Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 1 hodina 17 sek zpět

Setkání mladých lidí ze tří zemí v rámci eljub Dialog Jihlava na Vysočině

22. Září 2021 - 15:21
Evropského setkání mládeže eljub Dialog Jihlava 2021, které se konalo v závěru minulého týdne v Jihlavě a Žďáře nad Sázavou, se zúčastnili studenti z Rakouska, Maďarska a České republiky, aby diskutovali na téma Podpora mladých lidí z venkovských oblastí. Pozvání přijalo šest studentů z Dolního Rakouska, dva z Maďarska a deset z Česka, dále také doprovod studentů a další hosté. Partnerem tohoto projektu je DDM Jihlava a jeho zájmové uskupení eljub Club pod vedením projektové manažerky Kláry Lysové.

Malé vesnické obchody mohou od 22. října žádat kraj o dotaci na provoz

22. Září 2021 - 11:42
Provozovatelé malých vesnických prodejen potravin a drogistického zboží mohou požádat o dotaci na provoz ve výši až 50 tisíc korun. Dotace v celkové výši 3 milióny korun bude rozdělovat Kraj Vysočina, který peníze získal z Programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR „OBCHŮDEK 2021+“. Požádat je možné od 22. do 29. října letošního roku.

Vysočina od ledna zavede službu koronera

22. Září 2021 - 10:45
Kraj Vysočina plánuje od ledna příštího roku zavést službu tzv. koronera. Historicky službu ohledávání zemřelých zajišťovali lékaři vykonávající pro pět krajských nemocnic lékařskou službu první pomoci nebo praktičtí lékaři. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimíra Novotného bude službu v budoucnu vykonávat především externí společnost. „Ohledat mrtvého a konstatovat smrt může pouze lékař. S kým budeme v následujících letech spolupracovat, bude jasné snad do několika týdnů. Současný využívaný model pro poskytování této služby už logisticky nevyhovuje, často se stávalo, že se na službu čekalo i několik hodin, a nestandardně byly k ohledání povolávány týmy záchranné služby, které mají primárně jiné povinnosti,“ upozorňuje Vladimír Novotný na současnou praxi.

Pokračujeme v cyklu seminářů pro Zdravá města

22. Září 2021 - 9:15
V úterý 14. září 2021 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnila 3. část cyklu seminářů pro Zdravá města na téma Prevence závislostí dětí a mládeže, který ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Jihlava zorganizovala Národní síť Zdravých měst Česká republika, jíž je kraj členem od roku 2004. „Jsem velice ráda, že se tento seminář uskutečnil na tak velmi aktuální a zásadní téma, jakou závislosti v dnešní době jsou. Je potřeba jim věnovat vyšší pozornost zvláště nyní, neboť pandemie zvýšila jejich výskyt až čtyřnásobně s porovnáním z předešlých let,“ uvedla 1. náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

Vysočina rozšíří spolupráci s Taipeiskou hospodářskou a kulturní kanceláří

20. Září 2021 - 15:03
V závěru minulého týdne přijal hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek delegaci zastupitelského úřadu Tchaj-wanu v České republice v čele s vedoucím kanceláře panem Liang – Ruey Ke. Spolupráce kraje a Taipeiské hospodářské a kulturní kanceláře (TECO) trvá už od roku 2010 a jejím výsledkem jsou například úspěšně fungující projekty eAmbulance, Pruvodce4U nebo Inteligentní systém správy a monitorování energií v Nemocnici Pelhřimov.

Internet ve státní správě a samosprávě: Vysočina představila Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví

20. Září 2021 - 14:54
Pod hlavičkou Kraje Vysočina a Ministerstva zdravotnictví je už více než čtyři roky postupně implementována a nasazována nová elektronická služba pro zdravotnictví, tzv. Národní kontaktní místo pro elektronické zdravotnictví. Tento informační systém veřejné správy slouží jako bezpečná brána pro tuzemskou i přeshraniční výměnu zdravotnických dat. „Služba prozatím řeší možnost poskytnutí základních, takzvaných emergentních údajů pacienta ošetřujícímu lékaři v jiném státě Evropské unie pod názvem Pacientský souhrn a pro příští rok se připravuje možnost vyzvednutí českého elektronického receptu v jiném státě. Při cestách v rámci EU jde o vítanou službu, kterou do budoucna ještě doplníme o možnost sdílení laboratorních výsledků, snímků nebo propouštěcích zpráv,“ říká Klára Jiráková, koordinátorka projektu.

Registrace pro podání třetí dávky se spustí v pondělí. Týká se osob s osmiměsíčním dokončeným očkováním

17. Září 2021 - 15:56
Ministerstvo zdravotnictví ČR na svých www stránkách informuje o možnosti registrace k třetí dávce očkování proti COVID-19, a to od 20. září 2021. Tuto možnost mohou využít osoby nejdříve 8 měsíců od dokončení očkování. Aplikovat se budou látky od společností Pfizer a Moderna. Přeočkování mohou podstoupit i ti, kteří byli v minulosti očkovaní látkami firem AstraZeneca a Johnson&Johnson. Registrace bude probíhat prostřednictvím centrálního rezervačního systému na webové adrese crs.uzis.cz.

