid-19. Nemocnici Nové Město na Moravě se podařilo termíny do systému zadat už o víkendu, Nemocnice Pelhřimov je vložila dnes dopoledne. V obou případech jsou termíny již obsazeny. Zbylé tři krajské nemocnice Jihlava, Třebíč a Havlíčkův Brod mají termíny do systému přidat během dnešního dne.

Fenomén zahradničení a krajové odrůdy ovocných stromů

18. January 2021 - 10:50
V době koronavirové pandemie, kdy je omezený pohyb, si lidé hledají různé koníčky a hobby a jedním z nich je bezesporu zahradničení, které má na Vysočině dlouholetou tradici. Český zahrádkářský svaz sdružuje ve svých řadách převážně pěstitele amatéry, kteří bývají zpočátku vybaveni jen minimem potřebných pěstitelských znalostí. Proto se svaz od počátku své existence stará o dostatek odborných a především ověřených informací pro své členy. „Český zahrádkářský svaz v Kraji Vysočina sdružoval ke konci roku 2020 více jak 5 000 registrovaných členů a kromě pěstování ovocných stromů, vystavovatelské činnosti, moštování a degustace se věnuje také osvětě, jako jsou semináře s ukázkami řezů ovocných stromů, nebo výchově mládeže,“ říká náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček.

K očkování na Vysočině se mohou lidé zatím registrovat. Objednávání na konkrétní termíny bude následovat

15. January 2021 - 14:58
Během prvních dvou hodin od zahájení registrace k očkování proti covid vyřídili operátoři krajské informační COVID linky 564 602 602 mimo jiné více než 150 hovorů týkajících se tématu registrace na očkování. Zhruba patnáct pracovníků stačilo vyřídit téměř 80 % hovorů. „Většina volajících potřebuje pomoci s kompletní registrací, neovládá práci s internetem, nemá připojení, na text nevidí nebo se obává, že registraci nezvládne. Po poledni jsme řešili případy volajících, kteří se nedočkali SMS doručení prvního ověřovacího kódu, nebo neměli trpělivost na něj čekat, a tak využili služeb informační linky, která může osobu registrovat i bez doručeného prvního PIN kódu,“ uvedla úskalí prvních hodin registrace občanů na Vysočině Klára Jiráková obsluhující linku.

Ředitel Libor Fasora říká, rok 2021 bude patřit výzvám, ale pozor, bez práce nejsou koláče

15. January 2021 - 9:53
Ředitel střední školy OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS v Jihlavě Libor Fasora s oblibou v novoročních pozdravech avizoval, že v roce 2021 bude k novým výzvám muset každý připojit i svou píli, odvahu a odhodlání posunout se vpřed. Pro jihlavskou školu to však bude jednodušší, protože může navázat na velké množství aktivit, které probíhaly i v roce minulém, roce zásadně svázaném protiepidemickými opatřeními. „Během distanční výuky jsme jako škola museli přejít do kyberprostoru i s projekty a zahraničními stážemi žáků. Máme možnosti virtuálních stáží, pokračujeme v komunikaci s našimi partnery a podporujeme žáky v nových aktivitách,“ vyjmenovává Libor Fasora.

Pomoc občanům s registrací na očkování nabídne krajská COVID informační linka nebo Senior Pointy v okresních městech

14. January 2021 - 15:54
Od 15. ledna 2021, od 8:00 hodin spustí Ministerstvo zdravotnictví centrální registrační systém očkování proti COVID-19. Od 15. ledna bude systém otevřen pro občany ve věku nad 80 let. Informace k registraci i očkování poskytne centrální informační telefonní linka 1221. S registrací starším spoluobčanům jsou kromě rodinných příslušníků, sociálních pracovníků nebo praktických lékařů připraveni v Kraji Vysočina pomoci i další instituce. Ve všech případech platí, že pro registraci je nutné, aby občan měl připravenou kartičku pojištěnce. Všichni, kdož jsou zatím připraveni pomáhat s registrací, žádají veřejnost o trpělivost v případě přetížení linky.

