Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Kurz počítačové gramotnosti

KURZ POČÍTAČOVÉ GRAMOTNOSTI ZAMĚŘENÝ NA LEPŠÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

Náplň kurzu a výstupy:

Seznámení s PC
✓ NASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

Word, PDF, Excel
✓ NAPSANÝ A VYTIŠTĚNÝ ŽIVOTOPIS

Internet
✓ ZALOŽENÍ EMAILU
✓ ZALOŽENÍ PROFILU NA PRACOVNÍM PORTÁLU

Práce s daty
✓ CD S FOTKAMI Z KURZU
✓ MANUÁL PRÁCE S PC

Od poloviny listopadu 2017 v dopoledních hodinách

Velký sál Vzdělávacího centra, Křižánky

Délka kurzu: 40 hodin v průběhu 2 měsíců

Vhodné pro úplné začátečníky.

Celý kurz je ZDARMA.

OBEC KŘIŽÁNKY
Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky
608 542 944 | renata.basovnikova@obeckrizanky.cz

Podpořeno z projektu PILOTNÍ OVĚŘENÍ IMPLEMENTACE SYSTÉMU SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V OBCI KŘIŽÁNKY č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/0006201