Projekty obce

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Upozornění na poplatky v r. 2016

Upozorňujeme občany obce a vlastníky nemovitostí na území obce Křižánky, že
splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
využívání a odstraňování komunálních odpadů je 30. dubna.

Úhradu můžete provést v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.

Výše poplatku pro rok 2016 je

350,- Kč za osobu s trvalým pobytem a
650,- Kč za nemovitost, která není trvale obydlena.

Platební údaje pro bankovní převod:

Číslo účtu:     2816330319/0800
Variabilní symbol:  1340xxyyy     kde:

       xx = 01 pro místní část Moravské Křižánky, nebo
       xx = 02 pro místní část České Křižánky, nebo
       xx = 03 pro místní část České Milovy, a 

       yyy = číslo popisné nemovitosti. 

Příklad: nemovitost v místní části České Milovy, čp. 31
        = VS: 134003031

Poznámka: Do poznámky či popisu pro příjemce vždy uveďte
           jméno a číslo popisné.

Známky na popelnici jsou již k dispozici na obecním úřadě.

Výše poplatku za psa je 100,- Kč, splatnost tohoto poplatku je 28.února.

Pro více informací můžete volat na 561 202 247.

OÚ Křižánky
únor 2016