Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Nabídka pracovních míst

Hledáte práci? Chcete najít nové uplatnění?

Pak se nebojte ozvat a spojte se s lidmi, kteří pro Vás chtějí nalézt řešení! Nabídka platí do 20. 4. 2018!!!

Kontaktní osoba: Vlasta Vičanová
E-mail: spv@ji.cz
Mobil: 728 944 761

Projekty z Operačního programu Zaměstnanost v Kraji Vysočina realizuje MAS Havlíčkův kraj již od roku 2011. Pracují ve dvou spolcích:

Mají za sebou již 10 projektů v OP LZZ a OPZ. Vytvořili kolem 150 pracovních míst (volná, nová). Pracují v oblasti obchodu a gastronomie.

Cílovými skupinami jsou osoby nezaměstnané, vedené v evidenci ÚP déle než 5 měsíců, osoby s nízkou úrovní kvalifikace a ženy ohrožené na trhu práce (po mateřské dovolené, ženy nad 50 let).

Organizace projektů:

  • motivační aktivity, orientace na trhu práce (někdy rovné příležitosti, finanční gramotnost, seznámení s PC)
  • rekvalifikační programy – organizace mají akreditované vzdělávací programy v oboru gastronomie a ochodu, lze si u nás udělat i úplnou kvalifikaci (naši zaměstnanci jsou lektoři a autorizované osoby)
  • jeden den v týdnu máme teorii dle vybraného oboru, čtyři dny v týdnu jsou účastníci projektu na praxi v soukromých firmách, kam za ním dochází lektor na výuku
  • zprostředkování zaměstnání – obsazení volných či zřízení nových pracovních míst (počítáme se mzdovým příspěvkem)
  • vazba na trh práce – pomoc při překonávání překážek při nástupu do zaměstnání nebo pomoc těm, kteří místo nezískají v rámci projektu