Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to Tiskové zprávy Kraje Vysočina feed
Updated: 2 hours 27 min ago

Kvetou koniklece

5. April 2023 - 12:47
V těchto dnech kvete na několika lokalitách na Třebíčsku chráněný koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Z nejnavštěvovanějších míst jde o přírodní památku Kobylinec u Trnavy, která je i nejzápadnějším místem jeho výskytu na Vysočině, dále přírodní památku Špilberk a přírodní památku Ptáčovský kopeček. V době kvetení konikleců se jedná o velmi navštěvovaná místa, proto prosíme veřejnost, aby nevstupovala mezi rozkvetlé koniklece, ale jejich krásu pozorovala z dostatečné vzdálenosti. Jinak může dojít k nevratnému poškození ještě nerozkvetlých poupat.

Ředitelem Muzea Vysočiny Třebíč bude Michal Zábrš

5. April 2023 - 10:44
Muzeum Vysočiny Třebíč od 1. července 2023 nově povede Michal Zábrš. Do funkce ředitele ho v úterý 4. dubna 2023 na základě výsledků výběrového řízení jmenovala Rada Kraje Vysočina. Ve vedení jedné z největší krajských kulturních institucí vystřídá uznávaného a respektovaného Jaroslava Martínka, který muzeum vedl tři desetiletí a letos odchází do důchodu.

Mezinárodní GIS setkání krajů a měst

3. April 2023 - 16:20
V prostorách sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se minulý týden uskutečnilo „GIS setkání krajů a měst“. O pořádání mezinárodní konference se podělily GIS oddělení Krajského úřadu a Magistrátu města Jihlavy. Letošního ročníku se zúčastnilo 130 zástupců z 12 krajských úřadů, 26 měst a 4 organizací. Většina z nich pracuje na pozicích správců GIS (geografický informační systém). Na letošní konferenci si vzájemně předávali pracovní zkušenosti, inspirovali se a diskutovali o využití GIS v rámci veřejné správy.

Kraj Vysočina dokázal uspořit vodu pro 1,9 milionů cyklů sprchování

3. April 2023 - 15:29
Celkem 145 tisíc metrů krychlových vody, což je úspora rovnající se 1,9 milionům cyklů sprchování, dokázal uspořit v loňském roce díky sběru a recyklaci vysloužilého elektrozařízení Kraj Vysočina. Vyplývá to z environmentálního vyúčtování kolektivního systému ASEKOL.

ENERSOL: Návrat Vysočiny na stupeň nejvyšší

31. March 2023 - 12:43
V závěru minulého týdne se představili reprezentanti 10 krajů na celostátní konferenci Enersol 2023, kterou pořádala SOŠ a SOU Nymburk. Letošní soutěž ve třech kategoriích Enersol a praxe, Enersol a inovace a Enersol a popularizace ovládli reprezentanti Kraje Vysočina před Prahou a Jihočeským krajem.

Sdílení zkušeností a příklady dobré praxe propojily projektové týmy na setkání v Telči

31. March 2023 - 12:34
Projektový tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina (KAP), který realizuje Kraj Vysočina, uspořádal v Telči zajímavé pracovní setkání. Pozvání přijali členové metodických kabinetů, kteří působí v rámci projektu SYPO – Systematická podpora pro všechny učitele a ředitele, který realizuje Národní pedagogický institut.

Vlastníci lesů pozor – předávání lesní hospodářské evidence novým způsobem

31. March 2023 - 12:19
Vlastník lesa je dle zákona o lesích povinen vést lesní hospodářskou evidenci o plnění závazných ustanovení lesního hospodářského plánu a evidenci o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech. Obsah lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu a obsah lesní hospodářské evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech, způsob jejich vedení a předávání souhrnných údajů těchto evidencí na místně příslušný orgán státní správy lesů je upraven ve vyhlášce č. 202/2021 Sb. Souhrnné údaje uvedené v evidenci má vlastník lesa povinnost předat orgánu státní správy lesů (městskému úřadu ORP) do konce března za uplynulý kalendářní rok, tedy v letošním roce do 31. 3. 2023.

Kraj předává řízení KACPU novému koordinátorovi. Pro klienty se nic nezmění

31. March 2023 - 11:58
Od 1. dubna 2023 přebírá po Kraji Vysočina koordinační roli provozu KACPU pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Agendy služeb v nezměněné podobě budou klientům i nadále k dispozici v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, nově je provoz centra rozšířen i o dopolední úřední hodiny v pátek.

Postupující práce na stavbě jihovýchodního obchvatu Jihlavy si vyžádají dopravní uzavírky

30. March 2023 - 15:51
Na stavbě jihovýchodního obchvatu Jihlavy, jejímž investorem je Kraj Vysočina, aktuálně probíhají zemní práce, skrývka ornice a dokončeno bylo vynucené kácení dřevin. Během několika dní začne vrtání pilot pro přemostění údolí říčky Jihlávky. Připraveno je zahájení prací na budoucích okružních křižovatkách na začátku a konci úseku – tedy jak ve směru na Třebíč, tak ve směru na Znojmo. Tato etapa prací si už vyžádá dopravní omezení.

Kraj Vysočina obnoví během dvou let 600 průkazů energetické náročnosti budov

30. March 2023 - 11:28
Kraj Vysočina musí během následující dvou let vyměnit u většiny objektů ve svém majetku průkazy energetické náročnosti budov. Průkaz platí po dobu 10 let a veřejné instituce mají zákonnou povinnost označit jím vybrané veřejné objekty. Nejvíce posuzovaných nemovitostí vlastní Kraj Vysočina na Pelhřimovsku. Průkazy s konkrétní informací o energetické náročnosti jsou obvykle dohledatelné u hlavních vchodů do objektů.

Letošní Haškova kulatá výročí připomenou kulturní i společenské akce

29. March 2023 - 12:31
V letošním roce si připomínáme 100 let od úmrtí a 140 let od narození jednoho z největších českých spisovatelů Jaroslava Haška. Jeho působení v Lipnici na Sázavou, kde napsal i svůj nejznámější román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, dokumentuje výstava v domku přímo pod hradem. Expozici tvoří a obohacují i desítky sbírkových předmětů Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Především pak autorovy knihy.

Kraj objedná turistické vlaky na trati Moravské Budějovice – Jemnice

28. March 2023 - 12:42
Už o velikonočních svátcích začne na železniční trati Moravské Budějovice – Jemnice opět jezdit v rámci turistického režimu historický vlak. Kraj Vysočina přispěje na provoz vlakové soupravy téměř 10 miliónů korun, lidé budou moci využít celkem 67 provozních dnů. Poslední výjezd historického vlaku řady M je objednán na 17. prosince.

Národní místo pro elektronické zdravotnictví ČR: Krajská zdravotní je připojena do celoevropské sítě pro výměnu zdravotnické dokumentace

27. March 2023 - 14:37
Krajská zdravotní, a.s. (KZ) se připojila 22. 3. 2023 k Národnímu místu pro elektronické zdravotnictví České republiky (NCPeH). Díky realizaci tohoto propojení nemocničního informačního systému (NIS FONS Enterprise) provozovaného KZ a NCPeH, který je ve správě Kraje Vysočina, jsou nově v rámci celoevropské sítě pro výměnu zdravotnické dokumentace (MyHealth@EU) dostupné pro lékaře v Evropské unii údaje pacientů KZ. Vzhledem k tomu, že KZ je největším poskytovatelem zdravotních služeb v ČR s více než 1,1 milionu evidovanými pacienty a spravuje sedm největších nemocnic Ústeckého kraje, jde o velmi významný pokrok v oblasti rozvoje služeb elektronického zdravotnictví v ČR.

Pachové ohradníky ochrání zvěř i motoristy na desítkách kilometrů frekventovaných silnic

27. March 2023 - 12:40
Myslivecké spolky na Vysočině letos osadí nebo obnoví pachové ohradníky na 112 km vybraných silnic. Kraj za tímto účelem vyčlenil v rozpočtu 250 tisíc korun. „Vysočina hradí nákup speciální pěny a nástřiku, práci a instalaci kůlů, na kterých je pěna nastříkaná, zajišťují myslivci. První preventivní opatření tohoto druhu se v regionu díky kraji a několik let i nadaci pojišťovny Generali objevila už v roce 2010,“ uvedl Pavel Hájek, radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství. Podle dostupných informací se od roku 2009 počet střetů aut se zvěří na ošetřených úsecích v rámci regionu snížil o více než 50 procent.

