Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

Poznejte zelené srdce Česka

Projekt sociálního bydlení

Poplatek za odpady 2015

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme občany obce a vlastníky nemovitostí na území obce Křižánky, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů je 30. dubna

Úhradu můžete provést v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.

Výše poplatku pro rok 2015 je 350,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 650,- Kč za nemovitost, která není trvale obydlena.

Platební údaje pro bankovní převod:

Číslo účtu: 2816330319/0800
Variabilní symbol: 1340xxyyy
      xx = 01 pro místní část Moravské Křižánky
        02 pro místní část České Křižánky
        03 pro místní část České Milovy
     yyy = číslo popisné nemovitosti

Příklad: nemovitost v místní části České Milovy, čp. 31 =
     = VS: 134003031

 

Poznámka: Do poznámky či popisu pro příjemce vždy uveďte jméno a číslo popisné.

Známky na popelnici jsou k dispozici od března na obecním úřadě.

Pro více informací můžete volat na 561 202 247.

OÚ Křižánky
Leden 2015