Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 57 min 50 sec ago

Střední školy ve Velkém Meziříčí a v Havlíčkově Brodě budou mít od srpna nové vedení

22. May 2023 - 11:29
Od 1. srpna letošního roku dojde ke změně na pozici ředitele gymnázia ve Velkém Meziříčí. Stávajícího, dlouholetého ředitele školy RNDr. Aleše Trojánka, Ph. D. vystřídá ve funkci zkušená členka tamního pedagogického sboru Mgr. Ilona Pokorná. Novou ředitelku jmenovala rada kraje také na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Havlíčkův Brod. Mgr. Radka Bouchalová, která patří ke kmenovým zaměstnancům zdravotnické školy, nahradí ve funkci dosavadní ředitelku Mgr. Naděždu Vrbatovou, PhD.

Vzdělávacím a výchovným problémům u dětí a mladistvých může rodina předcházet

22. May 2023 - 11:16
Ptáte se jak? Láskou, přijetím dítěte takovým jaké je, vhodným rodinným zázemím a hlavně pocitem, že dítě je v rodině v bezpečí. Na tom se shodli všichni lektoři 6. Rodinné konference Kraje Vysočina s názvem Výchovné a vzdělávací problémy a poruchy u dětí a dospívajících, která se konala 16. května v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina.

Muzeum Vysočiny Třebíč uspořádalo tradiční veletrh muzeí

18. May 2023 - 13:04
Muzeum Vysočiny Třebíč pořádalo tento týden 26. veletrh muzeí České republiky. Jeho letošní podtitul zněl „Byli jsme při tom: Proměny českého muzejnictví 1990-2022“. „A skutečně po celou tuto dobu byl v třebíčském muzeu Jaroslav Martínek, pro kterého byl letošní veletrh zároveň posledním ve funkci ředitele, neboť na konci června v muzeu končí a od 1. července nastupuje do zasloužené penze. Proto mu zcela oprávněně připadlo právo zahájit i zakončit tento veletrh,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Kraje Vysočina.

Prezident České republiky navštíví Vysočinu

18. May 2023 - 12:45
Ve dnech 25. - 26. května 2023 navštíví Kraj Vysočina prezident České republiky Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou. Čeká ho dvoudenní program, kterým ho provede hejtman našeho kraje Vítězslav Schrek. Návštěva prezidenta republiky začne v Pelhřimově, kde prezidentský pár navštíví základní školu, kam dochází děti se speciálními potřebami vzdělávání. Ještě dopoledne stihneme setkání s krajskou radou a zastupiteli v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě a prohlídku jihlavského outdoorového sportoviště na Českém mlýně. Tady se bude s panem prezidentem moci potkat i veřejnost. Večer bude pan prezident čestným hostem galavečera udílení záslužných medailí složkám integrovaného záchranného systému.

Zažijte originální muzejní noci v krajských muzeích a galeriích na Vysočině

17. May 2023 - 10:39
Muzejní noci jsou již dlouhodobě fenoménem a každoročně jejich obliba stoupá. „Všechny do muzejní noci zapojené krajské organizace mají připravený zajímavý program a těší se, že budou moci své návštěvníky přivítat v netradiční otevírací dobu. Jednotlivá místa mají stanovený svůj termín, a proto je potřeba sledovat, kdy a kde se právě muzejní noc koná. Díky tomu však můžete navštívit více organizací a získat mimořádné zážitky z různých měst,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že vstup na aktivity v rámci muzejních programů je zdarma.

Statistika počtu ukrajinských uprchlíků ve školách

17. May 2023 - 10:26
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy realizovalo k 31. 3. 2023 mimořádné šetření v rámci regionálního školství s cílem zmapovat v českých školách počet dětí a žáků uprchlých z Ukrajiny. Ve všech mateřských školách v České republice je 7 668 dětí uprchlíků z Ukrajiny, z toho více než polovina (3 478) v povinném předškolním vzdělávání. V Kraji Vysočina bylo evidováno 333 dětí uprchlíků, z toho 148 v povinném předškolním vzdělávání. Ukrajinské děti jsou evidovány na 33,2 % mateřských škol. Nejvíce z nich dochází na Speciální mateřskou školu Třebíč, kde jich je 13 %. Dítětem ukrajinských uprchlíků je rovněž každé desáté v MŠ Střítež na Třebíčsku a MŠ Cyrilometodějská v Třebíči.

