Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 31.05.2017 od 07:30 do 10:00
Obec  Křižánky
Část obce České Milovy
Vypnutá oblast: České Milovy ( mimo části obce od d.č. 35,36 směr bývalá hájenka po d.č. 42)

Dne 31.05.2017 od 10:00 do 12:30
Obec Křižánky
Část obce České Milovy
Vypnutá oblast: České Milovy - část od Křižánek za mostkem doleva nahoru po hájovnu ( od č. 35,36 po hájovnu č. 42)

Dne 31.05.2017 od 12:30 do 15:00
Obec Křižánky
Část obce Moravské Křižánky
Vypnutá oblast: Mor. Křižánky č. 93 a 15 ( U Hájenek)

Společnost E.ON Distribuce, a.s.  jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst.  (3) písmeno c) bod 5 zákona č.  458/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon).  Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:
V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.

Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz, kde v části věnované distribuci najdete další informace o přerušení dodávek elektřiny, nebo použijte přímo adresu http://portal.eon.cz/cs/otg/.

Děkujeme Vám za pochopení.

E.ON Distribuce, a.s.