Co nás čeká

Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Vysočina Tourism

Logo a odkaz na prezentaci http://www.vysocina.eu

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Vybudování komunitního centra Stodola

Stručná anotace projektu:

V rámci realizace projektu vznikne v bývalé stodole Panského domu komunitní centrum.  Bude se jednat o veřejné víceúčelové zařízení, ve

kterém se mohou setkávat členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytne zázemí pro 3 a více aktivit s celkovou kapacitou 60 osob.

 

Jaký problém projekt řeší:

V obci není zařízení podobného typu. Prostory, které by umožnily využití početnější komunitou, byly v soukromém vlastnictví a byly postupně zrušeny. 

Cíl projektu:

Cílem projektu je vybudování komunitního centra ve staré nevyužívané stodole. Vzniknout by mělo zázemí pro realizaci  sociálních, vzdělávacích, volnočasových aktivit, kulturních a zájmových akcí, které budou přístupné všem obyvatelům lokality Křižánek a okolních obcí. Komunitní centrum poskytne zázemí pro 3 a více aktivit s kapacitou více jak 60 osob.  Komunitní centrum poskytne kombinaci komunitních a veřejných služeb, základního sociálního poradenství se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. 

 

Na projekt byla poskytnuta dotace z EU a z národních zdrojů.

Datum zahájení: 

22.6.2020

Datum ukončení: 

30.12.2020

 

Datum zahájení: 
16.02.2021
Datum ukončení: 
16.02.2021
Stav projektu: