Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Mimořádná sbírka na pomoc oblastem postižených povodněmi

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE MIMOŘÁDNOU

S B Í R K U

NA POMOC OBLASTEM POSTIŽENÝCH POVODNĚMI

  • Jakékoliv ošacení /dámské, pánské,dětské/
  • Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
  • Přikrývky, polštáře a deky
  • Obuv (veškerou nepoškozenou)
  • Spodní prádlo, ponožky
  • Pokud darujete i jiné věci, velmi rádi je odvezeme

Sbírka se uskuteční:

ve dnech: 6.-12.6.2013
čas: ve všedních dnech od 7.00 do 15:00 hodin
místo: Vzdělávací centrum Křižánky

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.


Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Naše organizace daruje materiální pomoc (deky, povlečení, oblečení, hračky, nádobí,...), Ze zkušenosti z minulých let víme, že další potřebné věci (hygienické potřeby, čistící potřeby, apod.) si obce raději zakoupí samy, jelikož ony nejlépe vědí, co nutně potřebují. Tak se nestane to, že jsme měli přebytek balené vody, sava, apod., ale nedostávalo se holinek, lopat, repelentů a jiných věcí. Pokud byste chtěli podpořit postižené obce i finančně, jistě jim to více pomůže, než nákup nepotřebných věcí.

Finanční dary můžete zasílat na účet Diakonie Broumov
1302698349/0800 nebo 38739-601/0100 s variabilním symbolem 999 .

Na našich webových stránkách si můžete ověřit příjem Vašeho daru i jejich následné rozdělení. (Tak jako to bylo i v minulých letech, kdy jsme rozdělili došlé finanční dary - viz naše www stránky)

Předem děkujeme za pomoc lidem, kteří to opravdu velmi nutně potřebují.
Diakonie Broumov