Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 34 min 43 sek zpět

Kraj Vysočina hledá zájemce o stáže v Bruselu v roce 2024

8. Listopad 2023 - 10:46
Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na pozici stážisty v kanceláři zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu. Stážisté mají možnost potkat pracovníky evropských institucí, podílejí se na přípravě akcí, které Kraj Vysočina spolupořádá, účastní se důležitých jednání nebo zpracovávají rešerše. Zároveň mají prostor věnovat se tématům, která je zajímají nebo je využijí při studiu. Stážisté mohou obvykle čerpat grant z programu Erasmus+ na aktivitu mobilita studentů na praktickou stáž.

Váhy a kontrola tachografů. Policie bude i díky finanční podpoře Kraje Vysočina nákladní dopravu prověřovat důkladněji

7. Listopad 2023 - 15:27
Nelegální manipulace s tachografy v nákladních vozech, ale i přeprava přetížených nákladů. Tyto a další přestupky bude policie díky novému vybavení odhalovat efektivněji. Kraj Vysočina na technologie pro kontrolu silniční dopravy vynaloží 600 tisíc korun. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina za tuto částku pořídí anténu pro dálkové vyčtení údajů z tachografu a přenosné váhy pro kontrolní vážení, nové technologie začne využívat koncem letošního roku.

Cena hejtmana za společenskou odpovědnost: Kraj Vysočina přijímá přihlášky do soutěže

7. Listopad 2023 - 11:26
Staňte se společensky odpovědnou organizací, u které Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do konce ledna 2024 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do sedmého ročníku regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Konference k náhradní rodinné péči upozornila na důležité téma identity dětí

6. Listopad 2023 - 15:36
Téma objevování vlastní identity a hledání kořenů spojovalo další ročník konference k náhradní rodinné péči. Uskutečnila se v rámci Týdne pěstounství v Kraji Vysočina první listopadový den. Do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě se sjela stovka účastníků a prezentujících odborníků, kteří se s tematikou náhradní rodinné péče, respektive pěstounstvím, setkávají každý den.

V kuchařské soutěži opět bodovaly školy z Vysočiny

6. Listopad 2023 - 15:18
Národní kolo soutěže středoškolských kuchařů Trophée Mille ČR ovládl dančí hřbet s kaštanovou omáčkou a babiččiny povidlové buchtičky z rukou Elišky Havlíkové a Tomáše Petery. Právě tyto pokrmy z regionálních vysočinských surovin nejvíce zaujaly porotu složenou z pěti profesionálních českých šéfkuchařů a cukrářů. Na čtvrtém ročníku soutěže v jihlavském Cityparku, který se uskutečnil v sobotu 4. listopadu v rámci Gurmet dne s Krajem Vysočina, poprvé obsadili zlatou příčku žáci žďárské církevní Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga pod vedením pedagoga Petra Chalupy. „Těší mě, že stejně jako v předchozích dvou letech uspěli žáci z vysočinských škol. Gastroobory v kraji zkrátka mají co nabídnout a věřím, že Eliška s Tomášem obstojí i na světovém finále v Remeši,“ vyzdvihl radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jan Břížďala.

Hrad Roštejn ukončil letošní turistickou sezónu. Lze ji hodnotit jako standardní

3. Listopad 2023 - 13:42
O posledním říjnovém víkendu skončila turistická sezóna na památkových objektech. A to i navzdory stávajícímu teplotně nadprůměrnému období. „Svoji bránu pro letošek uzavřel také hrad Roštejn, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Spolu s ním vlastní kraj ještě hrad Kámen, ale ten letošní sezónu ukončil již na konci srpna, a to kvůli stěhování před zahájením plánované rekonstrukce,“ připomněl náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš.

Kraj Vysočina inovuje vozový park. Z dotačních prostředků Národního plánu obnovy zakoupil nový elektromobil

3. Listopad 2023 - 13:19
Kraj Vysočina v letošním roce uspěl s žádostí o podporu z finančních prostředků Národního plánu obnovy na pořízení nového elektromobilu a dobíjecí stanice. V rámci výzvy Ekomobilita si mohou kraje, obce a některé další typy žadatelů až do poloviny prosince požádat dotaci na nákup nových elektromobilů nebo automobilů s vodíkovým pohonem a doplňkově také na pořízení chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel.

Žáci z Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč sbírali pracovní zkušenosti ve španělské Malaze

3. Listopad 2023 - 12:20
Prodloužení prázdnin ve španělské Malaze díky projektu Erasmus Plus čekalo na 13 předem vybraných studentů oborů Cestovní ruch, Obchodní akademie, Hotelnictví, Cukrář a Designér v reklamě. Stáž proběhla od 3. 9. do 23. 9. Žáci společně s paní učitelkou neletěli na tři týdny pouze za poznáním nové země, ale především za prací. Každému z nich bylo podle jejich studijního zaměření přiřazeno pracoviště v Malaze.

Ocenění Mosty budou předány v květnu na Vysočině

3. Listopad 2023 - 11:35
Národní rada zdravotně postižených ČR vyhlásila další, v pořadí už 21. ročník, cen MOSTY. „Cena je pravidelně udělována za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch osob se zdravotním postižením. Návrhy na udělení ceny je možné zasílat až do konce letošního roku. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 23. května 2024 v Jihlavě. Partnerem 21. ročníku udílení cen MOSTY je Kraj Vysočina,“ informoval hejtman Kraje Vysočina a předseda Komise pro sociální oblast Asociace krajů ČR Vítězslav Schrek.

Vzdělávejte se v bezpečném chování na internetu a vyhrajte hodnotné ceny

1. Listopad 2023 - 13:08
Kraj Vysočina opět po roce vyhlašuje dvě soutěže týkající se problematiky bezpečného chování v kyberprostoru. Do soutěžního kvízu i kreativní soutěže se mohou zapojit žáci základních a středních škol z Vysočiny.

Fond Vysočiny: Místní dědictví jako příležitost pro čerpání krajské podpory

1. Listopad 2023 - 9:46
Kraj Vysočina ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Chaloupky uspořádal tematické setkání s žadateli o dotace z Fondu Vysočiny. Tentokrát se inspirativního dne účastnila skupina mající ambice čerpat krajskou podporu z programu Infrastruktura cestovního ruchu. Z tohoto programu je mimo jiné možné realizovat výstavbu naučných stezek.

Vysočina podpoří dokument o Ivě Janžurové

1. Listopad 2023 - 8:51
Zhruba tři roky trvalo natáčení materiálů pro dokument o české herečce Ivě Janžurové. Film, jehož režie se ujala její dcera Theodora Remundová, divákům přiblíží nejdůležitější události života Ivy Janžurové, rodačce z Žirovnice na Pelhřimovsku. Dokončení dokumentu se očekává na přelomu roku. Kraj Vysočina na výrobu přispěje částkou 150 tisíc korun. „Budeme potěšeni, pokud realizační tým umožní jednu z plánovaných premiér nebo předpremiér dokončeného dokumentu promítnout u nás na Vysočině,“ informovala Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.

Kraj Vysočina je Podnikem podporujícím zdraví. Úřad patří mezi nejlépe hodnocené instituce v ČR

1. Listopad 2023 - 8:32
Krajský úřad Kraje Vysočina je opakovaně nositelem titulu Podnik podporující zdraví. Už po sedmé mu byl udělen třetí nejvyšší stupeň této ceny. Ocenění převzal tento týden Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina z rukou náměstka ministra zdravotnictví ČR Josefa Pavlovice, ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma a ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové.

Střední školy v Moravských Budějovicích budou mít nové dílny i komplex sportovních hřišť

31. Říjen 2023 - 14:28
Vedení Kraje Vysočina představilo stavební záměr, který řeší generální přestavbu a dostavby dílen na ulici Chelčického pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice a dále modernizaci venkovního sportovního areálu Gymnázia a Střední odborné školy Moravské Budějovice. „Obě investice chce Kraj Vysočina začít realizovat za vlastní peníze v roce 2025. V případě dílen je důvodem pro urychlení zahájení prací zajištění kvalitního zázemí pro poskytování odborné výuky pro větší část vyučovaných oborů. Hřiště u gymnázia už technicky dosloužilo a kraj jej nahradí komplexem tří sportovišť vč. diváckého zázemí, které v areále dosud chybělo,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast majetku Karel Janoušek.

