MÍSTOSTAROSTA

Ing. Michal Basovník

email: basovnik@obeckrizanky.cz

tel.: +420 604 216 457


Místostarosta

Starostu zastupuje (např. pokud je starosta nemocen nebo mimo kancelář) místostarosta. Místostarostů může být i více. Místostarosta má při zastupování starosty stejné pravomoci jako starosta. Pravomoc starosty vykonává místostarosta také v případě, je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal (a dosud není zvolen nový starosta), a to až do zvolení nového starosty.

  Prosím čekejte...