Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Křižánky se zařadily mezi sedmičku nejpokročilejších místních Agend 21

 

V Kaiserštejnském paláci se v úterý 20. listopadu v Praze uskutečnila „Přehlídka nejlepších místních Agend 21“, tedy přehlídka samospráv, které jsou úspěšné v tomto osvědčeném mezinárodním programu. Obec Křižánky společně s dalšími pěti městy České republiky a jedním mikriregionem získalo titul nejpokročilejší místní Agendy 21.

Byly oceněny obce a regiony, které prokázaly svůj postup k udržitelnému rozvoji a zapojování veřejnosti.  Přehlídka byla součástí Konference Národní sítě Zdravých měst ČR, organizované ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj. Samotné přehlídce předcházely „kontroly na místě“ ve všech pěti městech, jedné obci a jednom mikroregionu. 

Konferenci Národní sítě Zdravých měst ČR spojenou s přehlídkou nejlepších místních Agend 21 (MA21) zahájili náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich a ředitel odboru analýzy a strategie Ministerstva pro místní rozvoj Igor Hartmann.

Zástupci měst Vsetín, ChrudimKopřivniceLitoměřiceProstějov, obce Křižánky a mikroregionu Drahanská vrchovina během akce prezentovali své osvědčené postupy a zkušenosti z oblasti zapojování veřejnosti, strategického řízení úřadu i obce, ze zajímavých projektů a aktivit k udržitelnému rozvoji. Všichni uvedení přesvědčili expertní hodnotitele i další účastníky, kterých na akci bylo více než 160, a obhájili titul nejpokročilejších místních Agend 21 v celé České republice.

Tato přehlídka v Kaiserštejnském paláci v Praze završila celoroční aktivity přímo v místech. V říjnu a listopadu letošního roku se uskutečnily tzv. kontroly „na místě“. Ve Vsetíně, Chrudimi, Křižánkách, Kopřivnici, Litoměřicích, mikroregionu Drahanská vrchovina a v Prostějově přizvali zástupci města, obce či mikroregionu „kontrolory“ z Pracovní skupiny MA21 a všechny další zájemce, kteří chtěli ověřit, jak tito nejpokročilejší postupují v praxi. Zhruba dvou a půlhodinové otevřené akce nabídly inspiraci všem, kteří se již obdobným aktivitám věnují nebo chtějí začít. Politici či úředníci z obcí a regionů, ale i zástupci spolupracujících škol, neziskových organizací a dalších partnerů představili své postupy v různých oblastech rozvoje – od dopravy, přes životní prostředí, místní ekonomiku, sociální tématiku či podporu zdraví. Upozornili na to, co se jim daří, a kde je doposud prostor ke zlepšení. Představili a okomentovali proběhlé akce – osvětové kampaně, konkrétní plánovací akce s veřejností, kulaté stoly. Speciálně se zaměřili na práci se strategickým plánem města/obce/regionu či dalšími tematickými rozvojovými koncepcemi a jejich vazbou na schválený rozpočet.

Obec Křižánky je první obcí do 2000 obyvatel, která se úspěšně pokusila kategorii B získat. 

Všichni výše uvedení – Zdravá města Vsetín, Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice, Prostějov, Zdravá obec Křižánky a Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina - převzali za dosaženou kategorii mezinárodního programu místní Agenda 21 diplomy a věcné ceny z rukou senátorky Boženy Sekaninové, Marie Petrové, zástupkyně Ministerstva životního prostředí a tajemnice Pracovní skupiny MA21 a Petra Švece, ředitele Národní sítě Zdravých měst ČR.

Marie Petrová jako předsedající odborné části konference k prezentacím dodává: „Jsou vidět výrazné pokroky, jak v obsahu prezentací, tak i v jejich formě. Všem úspěšným obhájcům této nejvyšší kategorie místní Agendy 21 můžeme jen pogratulovat a poděkovat, že ostatním ukazují cesty, osvědčené postupy a nalézají různé inspirace. Věřím, že toto ocenění jim bude alespoň malou odměnou za jejich dlouholetou práci s občany i svými úřady“. 
 

Konference NSZM 2012 – „Přehlídka nejlepších místních Agend 21“ byla součástí projektu NSZM ČR „Strategické řízení v obcích - kvalitně a efektivně“, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Akce byla rovněž finančně podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj. 
Mediálním partnerem akce byl časopis Veřejná správa.