Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v pátek 4. 5. 2018 od 15:00 – 16:00 vedle obecního úřadu.

Odpad je možné předat pouze v tomto časovém intervalu, případně se dohodnout se zaměstnanci obce na jiném termínu předání.

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce atd. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti. Netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!

Do přistavených kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (např. lepenku, eternit, obaly od montážní pěny apod.). Železný šrot vozte pod školu.