Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vytvoření speciálního audio-průvodce regionem obce Křižánky

Dlouhodobým a strategickým cílem naší obce je zlepšení využití turistického potenciálu, který region má. Snažíme se ve větší míře „zachytit“ projíždějící či procházející turisty v lokalitě obce. Chceme tím podpořit místní drobné podnikatele (prodejna potravin, hostinec, penziony…) a tím i zvýšit možnost vzniku pracovních míst ve službách navázaných na cestovní ruch. Jedním z prostředků, jak toho dosáhnout, je nepochybně i budování doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Právě za tímto účelem jsme vytvořili originálního audioprůvodce obcí a okolím. Apliaci si můžete stáhnout zde:https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.gisit.Krizanky

Kromě aplikace pro chytrá zařízení byly na dvou místech instalovány dvě tzv.  mluvící tabule (na návsi a na budově bývalého MNV České Milovy). Součástí projektu jsou i 4 hlásiče aktuálních informací, které mlžete najít na dvou autobusových zastávkách, před prodejnou a opět na budově MNV České Milovy. Na nového audioprůvodce upozorňují příchozí a přijíždějící na vjezdech do obce informační tabule.

Křižanecký audioprůvodce je evidovaný jako příklad odbré praxe v databázi www.dobrapraxe.cz (http://www.dobrapraxe.cz/cz/datum/krizanky-audio-pruvodce-regionem-obce-krizanky)

 

Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře z Ministerstva životního prostředí ČR.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědná obec Křižánky a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Datum zahájení: 
01.03.2013
Datum ukončení: 
30.05.2013
Stav projektu: