Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Oslavy 120. výročí místní dráhy Polička ‒ Žďárec u Skutče

V letošním roce uplyne již 120 let od zahájení provozu na místní dráze mezi Poličkou a Žďárcem u Skutče. Toto významné výročí si připomeneme v sobotu 2. září 2017 velkolepými oslavami, které pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, PhD, za podpory Národního dopravce České dráhy, a. s. a ve spolupráci s městy Polička a Skuteč, obcí Borová a Městskou knihovnou Polička připravil spolek Poličská lokálka, z. s.

Hlavním bodem programu budou sobotní jízdy zvláštních vlaků, sestavených z historických vozů bývalé třetí třídy a vedených parní lokomotivou 464.008 „Ušatá“ z roku 1935. V soupravě, doprovázené vlakovým personálem ve stejnokrojích ze třicátých let minulého století, bude zařazen i historický služební vůz s prodejem upomínkových předmětů s tématikou železnice a s možností přepravy dětských kočárků a jízdních kol. Zvláštní vlaky s parní lokomotivou doplní ještě několik dalších zvláštních motorových vlaků s historickými motorovými vozy M240.0113 „Singrovka“, M286.0044 „Krokodýl“ a M131.1228 „Hurvínek“. Také personál těchto spojů bude ustrojen v historických uniformách, a to v těch, které byly na železnici používány od šedesátých let minulého století. Na vybrané pravidelné spoje navíc České dráhy nasadí moderní motorovou jednotku řady 844 „RegioShark“.

Historický spěšný vlak z Pardubic

Cestující z Pardubicka a Chrudimska mohou pro svoji cestu na oslavy využít pár zvláštních spěšných motorových vlaků vedených historickým motorovým vozem M131.1228 z roku 1951, známým také jako „Hurvínek“. Vlak na svoji cestu z Pardubic vyrazí 6 minut po sedmé hodině ranní, aby po zastávkách v Chrudimi, Slatiňanech, Chrasti u Chrudimi, Vrbatově Kostelci, Prosetíně a Žďárci u Skutče dorazil do Skutče o půl deváté. Na svoji zpáteční cestu se vydá 6 minut před čtvrtou hodinou odpolední a po stejných zastávkách dorazí do Pardubic 19 minut po sedmnácté hodině. Ve Skutči bude v průběhu dne motorový vůz vystaven pro veřejnost a bude realizovat podle zájmu příchozích několik jízd po stanici v rámci programu oslav.

Jízdenka z Pardubic do Skutče vyjde na 80,- Kč, z Chrudimi na 60,- Kč a od Chrasti u Chrudimi poté na 40,- Kč. Cestující ze Žďárce do Skutče mohou jet za 20 Kč. Děti od 5 do 15 let platí jízdné poloviční.

Doprovodný program oslav

Po celou dobu oslav bude k dispozici pamětní razítko a zajištěn prodej turistických vizitek místní dráhy a dalších upomínkových předmětů s železniční tématikou a v Poličce, Borové a Skutči také prodej občerstvení. Návštěvníci se mohou dále těšit na výstavy lokomotiv ve stanicích Polička a Skuteč, jízdy drezínou pro děti po stanici Borová u Poličky, motorovou lokomotivou v Poličce a motorovým vozem „Hurvínek“ ve Skutči a další doprovodné programy nebo koncerty. V obci Borová spolek Poličská lokálka otevře výstavu věnovanou historii lokálky a na nádraží v Poličce České dráhy pro návštěvníky připraví Kinematovlak s promítáním filmů pro děti, hrací vůz „Vláček Hráček“, tedy vůz, který slouží jako herna pro děti, a vůz s výstavou o historii železnice. Vstup na tyto doprovodné programy je bezplatný.

Odbavení cestujících

Odbavení cestujících ve všech zvláštních vlacích zajistí jejich personál přímo ve vlaku nebo na nástupišti před odjezdem u vlaku, a to dobovými lepenkovými jízdenkami. Ve zvláštních vlacích neplatí jízdní doklady vydané jinými dopravci, jízdní výhody, slevy a komerční nabídky jiných dopravců ani jízdní doklady IDS IREDO.

Kompletní ceník najdou návštěvníci na internetu, zde alespoň příklad několika cen:

 • Polička – Borová u Poličky: 40,- Kč
 • Polička – Pustá Kamenice / Čachnov: 60,- Kč
 • Polička – Krouna / Skuteč: 80,- Kč
 • Borová u Poličky – Skuteč: 80,- Kč
 • Pustá Kamenice – Skuteč/Polička: 60,- Kč
 • Krouna – Skuteč: 40,- Kč
  • zpáteční jízdenka = dvojnásobek jednosměrného jízdného
  • děti do 5 let a kočárky se přepravují zdarma
  • děti od 5 let (včetně) a psi za poloviční jízdné
  • jízdní kola v omezeném počtu za jednotnou cenu 40,- Kč bez ohledu na vzdálenost

V pravidelných spojích Českých drah vedených motorovou jednotkou „RegioShark“ budou cestující odbaveni standardním způsobem.

Více informací a kompletní jízdní řády na www.120letzeleznice.cz

Akce by se dále nemohla uskutečnit bez podpory obcí Květná, Oldříš, Borová, Pustá Kamenice a Krouna, měst Svitavy a Chrudim a společností ZAPA beton, a.s., Elektrizace železnic a. s. a Jiří Řebíček-Metalplast, s r.o. Dále nelze nevzpomenout další spolku se kterými při organizaci oslav úzce spolupracujeme, a kterými jsou Chornický železniční klub, z. s., který dodal na tuto akci pamětní razítko a na zvláštních vlacích vedených parní lokomotivou zajistí železniční personál v dobových uniformách a Pardubický spolek historie železniční dopravy, z. s., který zajistí zvláštní vlaky s motorovým vozem M131.1228 „Hurvínek“.

Přijměte prosím naše srdečné pozvání, abychom mohli společně důstojně oslavit výročí lokálky Polička – Žďárec u Skutče. Těšíme se na setkání s Vámi na této akci :-)

Bc. Josef Vendolský

předseda

 

Poličská lokálka, z. s.

Palackého nám. 64, 572 01 Polička

tel.: 724 585 442

mail: josefvendolsky@gmail.com