Co nás čeká

Zajímavosti

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Upozornění na poplatky v r. 2023

Upozorňujeme občany obce a vlastníky nemovitostí na území obce Křižánky, že splatnost poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání a odstraňování komunálních odpadů je 30. dubna.

Úhradu můžete provést v hotovosti na obecním úřadě nebo bankovním převodem.

Výše poplatku pro rok 2023 je

700,- Kč za osobu s trvalým pobytem a
700,- Kč za nemovitost, která není trvale obydlena.

Platební údaje pro bankovní převod:

Číslo účtu:          2816330319/0800
Variabilní symbol:   1340xxyyy       kde:
              
            xx = 01 pro místní část Moravské Křižánky, nebo 
            xx = 02 pro místní část České Křižánky, nebo 
            xx = 03 pro místní část České Milovy, a 

           yyy = číslo popisné nemovitosti. 

Příklad: nemovitost v místní části České Milovy, čp. 31 
          = VS: 134003031

Poznámka: Do poznámky či popisu pro příjemce vždy uveďte 
          jméno a číslo popisné.

Známky na popelnici budou k dispozici na obecním úřadě.

Výše poplatku za psa je 100,- Kč, splatnost tohoto poplatku je 28. února.

Pro více informací můžete volat na 561 202 247.