Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

MA21 v obci Křižánky

Obec Křižánky se přihlásila k programu MA21 již v roce 2005. V tomto roce také Křižánky vstupují do Národní sítě zdravých měst (www.nszm.cz). Protože jsou Křižánky jenom malou obcí, není možné napodobovat programy MA21 větších obcí či měst. Naše obec se snaží nalézt svoji vlastní cestu.

Za poslední čtyři roky se v rámci realizace programu MA21 podařilo uskutečnit  řadu zajímavých projektů investičního i neinvestičního charakteru. Řada těchto projektů je zaměřena na práci s veřejností, komunitní akce, propagaci komunitního plánování nebo na veřejná projednávání projektových záměrů. 

Akce se zaměřují na různé cílové skupiny, jako jsou: senioři, děti, členové místních spolků a sdružení, chataři a chalupáři.

Také realizované investiční akce se odrážejí ve strategických dokumentech, které vzešly z komunitního plánování.