MORAVSKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí. Místní skupina rybáři Křižánky je organizační součástí Moravského rybářského svazu – pobočného spolku Svratka. Místní skupinu pobočného spolku tvoří včetně Sněžného 48 členů. Obhospodařujeme pstruhový (463 071 Svratka 14) i mimopstruhový revír Svratka (461 144 Svratka 14A, 461 312 Svratka 14M) zahrnující vodní nádrže Chochol, Kyšperský rybník, rybník Kuchyňka a chovné rybníky Řásník a Hať.


Moravský rybářský svaz, z.s.:
MO MRS Svratka o.s., IČ: 00557285

Partyzánská 409
592 02 Svratka
Předseda: Milan Halamka
Telefon: 604 284 451
E-mail: m.h@email.cz
Web: www.rs-svratka.cz

Základní informace o MRS, z.s. naleznete na této adrese: www.mrs.mrsbrno.cz.


K již tradiční akcím které místní skupina rybáři Křižánky pořádají patří dětské rybářské závody a veselé závody konané na Kyšperském rybníku. Mezi další aktivity patří i jiné akce jako je například grilování pstruhů u Kyšperského rybníka, ovarová sobota u Obecní kavárny nebo prodej vánočních kaprů u hasičské zbrojnice. Také se podílíme a pomáháme na různých akcích pořádané jinými spolky nebo obcí. Na Kyšperském rybníku probíhají také pravidelně brigády na údržbu rybníka a jeho okolí. Velice dobrá spolupráce s obcí nám umožňuje pořádání akcí a schůzování v jejich prostorách.


Za MS Křižánky Tomáš Sláma

Petrův zdar!

  Prosím čekejte...