Projekty obce

Projekt komunitního centra STODOLA

Zprávy z úřadu

Co nás čeká

Webkamera

Poznejte zelené srdce Česka

 Poznejte zelené srdce Česka 

Koruna Vysočiny

logo Koruna Vysočiny

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční ve čtvrtek 4.11.2021 od 15:00 do 16:00 u obecního úřadu

Odpad je možné předat pouze v tomto časovém intervalu, případně se dohodnout se zaměstnanci obce na jiném termínu předání.

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce, podlahové krytiny apod. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti, netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!

Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:

  • Oleje, barvy, ředidla, kyseliny, peticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky od olejů, akumulátory, pneumatiky a různé věci ropného či podobného původu.
  • Zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení.
  • Lepenku (stavební odpad obsahující dehet), eternitovou krytinu a výrobky s azbestem jen v běžném množství (pokud se jedná o likvidaci celé střechy apod., tak je zapotřebí si sjednat zvláštní odvoz).

Železný šrot vozte pod školu.