Poznej Vysočinu: Za správné odpovědi zve Kraj Vysočina děti na výlet

24. March 2023 - 13:34
Proběhl další ročník vědomostní regionální soutěže Kraje Vysočina pro děti do 15 let POZNEJ VYSOČINU. Letos je ho zúčastnilo 138 soutěžících ze sedmdesátky škol a gymnázií. Z každé školy byli do finálového kola vysláni chlapec a dívka. Čtyřicítka těch nejúspěšnějších řešitelů dostala pozvání na celodenní výlet do Prahy s lákavou plavbou po Vltavě, komentovanou prohlídkou historických zákoutí a návštěvou Pražského hrad. Tři absolutní vítězové pak získali zcela nové mobilní telefony.

V roce 2022 bylo krajskému úřadu doručeno méně stížností, počet peticí se oproti roku 2021 zvýšil

24. March 2023 - 13:23
Na Krajský úřad Kraje Vysočina bylo v loňském roce doručeno 111 stížností, což je o 38 stížností méně než v roce 2021 a počet peticí se ve srovnání s předloňským rokem zvýšil o 5, v roce 2021 totiž nebyla doručena petice žádná. Všech 5 peticí bylo doručeno hejtmanovi Kraje Vysočina.

Vítězslav Schrek navštívil francouzský partnerský region

23. March 2023 - 13:29
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala tento týden krátce navštívili francouzský partnerský region Grand Est. S prezidentem regionu Franckem Leroyem a jeho týmem diskutovali o efektech spolupráce v oblasti školství a kultury. „Během přátelské diskuze jsme si společně shrnuli dosavadní aktivity obou našich regionů za 17 let trvajícího partnerství a potvrdili si zájem a vůli ve spolupráci pokračovat a dále ji rozvíjet. Navazujeme na řadu úspěšných projektů ve vzdělávání, kultuře i cestovním ruchu, které se v mnoha případech posunuly až na úroveň osobního přátelství zúčastněných. Soutěž Trophée Mille je toho jednoznačným důkazem,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Na apríla otevírá svou bránu pro návštěvníky oblíbený hrad Roštejn

23. March 2023 - 12:54
Hrad se svým návštěvníkům otevře letos poprvé v sobotu 1. dubna. Po celý měsíc bude prozatím jenom víkendový provoz s tím, že o velikonočních svátcích bude otevřeno i na Velký pátek a Velikonoční pondělí. „Od května již bude otevřeno denně vyjma pondělí. Ale letos to bude ještě specifické tím, že dva květnové státní svátky připadají právě na pondělí. A proto bude i v tyto sváteční pondělky otevřeno a zavřeno bude netradičně vždy až následující den, tedy v úterý,“ upozorňuje Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Hrad Kámen vstupuje do jubilejní 50. turistické sezóny. Tu však ukončí už ke konci srpna z důvodu plánovaných oprav

23. March 2023 - 12:36
„Původně měl Hrad Kámen zůstat od konce minulého roku již uzavřený. Oproti předpokladům se posunul termín zahájení realizace obnovy hradu, a proto je možné ho ještě ponechat otevřený po většinu letošní sezóny. Ta bude na hradě opravdu pestrá díky bohatému programu. Ten odstartují o prvním aprílovém víkendu prohlídky expozic za snížené vstupné,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Ve škole v pohodě

22. March 2023 - 16:12
Pod tímto heslem se v půlce března konala v sídle Kraje Vysočina konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách. Zhruba osm desítek účastníků přivítala na začátku konference 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Hana Hajnová: „Škola a rodina jsou prostředí, ve kterých děti tráví nejvíce času a mají rozhodující vlivy na vytváření vzorců chování pro život. Úkolem školy v dnešní době není jen zajistit vzdělávání, ale také poskytnout vhodné prostředí pro získání větší odolnosti dětí. Škola má být místem, kam se žáci těší a cítí se v ní dobře.“

Pages