Pomoc osobám s poruchou autistického spektra

14. January 2021 - 13:44
Znáte ve svém okolí někoho, kdo se potýká s poruchou autistického spektra? Chcete mu pomoci a nevíte jak? Kraj Vysočina se touto oblastí zabývá dlouhodobě, a proto zpracoval projekt s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Hlavním výstupem projektu bude vznik sítě sociálních i navazujících služeb v rámci mezioborové spolupráce, které umožní osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život. Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem v pomoci těmto osobám.

Čistá Vysočina 2021

14. January 2021 - 12:52
Tradiční osvětová akce s názvem Čistá Vysočina bude v letošním roce probíhat trochu jinak, a to vzhledem ke zrušení loňského ročníku a také vzhledem ke stále složitému odhadu budoucího vývoje situace kolem pandemie COVID-19. Přihlášky z loňského ročníku stále platí, balíčky s pomůckami pro sběrače jsou připraveny. Účastníci budou emailem vyzváni, aby pouze aktualizovali datum sběru. Úklid Vysočiny je letos naplánován v termínu od 12. do 25. dubna a zapojit se samozřejmě mohou i noví dobrovolníci. Kvůli vývoji epidemické situaci je však nutné sledovat aktuální nařízení státních a krajských odpovědných orgánů a řídit se podle nich.

Na Vysočině začalo očkování klientů pobytových sociálních zařízení

13. January 2021 - 18:42
Na Vysočině dnes začalo očkování v domovech pro seniory. Lékař Nemocnice Třebíč ve spolupráci s proškolenými sestrami domova dnes proočkovali klienty Domova pro seniory Manželů Curieových v Třebíči. „O očkování byl mezi klienty velký zájem. Dnes vakcínu dostalo 131 zájemců z řad klientů, sto z nich je starších 80 let,“ informovala ředitelka DD Třebíč Zuzana Malásková s tím, že do týdne budou naočkováni zbývající klienti.

Veřejná doprava Vysočiny: Přípravy na elektronické odbavení cestujících

13. January 2021 - 12:57
Postupné zavádění prvků integrace do systému Veřejné dopravy Vysočina už veřejnosti nabídlo jednotnou krajskou jízdenku, na kterou mimo jiné mohou například jezdit cestující i v rámci MHD v Třebíči. Integrace autobusů a vlaků se nyní dolaďuje na Chotěbořsku, kde je upravován na základě připomínek občanů i vedení obcí zhruba v desítce případů jízdní řád platný od 1. 1. 2021 - především v případě školních autobusů.

Nově pro všechny občany Kraje Vysočina – přístup k výsledkům testů na Covid-19 na Portálu občana

13. January 2021 - 10:07
Jednoduchý a otevřený přístup ke všem datům o vlastní osobě včetně zdravotnické dokumentace je základním právem všech občanů. Úkolem veřejné správy a veřejných institucí je pak tyto informace občanům poskytnout, samozřejmě maximálně bezpečným způsobem. Navíc v současné době, kdy jsou služby elektronizovány, by mělo být cílem veřejné správy i poskytovatelů zdravotních služeb svým občanům respektive pacientům přístup k údajům co nejvíce usnadnit.

Hana Hajnová: Kraj by měl být součástí komunikace o umístění budoucího hlubinného úložiště

12. January 2021 - 14:47
K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru případné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu. „Navrhovanou změnu textu strategického dokumentu zmiňující výběr lokality za účasti dotčených obcí navrhujeme nahradit novou formulací, která zajistí projednávání výběru lokality i za účasti dotčeného kraje a také, že případné provedení výběru finální lokality proběhne se zohledněním oprávněných zájmů jak dotčených obcí, tak kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Hana Hajnová.

Pages