Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 1 min zpět

Poznej Vysočinu: Za správné odpovědi zve Kraj Vysočina děti na výlet

24. Březen 2023 - 13:34
Proběhl další ročník vědomostní regionální soutěže Kraje Vysočina pro děti do 15 let POZNEJ VYSOČINU. Letos je ho zúčastnilo 138 soutěžících ze sedmdesátky škol a gymnázií. Z každé školy byli do finálového kola vysláni chlapec a dívka. Čtyřicítka těch nejúspěšnějších řešitelů dostala pozvání na celodenní výlet do Prahy s lákavou plavbou po Vltavě, komentovanou prohlídkou historických zákoutí a návštěvou Pražského hrad. Tři absolutní vítězové pak získali zcela nové mobilní telefony.

V roce 2022 bylo krajskému úřadu doručeno méně stížností, počet peticí se oproti roku 2021 zvýšil

24. Březen 2023 - 13:23
Na Krajský úřad Kraje Vysočina bylo v loňském roce doručeno 111 stížností, což je o 38 stížností méně než v roce 2021 a počet peticí se ve srovnání s předloňským rokem zvýšil o 5, v roce 2021 totiž nebyla doručena petice žádná. Všech 5 peticí bylo doručeno hejtmanovi Kraje Vysočina.

Vítězslav Schrek navštívil francouzský partnerský region

23. Březen 2023 - 13:29
Hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek a radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala tento týden krátce navštívili francouzský partnerský region Grand Est. S prezidentem regionu Franckem Leroyem a jeho týmem diskutovali o efektech spolupráce v oblasti školství a kultury. „Během přátelské diskuze jsme si společně shrnuli dosavadní aktivity obou našich regionů za 17 let trvajícího partnerství a potvrdili si zájem a vůli ve spolupráci pokračovat a dále ji rozvíjet. Navazujeme na řadu úspěšných projektů ve vzdělávání, kultuře i cestovním ruchu, které se v mnoha případech posunuly až na úroveň osobního přátelství zúčastněných. Soutěž Trophée Mille je toho jednoznačným důkazem,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Na apríla otevírá svou bránu pro návštěvníky oblíbený hrad Roštejn

23. Březen 2023 - 12:54
Hrad se svým návštěvníkům otevře letos poprvé v sobotu 1. dubna. Po celý měsíc bude prozatím jenom víkendový provoz s tím, že o velikonočních svátcích bude otevřeno i na Velký pátek a Velikonoční pondělí. „Od května již bude otevřeno denně vyjma pondělí. Ale letos to bude ještě specifické tím, že dva květnové státní svátky připadají právě na pondělí. A proto bude i v tyto sváteční pondělky otevřeno a zavřeno bude netradičně vždy až následující den, tedy v úterý,“ upozorňuje Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Hrad Kámen vstupuje do jubilejní 50. turistické sezóny. Tu však ukončí už ke konci srpna z důvodu plánovaných oprav

23. Březen 2023 - 12:36
„Původně měl Hrad Kámen zůstat od konce minulého roku již uzavřený. Oproti předpokladům se posunul termín zahájení realizace obnovy hradu, a proto je možné ho ještě ponechat otevřený po většinu letošní sezóny. Ta bude na hradě opravdu pestrá díky bohatému programu. Ten odstartují o prvním aprílovém víkendu prohlídky expozic za snížené vstupné,“ sdělil Roman Fabeš, náměstek pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.

Ve škole v pohodě

22. Březen 2023 - 16:12
Pod tímto heslem se v půlce března konala v sídle Kraje Vysočina konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách. Zhruba osm desítek účastníků přivítala na začátku konference 1. náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Hana Hajnová: „Škola a rodina jsou prostředí, ve kterých děti tráví nejvíce času a mají rozhodující vlivy na vytváření vzorců chování pro život. Úkolem školy v dnešní době není jen zajistit vzdělávání, ale také poskytnout vhodné prostředí pro získání větší odolnosti dětí. Škola má být místem, kam se žáci těší a cítí se v ní dobře.“

Komentář k umísťování obnovitelných zdrojů na území Kraje Vysočina

22. Březen 2023 - 14:53
S platností nové legislativy, především pak stavebního zákona, zákona o podporovaných zdrojích energie a energetického zákona dochází k zásadním změnám v posuzování umísťování obnovitelných zdrojů energie v návaznosti na územně plánovací dokumentaci.

Trophée Mille International 2023 s výraznou vysočinskou stopou

22. Březen 2023 - 13:52
Tereza Urbánková a David Lukačko z OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava obstáli v mezinárodním finále prestižní kuchařské soutěže Trophée Mille ve francouzské Remeši na výbornou. Vítězové českého kola, které se uskutečnilo vloni na podzim v Jihlavě, si na základě hodnocení poroty odvážejí v konkurenci týmů z 11 zemí skvělé páté místo. Kromě hlavní soutěže v přípravě slaného a sladkého pokrmu s využitím povinných surovin, vyslala krajská střední škola žáky i do soutěže servis a someliérství. Someliér Erik Mareš a Kristýna Kratzmannová za servis obdrželi cenu regionálních dodavatelů.

Fond malých projektů česko-rakouské spolupráce 2014–2020 bilancuje

16. Březen 2023 - 12:04
Fond malých projektů (FMP) v rámci programu Evropské unie Interreg, který byl zaměřen na spolupráci komunit z Česka a Rakouska v různých oblastech, již může bilancovat. Byly podpořeny aktivity typu people-to-people spojené se setkáváním, kulturními slavnostmi, tradicemi, vzděláváním, exkurzemi, sportovními turnaji, ale také zaměřené na dopravu, ekologii nebo univerzitní spolupráci.

Pečujme o svůj sluch! Do budoucna pomůže s měřením sluchu nová mobilní aplikace

16. Březen 2023 - 11:49
Třetí den měsíce března se každoročně koná mezinárodní den sluchu a ani v letošním roce tomu nebylo jinak. Odborná i laická veřejnost si tak v tyto dny připomíná, že mít dobrý sluch není samozřejmost a je nutné se o svůj sluch dobře pečovat. Kraj Vysočina je v této oblasti velmi aktivní a umožnil seniorům s poruchami sluchu zkvalitnění péče o ně.

Učiteling už brzy na Vysočině. Kraj nabídne jako první region unikátní sdílení praxe inspirativních pedagogů

16. Březen 2023 - 11:44
Ve druhé polovině dubna se v Univerzitním centru Telč uskuteční ojedinělá akce pro učitele základních a středních škol s názvem Učiteling Vysočina. Jedná se o den workshopů zaměřený na profesní a osobnostní rozvoj učitelů. „Pedagogové si vyzkouší návrat do školních lavic a budou moc vnímat výuku z opačné pozice. Zažijí tak optikou žáků a studentů inspirativní hodiny vedené kolegy oceněnými v soutěži Global Teacher Prize Czech Republic,“ popisuje aktivitu krajský radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala a dodává, že Kraj Vysočina je prvním krajem, kde se workshop pro učitele koná.

Krajská soutěž Recyklujte s hasiči zná své vítěze za ročník 2022

15. Březen 2023 - 16:00
Do aktivity zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů se v loňském roce zapojilo 120 sborů dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina. K recyklaci bylo do systému Elektrowin předáno 307 tun elektrospotřebičů. Kraj mezi 5 sborů dobrovolných hasičů (SDH) s nejvyšším množstvím sesbíraného elektra rozdělí 80 tisíc korun. Společnost ELEKTROWIN a.s., provozovatel kolektivního systému zpětného odběru elektrospotřebičů dodal bezplatně všem přihlášeným SDH informační materiály, shromažďovací nádoby na spotřebiče a zajistil zpětný odběr (odvoz).

V sídle Kraje Vysočina se uskutečnila odpadářská konference příkladů dobré praxe

15. Březen 2023 - 15:55
Kongresový sál Krajského úřadu Kraje Vysočina dnes zaplnilo na 80 zástupců samospráv, úředníků odpadového hospodářství obcí a regionálních odpadářských společností. Zúčastnili se třetího ročníku konference zaměřené na příklady dobré praxe z oblastí předcházení vzniku odpadů a materiálové využití vytříděných odpadů.

V Jihlavě proběhla Závěrečná konference projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina

14. Březen 2023 - 11:15
V minulém týdnu proběhla v kongresovém sále sídla Kraje Vysočina závěrečná konference projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Jejím cílem bylo zhodnocení celého období tohoto projektu, seznámení se směřováním ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí s oblastí sociálně zdravotního pomezí i sdílení dobré praxe jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Na 120 účastníků v sále a 140 on-line čekal nabitý program, ve kterém se střídala pestrá řada prezentujících.

Kraj Vysočina daruje milion korun na pomoc Turecku a Sýrii po ničivém zemětřesení

14. Březen 2023 - 10:59
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém březnovém zasedání humanitární dar ve výši jeden milion korun na pomoc oblastem zasaženým ničivým zemětřesením v Turecku a Sýrii. „Po podpisu darovací smlouvy pošle peníze na účet Charity Česká republika, která je jednou ze čtyř nejvýznamnějších humanitárních organizací, která přímo na místě katastrofy aktivně působí. Chceme tímto krokem vyjádřit solidaritu s postiženými oblastmi a prostřednictvím finančního daru se podílet na pomoci obyvatelům zasaženého území,“ přiblížil hejtmana Kraje vysočina Vítězslav Schrek.

Zastupitelstvo schválilo rozdělení disponibilního zůstatku kraje za rok 2022

14. Březen 2023 - 10:59
Ekonomové krajského úřadu dokončili práce na vypořádání hospodaření Kraje Vysočina za rok 2022. Mezi poslední operace patří tzv. rozdělení disponibilního zůstatku, který je aktuálně ve výši 1,134 miliardy korun. Díky těmto penězům bude moci být v příštím roce opraveno více silnic a mostů nebo např. zintenzivněna práce na přípravě energetických projektů zvyšujících energetickou soběstačnost krajských organizací.

V sídle kraje se konal seminář k lesnímu hospodářství

13. Březen 2023 - 16:04
Na začátku března se v kongresovém sálu v sídle Kraje Vysočina uskutečnil seminář zaměřený na problematiku přetrvávající kůrovcové kalamity a možnosti poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích, který byl určen pro vlastníky lesů, odborné lesní hospodáře, státní správu lesů i širokou veřejnost. Na semináři vystoupili zástupci Kraje Vysočina, Lesní ochranné služby a Ministerstva zemědělství.

Přihlas se a zažij báječný prázdninový týden na Mladé univerzitě Waldviertel–Vysočina

13. Březen 2023 - 15:27
Letos už po čtrnácté se začátkem srpnu uskuteční Mladá univerzita Waldviertel–Vysočina. Týdenní pobyt se zajímavým programem pro české a rakouské děti ve věku 11–15 let, během kterého zažijí univerzitní atmosféru i spoustu zábavy. Na programu budou dopoledne teoretické přednášky a odpoledne zábavné workshopy. Přeshraniční Mladá univerzita se koná v období od 6. do 11. srpna 2023 v dolnorakouském Raabs an der Thaya a na Vysočině. Hlavním tématem pro letošní rok je „Buď tvůrcem své budoucnosti! – Gestalte Deine Zukunft!“

Nezájem o testování: Praxi elektronických rezervací nahradí telefonické objednávání

13. Březen 2023 - 14:14
Z důvodu nezájmu veřejnosti o provádění vyšetření onemocnění COVID metodou PCR i antigenními testy ukončí všechny nemocnice zřizované Krajem Vysočina v polovině dubna veškeré testování prováděné ve speciálních stanech a jinde mimo hlavní objekty. V případě zájmu nebo potřeby těchto testů se mohou lidé obracet na své praktické lékaře. Testy, které jsou nutné provést před plánovanými výkony nebo cestami do zahraničí budou i nadále prováděny také v nemocnicích, a to po předchozí telefonické domluvě. Ve většině nemocnic poskytne informace o odběrových termínech centrální recepce.

Stránky