Veřejná doprava Vysočiny: Kraj příští rok zlevní jízdné pravidelným cestujícím. Jednotné jízdné podraží

31. Říjen 2023 - 13:00
Kraj Vysočina v rámci svých autobusových i vlakových spojů zařazených do Veřejné dopravy Vysočiny zavádí od Nového roku novou výhodnou sedmidenní jízdenku. Pravidelní cestující, kteří využívají regionální veřejnou dopravu, tak zaplatí za svoje cesty méně, pokud si tuto předplatnou jízdenku zakoupí. V případě sedmi párů obousměrných jízd tak zaplatí pouze hodnotu necelých čtyř párů jízd.

K podzimu na Vysočině neodmyslitelně patří Bramborářské dny. Havlíčkův Brod letos hostil už 33. ročník

31. Říjen 2023 - 10:59
V závěru minulého týdne se v Havlíčkově Brodě uskutečnil už 33. ročník Bramborářských dnů, jehož součástí byl odborný seminář Brambory 2023 a výstava vzorků pěstovaných odrůd brambor. Bramborářské dny pořádá každoročně Český bramborářský svaz a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod.

Pro koordinátory ekologické výchovy a realizátory ekologického vzdělávání a osvěty uspořádal kraj konferenci

30. Říjen 2023 - 15:48
Dnes se do Jihlavy sjelo ze všech koutů kraje přes 70 učitelů, zástupců environmentálně zaměřených organizací a pracovníků úřadů s agendou ekologické výchovy, aby si vyměnili mezi sebou cenné zkušenosti, vyslechli nabídku nových vzdělávacích aktivit a výstupů z již realizovaných inovativních projektů. „Ekologická výchova a osvěta má ve vzdělávání veřejnosti nelehkou a nezastupitelnou úlohu. Srozumitelně a přesvědčivě interpretovat aktuální informace a souvislosti z mnoha oblastí životního prostředí různým cílovým skupinám znamená pro všechny realizátory ekologické výchovy a osvěty neustálé vzdělávání,“ zahájil konferenci gesční radní kraje pro životní prostředí a zemědělství Pavel Hájek.

Výstavy o dobrovolnictví a náhradní rodinné péči se přestěhovaly do krajských nemocnic

30. Říjen 2023 - 13:27
V havlíčkobrodské a třebíčské nemocnici mohou nejen pacienti až do Velikonoc zhlédnout zajímavé výstavy připravené odborem sociálních věcí Kraje Vysočina. Třebíč, v přízemí budovy M1, hostí expozici s tématem dobrovolnictví na Vysočině, ve foyer hlavní budovy nemocnice v Havlíčkově Brodě si zase můžete prohlédnout výstavu představující pěstouny z našeho kraje.

Deset neprofesionálních knihovnic získalo ocenění za svoji práci v obecních knihovnách

30. Říjen 2023 - 11:16
V minulém týdnu se v Krajské knihovně Vysočiny konala Knihovnická slavnost, kde se oceňovali nejlépe pracující neprofesionální knihovnice a knihovníci Kraje Vysočina.

Blíží se Veřejné fórum Kraje Vysočina 2023. Proběhne 23. listopadu

30. Říjen 2023 - 10:00
Fórum Zdravého kraje je veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji příslušného regionu, které se realizuje 1x za dva roky. „Na akci bych ráda pozvala nejen zástupce veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale také širokou veřejnost. Pro Kraj Vysočina je důležité, aby se na jeho rozvoji aktivně podílelo co nejvíce lidí, kteří v tomto regionu žijí a podnikají. Je v zájmu nás všech společnými silami posouvat náš region dopředu,“ informuje Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj.

Stránky