Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

15. 4. 2024 8:56
Oznámení obecního úřadu

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční v pátek 26.4.2024 od 15:00 do 17:00 hod. u budovy informačního centra. Odpad je možné vozit za kontejnery.

Za velkoobjemový odpad se považuje například gauč, skříně, matrace, koberce, podlahové krytiny apod. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti, netýká se likvidace nábytku při vyklízení celých objektů!

Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:

• Oleje, barvy, ředidla, kyseliny, peticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky od olejů, akumulátory, pneumatiky a různé věci ropného či podobného původu.

• Zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení.

• Lepenku (stavební odpad obsahující dehet), eternitovou krytinu a výrobky s azbestem jen v běžném množství (pokud se jedná o likvidaci celé střechy apod., tak je zapotřebí si sjednat zvláštní odvoz). Prosíme, abyste lepenku (stavební odpad obsahující dehet), eternitovou krytinu a výrobky s azbestem umisťovali na místo tomu určené (k bývalému obecnímu úřadu za kontejnery) v igelitových pytlích.

Železný šrot vozte pod školu.


Událost
Začátek události: 26. 4. 2024 15:00 Konec události: 26. 4. 2024 17:00 Místo události
Přílohy:
  Prosím čekejte...