Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Výběrové řízení na pozici účetní obce

Obec Křižánky vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici účetní obce

 

Místo výkonu práce:

Obecní úřad Křižánky

Moravské Křižánky 116

592 02 Křižánky

 

 

Náplň práce:

 • Správce rozpočtu
 • Kompletní vedení účetnictví
 • Vedení a účtování mzdové agendy
 • Daňová agenda
 • Vypracování a podávání daňových přiznání
 • Legalizace a vidimace, Checkpoint
 • Fakturace
 • Evidence majetku, závazků a pohledávek obce
 • Inventarizace majetku
 • Zpracování statistických výkazů
 • Zajišťování platebního styku s bankou
 • Finanční administrace dotačních titulů
 • Další administrativní práce na obecním úřadě

 

Podmínky:

 • Nástup dle dohody
 • Pracovní poměr na plný, případně částečný úvazek
 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osobní příplatek
 • 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity
 • Průběžné vzdělávání

Požadavky:

 • Minimálně úplné středoškolské vzdělání
 • Znalost účetnictví
 • Dobrá znalost práce s PC
 • Organizační schopnosti, komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
 • Ochota dále se vzdělávat

 

Výhodou:

 • Znalost účetnictví obcí
 • Znalost zákona o účetnictví
 • Znalost zákona o obcích a rozpočtových pravidel územních celků a správního řádu
 • Znalost účetního programu TRIADA

 

Předpoklady uchazeče:

 • Státní občanství ČR nebo cizí státní občanství s trvalým pobytem v ČR a znalostí českého jazyka
 • Způsobilost k právním úkonům
 • Bezúhonnost

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo OP uchazeče
 • Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
 • Originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Telefonní a emailový kontakt, datum a podpis uchazeče
 • Podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

 

Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu zákona č. 110/219 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas k jejich zpracování a uchování

Jméno, příjmení, datum narození a vlastnoruční podpis

 

Přihlášku včetně požadovaných dokladů v uzavřené obálce výrazně označené slovy „Výběrové řízení účetní – neotvírat“ mohou zájemci zaslat poštou na adresu: Obecní úřad Křižánky, Moravské Křižánky 116, 592 02 Křižánky do 15. 7. 2021.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo prodloužit toto výběrové řízení, popř. od něj ustoupit či toto výběrové řízení zrušit.

Další informace poskytne účetní obce Jiřina Gregorová

Kontakty na obecní úřad: urad@obeckrizanky.cz tel.: 561 202 247

 

Ing. Mgr. Jan Sedláček starosta obce