PŘÍBĚH KRAJINY POD ČTYŘMI PALICEMI

Trasa výletu: krajinou pod Čtyřmi palicemi na České Milovy a zpět

Celková délka trasy: 4,7 km

Terén: mírně kopcovitý

Vhodné pro kočárky: sportovní kočárek do terénu (první polovina stezky)

Vhodné pro odrážedla a odstrkovadla: ano (spíše druhá polovina stezky)

Popis

Krajina pod skalním útvarem Čtyři palice prošla za posledních 200 let bouřlivými změnami zahrnující nejen rozvoj i úpadek osídlení a průmyslu, ale také živelné kalamity, nadměrné využívání přírodních zdrojů i následnou obnovu přírodních společenstev. Místní hluboké lesy postihl v druhé polovině 18. století a na začátku 19. století rozsáhlý polom (resp. několik polomů). Kalamita byla obrovského rozsahu, neboť odhalila na dlouhou dobu skalní útvar Čtyři palice, který se stal dominantou celé milovské kotliny. Majitelé lesa jenom těžko hledali odbyt pro tak obrovské množství dřevní hmoty. Tehdy shledali jako nejvýhodnější postavit v této lokalitě hutě. Sklářské hutě zažili obrovský rozmach a přivedli do této oblasti mnoho sklářských rodin. Některé z těchto původně sklářských rodů zůstaly v obci do dnešní doby. Hutě změnily danou lokalitu k nepoznání. Byla zde postavena škola, obchod, hostinec. Život v této části obce doslova pulzoval. Zároveň však docházelo k vyčerpání zdrojů. Plochy po kalamitě zůstávaly nezalesněné a zarostlé buření. Na těchto plochách se pásl dobytek. Palivové dřevo postupně docházelo, až se jeho nedostatek stal jedním z důvodů ukončení provozu skláren na konci 19. století. Lokalita pak za posledních 100 let „prožila“ a stále „prožívá“ neuvěřitelný úpadek. V místní části České Milovy je dnes k trvalému pobytu přihlášeno 20 obyvatel. Zatímco v době zániku skláren dosahoval počet obyvatel téměř 400.

Díky naučné stezce se můžeme dnes na slavnou minulost této opuštěné krajiny podívat. Okružná naučná stezka má 20 zastavení. Na naučných tabulích se dozvíme Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi, kde se nachází pozůstatky milovské skelné huti postavené roku 1835. Kolem ní vznikla celá osada s množstvím domů, v nichž žily stovky sklářů a dalších řemeslníků. Dnes se dochoval Skelmistrovský dům, který je opravený a od června 2023 jej po objednání můžete navštívit.

Okružná naučná stezka nás seznámí nejen s historií milovské skelné huti, ale také demonstruje vliv životního prostředí na ostatní složky udržitelného rozvoje. Ukazuje, jak velký mohou mít přírodní podmínky vliv na společenství lidí a naopak, jak následně mohou změny v prioritách společnosti ovlivnit životní prostředí. Upozorňuje návštěvníky této části obce na zajímavosti z oblasti místní fauny a flóry a v neposlední řadě nás informuje i o obci České Milovy.

Trasa výletu

Stezka začíná na okraji Moravských Křižánek v místech, kde se odbočuje směrem na České Milovy. Spolu se silnicí a zelenou turistickou značkou se dostáváme přes řeku Svratku, kde můžeme na rozcestí, které vede směrem na Čtyři palice a kde končí okruh stezky ponechat auto. Opouštíme zelenou značku a spolu se silnicí se stáčíme doprava. Po chvíli se odpojujeme i od silnice a pokračujeme obloukem po polní cestě okrajem PR Meandry Svratky do lokality „U mlýna“. Tady se napojíme na silničku, kterou se dostaneme do Českých Milov. Během cesty Českými Milovami se vracíme na původní silnici, kde se po levé straně přes silnici můžeme občerstvit v lokální Milovské kavárně. Nejen, že si zde můžete dát výbornou kávu, ale také výborné domácí limonády, čaje a k tomu ochutnat i vynikající domácí buchty, waffle a zákusky, které se přímo pečou v kavárně. V Milovské kavárně též můžete koupit originální Milovské perníčky a pralinky. Jako bonus vidím v tom, že zatímco vy si užíváte kávu a dáváte si něco sladkého, tak mezitím si děti hrají na hřišti, které je součástí kavárny. Po výtečném občerstvení pokračujeme po naučné stezce asi 350 m po silnici a odbočujeme na silničku doleva. Ta po chvíli končí a stezka pokračuje lesní cestou do míst, kde se zatočením vlevo dostáváme na žlutou značku, kterou po chvíli prudkým odbočením vlevo opouštíme a dostáváme se na lesní silničku vedoucí okrajem PR Čtyři palice. Na konci silničky se dostáváme na zelenou turistickou značku a silnici, na níž se stáčíme doleva a vracíme se kolem Galerie na Milovské huti zpět na začátek, kde máme zaparkované auto.

Stezka má celkem 20 stanovišť:

 • Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi – začátek příběhu
 • Příbytky sklářských dělníků
 • Složení sklářské osady
 • Život ve sklářské osadě
 • Obydlí pracovníků skláren
 • Osud milovské sklárny
 • Čtyři palice
 • Skalní útvary nad Milovskou kotlinou
 • Obce Milovské kotliny
 • Les jako zásoba dřeva pro milovské sklárny
 • Les jako zdroj obživy
 • Druhová skladba lesa v PR Čtyři palice
 • Historie obce České Milovy
 • České Milovy – U mlýna
 • PR Meandry Svratky u Milov
 • Řeka Svratka
 • Rostliny luk v meandrech Svratky
 • Fauna luk v meandrech Svratky
 • Příběh krajiny pod Čtyřmi palicemi – konec příběhu

Délka naučné stezky jsou necelých 5 km. Trasa vede po dobře schůdné asfaltové cestě a z části je polního typu. Trasa je schůdná celoročně s ohledem na roční dobu a počasí. Stezka je z části mírně kopcovitá, polního typu a lze ji zdolat i s terénním kočárkem.

mapycz-qr-1.png (11 KB)

Nebyl nalezen žádný obrázek
  Prosím čekejte...