Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Nové Město na Moravě - aktuality

Subscribe to zdroj Nové Město na Moravě - aktuality
Aktualizace: 1 hodina 43 min zpět

Letní výstavy v muzeu zahájí divadlo pro děti

28. Červen 2021 - 13:34

Na letošní léto jsme si pro vás připravili hned tři výstavy. K probíhajícímu Roku divadel v Novém Městě je to kouzelný kufr Jakuba Zicha, výtvarníka divadla Minor, který doprovodí jeho veselé kresby.

Na půdě muzea bude výstava scénografií Ivy Němcové z Nové Vsi u Nového Města, talentované a úspěšné scénografky, která opustila svět v 35 letech, ale stačila za sebou zanechat naprosto unikátní dílo. Více na www.ivanemcova.cz.

Každé léto je v Horáckém muzeu nějaká interaktivní výstava pro naše dětské návštěvníky. Letošek není vyjímkou. Výstava lega – Svět kostiček® nabízí ukázky modelů hlavně lego Technic a Bionicle i s dílničkou, kde si můžete skládat Bionicle modely.

Výstavy otevíráme v úterý 29. června v 16:00 hodin. K vernisáže zahraje divadlo 100 opic kousek Pes a drak. www.divadlo100opic.cz.

Těšíme se na vás!

Program 43. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28.06.2021

28. Červen 2021 - 10:53

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 4 Dispozice s majetkem – udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí p.č. 471/3,467/11 id. 1/3 v k.ú. NMNM ( ZDAR a.s.)::

1. Zahájení a schválení programu
2. Finanční dar obcím postiženým tornádem
3. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

2. 7. – REZERVACE BAZÉNOVÉ HALY

28. Červen 2021 - 10:00

Vážení návštěvníci, upozorňujeme Vás, že v pátek 2. 7. bude od 15:00 – 16:30 zarezervovaná celá bazénová hala.

Saunový svět bude otevřen od 17:00.

Můžete však využít fitness.

Děkujeme za pochopení.

Prázdninová půjčovní doba

28. Červen 2021 - 9:49

O letních prázdninách bude knihovna pro veřejnost otevřena pouze ve středu a v pátek.

Prázdninová půjčovní doba od 1. 7. 2021 do  31. 8. 2021.

Pondělí – zavřeno

Úterý – zavřeno

Středa – 9:00 – 18:00

Čtvrtek – zavřeno

Pátek – 9:00 – 17:00

Sobota – zavřeno

 

Prázdninový provoz – telefonní čísla

28. Červen 2021 - 6:19

Prázdninový provoz

Odhlašování obědů pouze na telefonu 601 392 513

Vzdělávání dětí od 1. 7. – 31. 7. 2021 MŠ Drobného

třída Křemílci tel. 566 598 210

třída Broučci tel. 566 598 211

třída Krtci tel. 566 598 213

Vzdělávání dětí od 1. 8. – 31. 8. 2021 MŠ Žďárská

třída Krtci tel. 566 616 173 /32

třída Myšky tel. 566 616 173 /34

třída Ježci tel. 566 616 173 /33

Mgr. Soňa Šikolová, ředitelka školy v.r.

Nové Město na Moravě: 25.6.2021

Zapoj se a hlasuj!

25. Červen 2021 - 16:46

Letošní ročník participativního rozpočtu má za sebou velmi důležitou fázi v rámci projektu Zapoj se! Je skvělé, že se přihlásilo celkem 15 projektů. Deset z nich splnilo podmínky a budou zařazeny do hlasování od 1.7.2021 do 15.9.2021. Pět projektů, které do hlasování nemohly být zařazeny, protože svým rozsahem přesahují rámec projektu nebo naráží na jiné překážky, ale nespadnou pod stůl.

Například vycházková trasa od viaduktu k Černému rybníku je projekt se kterým si město láme hlavu už dlouhý čas. Bohužel se nedaří získat potřebné pozemky od soukromých vlastníků a svým rozsahem velmi náročný projekt realizovat. Město se o to ale bude i nadále snažit. Podobně je to s nápadem na oplocení hracího prostoru za skautskou klubovnou na ulici Malá. Nápad je to dobrý, ale musí být projednán s krajem a dalšími subjekty. Což není jednoduché a do participativního rozpočtu nelze zařadit. „Za všechny nápady aktivním občanům Nového Města děkuji.“ dodává starosta Michal Šmarda.

Změny nastaly i v hlasování. V minulém roce občané často kritizovali náročnost přihlášení a vyplňování formuláře, a proto jsme se jej snažili co nejvíce zjednodušit.

Každý občan může rozdat všem vybraným projektům libovolný počet hvězdiček. Takto hlasovat lze pouze jedenkrát z jednoho zařízení (jedné IP adresy). Podpořte jeden nebo klidně všechny nápady hvězdičkami od jedné do pěti.

Do finále posíláme těchto 11 nápadů, tak se zapojte a od 1.7.2021 do 15.9.2021 hlasujte!

Na konci prázdnin proběhne veřejné projednání. Všechny nápady najdete na webu zapojse.nmnm.cz

Revitalizace dětského hřiště na Koupališti od Ondřeje Plisky

Člověče, nezlob se! od Anety Linkové

Konzoly pro upevnění slack line od Petry Čejkové

Nové Město bez barier od Radima Štrobla

Koupaliště – písečný vstup do vody od Miloše Okurky

Chill out (odpočinková) zóna pro mladé od Ezopu

Otevřený lanový park pro děti od Jaroslavy Šmídkové

Pocta Karlu Němcovi od Jitky Jeřábkové

Piktorgramové koridory pro cyklisty od Petra Dufka

Koupaliště od Miroslava Landy

Venkovní lezecká stěna – boulder od Kateřiny Kondýskové

Výstava scénografií Ivy Němcové

25. Červen 2021 - 15:22

Výstava představuje tvorbu výjimečné osobnosti české scénografie, předčasně zesnulé Ivy Němcové (1980–2015). Je jedinečnou příležitostí vhlédnout do tvůrčího procesu jejího vynikajícího a inspirujícího, třebaže nedokončeného díla. Hlavním komponentem výstavy jsou makety scén, doplněné videoinstalacemi a audiomateriálem, přibližujícím okolnosti a kontext jednotlivých prací. U příležitosti výstavy také vychází výpravná česko-anglická publikace prezentující všestranný talent Ivy Němcové. Mapuje především její výtvarnou tvorbu pro divadlo, nalezneme zde však též záběry z filmů a hudebních klipů, na nichž se výtvarnice podílela, dokumentaci site-specific projektu nebo atraktivní a originální ukázky designu netradičních šperků či osvětlovacích těles. Ačkoliv je kniha koncipována především jako obrazové svědectví, obsahuje též texty vzpomínkového i odborného charakteru, komentáře a postřehy samotné scénografky, rovněž tak soupis jejího díla. Výstavu i knihu iniciovali a připravili autorčini přátelé a spolupracovníci v přesvědčení, že dílo Ivy Němcové je natolik exkluzivní, že se může stát cennou inspirací i studijním materiálem (v doslovném i širším slova smyslu), neboť je v něm obsaženo cosi velmi podstatného ze scénického umění začátku 21. století.

The exhibition presents works by the prematurely deceased extraordinary Czech scenographer Iva Němcová (1980–2015). It is a unique opportunity to have an insight in the creative process of her exquisite and inspiring, yet unfinished work. The main components of the exhibition are models of her designs with video installations and audio material, which outlines circumstances and context of her works. The exhibition is also the occasion to publish a high-budget book presenting Iva Němcová’s universal talent and her visual works for theatre. The book is intended to be a visual testimony as it features materials from author’s archive as well as memories and texts written by experts, commentaries and observations made by the stage designer. The book was initiated and prepared by author’s friends and colleagues as they believe that Iva Němcová’s work is so exclusive it can become great inspiration and study material; it contains something essential from scenic arts from the beginning of the 21st century.

Provoz MěÚ NMNM

25. Červen 2021 - 10:42

Provoz úřadu – opatření proti šíření COVID-19

úřední hodiny

pondělí 8:00-18:00

středa 8:00-17:00

čtvrtek 8:00-14:00 (podatelna, pokladna, sekretariát do 15:00)

V ostatní dny je možné vyřizovat věci po předchozí dohodě.

Na agendách odboru dopravy a vnitřních věcí (registr vozidel, ŘP, OP, EO, cestovní doklady) jsou

v úřední dny vyřizováni pouze klienti, kteří jsou předem objednáni skrze el. objednávkový systém https://v3.kadlecelektro.cz/obj/index.php?id=147

S objednáním klientům případně pomůže na místě či telefonicky pracoviště podatelny (566 598 300).

Žádáme klienty, aby

-upřednostňovali vyřizování svých záležitostí písemně, elektronicky či telefonicky (DS:y67bvir, posta@nmnm.cz, 566 598 300)

– upřednostňovali bezhotovostní platby

– dodržovali základní hygienická a jiná ochranná pravidla – zejm. ochrana dýchacích cest, vyloučit podávání rukou, dbát doporučeného odstupu od ostatních osob.

Děkujeme.

Mgr. Petr Hanych v. r., tajemník

Finanční sbírka pro Hodonínsko a Břeclavsko

25. Červen 2021 - 8:51

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

číslo účtu: 4211325188/6800
variabilní symbol: 2002

pro mezinárodní platby:
IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188
SWIFT / BIC VBOE CZ 2XB

Přispět je možné také formou
DMS na číslo: 87 777

ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90
nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90

Děkujeme za sdílení a předávání informací.

Spisovatelé do knihoven – Viktor Špaček

24. Červen 2021 - 17:00

Spisovatelé do knihoven

Společný projekt Asociace spisovatelů a knihoven z celé České republiky. Od ledna do prosince 2021 se v nich autorským čtením a debatou představí deset současných českých autorů prózy i poezie.

24. června 2021 v 17:00 hodin přivítáme básníka, prozaika, výtvarníka Viktora Špačka, pouze on-line záznam.

Viktor Špaček

Básník, prozaik, výtvarník. Vystudoval sochařství na VŠUP (ateliér Kurta Gebauera). V roce 2007 publikoval sbírku básní Zmínky a případky, v roce 2010 sbírku básní Co drží Nizozemí. Jednotlivé básně mu vyšly ve francouzštině, angličtině a italštině, je zastoupený v italské antologii mladé české poezie Rapporti di errore, v anglické antologii From a terrace in Prague a také v antologiích Nejlepší české básně 2011, 2012, 2013 (Host). Roku 2015 mu vyšla sbírka povídek Něco cirkusového a sbírka básní Nejasný rozměr. Jeho jednotlivé povídky byly uveřejněny v časopisech Host, Haluze, Pandora, Uni. Pracuje jako výtvarník návrhář, knihovník, kurátor, lektor kurzů tvůrčího psaní. V současnosti žije v Německu.

Díla: Zmínky a případky (2007), Co drží Nizozemí (2010), Něco cirkusového (2015), Nejasný rozměr (2015)

Informace k začátku školního roku 2021/2022

24. Červen 2021 - 15:28

Vážení rodiče,

informace o platbě školného Vám přijdou na e-mailovou adresu začátkem měsíce srpna. U nově přijatých žáků zaplacením školného souhlasíte s jejich přijetím ke studiu. Pokud školné nebude uhrazeno do termínu splatnosti – 31.8.2021, budou přijati náhradníci. Novoměstské slevové karty (platí pro všechny žáky) doložte oskenované na tuto e-mailovou adresu: jana.mikova@zus.nmnm.cz.

Domluva individuálního rozvrhu bude probíhat ve středu 1. září. Domluva rozvrhu hudebních nauk bude přes rezervační systém v el. žákovské knížce. Novým žákům budou poslány do konce června přihlašovací údaje do el. žákovských knížek, ostatním platí údaje z minulého roku. Rezervační systém bude spuštěn 30.08.2021.

V ostatní hromadné výuce (ve všech oborech) se technicky řeší možnost rezervace. Pokud se Vám objeví v el. žákovských knížkách nabídka rezervace další výuky, bude upřednostněna před osobní domluvou rozvrhu.

Pokud u nás studuje více dětí z jedné rodiny (mají stejného zákonného zástupce) stačí jeden přihlašovací údaj.

 

S přáním pěkného léta

ZUŠ Jana Štursy

 

 

Děkujeme za pochopení

ZUŠ Jana Štursy

Rozvolnění kapacity od 26. 6. 2021

24. Červen 2021 - 15:22
Vážení zákazníci, chceme Vás informovat o novinkách. Vláda posunula plánované rozvolnění, opatření se zmírní již od soboty 26.6.2021. Rozvolnění se týká především saun, wellness a bazénů, kteří budou moci fungovat v maximální kapacitě 75 %.

Kapacita Městských lázní je taková:

  • Bazén: maximálně 60 osob
  • Saunový svět: maximálně 38 osob
  • Fitness: maximálně 26 osob

Podmínky pro vstup jsou stále stejné:

  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, nebo
  • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

26. 6. – REZERVACE BAZÉNOVÉ HALY

23. Červen 2021 - 10:00

Vážení návštěvníci, upozorňujeme Vás, že v sobotu 26. 6. bude z důvodu rezervace bazénová hala otevřena až od 10:30.

Můžete však využít fitness, které je otevřeno od 10:00.

Saunový svět bude otevřen od 11:30.

Děkujeme za pochopení.

Čtenářská výzva s knihou Buchty a loutky dětem

23. Červen 2021 - 8:59

V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“ vás zveme k účasti v literární výzvě s knihou BUCHTY A LOUTKY DĚTEM.

Víš, že rok 2021 je v našem městě vyhlášený rokem divadel? A víš, že divadelní soubor Buchty a loutky kromě hraní pro děti napsal a vydal knížku pohádek? Pojď si zasoutěžit s touto knihou.

Jak soutěžit?

Přečti si knížku Buchty a loutky dětem. Vyplň herní list. Ten si vyzvedni u paní učitelky,

ve školní knihovně, v městské knihovně, nebo si ho vytiskni. Najdeš ho na stránce www.nmnm.cz.

Hotový herní list odevzdej paní učitelce nebo v knihovně do 30. 11. 2021. Nezapomeň se podepsat a napsat na sebe kontakt.

Z odevzdaných herních listů bude vylosováno pět výherců.

Soutěžit můžeš sám, knížku ti mohou přečíst i rodiče nebo paní učitelka ve školce. Zúčastnit se může

každý, kdo má rád pohádky.

Odkaz na herní list pro čtenáře najdete zde.

Odkaz na herní list pro nečtenáře najdete zde.

Čtenářská výzva s knihou Malý princ

23. Červen 2021 - 8:41

V rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území dopadu ORP Nové Město na Moravě“ vás zveme k účasti v literární výzvě s knihou Malý princ

Víte, že rok 2021 je v Novém Městě na Moravě vyhlášen rokem divadel? A víte, že kniha Malý princ byla mnohokrát převedena na divadelní prkna po celém světě? Pojďte se s námi ponořit do této slavné knihy, splňte úkoly a vyhrajte zajímavé ceny.

Jak soutěžit?

Na dveřích kanceláře MAP II (budova polikliniky, Vratislavovo náměstí 12) si vyzvedněte herní list,

můžete si ho také vytisknout na www.nmnm.cz. Žáci mimo Nové Město na Moravě si mohou list

vyzvednout v knihovně. Najdete na něm instrukce, jak postupovat. Herní listy můžete odevzdávat

do 30. 11. 2021. Knížka je k dispozici ve vaší školní knihovně nebo v městské knihovně.

Chcete si procvičit jazyk? Přečtěte si knihu a vypracujte herní list v angličtině.

Odkaz na herní list v českém jazyce pro nové Město najdete zde.

Odkaz na herní list v anglickém jazyce pro Nové Město najdete zde.

Odkaz na herní list pro okolní obce ( Sněžné, Bobrová, Jimramov) v českém jazyce najdete zde.

Odkaz na herní list najdete pro okolní obce (Sněžné, Bobrová, Jimramov) v anglickém jazyce najdete zde.