Nejvyšší ocenění letos udělí Kraj Vysočina sedmi osobnostem. Jsou mezi nimi umělci i studenti

17. May 2023 - 7:59
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o udělení sedmi medailí významným osobnostem, které se zasloužiliy o rozvoj a šíření dobrého jména regionu. Jejich životní příběhy jsou následováníhodné a inspirativní. Kamenné, skleněné a dřevěné medaile budou předány na slavnostním večeru Kraje Vysočina 9. listopadu.

Soutěž O nejkrásnější knihy 33. Podzimního knižního veletrhu

16. May 2023 - 15:18
Tradiční součástí doprovodného programu Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě je soutěž O nejkrásnější knihy Podzimního knižního veletrhu. Soutěž vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny a do letošního ročníku soutěže mohou být přihlášeny knihy vydané od září 2022, které budou na adresu Krajské knihovny Vysočiny doručeny do 8. září 2023.

Kraj Vysočina na ISSS: Představení Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví, budování digitální technické mapy a humanitární projekt partnerského regionu na Zakarpatí

15. May 2023 - 12:41
V Hradci Králové začal 25. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. „Kraj Vysočina jako jeden z hlavních spolupořadatelů této největší odborné konference v ČR zaměřené na aktuální stav i budoucnost eGovernmentu, kybernetickou bezpečnost a digitální identitu občana, představí aktuální stav a možnosti Národního kontaktního místa pro elektronické zdravotnictví a zástupci Kraje Vysočina budou součástí odborného bloku elektronizace veřejné správy,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Pojďte s námi do lesa na akci Den otevřených lesů

12. May 2023 - 14:02
V sobotu 13. května proběhne na různých místech republiky pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly 2. ročník akce pro veřejnost s názvem „Den otevřených lesů.“ Jejím pořadatelem je Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR a každý si může na webové stránce www.denotevrenychlesu.cz najít místo akce, kam by se mohl podívat a prožít si les všemi smysly.

Vysočina opět umožnila žákům středních škol inspirovat se technologiemi na Tchaj-wanu

12. May 2023 - 13:49
Po třech letech pandemických omezení proběhly v březnu 2023 dvě na sebe navazující pracovní a studijní cesty zástupců Kraje Vysočina na Tchaj-wan. Navázaly na partnerskou spolupráci z předchozích let.

Mladými experty na zemědělství a lesnictví jsou Barbora z Jihlavy, Tomáš z Habrů a Matěj z Polné

12. May 2023 - 13:39
Téměř sedmdesátka dětí za základních škol z celé Vysočiny si dnes v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě otestovala své znalosti z oblasti zemědělství a lesnictví. Test čítající třicet odborných otázek nejlépe zvládla Barbora Zelníčková ze ZŠ Kollárova, Jihlava, Tomáš Holý ze ZŠ Habry a Matěj Folta z ZŠ Polná. Odměnou pro vítěznou trojici byly koše plné regionálních potravin ze Školního statku Humpolec. Dvacet úspěšných řešitelů navíc dostalo pozvánku na dvoudenní červnový výlet.

Kraj připravuje půdní vestavbu na havlíčkobrodské stavebce. Vzniknout by měly učebny pro nový obor

11. May 2023 - 15:36
Ve fázi tvorby projektové dokumentace pro provedení stavby je v současné době projekt přístavby a vestavby Střední průmyslové školy stavební v Havlíčkově Brodě. „Vzniknout by měly zejména odborné učebny výpočetní techniky, které škola využije při výuce nového oboru Informační technologie. Ten by chtěla stavební škola zařadit do nabídky vzdělávání od školního roku 2025/2026,“informoval krajský radní pro školství a informační technologie Jan Břížďala. Na financování části nákladů projektu chce kraj získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Žabí manévry na většině lokalit na Vysočině už proběhly

11. May 2023 - 13:17
Příroda je mocná čarodějka a kouzlí zejména na jaře, když se vše probouzí a dostává do víru „lásky“. To potvrdí každý, kdo někdy pozoroval jarní tah obojživelníků. Je neskutečné, jaké vzdálenosti a překážky dokáží tito drobní a zranitelní tvorové překonávat. Většina z nich si pamatuje místo, kde se narodila a tam se taky vrací, aby se zasloužili o vznik nového života. V té době jich však spousta hyne pod koly aut na silnicích a cestách, v jejichž blízkosti se právě ta jejich „rodná“ vodní plocha nachází.

Zlatou jeřabinu získalo nové koncertní křídlo Steinway & Sons v ZUŠ Jihlava a obnova jaroměřického kostela sv. Markéty a instalace nového liturgického vybavení

10. May 2023 - 15:24
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o udělení cen v 19. ročníku ankety Zlatá Jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2022. Titul Zlatá jeřabina v kategorii Kulturní aktivita získalo Nové koncertní křídlo Steinway & Sons v ZUŠ Jihlava s celkovým počtem 579 hlasů. V kategorii Péče o kulturní dědictví zvítězilo Dokončení obnovy kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou vč. instalace nového liturgického vybavení, která získalo celkem 476 hlasů.

Soutěž 3Déčkuj: bodovaly památky, stavební stroje i motory

10. May 2023 - 14:18
Na konci dubna se v prostorách žďárského gymnázia uskutečnilo krajské finále soutěže 3Déčekuj. Týmy složené z nejvýše 3 žáků nebo žákyň základních a středních škol z Vysočiny pod vedením svých pedagogů si mohly vybrat jeden z oborů využití 3D tisku – učební pomůcka, architektura nebo dekorace/šperk. Vytisknuté modely o maximálních rozměrech 50×50×50 cm pak žáci prezentovali před porotou složenou ze zástupců Kraje Vysočina a sponzorů, kterými byly firmy Bosch Powertrain s.r.o., Autocont a Prusa Research.

Mezi oceněnými sociálními pracovníky České republiky je i Libuše Musilová z Vysočiny

10. May 2023 - 13:37
Na konci dubna se uskutečnilo slavnostní setkání v pražském Klementinu, na kterém ministr práce asociálních věcí Marian Jurečka předal ceny Gratias 2023. Jednou z patnácti vítězek a vítězů v pěti kategoriích, oceněných skleněnou plaketou, je Libuše Musilová, zdravotně-sociální pracovnice z Nemocnice Jihlava.

Rozhodnuto o vítězích ankety Skutek roku 2022

9. May 2023 - 12:06
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo výsledky ankety Skutek roku. Prostřednictvím této ankety jsou veřejnosti představovány dobrovolnické aktivity jednotlivců a projekty z Kraje Vysočina. „Každý dobrovolný skutek je hrdinstvím a Kraj Vysočina se tyto skutky snaží podporovat a oceňovat ty, kteří nezištně pomáhají svému okolí k jeho rozvoji,“ uvedla Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana.

Krajští zastupitelé schválili dotaci na stavbu Horácké multifunkční arény

9. May 2023 - 11:56
Zastupitelé Kraje Vysočina dnes schválili finanční podporu výstavbě Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Kraj postupně statutárnímu městu Jihlava, jako investorovi tohoto projektu, přispěje na výstavbu moderního a kapacitního objektu pro konání sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích akcí částkou maximálně 500 miliónů korun. Dotace bude rozdělena na tři části, proplácena bude zpětně po jednotlivých částech, v případě potřeby až do roku 2027.

Produkce ryb za rok 2022 v Kraji Vysočina

9. May 2023 - 9:37
„V České republice se každý rok vyloví z rybníků a rybníčků asi 21 tisíc tun ryb. Polovina této produkce připadá na Jihočeský kraj, který je svojí rybníkářskou tradicí charakteristický. Následuje Kraj Vysočina, který se podílí na celkové produkci ryb asi 13 %. Dalšími v pořadí jsou pak kraje Jihomoravský a Plzeňský,“ uvádí radní Pavel Hájek pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životní prostředí. Množství vyprodukovaných ryb se za posledních sto let několikanásobně zvýšilo. Zatímco začátkem 20. století to bylo pouze 2 600 tun a v padesátých letech pak asi 5 tisíc tun, o dalších třicet let později se produkce zvýšila na současnou hodnotu.

Pages