Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace, pořádá zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017 dne 28. 1. 2016, od 13.00 do 16.00 hod., v budově školy.

K zápisu se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem a předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápis je povinný pro všechny děti narozené do 31.8.2010 a pro děti s odloženou školní docházkou. Rodiče přihlásí k zápisu i dítě, které se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (nemoc, apod.)

Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně dostatečně vyspělé, mohou rodiče požádat o odklad školní docházky a to na příslušném formuláři přímo při zápisu.