Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Zápis do Mateřské školy Křižánky

Zápis do mateřské školy proběhne dne 3.6. 2013 od 14.00 do 16.00 hodin v budově ZŠ a  MŠ Křižánky. V současné době si rodiče mohou vyzvednout ve školce žádost o přijetí a evidenční list. Tyto dokumenty spolu s rodným listem dítěte a občanským průkazem přinesou rodiče k zápisu.

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

  1. Do MŠ budou přijímány děti, které do konce září 2013 dovrší 3 roky věku a jsou soběstačné v sebeobsluze (oblékání, jídlo, hygiena)
  2. Do MŠ mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním.

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2013/2014

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
  2. Věk dětí (datum narození) – přijímány budou děti k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.
  3. Děti se žádostí k polodenní docházce nebo děti podle věku s omezenou docházkou v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy.