Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Sledování vlastních indikátorů

Seznam sledovaných vlastních indikátorů:

 1. Spokojenost obyvatel s místním společenstvím
 2. Podíl mladé populace
 3. Podíl seniorů v populaci
 4. Saldo obyvatel
 5. Účast v komunálních volbách
 6. Vyjížďka obyvatel za prací
 7. Registrovaná míra nezaměstnanosti
 8. Počet dětí navštěvujících místní MŠ a ZŠ
 9. Doprava dětí do škol
 10. Mimorozpočtové finanční prostředky
 11. Podpora občanských sdružení a spolků
 12. Počet nemovitostí využívaných pro individuální rekreaci
 13. Produkce komunálního odpadu
 14. Podíl vytříděných složek komunálního odpadu na celkové produkci
 15. Místní příspěvek ke globální klimatické změně