Výsledky ankety o nejlepší sýrovou etiketu roku 2020

17. Září 2021 - 14:37
Anketa o nejlepší sýrovou etiketu probíhá pravidelně už od roku 1972. Do ankety se každoročně přihlašují nové etikety, které od září předchozího do srpna aktuálního roku firmy uvedly na trh. Každý hlasující má až 6 hlasů a hlasovat lze i online. Do letošní ankety bylo zařazeno celkem 102 etiket z 15 firem.

Kraj Vysočina hledá vhodné nemovitosti pro pokračování transformace sociálních služeb. Ve hře je Přibyslav

17. Září 2021 - 13:51
„Na Vysočině stále intenzivně pokračujeme v transformaci pobytových ústavních zařízení pro zdravotně postižené klienty a připravujeme již třetí etapu, která se bude týkat zejména příspěvkových organizací Domov ve Zboží a Domov Černovice-Lidmaň,“ přiblížil probíhající proces transformace krajský radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek. Příprava v této fázi spočívá v hledání vhodných nemovitostí, ověřování územně technických podmínek a v komunikaci se zástupci místních samospráv ve vytipovaných lokalitách. Výsledné investiční projekty budou předloženy k financování z evropských fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027.

DigiVill: Jak prorazit se sociálními sítěmi veřejných institucí

17. Září 2021 - 12:12
Sociální sítě mají v případě komunikace mezi samosprávami, spolky, neziskovými organizacemi a veřejností klíčové postavení. Zásadními kritérii pro úspěšnou komunikaci prostřednictvím Facebooku a Instagramu je nabídnout informaci rychle, srozumitelně, pravdivě, přitom zaujmout a udržet si přiměřenou dlouhodobější pozornost např. prostřednictvím dobře pořízených fotografií, „chytlavého“ textu, dobře zvolené komunikační linky. Vždy však při respektování názorů druhých a respektování vlastní identity. Více než třicítka jihočechů, moraváků, lidí z Vysočiny, realizátorů MA21 a Dolního Rakouska si tento týden v rámci projektu DigiVill vyzkoušela efektivní práci se sociálními médii.

Nejlepší webové stránky na Vysočině mají Jihlava a Dolní Město

16. Září 2021 - 18:39
Dnes byly zveřejněny výsledky krajského kola tradiční soutěže Zlatý erb. Nejlepší webové stránky provozuje na Vysočině statutární město Jihlava a obec Dolní Město. Mezi elektronickými službami a projekty Smart city porotu nejvíce oslovila praktická mapa pozemků pro investory připravená a provozovaná městem Jihlava. „Stejně jako ostatní vyhlašovatelé máme zájem prostřednictvím soutěže Zlatý erb podpořit města, obce i veřejné organizace při využívání informačních technologií při komunikaci s občany,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek při slavnostním předání ocenění. To proběhlo dnes v sídle Kraje Vysočina. Do soutěže bylo letos přihlášeno 21 webových stránek.

Seminář „Data jako základ digitalizace“ na VŠPJ rozvedl téma digitalizace výroby

16. Září 2021 - 7:10
V září se na Vysoké škole polytechnické Jihlava (VŠPJ) konal seminář Data jako základ digitalizace, který je součástí série seminářů Digitalizace MSP 2021 organizované agenturou CzechInvest a Národním centrem Průmyslu 4.0.

Kraj Vysočina: na cestě k digitální budoucnosti (nejen) ve stavebnictví

15. Září 2021 - 17:39
Digitalizace mění svět kolem nás a Kraj Vysočina nechce zůstat stranou. Velmi aktivně se zapojuje do řady digitálních projektů, a to včetně spolupráce s Českou agenturou pro standardizaci na pilotních projektech ověřujících využití metody BIM (Building Information Management) v praxi veřejné správy. V celkem devíti projektech zkouší využití metody BIM v různých fázích životního cyklu stavby od procesní analýzy, přes projekční a stavební práce, až po správu a údržbu staveb. Dva pilotní projekty probíhají navíc ve spolupráci s partnery z Dolního Rakouska.

Miroslav Vrtěna, bednář z Kraje Vysočina, se zařadil mezi Nositele tradice lidových řemesel

14. Září 2021 - 17:32
U příležitosti Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2021, které se konalo 10. září v Uherském Hradišti, byl Miroslavu Vrtěnovi ze Štěpánova nad Svratkou slavnostně předán prestižní celostátní titul Nositel tradice lidových řemesel. Stalo se tak na základě úspěšného přijetí nominace, kterou připravilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč a kterou schválilo Ministerstvo kultury v první polovině letošního roku.

Přibyslavské slavnosti a 30. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi

14. Září 2021 - 14:22
Na konci minulého týdne se konaly Přibyslavské slavnosti, jejichž součástí byl už 30. ročník Mlékárenského dne v Přibyslavi, který je v rámci České republiky ojedinělou výstavou svého druhu. Zahájení slavností probíhá vždy společně s tiskovou konferencí na radnici města Přibyslav, kde byly také vyhlášeny výsledky soutěže o nejlepší sýrové etikety Klubem sběratelů kuriozit, přičemž letos se hodnotilo 102 kusů etiket z 15 firem. Dále byla otevřena výstava k 30. výročí Mlékárenského dne v Přibyslavi, vyhlášení vítězů výtvarné a literární soutěže dětí ze základní školy a výstava s názvem Mléko. Kromě odborné soutěže probíhá také divácká soutěž Přibyslavský krajáč o nejlepší expozici mléčných výrobků. Součástí tiskové konference je i prezentace mlékárenských společností a ukázky jejich novinek. V letošním roce se zúčastnilo rekordních 23 mlékáren a statků.

Radní Karel Janoušek navštívil Novou Říši

14. Září 2021 - 7:35
V závěru minulého týdne zavítal krajský radní pro oblast majetku Karel Janoušek do Nové Říše. Na novoříšské radnici diskutoval s vedením městysu mimo jiné o programech Fondu Vysočiny, seznámil se s rozpočtem, s úspěšným čerpáním dotací nebo připravovanými investičními akcemi, kdy tou největší je plánovaná oprava tělocvičny v místní základní škole. Společně se starostou Jaroslavem Pachrem také zavzpomínali na prvního hejtmana Kraje Vysočina Františka Dohnala, který je pochován na hřbitově v Nové Říši.

POZOR: Nová verze systému eAmbulance

10. Září 2021 - 15:00
Od 30. 8. 2021 byla spuštěna nová verze systému eAmbulance a po 9 letech byl ukončen provoz původního systému dodaného tchajwanským Institutem pro informační průmysl. Službu internetových registrací do ambulancí všech 5 nemocnic Kraje Vysočina za dobu svého fungování využívá více než 90 tis. uživatelů a v průběhu let byly vytvořeny stovky tisíc objednávek.

Proběhlo Slavnostní zahájení Dnů otevřených ateliérů 2021 na Vysočině

10. Září 2021 - 13:25
Dny otevřených ateliérů patří k již osvědčeným kulturním akcím, vyhledávaným a oblíbeným širokou veřejností. Letošní 11. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině se uskuteční první říjnový víkend, ve dnech 2. a 3. října. Jeho Slavnostní zahájení, určené především pro samotné umělce, výtvarníky a řemeslníky, kteří se ke Dnům otevřených ateliérů hlásí, probíhá vždy o něco dříve. V letošním roce připadlo na úterý 7. září a konalo se v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. I přes přetrvávající protiepidemická opatření se ho zúčastnilo na třicet ateliéristů.

Kraj Vysočina ve spolupráci s ČEPS podpoří vzdělávací pobyty pro žáky ZŠ. Nejlepší soutěžní příspěvky mohou získat až 20 tisíc korun

10. Září 2021 - 10:02
Podpořit vzdělávací pobyty pro žáky 2. až 5. tříd základních škol by měla nová soutěž, kterou vyhlásil Kraj Vysočina ve spolupráci s ČEPS. „Hlavním cílem je motivovat a odměnit konkrétní základní školy, které se snaží aktivně zapojit školáky do vzdělávání, zvýšit pohybové aktivity dětí a usnadnit jim návrat do školy po dlouhé době distanční výuky,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala. Společnost ČEPS jako finanční partner poskytne do soutěže 500 tisíc korun, stejnou částku přidá kraj ze svého rozpočtu. Soutěžní příspěvky lze posílat do 5. listopadu 2021.

Dětský domov v Kamenici nad Lipou nabídne nedostatkovou službu. Bude pomáhat rodičům, kteří tápou ve svých povinnostech

10. Září 2021 - 7:34
„Je jich jako šafránu a přitom by mohli pomoci částečně vyřešit problém s odebíráním dětí do ústavní péče z rodin, kde z různých důvodů nefungují rodiče. Jde o speciálně proškolené sociální pracovníky, kteří jsou schopni systematicky pracovat se všemi členy rodiny, nastavují pravidla přirozeného chodu domácnosti, dbají na dodržování povinností, které rodiče vůči svým dětem mají, školí ve finanční gramotnosti, dávají směr denním aktivitám všech členů rodiny, následně už jen korigují její rutinní fungování,“ vyjmenovává některé ze zásadních činností nové sociální služby radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních služeb Jan Tourek. Dětský domov Trojlístek v Kamenici nad Lipou začne sociální rehabilitaci pro ohrožené rodiny s dětmi poskytovat jako jediný v regionu.

Stránky