Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Dokumenty úřadu

Formuláře ke stažení
Název Soubor Popis Size
Aktualizace osobních údajů PDF icon aktualizace_osobnich_udaju.pdf Tiskopis "Aktualizace osobních údajů" pro sdělení kontaktních údajů občana Obecnímu úřadu Křižánky. 79.51 KB
Žádost o povolení ke kácení stromů Microsoft Office document icon zadost_o_povoleni_ke_kaceni_stromu.doc Žádost o povolení ke kácení stromů rostoucí mimo les, Oznámení o kácení dřevin 27.5 KB
Žádost o vydání voličského průkazu 2017 PDF icon zadost_o_vydani_volicskeho_prukazu_2017.pdf Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017. 139.11 KB
Žádost o byt PDF icon zadost_o_byt.pdf Žádost o zařazení do evidence žadatelů o pronájem bytu 406.04 KB
Místní předpisy
Název Soubor Popis Size
Poplatek ze psů PDF icon okri-ozv_2010_01.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů 112.42 KB
Poplatky za odpady PDF icon okri-ozv_2010_04.pdf Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 114.24 KB
Nařízení obce Křižánky č. 1/2011 TRŽNÍ ŘÁD Microsoft Office document icon trzni.doc Nařízení, kterým se zakazuje podomní prodej v obci Křižánky. 15 KB
OZV 1/2011 Microsoft Office document icon 1_2011.doc OZV 1/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno 18 KB
OZV 3/2011 Microsoft Office document icon 3_2011.doc OZV 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 28 KB
OZV 1/2016 PDF icon okri-ozv2016001.pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí. 181.63 KB
OZV 2/2016 PDF icon okri-ozv2016002.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č. 2/2016 o nočním klidu. 137.39 KB
OZV 3/2016 PDF icon okri-ozv2016003.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č. 3/2016 o regulaci hlučných činností. 218.91 KB
OZV 1/2021 PDF icon okri-ozv2021001.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č. 01/2021, o místním poplatku z pobytu. 395.68 KB
Řád veřejného pohřebiště obce Křižánky PDF icon rad_verejneho_pohrebiste-usneseni19-2021.pdf Řád veřejného pohřebiště obce Křižánky ze dne 21.9.2021, schválený zastupitelstvem obce Křižánky pod číslem usnesení 19/2021. 576.14 KB
OZV 2/2021 PDF icon okri-ozv2021002.pdf Obecně závazná vyhláška obce Křižánky č.02/21., o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 297.16 KB
Novinky
Název Soubor Popis Size
Novinky PDF icon krizanky.pdf 469.52 KB
Novinky PDF icon krizanky_1.pdf 533.4 KB
Novinky PDF icon krizanky_2.pdf 427.26 KB
Novinky PDF icon novinkykri20200922.pdf 410.94 KB
Novinky PDF icon novinkykri20201020.pdf 372.13 KB
Ostatní
Název Soubor Popis Size
novinky 2012 - květen PDF icon novinky12_05.pdf Květnové vydání novinek (2012) 484.81 KB
Rozhodnutí o povolení kácení a o uložení náhradní výsadby PDF icon rozhodnuti_stromy.pdf all 10.75 MB
Zápis z akce Veřejné fórum 2014 včetně ověření problémů anketou PDF icon forum2014.pdf Zápis z akce Veřejné fórum 2014 včetně ověření problémů anketou 804.62 KB
Informační schůzky ke kotlíkovým dotacím 2017 PDF icon harmonogram_schuzek_-_kotliky_2017.pdf Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. 515.61 KB
Závěrečná výzkumná zpráva PDF icon podkladova_analyza.pdf Podkladová analýza k lokální koncepci sociálního bydlení v obci Křižánky. 838.25 KB
Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky PDF icon koncepce_sb_krizanky.pdf Lokální koncepce sociálního bydlení v obci Křižánky , součást projektu „Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení“. 5.49 MB
Analýza rozvoje a obnovy bytového fondu PDF icon analyza_rozvoje_byt_fondu_finalni_vykres.pdf Analýza rozvoje a obnovy bytového fondu se zaměřením na výstavbu domu pro seniory v obci Křižánky. 3.17 MB
Sociální a dostupné bydlení v obci Křižánky PDF icon soc.a_dostupne_bydleni_v_obci_krizanky-brozura-007-2019.pdf Brožura "Sociální a dostupné bydlení v obci Křižánky". 9.82 MB
Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků PDF icon doporuceni_mzcr-20200324.pdf Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala několik materiálů, ve kterých podrobně informuje o používání ochranných prostředků a opatřeních v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19. Dokument obsahuje v bodech stručné shrnutí důležitých faktů. 947.32 KB
Studie odkanalizování obce, doplnění a aktualizace 06/2021. (1/2) PDF icon krizanky_studie_kanalizace_2021_06_texty_a_tabulky.pdf Aktualizace cen na c.ú. 2021, čerpání odpadních vod na ČOV Svratka; textová část a tabulková část. 177.61 KB
Studie odkanalizování obce, doplnění a aktualizace 06/2021. (2/2) PDF icon krizanky_studie_2021_06_18-5000.pdf Aktualizace cen na c.ú. 2021, čerpání odpadních vod na ČOV Svratka; koncepční situace v měřítku 1:5000. 1.45 MB
Informace pro nájemce hrobů PDF icon 20211029120614230.pdf Informace pro nájemce hrobů na veřejném pohřebišti obce Křižánky 290.49 KB
Poskytování informací
Název Soubor Popis Size
z106pi-2017-001 PDF icon 447578955_mika.pdf 235.08 KB
z106pi-2017-002 PDF icon 447578955_mika_priloha1.pdf 521.46 KB
z106pi-2017-003 PDF icon 454569866_0_ambroz.pdf 264.78 KB
z106pi-2017-004 PDF icon 455460662_0_istav_media.pdf 340 KB
z106pi-2017-005 PDF icon ceskomoravska_svetelna.pdf 1.86 MB
Informace o zpracování osobních údajů PDF icon ii._informace_o_zpracovani_osu.pdf Informace o zpracování osobních údajů jejichž správcem je Obec Křižánky 84.07 KB
z106-2018-retus PDF icon odpoved_retus.pdf 240.31 KB
z106pi-2019-001 PDF icon -20190819-obec-zadost106-1999x.8.2019_poskytnuti_informace-odpoved.pdf 115.43 KB
Rozpočet
Název Soubor Popis Size
Rozpočtové provizorium 2017 PDF icon rozpoctove_provizorium_2017.pdf Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017. 29.79 KB
Rozpočtový výhled 2017-2019 PDF icon rozpoctovy_vyhled_2017-2019.pdf Rozpočtový výhled pro Obec Křižánky na roky 2017 – 2019. 65.62 KB
Územní plán
Název Soubor Popis Size
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II PDF icon krizanky_zmena_cii_textova_cast_prilohy.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky, formou opatření obecné povahy č. MUNMNM/50279/2010 . Textová část. 291.43 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1 PDF icon krizanky_zmena_cii_1_vykres_zakladniho_cleneni_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1. Výkres základního členění území - schéma s vyznačením výřezů. 369.79 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1.I PDF icon krizanky_zmena_cii_1.i_vykres_zakladniho_cleneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1.I Výkres základního členění území - výřez I. 277.41 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 1.II PDF icon krizanky_zmena_cii_1.ii_vykres_zakladniho_cleneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 1.II Výkres základního členění území - výřez II. 131.28 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 2 PDF icon krizanky_zmena_cii_2_verejne_prospesne_stavby_opatreni_asanace.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 2. veřejně prospěšné stavby, opatření, asanace. 127.62 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3 PDF icon krizanky_zmena_cii_3_komplexni_urbanisticky_navrh_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3. komplexní urbanistický návrh - schéma s vyznačením výřezů. 1.71 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.A PDF icon krizanky_zmena_cii_3.a_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.A komplexní urbanistický návrh - výřez A. 91.62 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.B PDF icon krizanky_zmena_cii_3.b_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.B komplexní urbanistický návrh - výřez B. 1.53 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.C PDF icon krizanky_zmena_cii_3.c_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.C komplexní urbanistický návrh - výřez C. 2.29 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 3.D PDF icon krizanky_zmena_cii_3.d_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 3.D komplexní urbanistický návrh - výřez D. 1.18 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4 PDF icon krizanky_zmena_cii_4_predpokladany_zabor_pudniho_fondu_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4. předpokládaný zábor půdního fondu - schéma s vyznačením výřezů. 1.61 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.I PDF icon krizanky_zmena_cii_4.i_predpokladany_zabor_pudniho_fondu.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.I předpokládaný zábor půdního fondu - výřez I. 2.38 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.II PDF icon krizanky_zmena_cii_4.ii_predpokladany_zabor_pudniho_fondu.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.II předpokládaný zábor půdního fondu - výřez II. 1.47 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 4.III PDF icon krizanky_zmena_cii_4.iii_priloha_plochy_odvodneni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 4.III předpokládaný zábor půdního fondu - plochy odvodnění. 2.34 MB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5 PDF icon krizanky_zmena_cii_5_technicke_vybaveni_schema.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5. technické vybavení - schéma s vyznačením výřezů. 450.59 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5.I PDF icon krizanky_zmena_cii_5.i_technicke_vybaveni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5.I technické vybavení - výřez I. 342.28 KB
Územní plán Obce Křižánky - změna č. II - příloha 5.II PDF icon krizanky_zmena_cii_5.ii_technicke_vybaveni.pdf Změna č. II Územního plánu obce Křižánky. Příloha 5.II technické vybavení - výřez II. 176.22 KB
Územní plán obce Křižánky - 1 PDF icon upokri-01_komplexni_urbanisticky_navrh.pdf komplexní urbanistický návrh 27.46 MB
Územní plán obce Křižánky - 2 PDF icon upokri-02_dopravni_vykres.pdf dopravní výkres 12.74 MB
Územní plán obce Křižánky - 3 PDF icon upokri-03_pamatkova_rezervace.pdf památková rezervace 13.21 MB
Územní plán obce Křižánky - 4.1 PDF icon upokri-04_1_technicke_vybaveni.pdf technické vybavení 18.73 MB
Územní plán obce Křižánky - 4.2 PDF icon upokri-04_2_technicke_vybaveni.pdf technické vybavení 13.67 MB
Územní plán obce Křižánky - 5 PDF icon upokri-05_zemedelsky_pudni_fond.pdf zemědělský půdní fond 14.54 MB
Územní plán obce Křižánky - 6 PDF icon upokri-06_verejne_prospesne_stavby.pdf veřejně prospěšné stavby 13.17 MB
Územní plán obce Křižánky - 7 PDF icon upokri-07_zajmova_uzemi_a_sirsi_vztahy.pdf zájmové území a širší vztahy 15.92 MB
Územní plán Obce Křižánky PDF icon uzemni_plan_o.kriz_.-pruvodni_zprava.pdf Územní plán Obce Křižánky – návrh. Průvodní zpráva. 8.4 MB
Veřejné zakázky
Název Soubor Popis Size
Krycí list nabídky Microsoft Office document icon ppv3s-kryci_list_nabidky.doc Krycí list nabídky. 239 KB
Oznámení PDF icon ppv3s-oznameni.pdf Oznámení o vyhlášení výběrového řízení "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil". 493.1 KB
Zrušení VZ PDF icon ppv3s-zrusenivz.pdf Oznámení o zrušení části vyběrového řízení s názvem "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil a pořízení malotraktoru se zametači". 441.59 KB
Výzva PDF icon ppv3s-vyzva.pdf Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace a zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu na dodávky zadané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších předpisů "Přestavba PRAGA V3S na komunální automobil". 4.45 MB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY PDF icon vyzva.pdf Výzva k zakázce malého rozsahu: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY Projektová dokumentace je ke stažení zde: http://www.uschovna.cz/zasilka/BBG4PA5888KFZJD8-LFK/ 245.77 KB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – dokumentace Microsoft Office document icon smlouva_o_dilo.doc Vzor SOD 62.5 KB
ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – výkaz výměr PDF icon vykaz_vymer_stavebni_cast-revize_listopad_2014.pdf Výkaz výměr pro ZMR: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAV. ÚPRAVY DOMU č.p. 31 - VZNIK DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK V PODKROVÍ – REALIZACE HRUBÉ STAVBY 285.38 KB
Výzva PDF icon vyzva.pdf Obec Křižánky vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž střešní krytiny objektu čp. 31 v k.ú. České Milovy“ 394.14 KB
Smlouva o dílo Microsoft Office document icon smlouva_o_dilo.doc Obec Křižánky vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka a montáž střešní krytiny objektu čp. 31 v k.ú. České Milovy“ - dokument - SMLOUVA O DÍLO 66 KB
Vymezení zastavěného území
Název Soubor Popis Size
Vymezení zastavěného území v k.ú. České Milovy PDF icon vzu_text.pdf Opatření obecné povahy č.01/2010 vymezení zastavěného území v katastrálním území České Milovy. Textová část. 166.83 KB
Vymezení zastavěného území v k.ú. České Milovy - mapová část PDF icon vzu_mapa.pdf Opatření obecné povahy č.01/2010 vymezení zastavěného území v katastrálním území České Milovy. Mapová část. 2.9 MB
Vzdělávací centrum
Název Soubor Popis Size
testovací dokument vzdělávacího centra PDF icon ukazkovy_dokument_cs.pdf 1.92 MB