Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 12 min 38 sec ago

Pozvánka na konferenci „Dotační politika Kraje Vysočina na rok 2024“

22. November 2023 - 8:51
Kraj Vysočina připravuje další ročník tradiční konference věnované problematice krajské dotační politiky a možnostem podpory z programů Fondu Vysočiny. „Dotační příležitosti v rámci Fondu Vysočiny připravované na rok 2024 představíme starostům, místním akčním skupinám, školám, neziskovým organizacím a dalším potenciálním žadatelům v kongresovém sále krajského úřadu ve čtvrtek 14. prosince 2023,“ informovala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Kraj Vysočina dominoval soutěži Egovernment The Best 2023

22. November 2023 - 8:03
Hostingová centra Kraje Vysočina a Plzeňského kraje jsou nejlepším projektem elektronizace veřejné správy letošního roku v kategorii krajů. „Hostingová nebo častěji technologická centra krajů slouží pro provoz informačních systémů krajského úřadu, služeb pro příspěvkové organizace, měst a obcí. Díky unikátnímu spojení dvou těchto technologických center provozovaných Krajem Vysočina a Plzeňským krajem je o využití služeb hostingu v těchto centrech zájem i ze strany krajů a státních institucí. Aktuálně jsou takto na Vysočině a v Plzni na základě smluv o spolupráci provozovány informační systémy ministerstva zdravotnictví, vnitra a šesti krajů.“ uvedl radní pro oblast informačních technologií Jan Břížďala.

Hrazení bystřin pomáhá zadržovat vodu v lesích. Letos vzniklo pět staveb

21. November 2023 - 14:19
V tomto roce bylo rozhodnutím Kraje Vysočina dokončeno celkem pět staveb hrazení bystřin v lesích. Výstavbu realizovaly Lesy ČR z prostředků Ministerstva zemědělství. „Změna množství srážek v průběhu roku a především větší četnost přívalových dešťů, vyžaduje zlepšení zadržování vody v krajině. Jde o naši dlouholetou prioritu, Kraj Vysočina ve spolupráci s vlastníky lesů a správci toků vyhledává lokality vhodné pro realizaci těchto ceslospolečensky přínosných staveb,“ objasnil Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství a životního prostředí.

Rýsuje se budoucí partnerství. Delegace z Velkého Meziříčí navštívila slovenské město Vráble

21. November 2023 - 9:48
V polovině listopadu zavítali zástupci města Velké Meziříčí společně s Janem Břížďalou, radním Kraje Vysočina pro oblast školství, do slovenského města Vráble, které leží v Nitranském samosprávném kraji. Cílem obou měst je navázání spolupráce, a to nejen za účelem výměny zkušeností, ale také kvůli realizaci společných projektů. Obě města se shodují na podobných prioritách, především na koncepci rozvoje, péči o veřejný prostor, realizaci staveb, kultuře a sportu.

Na Znojemském mostě bude omezena doprava. Mimořádná mostní prohlídka ukázala u šesti ložisek havarijní stav

21. November 2023 - 8:25
Řidiči projíždějící centrem Jihlavy směrem na Třebíč a Znojmo po silnici II/523 se musí v blízké době připravit na částečné omezení dopravy na vytíženém Znojemském mostě. „Mimořádná mostní prohlídka, kterou vyvolala částečná diagnostika spodní stavby pro připravovanou výměnu trolejí ze strany Dopravního podniku města Jihlavy, ukázala, že mostní ložiska jsou ve velmi špatném stavu. Šest krajních ložisek je dokonce havarijních. To si vyžádá dvě rychlá technická opatření, a to jednak provizorní podepření krajních nosníků, ale také zúžení šířky vozovky na mostě,“ vysvětluje chystané úpravy náměstek hejtmana pro oblast dopravy Miroslav Houška s tím, že provoz zůstane zachován stejně jako dosud ve třech jízdních pruzích. Na Znojemském mostě bude v následujících měsících pravděpodobně osazeno dopravní značení upravující resp. omezující průjezd tranzitní dopravy.

Vysočinu navštívil britský velvyslanec

20. November 2023 - 13:55
Britský velvyslanec Matt Field navštívil Kraj Vysočina. Svůj program 20. listopadu zahájil v sídle kraje, kde se setkal s hejtmanem Vítězslavem Schrekem, zástupci Rady Kraje a předsedou Senátu Parlamentu České republiky Milošem Vystrčilem. Kromě klíčových témat týkajících se Vysočiny, jako je dostavba pátého jaderného reaktoru v dukovanské elektrárně nebo výstavba vysokorychlostní trati, zazněly i možnosti budoucí mezinárodní spolupráce.

Přetížená nákladní auta ve Velkém Meziříčí odhalí opravená dynamická váha

20. November 2023 - 10:37
Od druhé poloviny listopadu bude vysokorychlostní váha na silnici II/602 ve Velkém Meziříčí opět měřit přetížená nákladní auta. Ve zmodernizované podobě se vrátí do provozu po téměř třech letech. Kromě instalace nových technologií si obnova vyžádala také opravu části silnice dlouhé téměř 250 metrů v obou směrech. Rekonstrukci ze svého rozpočtu financoval Kraj Vysočina, oprava váhy včetně pětiletého servisu vyjde na více než 21 milionů korun.

Dobrovolnictví je cool

20. November 2023 - 10:17
V humpoleckém komunitním centru se 10. listopadu konala konference Dobrovolnictví je cool, kterou pořádala zastřešující platforma pro neziskový sektor KOUS Vysočina, z. s. ve spolupráci s Krajem Vysočina. Především studenti středních škol zde načerpali inspiraci a praktické zkušenosti s dobrovolnictvím od lidí, kteří se mu dlouhodobě věnují. O svůj pohled se podělil také hejtman Kraje Vysočina Vítězlav Schrek a jeho první náměstkyně Hana Hajnová, kteří nad konferencí přijali záštitu.

Kraj Vysočina pomáhá regulovat stavy černé zvěře. Stále nabízí příspěvek za odstřel prasete divokého

16. November 2023 - 15:39
Z posledního sčítání stavů zvěře v našem regionu vyplývá, že přibývá zajíců obecných a jelenů evropských. Naopak stavy černé zvěře mírně stagnují. Přemnožení prasete divokého má už několik let zabránit i výkup spodních čelistí selat a bachyněk. „Podle mysliveckých statistik je na Vysočině více než 3700 kusů volně žijících divokých prasat. Ta v případě nekontrolovatelného přemnožení představují nejen obrovské ekonomické ztráty na hospodářských plodinách, ale i riziko veterinární – tedy přenos afrického moru prasat na domácí chovy. Proto Kraj Vysočina podporuje a hradí výkup spodních čelistí vybraných jedinců prasete divokého,“ říká radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Krajský diabetologický den

16. November 2023 - 12:41
Kraj Vysočina pořádal již 14. ročník Krajského diabetologického dne. Akce přilákala na 80 účastníků se zájmem o tuto problematiku, kteří dne 14. listopadu zaplnili sídlo Kraje Vysočina v Jihlavě.

Více než tři stovky připojených míst. Kraj rozšiřuje vlastní internetovou síť

16. November 2023 - 9:34
Vysokorychlostní optická síť Kraje Vysočina ROWANet se rozrůstá. Krajským, státním a městským organizacím včetně jihlavské Vysoké školy polytechnické nebo složek integrovaného záchranného systému poskytuje kraj tuto síť zdarma. Organizace mohou využívat sdílené připojení k internetu, archivační službu nebo připojení městského monitorovacího kamerového systému na policejní operační středisko. Na jaře letošního roku se připojila Polná, další rozšíření plánuje Kraj Vysočina na Jemnicku a v Kamenici nad Lipou.

Vyjádření Kraje Vysočina k sněmovnou schválenému návrhu zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu

15. November 2023 - 16:40
Ještě v lednu letošního roku ministerstvo průmyslu a obchodu avizovalo, že finální výběr lokality pro úložiště jaderného odpadu bude společným rozhodnutím vlády i obou komor Parlamentu s tím, že zdůvodnění bylo postaveno na posílení legitimity pro výběr lokality. Nakonec sněmovnou schválený návrh zákona zní jinak a s původně domluveným postupem v souladu není. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny předložil ke schválení verzi zákona, kdy o výběru finální a záložní lokality hlubinného úložiště rozhodne samotná vláda ČR s vědomím obou komor Parlamentu, které jej mohou vzít pouze na vědomí.

Kraj Vysočina očekává od likvidace Sberbank vrácení veškerých zadržovaných peněz

15. November 2023 - 14:06
Kraj Vysočina by měl ze svých peněz v likvidované Sberbank CZ v nejbližší době dostat 95% zadržované hodnoty. Městský soud v Praze schválil tento týden výplatu 57 miliard korun zhruba 16.000 věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ. Pokud v patnáctidenní lhůtě nikdo z věřitelů proti rozhodnutí nepodá odvolání, nebude výplatě nic bránit.

STARTupUJ NA VYSOČINĚ: Oceněnými podnikatelskými projekty jsou Respekt centrum, VYPIŠ SE! a Senidoor – Dvířka do vany

15. November 2023 - 13:47
Vzdělávací centrum respektující individuální potřeby svých klientů, anonymní aplikace podporující včasné zachycení psychických problémů u mladých lidí a inovativní dvířka do vany, to jsou projekty začínajících podnikatelů oceněné v letošním ročníku soutěže STARTupUJ NA VYSOČINĚ. Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže pro začínající podnikatele proběhlo 15. listopadu 2023 na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Autoři vítězných projektů ve třech soutěžních kategoriích si odnáší nejen finanční odměny ve výši 30 tisíc korun od Kraje Vysočina, ale také mentoring a poradenské služby od agentury CzechInvest a další věcné ceny od partnerů a sponzorů soutěže.

Kraj Vysočina hostil druhé setkání k projektu NEAR zaměřeného na sociální služby

15. November 2023 - 9:48
Kraj Vysočina se jako přidružený regionální a politický partner Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky podílí na mezinárodním projektu NEAR, financovaného z programu Interreg Europe. Partneři ze Španělska, Itálie, Finska, Belgie a České republiky s pomocí tohoto projektu sdílí inovativní postupy na poli sociálních služeb, s důrazem především na implementaci přístupů orientovaných na člověka.

Modernizace vozového parku: Záchranáři budou jezdit v osmi nových sanitách

14. November 2023 - 14:01
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina má za sebou významnou investici, když koncem října letošního roku pořídila osm nových sanitních vozů. Ty jsou připraveny nahradit starší flotilu na výjezdových základnách na Jihlavsku, Třebíčsku, Havlíčkobrodsku a Novoměstsku.

Úspora a energetická soběstačnost. Kraj Vysočina vsází na fotovoltaiku

14. November 2023 - 13:42
Kraj Vysočina instaluje na vybrané objekty ve svém vlastnictví fotovoltaické elektrárny. V příštím roce by panely měly pokrýt střechu budovy D krajského sídla v Jihlavě a Domova Ždírec. „Primárním cílem je snížení energetické a ekologické náročnosti obou objektů. Zároveň dojde ke zvýšení energetické soběstačnosti a také k ekonomické úspoře na provozních nákladech,“ zdůvodnila pořízení fotovoltaické technologie Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. S budoucím umístěním panelů počítali projektanti také u některých aktuálně realizovaných krajských staveb.

Využití umělé inteligence pro identifikaci nadání. Kraj bude pilotovat projekt na základních školách v regionu

14. November 2023 - 12:14
Podle dat České školní inspekce je v současnosti identifikován pouze zlomek nadaných žáků základních škol. Nadané děti na Vysočině nově pomůže odhalit komplexní diagnostický systém Invenio, na jehož zavedení se bude podílet také Kraj Vysočina. Plošný systém pomocí umělé inteligence vytipuje žáky prvního stupně nadané v oblasti fyziky a techniky přímo na školách. Testování bude financováno z evropského Operačního programu Jan Amos Komenský, spolufinancování Kraje Vysočina činí 190 tisíc korun.

Na Horáci 2023 zazářila Lenka Schreiberová

13. November 2023 - 15:43
Devětadvacátý ročník divácké ankety Horác zná své vítěze. Herci převzali ocenění na jevišti domovského Horáckého divadla Jihlava v pátek 10. listopadu 2023. Večer ovládla Lenka Schreiberová, která získala cenu hned ve dvou kategoriích. Uznání se dostalo také inscenaci, kde ztvárnila hlavní roli, Popel na křídlech Suzanne Renaud. Večerem provázel jihlavský rodák, režisér, dramatik a herec Jiří Havelka.

Přihlašování do soutěže Zlatý erb 2024 je spuštěno

13. November 2023 - 15:39
Kraj Vysočina vyhlašuje ve spolupráci se spolkem Český zavináč už 26. kolo soutěže Zlatý erb – ročník kybernetické bezpečnosti. Vítězové krajského kola postupují do navazujícího celostátního. Přihlášení soutěží v kategoriích Nejlepší webový portál a Digitální služby obce s rozšířenou působností. Kraj Vysočina současně vyhlašuje také kategorie pro obce I. a II. typu, Sbory dobrovolných hasičů a základní i střední školy na území kraje. Slavnostní vyhlášení krajského kola soutěže se uskuteční 12. března 2024 v 15 hodin v prostorách kongresového sálu sídla Kraje Vysočina v Jihlavě.

Pages