Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v obci Křižánky

Obec Křižánky je jednou ze 16 obcí v celé České republice, která je zapojena do projektu Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení. Tento projekt je financován z peněz EU, MPSV a částečně také z rozpočtu obce.

Cílem projektu je vytvořit strategický dokument Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky, který by měl být inspirací pro další podobně velké obce v celé ČR. Současně se bude v obecních sociálních bytech tako koncepce ověřovat, aktualizovat a upřesňovat.

Další důležitou součástí projektu je zajištění sociální práce v obci, a to prostřednictvím jednoho sociálního pracovníka.

Odkaz na stránky projektu ESF2014 - Informace o projektu sociálního bydlení.

Závěrečná výzkumná zpráva  Podkladová analýza k lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky

Dokument Analýza rozvoje a obnovy bytového fondu se zaměřením na výstavbu domu pro seniory v obci Křižánky.

Dokument Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky.

Brožura Sociální a dostupné bydlení v obci Křižánky.

Užitečné odkazy pro Vás, když potřebujete:


 

Datum zahájení: 
01.04.2017
Stav projektu: