ROZPOČET A FINANCE

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., oznamujeme, že střednědobý výhled, rozpočet, rozpočtová opatření, která mění schválený rozpočet a závěrečný účet:

  • jsou v elektronické podobě zveřejněna na elektronické úřední desce obce na adrese https://krizanky.imunis.cz/edeska/
  • nebo je možno nahlédnout do jejich listinné podoby na obecním úřadě na adrese Moravské Křižánky 126, 592 02 Křižánky.
  Prosím čekejte...