Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Informace pro nájemce hrobů

Informace pro nájemce hrobů na veřejném pohřebišti obce Křižánky

  1. Upozorňujeme všechny nájemce hrobů na povinnost mít uzavřenou smlouvu o pronájmu hrobového místa a hradit příslušné poplatky. Pokud dosud nemáte platnou písemnou nájemní smlouvu na váš hrob, neprodleně kontaktujte Obecní úřad Křižánky, kde s vámi bude smlouva uzavřena. 
  2. Nezapomeňte také nahlásit případné změny v údajích uvedených na smlouvě (jméno nájemce, adresa, kontakt, atp.). Smlouvu lze uzavřít či prodloužit osobně na OÚ Křižánky nebo se domluvit telefonicky (561 22 247) či mailem (petra.habrova@obeckrizanky.cz). Na vyžádání můžeme zaslat nájemní smlouvu poštou.
  3. Při každém jednání je nutné uvádět číslo hrobu. Pokud jej nevíte, je třeba se dostavit osobně na OÚ Křižánky a vyhledat číslo hrobu na plánu pohřebiště.
  4. Zkontrolujte si též termín, do kterého máte uhrazen poplatek za nájem a služby
  5. Dále upozorňujeme na povinnost požádat Obecní úřad Křižánky o povolení při každém otevření hrobu za účelem pohřbení nebo uložení urny (viz. Zákon o pohřebnictví a Řád veřejného pohřebiště ze dne 20.10.2021). 
  6. Všechny poplatky se hradí osobně na Obecním úřadě Křižánky nebo na účet obce (převodem nebo složenkou) vedený u České spořitelny a.s., č.ú. 2816330319/0800.
  7. Nájemné a poplatky za služby se hradí vždy na 15 let. U hrobů, za které není nájemné uhrazeno déle než 15 roků a nájemce nejeví snahu dlužnou částku uhradit, může být nájemní smlouva vypovězena a hrobové místo nabídnuto jinému zájemci.
  8. Při každém pohřbení ostatků či uložení urny mají nájemci hrobového místa povinnost nahlásit jméno, příjmení a další údaje o zemřelém (nebo na OÚ zaslat kopii úmrtního listu), aby mohl Obecní úřad jako správce pohřebiště doplnit tyto údaje do evidence.

 Luboš Vítek           
 místostarosta obce     

Křižánky, dne 29.10.2021

Viz též dokument Informace pro nájemce hrobů.