Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Tiskové zprávy Kraje Vysočina

Subscribe to zdroj Tiskové zprávy Kraje Vysočina
Aktualizace: 2 hodiny 39 min zpět

Havlíčkův dub u zámku v Proseči-Obořišti se uchází o titul Strom roku

27. Září 2023 - 10:09
Dub letní, který se stal letošním jediným vysočinským finalistou ankety Strom roku, roste jako dominanta louky nad kaskádou vodních ploch v památkově chráněném zámeckém parku v Proseči-Obořišti. V zámku sídlí krajská příspěvková organizace Domov důchodců Proseč-Obořiště a Havlíčkův dub tak patří k jednomu z nejpůsobivějších solitérních stromů ve vlastnictví Kraje Vysočina. Stáří stromu je nejméně 300 let, některé parmeny uvádí až 450 let, obvod kmene dubu je úctyhodných 650 cm.

Lesníci z Vysočiny navštívili Zakarpatí

26. Září 2023 - 10:05
Vzájemná výměna zkušeností v péči o lesní porosty zavedla odborníky z Vysočiny na Zakarpatí. Zástupci společnosti Lesy ČR, Sdružení vlastníků lesů i odborníci zastupující státní správu v lesním hospodářství, pod vedením radního Kraje Vysočina Pavla Hájka, na pozvání svých ukrajinských kolegů zavítali do Zakarpatské oblasti Ukrajiny, dlouholetého partnerského regionu Kraje Vysočina.

O víkendu se konalo slavnostní zahájení 13. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Pro veřejnost se ateliéry otevřou ve dnech 7. a 8. října

26. Září 2023 - 9:23
O uplynulém víkendu se v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě uskutečnilo slavnostní zahájení 13. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině. Setkání je každoročně určené všem příznivcům umění, ale hlavně je příležitostí ke vzájemnému setkání umělců a řemeslníků přihlášených do aktuálního ročníku Dnů otevřených ateliérů. Za Kraj Vysočina se slavnostního zahájení zúčastnili hejtman Vítězslav Schrek a náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Roman Fabeš, pod jehož záštitou 13. ročník Dnů otevřených ateliérů na Vysočině probíhá. Pozvání přijali také ředitelé a zástupci většiny krajských muzeí a galerií.

Muzeum Vysočiny Jihlava je nové. Pod krásnou fasádou návštěvníky lákají zajímavé expozice

25. Září 2023 - 11:03
Devět měsíců trvala rekonstrukce fasád obou budov a následně i obměna expozic Muzea Vysočiny Jihlava. Aktuálně krajské muzeum nabízí hned několik výstav, které jsou instalovány doslova od sklepa po půdu. Práce za 33 miliónů korun podpořila z 85% Evropská unie, zbytek z vlastního rozpočtu uhradil Kraj Vysočina.

Kraj Vysočina podpořil činnost základních uměleckých škol a středisek volného času téměř třemi miliony korun

22. Září 2023 - 13:00
Kraj Vysočina připravil v letošním rozpočtu na podporu činnosti obecních základních uměleckých škol i středisek volného času, respektive domů dětí a mládeže shodně částku jeden milion korun. „Polovina z částky byla vždy rozdělena rovnoměrně mezi všechna zařízení, druhá půlka se rozpočítala v případě ZUŠ podle počtu žáků, jinak podle účastníků zájmového vzdělávání, kteří navštěvují kroužky v DDM,“ přibližuje krajský radní pro oblast školství Jan Břížďala a dodává, že zařízení mohla peníze použít jak na zajištění výuky, tak i například na nákup hudebních nástrojů nebo pomůcek. Další peníze ve výší 860 000 korun poskytl kraj školám a střediskům na pořádání uměleckých nebo vědomostních soutěží na úrovni okresních a krajských kol.

Studijní obor praktická sestra se nově objeví i v nabídce střední školy v Pelhřimově

22. Září 2023 - 11:36
Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Pelhřimov (SPŠ a SOU Pelhřimov) ve spolupráci se zřizovatelem, Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov, příspěvkovou organizací plánuje otevřít ve školním roce 2024/2025 nový obor „Praktická sestra", který by žákům poskytoval kvalitní vzdělání a příležitosti k rozvoji dovedností v oblasti zdravotní péče. Tento inovativní maturitní obor by měl být zaveden jako odpověď na rostoucí poptávku po kvalifikovaných zdravotnických pracovnících na Pelhřimovsku.

NSA zveřejnila výzvy dotačních programů pro sportovní organizace a obce. Kraj je připraven projekty posoudit a dát jim kladné stanovisko

22. Září 2023 - 11:09
Národní sportovní agentura vyhlásila tři dotační programy pro sportovní organizace a obce (Regiony ÚSC, SK/TJ 2023 – investice nad a pod 10 mil. Kč a Standardizovaná sportovní infrastruktura 2023), přičemž k ukončení příjmu žádostí do všech výzev dojde 31. října v 12.00 hod. Kraj Vysočina je připraven na základě žádosti posoudit soulad projektu s Plánem rozvoje sportu v Kraji Vysočina a případně poskytnout čestné prohlášení s kladným stanoviskem podpory daného projektu žadatele tak, aby bylo splněno hodnotící kritérium „Podpora projektu“. Tímto kladným stanoviskem však nevzniká závazek kraje finančně se podílet na realizaci projektu.

Novostavbu krajského hospice v Havlíčkově Brodě mají nyní v rukou řemeslníci všech profesí

21. Září 2023 - 12:58
Krajský hospic v Havlíčkově Brodě roste přesně podle stanoveného časového harmonogramu. Půlkruhový objekt stojící mezi krajskou a psychiatrickou nemocnicí dokončí Kraj Vysočina na přelomu ledna a února. „Po dokončení hrubé stavby teď aktuálně dodavatel pracuje na vnitřních i venkovních omítkách budoucího hospice. Na stavbě je denně početný tým. V tuto chvíli jsou tam zastoupená snad všechna řemesla – dělá se voda, topení, elektřina, zednické dokončovací práce… Už v pondělí se začnou betonovat veškeré podlahy,“ informoval hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Ve Žďáře nad Sázavou a Jihlavě se uskutečnily semináře pro obce k odpadovému hospodářství

20. Září 2023 - 13:57
V minulém týdnu se na Městském úřadě ve Žďáře nad Sázavou a na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě uskutečnily půldenní semináře k problematice odpadového hospodářství pro zástupce malých obcí. Seminářů se zúčastnilo téměř 70 starostek a starostů nebo zástupců obcí, kteří musí danou problematiku řešit. Seminář uspořádala autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s Krajem Vysočina a kolektivními systémy pro zpětný odběr elektrospotřebičů ASEKOL, a. s., a ELEKTROWIN, a. s.

Nový školní rok začíná i na univerzitách třetího věku

20. Září 2023 - 13:52
Také v letošním školním roce podpoří Kraj Vysočina vzdělávání seniorů v rámci univerzit třetího věku. Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava byly v polovině září zahájeny přednášky v Třebíči, Velkém Meziříčí a Žďáře nad Sázavou. Výuka U3V v Jihlavě na Vysoké škole polytechnické začíná v týdnu od 2. října 2023. Účastníci U3V si mohou aktuálně vybírat z desítky vzdělávacích programů. „Poptávka seniorů po kurzech celoživotního vzdělávání je stabilně velká. Naše podpora má pomoci s dostupností kurzů a umožní další vzdělávání lidem, kteří o to mají stálý zájem. Univerzitu třetího věku chápeme i jako formu trávení volného času s vrstevníky,“ říká hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Příprava dietních jídel ve školním stravování není žádná věda

19. Září 2023 - 12:08
V minulém týdnu se v nově vybudovaném showroomu firmy TeS Chotěboř uskutečnil praktický seminář pro pracovníky školního stravování. Asi šedesátka účastníků se pod vedením odborných poradců i specializovaných kuchařů dozvěděla, jak ve školních stravovacích provozech připravit vybrané dietní pokrmy kvalitně a jednoduše prostřednictvím moderních varných technologií.

Kraj Vysočina vyhlašuje středoškolskou soutěž „Objevte skryté poklady Vysočiny: Průvodce neobvyklými místy kraje“

19. Září 2023 - 11:11
Stejně jako v minulých dvou letech, i v roce 2023 dává Kraj Vysočina možnost studujícím na středních školách zapojit se do atraktivní soutěže a představit svůj vlastní nápad prostřednictvím mapového příběhu – aplikace StoryMaps. Tématem letošního ročníku soutěže bylo zvoleno objevování netradičních a utajených míst v regionu a jejich představení coby turistických cílů zejména mladé generaci návštěvníků Kraje Vysočina.

Den vodíku přilákal do Jihlavy na 200 odborníků i studentů. Diskutovali o budoucnosti využití vodíku a zhlédli ukázky vodíkových technologií

19. Září 2023 - 10:55
Nové výukové centrum na Vysoké škole polytechnické Jihlava přivítalo 18. září 2023 odbornou veřejnost, firmy, zástupce obcí a středoškolské i vysokoškolské studenty u příležitosti historicky první krajské konference věnované tématu vodíku a možnostem využití vodíkových technologií v praxi, zejména v dopravě nebo energetice. První tematická regionální konference, můžeme také říkat tematický den, s názvem Den vodíku v Kraji Vysočina měl umožnit právě předání informací v oblasti vodíkových technologií a vzbudit pozornost veřejnosti, vyvolat přiměřený zájem o novinky, které pro udržitelnou mobilitu znamenají budoucnost.

Do třetice na Vysočinu. Začalo natáčení třetí řady oblíbené kriminálky

18. Září 2023 - 19:59
Potřetí se přestěhoval štáb tvůrců a herců na Vysočinu, aby zde natočil novou sérii oblíbeného detektivního seriálu Odznak Vysočina. Diváci se mohou těšit na kompletní pěticí vyšetřovatelů pod vedením kapitánky Dany Skálové (Monika Hilmerová). Vrátí se i další členové jejího týmu – Kateřina Vlčková (Simona Zmrzlá), Petr Bach (Martin Hofmann), Karel Šmíd (Michal Suchánek) a Václav Kocián (Patrik Děrgel). Ty stejně jako v předchozí sérii doplňuje Julie Maxová (Martina Jindrová), plukovník Valtr Kožíšek (Pavel Řezníček) a soudní lékař Milan Havránek (David Máj).

Vodíková Vysočina se rozrůstá. Připojují se regionální inovátoři i republikový lídr v petrochemii

18. Září 2023 - 19:49
Platforma Vodíková Vysočina, kterou založily Kraj Vysočina, Statutární město Jihlava, Vysoká škola polytechnická Jihlava a společnosti SmartPlan a JIPOCAR Power, se rozrůstá. Tento týden se podpisem rozšířeného memoranda o spolupráci k původním zakladatelům připojili další čtyři partneři: ORLEN Unipetrol RPA, TK EKO, Kolibrik.net a ICOM transport. „Společně stojíme u vzniku perspektivního hospodářského odvětví, které má značný potenciál dále růst a nabídnout v blízké budoucnosti na Vysočině stálou práci mnoha lidem,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Nejen podzim je dobou intenzivní myslivecké činnosti. Na řadu z nich lze čerpat dotace

18. Září 2023 - 16:03
Září a nastupující podzim jsou dobou, kdy začíná intenzivní péče o zvěř v lesích. Koncem září začínají myslivci intenzivně přikrmovat spárkatou zvěř, a to zejména srnčí, jadrnými krmivy, aby si zvěř mohla vytvořit dostatečné tukové zásoby před nastávající zimou. Přikrmování vyžadují také bažanti formou zásypu nebo zajíci. V převážně polních honitbách zajíce přikrmujeme všemi druhy krmiv, zejména v lokalitách kde je nedostatek přirozené potravy. V tomto období dozrávají jeřabiny, kaštany a žaludy a jejich sběrem můžeme mysliveckým spolkům pomoci zajistit dostatečné zásoby těchto kvalitních krmiv pro lesní zvěř. Zároveň myslivci provádí lov kachen, prasete divokého a v průběhu září a října by mělo být splněno minimálně 70 % plánu lovu holé srnčí zvěře.

Kraj vyjede do měst s Informovaným seniorem. Ve spolupráci s policií se představí ve Velkém Meziříčí, Třešti a Chotěboři

18. Září 2023 - 13:40
Internet a sociální sítě jsou čím dál více i pro seniory skvělým zdrojem informací a zábavy, ale mohou pro ně být také prostředím plným rizik a neočekávaných nástrah. Často zapomínají na to, že při používání těchto moderních technologií musí být velmi ostražití a především opatrní. „Být opatrný ale v žádném případě neznamená mít strach a bát se používat chytrý mobil nebo internet. Znamená to dodržovat některé velmi jednoduché zásady, abychom se nestali obětí podvodníků. Používají totiž čím dál propracovanější triky a metody, kterými nás chtějí připravit o cenné osobní údaje nebo rovnou o naše peníze. Proto je důležité být o rizicích informován a umět dobře zareagovat,“ přiblížil smysl akcí krajský radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.

Letošní první divadelní premiéra: Mrzák insishmaanský

15. Září 2023 - 14:10
Horácké divadlo Jihlava, krajská divadelní scéna zahájí tento víkend novou divadelní sezónu s pořadovým číslem 84. První představení na velké scéně má název Mrzák insishmaanský. Černá komedie britského dramatika s irskými kořeny Martina McDonaghta se na divadelní prkna dostala poprvé v roce 1997. Titulní role v rámci prvního uvedení v Jihlavě byla svěřena hostujícímu Jakubu Rezkovi. Nádherné obyčejné lidské příběhy vykreslují i Lucie Sobotková a Lenka Schreiberová.

Podzimní úroda a Třebíčský fenomén v Muzeu Vysočiny Třebíč

15. Září 2023 - 13:53
Slavnostní vernisáží byla na zámku v Třebíči zahájena výstava sestávající z výběru díla třebíčského rodáka Zdeňka Šplíchala. „Výstava Podzimní úroda je uspořádána při příležitosti 75. výročí narození tohoto významného malíře, grafika, textilního výtvarníka a sochaře. Zároveň s ní byla zahájena i výstava v muzejní galerii Tympanon, která připomíná Skupinu 4, na jejímž založení se Zdeněk Šplíchal podílel a také v ní aktivně působil,“ uvedl Roman Fabeš, náměstek hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů s tím, že obě výstavy podpořilo i město Třebíč.

Alixia Ghedeir je novou lektorkou francouzštiny na krajských středních školách

15. Září 2023 - 9:31
Žáci šesti vybraných krajských středních škol se v letošním školním roce mohou těšit na konverzační hodiny francouzštiny s rodilou mluvčí. Jmenuje se Alixia Ghedeir, je jí 32 let a pochází z francouzského města Ambérieu-en-Bugey, které se nachází blízko Lyonu. Kromě francouzštiny, která je jejím mateřským jazykem, hovoří i anglicky a čínsky.

Stránky