DOOR TO DOOR SYSTÉM

S ohledem na novou legislativu v oblasti životního prostředí, na schválené omezení skládkování komunálních odpadů a dále i skutečnost nárůstu cen svozu a likvidace komunálních odpadů obec Křižánky zavádí od. 1. června 2024 nový systém sběru odpadů „sběr odpadů od domu“ („door to door“ – „D2D“), který má za cíl snížit množství odpadů ukládaných na skládku a naopak zvýšit objem recyklovatelného odpadu. Tento systém je zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu.

V Křižánkách jsme zavedli variantu třídění do plastových pytlů, která je v našich podmínkách ekonomičtější oproti jinde též využívané variantě třídění do plastových nádob (popelnic).

image0.png (414 KB)


Proč se systém zavádí?

Nová odpadová legislativa postupně zvyšuje cenu za uložení směsného odpadu na skládku a od roku 2030 skládkování zakazuje úplně. To by znamenalo obrovské zvýšení nákladů na odpadové hospodářství pro obce, které by se pak musely promítnout do výše poplatku za odpady, který každoročně všichni hradíme. Pokud bychom vůbec netřídili, byla by obec velmi brzy nucena poplatek za odpad zvýšit a to i na více než dvojnásobek. Současně je i obec nucena povinně navyšovat podíl vytřízeného odpadu a pokud to obec nebude respektovat, bude „potrestána“ vysokými poplatky za skládkování.


Co je cílem systému?

Cílem rozmístění pytlů do domácností je tedy zvýšit míru třídění tak, abychom na skládku (myšleno i spalovnu) ukládali co nejméně odpadu a nezatěžovali tak zbytečně jednak životní prostředí a jednak svoje peněženky. A také se snažíme, aby pro vás to zvýšené úsilí s tříděním bylo co nejpohodlnější a nemuseli jste s každým vytřízeným odpadem docházet příliš daleko! Protože je prokázáno, že čím vzdálenější mají lidé kontejnery od domu, tím se snižuje jejich ochota třídit. Navíc díky zvýšenému třídění plastů, kovů, papíru i skla, pak obec dostává i vyšší odměny za třídění od společnosti EKO-KOM, která hradí obalovou složku a ty pak obec může použít na doplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu, na který musí stále doplácet.


Jak pytlový sběr probíhá?

Svoz odpadů je naplánován tak, že směsný komunální odpad, papír, plast a kov bude svážen 1× za 14 dní. Každá domácnost obdržela průhledné pytle, instrukce, podle kterých se budou pytle chystat před dům a leták, co do kterého pytle patří. Existují také internetové stránky www.kamtovyhodit.cz, kde můžete zadat druh odpadu, u kterého si nejste jistí, kam patří a stránka vám vygeneruje odpověď. V případě, že bude v pytli něco, co tam být nemá, pytel nebude odvezen. Kolik plných (ne poloprázdných) plastových pytlů vyndáte, tolik jich pak naleznete prázdných ve své schránce, případně si je vyzvednete na obecním úřadě nebo v informačním centru. Barevné, neprůhledné pytle nebudou odvezeny! Pytel naplňte tak, aby se dal zavázat a nedošlo k vysypání obsahu. 


Nechci pytle u domu, mohu odpad hodit do kontejnerů jako doposud?

Určitě ne. Systém se zavádí povinně pro všechny domy a chaty v naší obci. Sběrná hnízda budou omezena. Kontejnery, které budou zachovány jsou umístěny naproti informačnímu centru a celé sběrné místo je opatřeno kamerovým systémem. Důvodem omezení počtu sběrných hnízd je to, že již nebude potřeba taková kapacita, neboť každý si bude třídit odpad u svého domu. Zároveň se tak zamezí jejich zneužívání a nebude se zde soustřeďovat velký nepořádek, jako tomu bylo doposud.


Změna se neobejde bez změny v chování u samotných obyvatel obcí, pokud občané nebudou chtít do budoucna platit vysoké poplatky za své odpady. Obce tyto náklady v dnešní situaci nebudou moci nést z obecních pokladen. Na vedení obce tedy je, aby umožnilo svým občanům co nejúčinnější a pohodlné třídění odpadů a na občanech zůstává zodpovědný přístup ke svým produkovaným odpadům. Změna myšlení nás všech při tvorbě a likvidaci odpadů bude zcela zásadní!

  Prosím čekejte...